Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostrów Wielkopolski 24 listopada 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostrów Wielkopolski 24 listopada 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Ostrów Wielkopolski 24 listopada 2011r.
BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DLA WSPARCIA ZMIAN ZACHODZACYCH W AGLOMERACJI KALISKO – OSTROWSKIEJ. Konferencja: Sieciowanie gospodarki. Praktyka krajowa i międzynarodowa. Ostrów Wielkopolski 24 listopada 2011r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - terminy i cechy wyróżniające:
TRZECI SEKTOR - termin odnosi się do ogółu organizacji pozarządowych, działających społecznie, nie dla zysku Pierwszy – administracja publiczna (sektor państwowy) Drugi - sfera biznesu (sektor prywatny) Trzeci - ogół prywatnych organizacji działających społecznie (non profit) NGO - z ang. Non–Governmental Organization Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 CECHY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:
dobrowolność tworzenia i określania kierunków działalności niezależność od państwa działanie na rzecz dobra wspólnego realizacja celów bez osiągania zysków (niedochodowość) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 FORMY DZIAŁALNOŚCI (STATUS):
Fundacje Stowarzyszenia (rejestrowane w KRS lub w urzędach) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 NGO W POLSCE– jeszcze fikcja lub fasada czy już rzeczywistość?
1. Prawna podstawa działalności (tzw. solidne oprzyrządowanie) Ustawa z dn.7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach Ustawa z dn.24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Oprac. Na podstawie Dz.U. z 2010r.Nr234,poz.1536, z Dz.U. z 2011r., poz.654) Art.4 ustawy określa 33 obszary (pola działalności) organizacji sfery zadań publicznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 NGO W POLSCE– jeszcze fikcja lub fasada czy już rzeczywistość? C.d.
2.Liczba organizacji, zasięg terytorialny i zakres działalności Przykład: Wg. stanu na r w Warszawie było zarejestrowanych 3819 fundacji i 5579 stowarzyszeń. Wyłączając tzw. martwe dusze czyli organizacje, które nie prowadzą działalności ale nie wyrejestrowały się - w stolicy działa ok. 7 tys. organizacji NGO. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 NGO W POLSCE– jeszcze fikcja lub fasada czy już rzeczywistość? C.d.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 NGO W POLSCE– jeszcze fikcja lub fasada czy już rzeczywistość? C.d.
źródło: „Kondycja III sektora w Warszawie w 2010 r. – raport z badania na temat zdolności pozyskiwania przez organizacje pozarządowe środków finansowych na działalność własną” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W POLSCE JAKIE SĄ ?- OPINIE
każdego roku rejestruje się w Polsce ponad 4 tys. stowarzyszeń i około 500 fundacji, z całym sektorem NGO współpracuje ok. 700 tys. Wolontariuszy diametralne różnice opinii na temat NGO Polska – lider demokratycznych przemian niski poziom zaufania społecznego – podstawy wspólnych działań Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W POLSCE JAKIE SĄ ?- OPINIE C.d.
w „Strategii identyfikacji i wdrażania zmian gospodarczych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” zapisano „…pobudzaniu aktywności organizacji pozarządowych (…)nie towarzyszy dynamika wzrostu liczby członków. Pod względem aktywności obywateli zajmujemy ostatnią pozycję wśród państw UE”. Ale inny zapis jest wielokrotnie ważniejszy: „Poszukiwanie źródeł wzrostu będzie wymagało nie tylko innowacji technologicznych, ale także nowatorskich rozwiązań w dziedzinach społecznych…” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 NGO w AKO: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ
1.Stan: organizacje pozarządowe w poszczególnych gminach brak wiedzy zakres aktywności w środowisku działania potrzeby, możliwości i plany działalności Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 NGO w AKO: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ c
NGO w AKO: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ c.d. 2.Wnioski: w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej nie prowadzono dotąd żadnych analiz i badań dotyczących problematyki działania NGO, istnieje pilna potrzeba zdefiniowania stanu organizacji pozarządowych AKO, ich zdolności do uczestnictwa i wspierania zmian gospodarczych i społecznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 przewodniczący Zespołu Ekspertów Organizacji Pozarządowych
Tadeusz Krawczykowski Dziękuję za UWAGĘ przewodniczący Zespołu Ekspertów Organizacji Pozarządowych tel.:(062) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Ostrów Wielkopolski 24 listopada 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google