Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt narzędzia. Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), wprowadziła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt narzędzia. Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), wprowadziła."— Zapis prezentacji:

1 Projekt narzędzia

2 Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), wprowadziła obowiązek corocznej oceny zasobów pomocy społecznej. Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty województwa Ocena będzie przedstawiana odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi województwa - przepisy ustawy o pomocy społecznej – art. 17 ust.1 pkt.2, art.19 ust.18, oraz art. 21 ust.8). Ocena ta wraz z rekomendacjami będzie podstawą planowania budżetu na następny rok. Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpi od 2012 r., dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej.

3 W lipcu 2011 r. został przygotowany w IRSS projekt narzędzia w dwóch wariantach: (a) dla gmin, oraz (b) dla powiatów. Projekt tego narzędzia dla obu wariantów składa się z czterech części: Dane o sytuacji demograficznej i społecznej w gminie. Dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej w gminie. Dane o zasobach pomocy społecznej w gminie. Wskaźniki oceny – prace trwają. We wrześniu 2011 r. zakończono konsultacje – uwagi ponad 300 podmiotów instytucjonalnych oraz ca 60 indywidualnych zgłoszeń.

4 Proces OCZP będzie wspierany przez system SAC – to optymalne narzędzie dla przeprowadzenia oceny. Obsługa procesu OCZP będzie opierać się na architekturze systemu SAC, z pewnymi zmianami umożliwiającymi obsługę formularzy, obieg dokumentów, czy agregowanie danych. Zmiany te będą miały charakter funkcjonalny.

5

6 Przygotowany formularz OCZP, zawierający tabele (Część II materiału), będzie zasilany danymi z systemu SAC. KREATOR FORMULARZA - w systemie SAC wykorzystany zostanie kreator w celu przeniesienia tych tabel do systemu informatycznego.

7 Strona tytułowa – na której umieszczono podstawowe informacje, jak: tytuł dokumentu, rok oceny, autor dokumentu. Spis treści - tworzony na podstawie rozdziałów, służący do nawigacji po dokumencie. Rozdziały - pozwalające na rozdzielenie poszczególnych merytorycznych części dokumentu. Tabele - porządkujące informacje niezbędne do właściwego przeprowadzenia oceny. Ich zawartość uzupełniana będzie na poziomie gminy i powiatu. Sekcje opisowe – służące skomentowaniu zawartości tabel oraz wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących merytoryki rozdziału

8

9 Strona tytułowa

10 Spis treści

11 Strona tytułowa Spis treści Rozdziały Sekcje opisowe

12 Strona tytułowa Spis treści Rozdziały Sekcje opisowe Tabele

13 Strona tytułowa Spis treści Rozdziały Sekcje opisowe Tabele Podpowiedzi

14 Strona tytułowa Spis treści Rozdziały Sekcje opisowe Tabele Podpowiedzi Objaśnienia

15 Strona tytułowa Spis treści Rozdziały Sekcje opisowe Tabele Podpowiedzi Objaśnienia Reguły walidacji

16 Tablica plus komentarz

17 Wypełnianie sprawozdań przez OPS i PCPR sprowadza się do ręcznego wprowadzenia danych do formularza. Część danych w tabelach, będzie automatycznie podpowiadana na podstawie danych zgromadzonych przez system SAC, ale użytkownik będzie mógł zmienić te dane i ostatecznie wartości w sprawozdaniu będą zależeć od decyzji użytkownika. Poza danymi znajdującymi się w tabelach, w ramach każdego z rozdziałów użytkownik będzie miał możliwość skomentowania oraz podsumowania danych wprowadzonych w tabelach.

18 Uruchomienie ozps w gSAC-u (poziom OPS/PCPR)

19 Wypełnienie w SAC-u

20 Przekazany do ROPS formularz poddany będzie dalszej obsłudze. Dane przekazywane przez OPS i PCPR będą automatycznie agregowane na poziomie województwa (ROPS). Obsługa ROPS sprowadzać się więc będzie do weryfikacji poprawności przesłanych danych, z ewentualnym wykorzystaniem ścieżki ich korygowania. Analiza danych przez ROPS wraz z rekomendacją odbędzie się za pomocą sekcji opisowych, pozwalających na załączenie np. diagramów, mapek i wykresów.

21 Aktualnie brak szczegółowego opracowania dotyczącego wskaźników dla OCZP. Dlatego też przyjęto założenie, że narzędzie realizujące obsługę formularzy OZPS będzie umożliwiać samodzielne konstruowanie i wyliczanie dowolnych wskaźników, pod warunkiem, że będą to wskaźniki wyznaczane na podstawie danych gromadzony w ramach obsługi procesu OCZP lub danych obecnie obsługiwanych przez system SAC.

22 Definiowanie formularza Reguły walidacyjne Dostosowanie do potrzeb województwa Wypełnienie Uruchomienie procesu Wojewódzkie reguły walidacyjne Publikacja Przesłanie Weryfikacja Do korekty Korekta Akceptacja Agregacja danych Dodanie opisów, OCENA WRAZ Z REKOMENDACJAMI 16 OCEN na poziomie całego kraju MPiPS ROPS Powiat, Gmina

23

24 Głównym źródłem zasilenia będzie Statystyczna Aplikacja Centralna, gromadząca dane sprawozdawcze z niemal każdego poziomu organizacyjnego pomocy społecznej. Pozostałe dane pozyskiwane byłyby z oprogramowania działającego w ramach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w gminie i powiecie – System Informatyczny Pomost.

25 Uzupełnieniem danych potrzebnych do OCZP w gminie, są dane dotyczące świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Informacje te gromadzone są w systemach informatycznych działających w gminie, a także rejestrach centralnych QuickStat i sFundusz funkcjonujących w MPiPS.

26 W zakresie danych o sytuacji demograficznej należy korzystać z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego, udostępnianych w ramach rejestru Bank Danych Lokalnych. Dane dotyczące bezrobocia, oprócz Banku Danych Lokalnych GUS, mogą być pozyskiwane z systemów informatycznych publicznych służb zatrudnienia: SAC-PSZ, Aplikacja Centralna, Syriusz.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt narzędzia. Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), wprowadziła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google