Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Restrukturyzacja: wprowadzić i utrwalić zmiany Konferencja hutnicza Nowego Przemysłu Katowice, 27 września 2004 r. CII Group Polska Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Restrukturyzacja: wprowadzić i utrwalić zmiany Konferencja hutnicza Nowego Przemysłu Katowice, 27 września 2004 r. CII Group Polska Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie."— Zapis prezentacji:

1

2 Restrukturyzacja: wprowadzić i utrwalić zmiany Konferencja hutnicza Nowego Przemysłu Katowice, 27 września 2004 r. CII Group Polska Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie Warszawa Tel.: Fax:

3 Organizacja – podstawowe narzędzie realizacji celów firmy Z naszej praktyki Prywatna firma produkująca materiały budowlane o rocznej sprzedaży około 100 mln USD –Prezes –Dyrektor ds. Produkcji, członek Zarządu –Z-ca Dyrektora ds. Produkcji –Kierownik Zakładu –Z-ca Kierownika Zakładu –Mistrz Zmianowy –Brygadzista –Pracownik Z obserwacji wynika, że tak rozbudowana struktura jest niedrożna pod względem komunikacyjnym. Dyrektor ds. Produkcji staje się wąskim gardłem w zakresie podejmowania decyzji Czy wiesz, ile szczebli organizacyjnych posiada Twoja firma? Hierarchia organizacji oparta jest na następującym schemacie Łącznie 8 poziomów

4 Informacja – źródło podejmowania trafnych decyzji Z naszej praktyki Prywatny koncern górniczo-hutniczy o sprzedaży 3 mld USD rocznie Firma zakupiła specjalistyczny kombajn górniczy za kwotę 3 milionów USD do pracy w szczególnie trudnych warunkach geologicznych związanych z wysoką temperaturą i twardością urabianych skał Kombajn został ustawiony w kopalni, gdzie ze względu na niewielką miąższość pokładu i konieczność stałego umacniania potrzaskanego górotworu pracuje średnio 5 dni w miesiącu Kierownik odcinka odpowiedzialny za to urządzenie nie prowadzi indywidualnego raportowania jego wydajności. Nie zamierza oddać kombajnu, gdyż stanowi on uzupełnienie jego zawodnego parku maszynowego i pomaga realizować plan ilościowy Czas Wydajność W. rzeczywista W. nominalna Czy wiesz, jak efektywnie wykorzystywana jest najnowsza inwestycja produkcyjna Twojej firmy?

5 Cele i motywacja – narzędzie łączące zadania wewnątrz firmy Czy wiesz, jakie cele realizują i optymalizują Twoi najbliżsi współpracownicy? Z naszej praktyki Zakład metalurgiczny – spółka zależna spółki publicznej z dominującym udziałem Skarbu Państwa Prezes Sanacja i restrukturyzacja firmy, osiągnięcie dodatnich przepływów finansowych i dodatniego wyniku finansowego Dyrektor Finansowy Dyrektor Handlowy Kierownik Zakładu Kierownik Działu HR Bieżąca realizacja płatności wynikających z układu, zapewnienie płynności dla realizacji płatności Maksymalizacja sprzedaży realizowanej ze stratą do spółki matki Wykonanie planu ilościowego produkcji, maksyma- lizacja wykorzystania aktywów ludzkich i rzeczowych będących w jego dyspozycji, ukrywanie faktycznego poziomu kosztów Ochrona poziomu zatrudnienia i wywalczenie podwyżek płac dla pracowników

6 Jeśli nie odpowiedzieliście 3x TAK, to być może wasza organizacja funkcjonuje tak... Najwyższy szczebel zarządzania Brak jasno określonych celów lub cele nie są powiązane z rozwojem firmy Brak informacji i zrozumienia zjawisk zachodzących w organizacji Średni poziom zarządzania Niepokój i dezorientacja Ochrona własnych stref wpływów i realizacja własnych celów Gaszenie pożarów (Zarządzanie w skali mikro) Decyzje podejmowane na podstawie niepełnych lub nieprawidłowych informacji Pracownicy Niepokój i dezorientacja Ochrona zatrudnienia Postawa zaniechania Dbanie o własny interes Ograniczanie przepływu informacji do najwyższego szczebla kierownictwa Brak możliwości podejmowania decyzji

7 Firmę trzeba restrukturyzować, aby funkcjonowała efektywnie i realizowała wartość dla akcjonariuszy Właściciele firmy ZarządFirma Wypłacić dywidendę Zwiększyć wartość firmy Wartość dla akcjonariuszy Krótkookresowo poprawić rentowność firmy Długookresowo poprawić pozycję konkurencyjną firmy Aby wygenerować wartość dla akcjonariuszy Zarząd musi systematycznie restrukturyzować/ zmieniać firmę poprawiając jej wyniki operacyjne i finansowe Strategia

8 Aby organizacja sprawnie realizowała strategię wytyczoną przez Zarząd … Podejście typowe MBO IT Balanced Scorecard FirmaZarząd Elementy systemu zarządzania nie tworzą spójnej całości Firma nieefektywnie realizuje strategię

9 … należy kompleksowo wdrażać Architekturę Zarządczą FirmaZarząd Architektura Zarządcza Kompleksowy i spójny mechanizm zarządzania pozwala efektywnie realizować strategię Wdrożenie Architektury Zarządczej

10 Architektura Zarządcza to spójny wielopoziomowy zestaw narzędzi zarządczych … Cele i motywacja System zarządzania przez cele System ocen pracowników Systemy motywacyjne Organizacja Struktura organizacyjna Optymalizacja zatrudnienia Zakresy obowiązków Informacja Prawidłowa alokacja kosztów Systemy raportowania Budżetowanie/controlling Value Track ® Architektura Zarządcza

11 … pozwalający skutecznie i trwale zmieniać organizacje w firmy agresywnie konkurujące na rynku i dynamicznie zwiększające swoją wartość Firma Zarząd Architektura Zarządcza


Pobierz ppt "Restrukturyzacja: wprowadzić i utrwalić zmiany Konferencja hutnicza Nowego Przemysłu Katowice, 27 września 2004 r. CII Group Polska Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google