Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Informatyczny POMOST Wdrożenie i utrzymanie w PCPR WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Informatyczny POMOST Wdrożenie i utrzymanie w PCPR WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego."— Zapis prezentacji:

1 System Informatyczny POMOST Wdrożenie i utrzymanie w PCPR WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

2 Busko Zdrój Wprowadzenie System Informatyczny POMOST – krótkie ujęcie historyczne oraz uwarunkowania prawne eksploatacji Przepływ danych i środków finansowych w SI Pomost Zadania PCPR związane z eksploatacją Systemu Informatycznego Wdrożenie i utrzymanie Systemu Informatycznego POMOST w roku 2005 w województwie świętokrzyskim Propozycje działań w zakresie wdrożenia i eksploatacji Systemu na lata

3 Busko Zdrój grudzień 1992 – sierpień 1994 – realizacja systemu przez holenderską firmę Coopers & Lybrand listopad 1994 – powołanie polskiego zespołu projektowego ALSO (Automation of the Labour and Social Welfare Organisation), którego elementy stanowiły: Podprojekt Systemu Urzędów Pracy (SUP), Podprojekt Systemu Pomocy Społecznej(SPS), Podprojekt Systemu Wspomagania MPiPS rok – głoszenie przetargu na oprogramowanie dla Systemu Pomocy Społecznej 1997 rok – dostawy sprzętu komputerowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej kraju 1999 – ostateczne wyłonienie dostawcy oprogramowania dla Systemu Pomocy Społecznej – firmy Computerland S.A. (oprogramowanie dla ops) zakończenie projektu ALSO Powstanie Systemu Informatycznego POMOST Najważniejsze wydarzenia (1)

4 Busko Zdrój – wydanie Dokumentu otwarcia Systemu Informatycznego SYRIUSZ przez MGPiPS (założenia jednolitego systemu informatycznego dla obszarów: pomoc społeczna i rynek pracy) marzec 2004 r. – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 64 z 2004 r., odnosząca się do zagadnień informatyzacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 2004/2005 – rok wydanie świadectw homologacji dopuszczających możliwość użytkowania oprogramowania napisanego przez różnych dostawców: Computerland S.A. – Kraków, MiCOMP, Top-Team - Warszawa, Zeto KOSZALIN, INFO-R - Skoczów 2004/2005 rok – dostawy sprzętu komputerowego dla PCPR na obszarze całego kraju – instalacje i szkolenia użytkowników systemu Powstanie Systemu Informatycznego POMOST Najważniejsze wydarzenia (2)

5 Busko Zdrój Powstanie Systemu Informatycznego POMOST Najważniejsze wydarzenia (3) System SYRIUSZ: pozwoli na wymianę informacji między nimi, a systemami ubezpieczeń społecznych, urzędów skarbowych, PESEL, ma być zintegrowany z systemem usług administracji publicznej, systemami bankowymi i edukacyjnymi, w związku z tym ma powstać nowy model instytucji publicznych sfery usług społecznych. Niektóre korzyści: poprawa jakości usług świadczonych przez służby społeczne, skrócenie okresu pozostawania bez pracy, większą efektywność sytemu usług społecznych poprzez właściwe adresowanie usług i świadczeń pieniężnych, monitorowanie ich skuteczności i aktywne zarządzanie środkami na cele społeczne.

6 Busko Zdrój Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS, ROPS, PCPR) ok. 2,8 tys. miejsc instalacji ok. 6,5 tys. stanowisk pracy (komputerów) ok sieci komputerowych System Informatyczny POMOST Logistyka przedsięwzięcia

7 Busko Zdrój Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 64 z 2004 r., odnosi się do zagadnień informatyzacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kilku miejscach. Nakazuje sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego: gminom - przekazywanie właściwemu wojewodzie (Art. 17, ust. 1, pkt 17), powiatom - przekazywanie właściwemu wojewodzie (Art. 19, ust.1, pkt 17), samorządom wojewódzkim - przekazywanie właściwemu wojewodzie (Art. 21, pkt 7), oraz wojewodom - przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (Art. 22, pkt 12). Uwarunkowania prawne

8 Busko Zdrój Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS): GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Ogółem: 2500 OPS Poziom gminy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) Ogółem: 315 PCPR Poziom powiatu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (ROPS UM) Ogółem: 16 ROPS UM Poziom województwa Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego (WPS UW) Ogółem: 16 WPS UW Ministerstwo Polityki Społecznej (MPS) Dostawcy homologowanego oprogramowania SI POMOST przeznaczonego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS Przepływ danych i środków finansowych w SI Pomost (1) przepływ danych przepływ środków finansowych

