Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekun: mgr Monika Frukowska , mgr Renata Gut

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekun: mgr Monika Frukowska , mgr Renata Gut"— Zapis prezentacji:

1 „Chroń środowisko - – możesz więcej niż myślisz” Projekt ekologiczny 2013/2014 WODA
Opiekun: mgr Monika Frukowska , mgr Renata Gut Uczestnicy: uczniowie klasy II Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Benicach.

2 Cele projektu: * prowadzenie badań oceniających stan jakości wody najbliższego regionu * zastosowanie różnorodnych metod oceny jakości wód * integracja wiedzy szkolnej z doświadczeniem i aktywnym działaniem * rozwijanie umiejętności badawczych, dokonywanie obserwacji * doskonalenie umiejętności korzystania z informacji * rozwijanie umiejętności wykorzystania komputera oraz współpracy w grupie i prezentacji własnych osiągnięć

3 Krótki opis projektu Projekt dotyczył tematyki ekologicznej i działań na terenie naszej „Małej Ojczyzny”. Pierwszy etap obejmował przygotowanie teoretyczne do zadań oraz zwiad terenowy celem pobrania próbek wody. W drugim etapie dokonano analizy laboratoryjnej wody. Efektem końcowym projektu było sporządzenie sprawozdania w formie prezentacji multimedialnej. W projekcie wykorzystano techniki komputerowe oraz Internet a także dostępną literaturę i materiał źródłowy. Całość działań poprzedzona była szkoleniem i warsztatami wprowadzającymi w tematykę projektu przeprowadzonymi przez CEE w Krotoszynie.

4 Opis kolejnych działań uczniów
* Udział w szkoleniu wprowadzającym i warsztatach. * Zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi. * Zwiad terenowy . * Ćwiczenia laboratoryjne – obserwacje i wnioski. * Wykonanie i przegląd dokumentacji fotograficznej. * Analiza zebranych informacji. * Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

5 Nasze przygotowania

6 Rezultaty pracy uczniów
Ćwiczenie 1 : Określanie stopnia przeźroczystości wody Stanowisko pomiarowe Długość linki zanurzonej w wodzie Przezroczystość w cm ( średnia arytmetyczna wyniku A i B) A B a 30 27 28,5 b 25 24 24,5 c 33 28 30,5 Badanie przeprowadzono w zbiorniku wodnym w miejscowości Unisław , dnia r. Wniosek! Przezroczystość stawu średnia. Zanieczyszczenia organiczne pochodzą z terenów rolniczych. Duża ilość mułu.

7 Ćwiczenie 2 : Oznaczanie wartości pH wody
Numer próbki wody Wartość pH Odczyn woda z kranu 7 obojętny woda ze stawu 8 zasadowy woda z rzeki 9 deszczówka 6 lekko kwaśny woda destylowana Obserwacje i wnioski! Woda ze stawu i rzeki ma odczyn zasadowy. Pozwala to przypuszczać, że ma tu miejsce beztlenowy rozkład związków organicznych. Woda z kranu i destylowana mają odczyn obojętny, co świadczy o braku zanieczyszczeń. Woda deszczowa ma odczyn lekko kwaśny co jest efektem kwaśnych deszczy spowodowanych nadmierną ilością emitowanych gazów i dymów oraz spalin samochodowych.


Pobierz ppt "Opiekun: mgr Monika Frukowska , mgr Renata Gut"

Podobne prezentacje


Reklamy Google