Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. – innowacyjne usługi dla biznesu Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. – innowacyjne usługi dla biznesu Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. – innowacyjne usługi dla biznesu Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. Zdzisław Podrez

2 Akty prawne regulujące działania spółki: Podstawowym aktem prawnym regulującymi działalność UCTTMP są ustawa – Kodeks spółek handlowych oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Art. 86a. 1. W celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych rektor za zgodą senatu uczelni tworzy spółkę kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej spółką celową. Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają dla wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na uczelni.

3 Mocne strony Dzięki powołaniu UCTTMP dołączyliśmy do grona blisko 100 funkcjonujących Centrów Transferu Technologii w Polsce

4 Mocne Strony Spółka prawa handlowego przewaga nad jednostką uczelnianą Elastyczny tryb zatrudniania pracowników CTT; Szybki proces decyzyjny niwelujący wielostopniowe narzuty na usługi obce i zawiłe procedury w strukturach ekonomiczno-księgowych powodujące opóźnienia w decyzjach i płatnościach; Przetargi – brak konieczności stosowania PZP; Lepsze wykorzystanie zasobów uczelni w projektach unijnych;

5 Mocne strony Elastyczna struktura organizacyjna ograniczająca koszty W początkowej fazie rozwoju CTT stosowany jest outsourcing usług finansowych i informatycznych. Rozbudowana struktura dla potrzeb projektowych, finansowana ze środków donatora.

6 Mocne strony UCTTMP Świadczy wysoko – specjalistyczne usługi doradcze i eksperckie

7 Szansa Fazy procesu innowacji

8 Mocne strony UCTTMP realizuje usługi konsultingowe na rzecz jednostek B+R Uczelni W tej opcji transferu wiedzy ze sfery nauki do gospodarki, naukowcy UMP realizują punktowe zlecenia przedsiębiorców, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nowa wiedza powstaje i zostaje przekazana firmie, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zawartej pomiędzy UCTTMP a przedsiębiorstwem. UCTTMP czuwa nad kalkulacją oferty, dba by w umowie określono: zakres wiedzy posiadanej i udostępnianej każdej ze stron, prawa do wiedzy nabytej w trakcie realizacji umowy, stronę zarządzającą tymi prawami oraz stronę upoważnioną do prowadzenia negocjacji z ewentualnymi nabywcami nowej wiedzy zasady zakończenia współpracy, a także zasady podziału wydatków i pożytków, jeśli takie będą miały miejsce.

9 Szanse Regulamin ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań powstałych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu Wprowadzenie do struktur Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu systemu zarządzania i ochrony własności intelektualnej poprzez stworzenie oraz wdrożenie odpowiednich procedur, Stworzenie i wdrożenie do struktur UMP systemu komercjalizacji badań naukowych oraz, Stworzenie i wdrożenie bazy danych o wynikach badań naukowych UMP, a także Działania upowszechniające istotę komercjalizacji wiedzy, transferu technologii i przedsiębiorczości wśród studentów i kadry naukowej.

10 Zdzisław Podrez zpodrez@ump.edu.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. – innowacyjne usługi dla biznesu Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google