Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Connecting Business since 1992!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Connecting Business since 1992!"— Zapis prezentacji:

1 Connecting Business since 1992!

2

3 Ukraina zakończyła negocjacje nt
Ukraina zakończyła negocjacje nt. nowej umowy stowarzyszeniowej z UE, której integralną częścią ma być umowa o strefie wolnego handlu.

4 Ukraina to: Sąsiad Polski: bliskość językowa i kulturowa
12 przejść granicznych (7 w budowie) tradycje współpracy gospodarczej Niewysokie stawki podatkowe: VAT - 20% (w 2014 obniżony do 17%) dochodowy - 19% (w 2014 obniżony do 16% ) Wykwalifikowane kadry: 5 miejsce na świecie wg. ilości certyfikowanych specjalistów branży IT 7 miejsce na świecie wg. ilości absolwentów kierunków technicznych Coroczny wzrost pozycji w rankingach: o 15 pozycji - Ranking Doing Business o 9 pozycji - Globalny Raport Konkurencyjności

5 Ukraina to: Ważne korytarze transportowe: Korytarz Europa-Kaukaz-Azja
cztery Paneuropejskie Korytarze Transportowe sześć Korytarzy Organizacji Współpracy Kolei Transport kolejowy: 21,7 tys. km linii kolejowych gęsta sieć połączeń transportuje 50% towarów i 40% osób Transport morski i rzeczny: 18 portów morskich 2400 km dróg rzecznych (Dniepr, Dunaj, Bug Południowy) Transport powietrzny: 31 lotnisk (20 międzynarodowych) duża ilość połączeń (Europa, Azja, Bliski Wschód, USA)

6

7 Handel zagraniczny Ukrainy – eksport:
68,8 mld USD – osiągnął w 2012 r. ukraiński eksport towarowy 24,8 % eksportu trafiło na rynek UE 3,7% - największy udział spośród krajów UE miała Polska

8 Handel zagraniczny Ukrainy – import:
84,7 mld USD – osiągnął w 2012 r. ukraiński import towarowy 30,9 % importowanych towarów pochodziło z UE 4,2% - drugie miejsce (po Niemcach) spośród krajów UE miała Polska

9 Inwestycje zagraniczne
Pochodzenie: Struktura:

10 Struktura handlu Polski z Ukrainą:

11 Perspektywiczne kierunki współpracy:
energetyka – maszyny i technologie do pozyskiwania surowców energetycznych, energetyki odnawialnej, wytwarzania i przesyłu energii; dobra konsumpcyjne – dostawy i/lub produkcja sprzętu AGD, odzieży, kosmetyków, farmaceutyków; przetwórstwo rolno-spożywcze - dostawy maszyn, technologii i know-how; budownictwo – inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, maszyny, urządzenia i materiały wykończeniowe, inwestycje infrastrukturalne; sektor usług – zwłaszcza usługi lecznicze, edukacyjne, turystyczne. 

12 Bariery systemowe: nieterminowy zwrot podatku VAT eksporterom;
wysoki poziom korupcji w różnych sferach życia gospodarczego; brak przejrzystości i dużą zmienność ukraińskich przepisów prawnych, powodujących dowolność interpretacyjną; niedostateczny poziom sądownictwa, brak możliwości sprawnego i obiektywnego rozstrzygania sporów gospodarczych, niestosowanie się do wyroków sądowych. skomplikowane i niejasne procedury stosowane urzędników;

13 Ograniczenia taryfowe:
określone rodzaje żywych zwierząt hodowlanych, określone rodzaje metali nieszlachetnych, złomu i odpadów z metali nieszlachetnych, określone rodzaje skór, określone rodzaje gazu ziemnego. określone rodzaje nasion roślin oleistych,

14 Oferta Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Misje gospodarcze Wprowadzenie na rynek Targi i wystawy Wsparcie prawno-administracyjne Analityka rynkowa Wsparcie marketingowe i PR Certyfikaty i atesty Potwierdzanie cenników 14

15 Dziękuję za uwagę!

16 Warszawa Lwów Kijów Katowice 16


Pobierz ppt "Connecting Business since 1992!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google