9 Busko Zdrój Przepływ danych i środków finansowych w SI Pomost (2) ZGODNOŚĆ DANYCH Jest to zgodność w danym okresie liczona, jako stosunek wartości zrealizowanych i zarejestrowanych świadczeń w SI POMOST do faktycznie wydatkowanych środków na realizację świadczeń (na podstawie sprawozdania wykonywanego ręcznie dla Ministerstwa Finansów RB-28). Zgodność jest liczona narastająco w danym roku i podawana w procentach. Procent zgodności jest widoczny w sprawozdaniu z realizacji świadczeń (Rs01), które jest elementem zbioru centralnego generowanego w SI POMOST. wartość zrealizowanych i zarejestrowanych świadczeń w SI POMOST ZGODNOŚĆ = faktycznie wydatkowane środki na realizację świadczeń możliwość uzyskania środków finansowych przez jednostkę właściwie eksploatującą system korzyść dla jednostki

10 Busko Zdrój PRÓG FINANSOWANIAZGODNOŚĆ DANYCH STAWKA Potwierdzenie użytkowania SI POMOST >=20%Opłata licencyjna – środki za licencje kierowane bezpośrednio do dostawcy. Obiecująca zgodność danych >=50% i <75%Opłata licencyjna + 30% ustalonej opłaty rocznej. Rokująca poprawność zgodność danych >=75% i <90%Opłata licencyjna + 50% ustalonej opłaty rocznej. Pozytywna zgodność danych >=90%Opłata licencyjna + 100% ustalonej opłaty rocznej. Zasady naliczania dodatkowych środków dla jednostek za przekazane dane dla Ministerstwa Polityki Społecznej Przepływ danych i środków finansowych w SI Pomost (3)

11 Busko Zdrój Zadania Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej szczebla gminy (OPS) i powiatu (PCPR) związane z eksploatacją Systemu Informatycznego POMOST Do zadań jednostek wykorzystujących nieodpłatnie udostępniane przez ministra oprogramowanie należy: Terminowe i poprawne przekazywanie elektronicznych wersji sprawozdań oraz zbiorów centralnych, Informowanie właściwego WPS UW o wszelkich wykrytych błędach w oprogramowaniu oraz innych problemach z jego wykorzystaniem, Pozyskiwanie środków finansowych na utrzymanie systemu informatycznego w sprawności (współfinansowanie systemu informatycznego), Zasilanie aplikacji właściwymi, poprawnymi danymi.

12 Busko Zdrój Wdrożenie i utrzymanie Systemu Informatycznego POMOST w 2005 roku w PCPR w województwie świętokrzyskim na tle kraju Poziom wdrożeń OU dla JOPS w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w poszczególnych województwach, mierzony liczbą dostarczanych zbiorów centralnych, w 3 kwartale 2005, w porównaniu do liczby wszystkich jednostek w województwie

13 Busko Zdrój Wdrożenie Systemu Informatycznego POMOST do 2005 roku w województwie świętokrzyskim (1) Zmiany w poziomie wdrożeń Systemu Informatycznego POMOST w jednostkach szczebla gminnego i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, mierzony liczbą dostarczanych zbiorów centralnych, w okresie od 3 kwartału 1999 r. do 3 kwartału 2005 r.

14 Busko Zdrój Przekazane przez PCPR zbiory centralne na poziom wojewódzki w 2005 roku Wdrożenie Systemu Informatycznego POMOST do 2005 roku w województwie świętokrzyskim (2)

15 Busko Zdrój Propozycje działań w zakresie wdrożenia i eksploatacji Systemu w PCPR w latach przeprowadzenie analizy ilościowej i jakościowej sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej modernizacja sprzętu w wybranych jednostkach główne wskaźniki kwalifikujące jednostkę do przeprowadzenia modernizacji to: - systematyczność przesyłania zbiorów centralnych - jakość zbiorów i sprawozdań statystycznych przesyłanych na poziom wojewódzki - stan sprzętu komputerowego szkolenia w zakresie zgłoszonym przez użytkownika końcowego systemu kwalifikacja użytkowników poprzez : - analizę merytorycznej zawartości przesyłów - zmiany w zakresie obsługi oprogramowania

16 Busko Zdrój Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "System Informatyczny POMOST Wdrożenie i utrzymanie w PCPR WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google