Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt NPE Najzdrowszy Powiat Europy (NPE)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt NPE Najzdrowszy Powiat Europy (NPE)"— Zapis prezentacji:

1 Projekt NPE Najzdrowszy Powiat Europy (NPE)
Jacek Żak Kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia WSSE w Krakowie Kraków,

2 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Najzdrowszy Powiat Europy Osoby uczestniczące w opracowaniu projektu Agnieszka Hejmo Angelika Drobisz- Miętkiewicz Krzysztof Michałek Marita Klemczak Magdalena Koperny Elżbieta Kuras Jacek Żak Michalina Żurawska   Główny Koordynator Rafał Niżankowski

3 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Cele projektu: udowodnienie możliwości poprawy zdrowotności populacji polskiej, dopracowanie i wytestowanie w małej skali jednego, średniej wielkości powiatu konsekwencji zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych w zakresie skoordynowanej profilaktyki głównych schorzeń, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, dostarczenie wiarygodnych informacji o opłacalności w polskich warunkach programów profilaktycznych. Projekt „Najzdrowszy Powiat Europy”

4 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
PREWENTORIUM - modelowy ośrodek profilaktyki, w którym będą prowadzone działania oparte na najbardziej aktualnych dowodach naukowych w zakresie profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia prewentorium - (niem. Präventorium z ang. preventorium od prevent ‘zapobiegać’)

5 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Nasz projekt jest zgodny z celem głównym Narodowego Programu Zdrowia na lata „Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu’’ Spodziewane efekty: 1. zdrowotne 2. ekonomiczne 3. społeczne

6 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
W ramach projektu zostały opracowane następujące programy: Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia. Program wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej. Program ograniczania palenia tytoniu. Program profilaktyki nadwagi i otyłości. Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Program wczesnego wykrywania raka piersi. Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Program profilaktyki złamań i wczesnego wykrywania osteoporozy. Program wykrywania zakażenia chlamydią. Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży. Program zapobiegania próchnicy. Szczepienia.

7 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Projekt obejmuje dwa główne nurty.   W ramach pierwszego wdrożone zostaną programy kompleksowej indywidualnej profilaktyki pierwotnej (kontrola czynników ryzyka) i wtórnej (wczesne wykrywanie) obejmującej: - identyfikację czynników ryzyka, - badania przesiewowe dla wykrycia wczesnych postaci schorzeń, - szczepienia, Drugi nurt obejmie działania z zakresu powszechnej edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia (profilaktyka wczesna) ukierunkowanych na skuteczną, pro-zdrowotną modyfikację stylu życia mieszkańców powiatu.

8 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Zasady kompleksowej profilaktyki - racjonalizm – rekomendacji U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) (klasy A ew. B) - kompleksowość - wygoda - powszechność - trwałość - Siła rekomendacji Opis A USPSTF zaleca daną interwencję ze względu na jej wysokie korzyści. B USPSTF donosi, iż istnieją wiarygodne dowody na efektywność interwencji, a korzyści z danej interwencji są umiarkowane lub znaczne i przewyższają szkody. C USPSTF nie zaleca przeprowadzania rutynowo danej interwencji, istnieje umiarkowana pewność, że korzyść netto jest niewielka. D USPSTF nie zaleca danej interwencji, ze względu na brak dowodów wskazujących na jej korzyści lub też szkody przewyższają korzyści.

9 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

10 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
“Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”.[Hipokrates] Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia - tytoń - sól - żywienie - alkohol - aktywność fizyczna

11 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Wyróżnia się następujące grupy docelowe, do których kierowane będą treści edukacyjne i których modyfikacji nawyków należy oczekiwać: - młodzież szkolna - pracownicy zakładów pracy - osoby będące na emeryturze i rencie - osoby korzystające z pomocy społecznej

12 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Partnerzy projektu NPE: - Starostwo Powiatowe w Olkuszu- oraz Samorządy gminne Powiatu Olkuskiego - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Olkuszu Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie - Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ

13 Kluczowi partnerzy projektu:

14 Dziękuję za uwagę! Tel: 12-25-49-501 Tel: 12-25-49-429
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Dziękuję za uwagę! Tel: Tel:


Pobierz ppt "Projekt NPE Najzdrowszy Powiat Europy (NPE)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google