Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowoczesne Zarządzanie ZOZ Konsolidacja i integracja opieki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowoczesne Zarządzanie ZOZ Konsolidacja i integracja opieki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowoczesne Zarządzanie ZOZ Konsolidacja i integracja opieki zdrowotnej

2 AKTUALNIE Ocena

3 Trwanie życia a wydatki na zdrowie http://ucatlas.ucsc.edu/spend.php

4 Wydatki na zdrowie USD PPP (OECD 2010)

5 Proces starzenia populacji CZ FIN I SK

6 Opieka zdrowotna - jaki koszt? 4.100 mld $ = 9% produkcji światowej 2.000 mld $ wydaje ochrona zdrowia w USA 90% obciążenia chorobami- kraje biedne 10% dostępnych światowych środków w ochronie zdrowia w krajach biednych 56 mln zgonów rocznie na świecie

7 Przykład USA W roku 2012 wydatki na ochronę zdrowia osiągną 3.1 biliona Modern Healthcares Daily Dose, 7 Luty, 2003...Do 2012 roku wydatki na ochronę zdrowia w U.S.A. prawie się podwoją do wysokości 3.1 biliona $ z wysokości około 1.55 biliona $ w 2002 roku,.... Oznacza to, że osiągną one wysokość 17.7% PKB do 2012 roku, porównując do 14.8% w 2002. Wydatki na hospitalizacje wzrosną do 860 mld $ w 2012 z 484.6 mld $ w 2002,.... PS. W roku 2010 wydatki osiągnęły kwotę 2,3 biliona $ (16.2% PKB)

8 Odsetek dobrych ocen

9 Ekonomia zdrowia Ograniczone zasoby Racjonalne wybory maksymalizują użyteczność Koszt alternatywny Nakłady-produkty-efekty

10 Ekonomia zdrowia Asymetria informacyjna Potrzeby, zapotrzebowanie, popyt Popyt kreowany przez podaż Dobra normalne i luksusowe Pokusa nadużycia (moral hazard) Spijanie śmietanki i negatywna selekcja Potrzeby Zapotrzebowanie Popyt

11 Jakie działania finansować? Musgrove, WHO Report 2000 Duże znaczenie? Pozostawić do regulacji rynkowej Korzystne dla biednych? Koszt katastroficzny? Można ubezpieczyć? Koszt efektywne? Wystarczający popyt? Dobro publiczne? Nie dostarczać Publiczne?Prywatne? Finansowanie publiczne TAK NIE NO NIE TAK Możliwość Obszar reglamentacji Oczekiwania

12 Ewolucja => 2012(?) 16000 zoz 30000 praktyk 20-40 MCO => 1995 1200 zoz: 600 z poz. 600 bez poz. => 2009 15000 zoz 30000 praktyk => 2000 12000 zoz 20000 praktyk

13 Elementy diagnozy Niska satysfakcja obywateli z systemu Niewystarczająca skuteczność w leczeniu schorzeń Stały wzrost nakładów i produkcji (output) nie zmienia powyższego Dez-integracja procesu opieki; –Zagubienie pacjenta –Powielanie funkcji i działań –Brak odpowiedzialności za rezultat Frustracja personelu, nadużycia, boki, upcoding Możliwa nieadekwatność i nadużywanie opieki –Proste przypadki leczone w szpitalach –Naginanie terapii pod kątem opłacalności Słaba odpowiedź NFZ na ten problem: –Silne ograniczenia na wydatki administracyjne –Nadregulacja prawna –Konkurencja priorytetów prowadząca do ich braku –Styl administracyjno-represyjny

14 Systemy opieki zdrowotnej

15 OPIEKA KOORDYNOWANA Zmiana

16 Ryzyko Mierzalne prawdopodobieństwo zyskania lub stracenia wartości Ryzyko tym się różni od niepewności, że ta ostatnia nie jest mierzalna Dictionary of Business Terms, second edition, Barrons Business Guides, 1994

