Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt NPE Najzdrowszy Powiat Europy (NPE) Jacek Żak Kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia i Promocji Zdrowia WSSE w Krakowie Kraków,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt NPE Najzdrowszy Powiat Europy (NPE) Jacek Żak Kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia i Promocji Zdrowia WSSE w Krakowie Kraków,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt NPE Najzdrowszy Powiat Europy (NPE) Jacek Żak Kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia i Promocji Zdrowia WSSE w Krakowie Kraków, 25.05.2011

2 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Osoby uczestniczące w opracowaniu projektu Agnieszka Hejmo Angelika Drobisz- Miętkiewicz Krzysztof Michałek Marita Klemczak Magdalena Koperny Elżbieta Kuras Jacek Żak Michalina Żurawska Główny Koordynator Rafał Niżankowski Najzdrowszy Powiat Europy

3 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Cele projektu: Cele projektu: udowodnienie możliwości poprawy zdrowotności populacji polskiej, dopracowanie i wytestowanie w małej skali jednego, średniej wielkości powiatu konsekwencji zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych w zakresie skoordynowanej profilaktyki głównych schorzeń, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, dostarczenie wiarygodnych informacji o opłacalności w polskich warunkach programów profilaktycznych. Projekt Najzdrowszy Powiat Europy

4 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie PREWENTORIUM - modelowy ośrodek profilaktyki, w którym będą prowadzone działania oparte na najbardziej aktualnych dowodach naukowych w zakresie profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia prewentorium - (niem. Präventorium z ang. preventorium od prevent zapobiegać)

5 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Nasz projekt jest zgodny z celem głównym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007- 2015 Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu Spodziewane efekty: 1. zdrowotne 2. ekonomiczne 3. społeczne

6 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie W RAMACH PROJEKTU ZOSTAŁY OPRACOWANE NASTĘPUJĄCE PROGRAMY: Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia. Program wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej. Program ograniczania palenia tytoniu. Program profilaktyki nadwagi i otyłości. Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Program wczesnego wykrywania raka piersi. Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Program profilaktyki złamań i wczesnego wykrywania osteoporozy. Program wykrywania zakażenia chlamydią. Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży. Program zapobiegania próchnicy. Szczepienia.

7 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Projekt obejmuje dwa główne nurty. W ramach pierwszego wdrożone zostaną programy kompleksowej indywidualnej profilaktyki pierwotnej (kontrola czynników ryzyka) i wtórnej (wczesne wykrywanie) obejmującej: - identyfikację czynników ryzyka, - badania przesiewowe dla wykrycia wczesnych postaci schorzeń, - szczepienia, Drugi nurt obejmie działania z zakresu powszechnej edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia (profilaktyka wczesna) ukierunkowanych na skuteczną, pro-zdrowotną modyfikację stylu życia mieszkańców powiatu.

8 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zasady kompleksowej profilaktyki - racjonalizm – rekomendacji U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) (klasy A ew. B) - kompleksowość - wygoda - powszechność - trwałość - Siła rekomend acji Opis AUSPSTF zaleca daną interwencję ze względu na jej wysokie korzyści. B USPSTF donosi, iż istnieją wiarygodne dowody na efektywność interwencji, a korzyści z danej interwencji są umiarkowane lub znaczne i przewyższają szkody. C USPSTF nie zaleca przeprowadzania rutynowo danej interwencji, istnieje umiarkowana pewność, że korzyść netto jest niewielka. DUSPSTF nie zaleca danej interwencji, ze względu na brak dowodów wskazujących na jej korzyści lub też szkody przewyższają korzyści. www.cochrane.orgwww.uspreventiveservicestaskforce.org

9 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

10 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia - tytoń - sól - żywienie - alkohol - aktywność fizyczna Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem.[Hipokrates]

11 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Wyróżnia się następujące grupy docelowe, do których kierowane będą treści edukacyjne i których modyfikacji nawyków należy oczekiwać: - młodzież szkolna - pracownicy zakładów pracy - osoby będące na emeryturze i rencie - osoby korzystające z pomocy społecznej

12 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Partnerzy projektu NPE: - Starostwo Powiatowe w Olkuszu- oraz Samorządy gminne Powiatu Olkuskiego - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Olkuszu Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie - Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ

13 Kluczowi partnerzy projektu:

14 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Dziękuję za uwagę! Tel: 12-25-49-501 Tel: 12-25-49-429 E-mail: j.zak@wsse.krakow.pl


Pobierz ppt "Projekt NPE Najzdrowszy Powiat Europy (NPE) Jacek Żak Kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia i Promocji Zdrowia WSSE w Krakowie Kraków,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google