Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Restrukturyzacja: wprowadzić i utrwalić zmiany

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Restrukturyzacja: wprowadzić i utrwalić zmiany"— Zapis prezentacji:

0

1 Restrukturyzacja: wprowadzić i utrwalić zmiany
0000_YYMMDDWA_CODE CII Group Polska Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie Warszawa Tel.: Fax: Restrukturyzacja: wprowadzić i utrwalić zmiany Konferencja hutnicza Nowego Przemysłu Katowice, 27 września 2004 r.

2 Organizacja – podstawowe narzędzie realizacji celów firmy
0000_YYMMDDWA_CODE Organizacja – podstawowe narzędzie realizacji celów firmy Z naszej praktyki Prywatna firma produkująca materiały budowlane o rocznej sprzedaży około 100 mln USD Czy wiesz, ile szczebli organizacyjnych posiada Twoja firma? Hierarchia organizacji oparta jest na następującym schemacie Prezes Dyrektor ds. Produkcji, członek Zarządu Z-ca Dyrektora ds. Produkcji Kierownik Zakładu Z-ca Kierownika Zakładu Mistrz Zmianowy Brygadzista Pracownik  Łącznie 8 poziomów Z obserwacji wynika, że tak rozbudowana struktura jest niedrożna pod względem komunikacyjnym. Dyrektor ds. Produkcji staje się wąskim gardłem w zakresie podejmowania decyzji

3 Informacja – źródło podejmowania trafnych decyzji
0000_YYMMDDWA_CODE Informacja – źródło podejmowania trafnych decyzji Z naszej praktyki Prywatny koncern górniczo-hutniczy o sprzedaży 3 mld USD rocznie Czy wiesz, jak efektywnie wykorzystywana jest najnowsza inwestycja produkcyjna Twojej firmy? Firma zakupiła specjalistyczny kombajn górniczy za kwotę 3 milionów USD do pracy w szczególnie trudnych warunkach geologicznych związanych z wysoką temperaturą i twardością urabianych skał Kombajn został ustawiony w kopalni, gdzie ze względu na niewielką miąższość pokładu i konieczność stałego umacniania potrzaskanego górotworu pracuje średnio 5 dni w miesiącu Kierownik odcinka odpowiedzialny za to urządzenie nie prowadzi indywidualnego raportowania jego wydajności. Nie zamierza oddać kombajnu, gdyż stanowi on uzupełnienie jego zawodnego parku maszynowego i pomaga realizować plan ilościowy Czas Wydajność W. rzeczywista W. nominalna

4 Cele i motywacja – narzędzie łączące zadania wewnątrz firmy
0000_YYMMDDWA_CODE Cele i motywacja – narzędzie łączące zadania wewnątrz firmy Z naszej praktyki Zakład metalurgiczny – spółka zależna spółki publicznej z dominującym udziałem Skarbu Państwa Czy wiesz, jakie cele realizują i optymalizują Twoi najbliżsi współpracownicy? Prezes Sanacja i restrukturyzacja firmy, osiągnięcie dodatnich przepływów finansowych i dodatniego wyniku finansowego Dyrektor Finansowy Bieżąca realizacja płatności wynikających z układu, zapewnienie płynności dla realizacji płatności Dyrektor Handlowy Maksymalizacja sprzedaży realizowanej ze stratą do spółki matki Kierownik Zakładu Wykonanie planu ilościowego produkcji, maksyma-lizacja wykorzystania aktywów ludzkich i rzeczowych będących w jego dyspozycji, ukrywanie faktycznego poziomu kosztów Kierownik Działu HR Ochrona poziomu zatrudnienia i wywalczenie podwyżek płac dla pracowników

5 0000_YYMMDDWA_CODE Jeśli nie odpowiedzieliście 3x TAK, to być może wasza organizacja funkcjonuje tak ... Najwyższy szczebel zarządzania Brak jasno określonych celów lub cele nie są powiązane z rozwojem firmy Brak informacji i zrozumienia zjawisk zachodzących w organizacji „Gaszenie pożarów” (Zarządzanie w skali mikro) Decyzje podejmowane na podstawie niepełnych lub nieprawidłowych informacji Średni poziom zarządzania Niepokój i dezorientacja Ochrona własnych stref wpływów i realizacja własnych celów Ograniczanie przepływu informacji do najwyższego szczebla kierownictwa Brak możliwości podejmowania decyzji Pracownicy Niepokój i dezorientacja Ochrona zatrudnienia Postawa zaniechania Dbanie o własny interes

6 0000_YYMMDDWA_CODE Firmę trzeba restrukturyzować, aby funkcjonowała efektywnie i realizowała wartość dla akcjonariuszy Właściciele firmy Wartość dla akcjonariuszy Zarząd Firma Strategia Wypłacić dywidendę Zwiększyć wartość firmy Krótkookresowo poprawić rentowność firmy Długookresowo poprawić pozycję konkurencyjną firmy Aby wygenerować wartość dla akcjonariuszy Zarząd musi systematycznie restrukturyzować/ zmieniać firmę poprawiając jej wyniki operacyjne i finansowe

7 0000_YYMMDDWA_CODE Aby organizacja sprawnie realizowała strategię wytyczoną przez Zarząd … Podejście typowe MBO IT Zarząd Firma Balanced Scorecard Elementy systemu zarządzania nie tworzą spójnej całości Firma nieefektywnie realizuje strategię

8 … należy kompleksowo wdrażać Architekturę Zarządczą
0000_YYMMDDWA_CODE … należy kompleksowo wdrażać Architekturę Zarządczą Wdrożenie Architektury Zarządczej Architektura Zarządcza Zarząd Firma Kompleksowy i spójny mechanizm zarządzania pozwala efektywnie realizować strategię

9 Architektura Zarządcza
0000_YYMMDDWA_CODE Architektura Zarządcza to spójny wielopoziomowy zestaw narzędzi zarządczych … Organizacja Struktura organizacyjna Optymalizacja zatrudnienia Zakresy obowiązków Architektura Zarządcza Cele i motywacja System zarządzania przez cele System ocen pracowników Systemy motywacyjne Informacja Prawidłowa alokacja kosztów Systemy raportowania Budżetowanie/controlling Value Track®

10 Architektura Zarządcza
0000_YYMMDDWA_CODE … pozwalający skutecznie i trwale zmieniać organizacje w firmy agresywnie konkurujące na rynku i dynamicznie zwiększające swoją wartość Architektura Zarządcza Zarząd Firma


Pobierz ppt "Restrukturyzacja: wprowadzić i utrwalić zmiany"

Podobne prezentacje


Reklamy Google