17 Reglamentacja a ograniczanie kosztów Reglamentacja rationing- oznacza ograniczenie lub opóźnienie dostępu do świadczenia zdrowotnego jako wynik stanu konfliktu pomiędzy tym, co lekarz uznaje jako medycznie i etycznie najlepsze dla pacjenta w stosunku do świadczenia, jakie w danej chwili jest możliwe do uzyskania Ograniczanie kosztów cost containment, to wysiłek mający na celu kontrolę i zmniejszanie kosztów Wskazywanie potencjalnie korzystnych świadczeń zdrowotnych za pomocą działań finansowych i organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia

18 Niekorzystne cechy reglamentacji Nierówność w dostępności z powodu możliwości finansowych osób indywidualnych Obecność opłat nieformalnych. Rozszerzanie się szarej strefy Tworzenie się kolejek pacjentów, szkodliwość wynikająca z przedłużających się decyzji diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych Arbitralność decyzji reglamentacyjnych

19 Reglamentacja – jak to jest? Na stronę popytową –Opłaty –Edukacja Na stronę podażową –Licencjonowanie świadczeniodawców –Tworzenie sieci świadczeniodawców –Polityka inwestycyjna –Polityka edukacyjna personelu medycznego –Rekomendacje, procedury –Polityka finansowa i różnorodność metod finansowania

20 Działania związane z reglamentacją Określenie uczestników, podmiotów reglamentacji Publiczna akceptacja potrzeby reglamentacji Przejrzystość decyzji reglamentacyjnych Procedury, rekomendacje (pytanie - czy procedura lub rekomendacje dają możliwość znacznego poprawienia jakości opieki zdrowotnej?)

21 Możliwości zmiany ? Demonopolizacja płatnika –Np. Sześciu płatników zamiast jednego Prywatne ubezpieczenia –Uzupełniające (?) –Zastępcze (?) Koordynowana opieka (MCO)

22 Składowe opieki koordynowanej

23 Opieka koordynowana w USA Liczba ubezpieczonych w mln w 2009 roku

24 Organizacja strony dostawców Nazwa Independent practice association (IPA) Physicians – hospital organization (PHO) Management Services Organisation (MSO) Provider-sponsored organisation (PSO) Physician practice management company (PPMC) Group practice without walls (GPWW) Medical group practices Foundation model Staff model

25 National Health Service (UK) Rezultat raportu Beveridgea (1942) –Nacjonalizacja, finansowanie z podatków, pełne pokrycie, bezpłatna dla pacjenta Griffiths Report (1983) – stopniowa decentralizacja Working for Patients (1989) - 1990 internal markets The NHS: Modern Dependable (1997) –PCG, PCT NHS Plan (2000) Shifting the balance (2002) Freeing NHS (2010)

26 Hiszpański model OK

27 OPIEKA KOORDYNOWANA (OK) Usytuowanie w Polsce

28 Główne elementy koncepcji Koncepcja zarządzania procesem leczenia Wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za proces leczenia (koordynatora) Wolny wybór koordynatora przez pacjenta (lub brak wyboru) Finansowanie kapitacyjne plus P4P połączony z budżetem zawieszonym (withhold budget) Ryzyko - przenoszenie na wykonawców zależne od umiejętności zarządzania ryzykiem Asekuracja ryzyka po stronie NFZ Akceptacja dla różnorodności i innowacyjności organizacyjnej

29 Cel zmiany Orientacja na wynik Najlepszy dostępny stan zdrowia Satysfakcja klienta Stabilność finansowa Satysfakcja profesjonalistów

30 Pożądany wynik Opieka na niezbędnym medycznym poziomie Stałe monitorowanie jakości Kontrolowana wielkość produkcji Selektywne priorytetowe wzrosty Kontrola wykorzystania zasobów Monitorowana satysfakcja i odpowiedź na oczekiwania Disease i case management

