Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kinematyka SW Department of Physics, Opole University of Technology Sylwester Wacke.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kinematyka SW Department of Physics, Opole University of Technology Sylwester Wacke."— Zapis prezentacji:

1 Kinematyka SW Department of Physics, Opole University of Technology Sylwester Wacke

2 SW Department of Physics, Opole University of Technology Ruch (wielkości opisujące ruch) Kinematyka zajmuje się opisem ruchu różnych ciał bez wnikania w przyczyny, które ruch ciał spowodował. Ruch rozumiany jest jako zmiana położenia jednych ciał względem innych, które nazywamy układem odniesienia. To samo ciało może poruszać się względem jednego układu odniesienia a spoczywać względem innego. Oznacza to, że ruch jest pojęciem względnym.

3 SW Department of Physics, Opole University of Technology Ruch (wielkości opisujące ruch) Rzeczywiste ciała będące w ruchu mogą się obracać względem własnej osi obrotu Opis każdego elementu ciała będącego w ruchu w takich sytuacjach jest zadaniem dość skomplikowanym. Tych komplikacji można uniknąć wprowadzając pojęcie punktu materialnego. lub wykonywać drgania Punktem materialnym nazywamy ciało obdarzone masą, lecz nie posiadające objętości.

4 SW Department of Physics, Opole University of Technology Ruch (wielkości opisujące ruch punktu materialnego) - tor ruchu, droga, wektor przemieszczenia Torem nazywamy widoczną lub niewidoczną linię po której porusza się punkt materialny (ciało) Fragment toru ruchu, nazywamy drogą S tor ruchu A B S wektor przemieszczenia

5 Prędkość średnia i prędkość chwilowa tor cząstki x y styczna Prędkość punktu materialnego jest wielkością, która określa jak szybko zmienia się położenie tego punktu w czasie Jednostką prędkości w u.j. SI jest Wektory to średnia prędkość punktu materialnego jest zdefiniowana jako: Prędkość może się zmieniać na skutek zmian wartości, kierunku lub jednego i drugiego Prędkość chwilowa zdefiniowana jest jako pochodna Wektor prędkości chwilowej jest równoległy do stycznej w rozpatrywanym punkcie toru ruchu. SW Department of Physics, Opole University of Technology Skoro: oraz są równoległe

6 Przyspieszenie średnie i chwilowe x y Jednostką przyspieszenia w u.j. SI jest Wektory to średnie przyspieszenie punktu materialnego jest zdefiniowane jako: Wektor Przyspieszenie chwilowe zdefiniowana jest jako pochodna Kierunek wektora przyspieszenia chwilowego pokrywa się z granicznym kierunkiem wektorowej zmiany prędkości. SW Department of Physics, Opole University of Technology Skoro: oraz są równoległe Podczas ruchu prędkość może się zmieniać. Mówimy wówczas, że ciało porusza się z przyspieszeniem. Przyspieszenie punktu materialnego informuje o szybkości zmian jego prędkości w czasie. może się zmieniać w dowolny sposób. Wtedy zmienia się również przyspieszenie!!!

7 SW Department of Physics, Opole University of Technology Klasyfikacja ruchów Klasyfikacji wszystkich możliwych ruchów można dokonać w oparciu o różne kryteria. Najczęściej stosowane kryteria dotyczą kształtu toru ruchu oraz prędkości poruszającego się ciała Kształt toru ruchu: - ruch prostoliniowy - ruch krzywoliniowy Prędkość ruchu ciała - ruch jednostajny - ruch niejednostajnie zmienny - ruch jednostajnie zmienny

8 Ruch jednostajny prostoliniowy Ruch jednostajny prostoliniowy to taki ruch którego torem jest linia prosta a wektor prędkości jest stały zarówno co do wartości jak i kierunku i zwrotu. SW Department of Physics, Opole University of Technology Ponieważ to: Dla duchu prostoliniowego Dla ruchu jednostajnego Ponieważ oraz to dla Z def.

9 Ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy Ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy to taki ruch którego torem jest linia prosta a wektor prędkości zmienia swą długość (wartość) w sposób jednostajny. SW Department of Physics, Opole University of Technology Ponieważ to: Dla ruchu prostoliniowego Wykres w ruchu jednostajnie zmiennym Ponieważ oraz to dla Z def. Wykres w ruchu jednostajnie zmiennym

10 Ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy c,d. SW Department of Physics, Opole University of Technology Równanie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym Wykres w ruchu jednostajnie zmiennym dlaoraz Otrzymujemy równanie drogi w postaci: Styczna w punkcie P (t 1, x 1 ) P x1x1 t1t1

11 Ruch jednostajny po okręgu Ruch jednostajny po okręgu jest przykładem ruchu w którym wektor prędkości nie zmienia swojej długości natomiast jego kierunek zmienia się w sposób ciągły i jednostajny. Torem ruchu punktu materialnego w omawianym przypadku jest okrąg. SW Department of Physics, Opole University of Technology Ilustracja do ruchu jednostajnego po okręgu. Ponieważ dla Wobec podobieństwa powstałych trójkątów spełniona jest proporcja: Zatem Stąd a r – przyspieszenie dośrodkowe

12 Rzut ukośny SW Department of Physics, Opole University of Technology Równanie drogi w kierunku osi (x): Równanie drogi w kierunku osi (y): Równanie toru ruchu ciała: Zasięg:

13 dla o = 45 Rzut ukośny SW Department of Physics, Opole University of Technology

14 Thank you for your attention! SW Department of Physics, Opole University of Technology

15


Pobierz ppt "Kinematyka SW Department of Physics, Opole University of Technology Sylwester Wacke."

Podobne prezentacje


Reklamy Google