31 Usytuowanie Organizacji OK

32 Zarządzanie funduszami NFZ Opieka podstawowa AOS (+) Usługi szpitalne Wybrane leki Opieka podstawowa AOS (+) Usługi szpitalne Wybrane leki Koordynat or AOS Usługi szpitalne Wybrane leki Inne Budżet zarządza ny

33 Opieka koordynowana System publiczny System motywacyjny Wskaźniki jakości Wytyczne postępowania Priorytety Cele strategiczne

34 NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA Ogólnie

35 Czy istnieje doskonała metoda refundacji kosztów? Dostosowana do potrzeb Wielowariantowa Uwarunkowana historycznie i geograficznie Oparta o doświadczenia innych

36 Hurt-detal Samoregulacja-kontrola Opłaty za usługę Per diem Stosunek koszt-cena indeksowane ceną Kapitacja Case-mix Leasing łóżek szpitalnych Opieka koordynowana Budżet globalny Kontrol a Detal Hurt Zorientowanie na pacjenta Zorientowanie na samo- ograniczanie Drogie (koszt administracyjny) Tanie (koszt administracyjny)

37 Zakres odpowiedzialności Lekarz poz (2-3 k) Lekarz poz (2-3 k) Sieć ambulatoryjna (20-30k) Sieć ambulatoryjna (20-30k) Sieć amb.- hosp. (->100k) Sieć amb.- hosp. (->100k) Ubezpieczyciel (>200k) Ubezpieczyciel (>200k) Zakres ryzyk a wielkość populacji do przejęcia

38 Motywacje finansowe

39 Motywacje pozafinansowe Porównania i rankingi Wyznaczanie celów i ich osiąganie Zapewnienie autonomii decyzji Konkurencja o klienta Szacunek dla odmienności i innowacyjności Stabilność otoczenia

40 Wskaźniki jakości Porównanie wzajemne Ocena konieczności działania

41 Zarządzanie jakością struktura Kontrola wejścia Zakres niezbędnych elementów proces Monitorowanie wykonania usług Monitorowanie wybranych elementów wynik Pomiar wyniku Porównanie i obserwacje trendów

42 Płatność za wynik

43 NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA Wewnętrzne

44 Zarządzanie korzystaniem

45 Zarządzanie jakością

46

47 WDROŻENIE

48 Cykl definiowania produktu kontraktowania Zdefiniowanie podkoszyka usług Zdefiniowanie puli ryzyka Wyliczenie stawki per capita Alokacja z góry do dołu Przypisanie administracyjne Zmiany w podkoszyku i stawkach kapitacyjnych Wyliczenie czynników ryzyka Sporządzenie listy podopiecznych Wyliczenie kapitacyjnego budżetu placówki Zaprojektowanie systemu finansowania i zarządzania Otwarta rekrutacja Ocena kosztów z dołu do góry Zaprojektowanie systemu oceny jakości

49 Główne elementy Wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za proces leczenia (koordynatora) Wolny wybór pacjenta do wyboru koordynatora lub uchylenia się od tego wyboru Finansowanie kapitacyjne plus P4P połączony z budżetem zawieszonym (withhold budget) Ryzyko przeniesione na wykonawców zależne od możliwości zarządzaniem ryzykiem Ostateczne ryzyko pokrywane przez NFZ Akceptacja dla różnorodności i innowacyjności organizacyjnej

50 Kwestie do rozwiązania Ramy prawne Potencjalne ograniczenia jakości i dostępu Konflikt między świadczeniodawcami Wzrost kosztów zarządzania Złożoność techniczna Czas adaptacji personelu i zarządzających

51 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowoczesne Zarządzanie ZOZ Konsolidacja i integracja opieki zdrowotnej Jacek Graliński


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowoczesne Zarządzanie ZOZ Konsolidacja i integracja opieki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google