Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENIANIE PREDYSPOZYCJI DO NAUKI PRZEZ INTERNET Anna Drzewińska COME UW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENIANIE PREDYSPOZYCJI DO NAUKI PRZEZ INTERNET Anna Drzewińska COME UW."— Zapis prezentacji:

1 OCENIANIE PREDYSPOZYCJI DO NAUKI PRZEZ INTERNET Anna Drzewińska COME UW

2 2 Nauka przez Internet Nowość cywilizacyjna – aspekty techniczne, technologiczne, kulturowe, społeczne Nowe sposoby organizacji procesu dydaktycznego i specyfika uczenia się przez Internet

3 3 Predyspozycje do nauki przez Internet Wrodzone (naturalne, psychiczne, fizyczne) Wyuczone (wynik treningu / wpływ środowiska)

4 4 Testy predyspozycji do nauki przez Internet 1. e-learners.com - Advisor, 2. Illinois Online Network, edagogy/selfEval.asp edagogy/selfEval.asp 3. Ivy Tech Community College of Indiana, need/ need/

5 5 Testy predyspozycji do nauki przez Internet Przeznaczenie i adresaci testów Typy testów Analiza zawartości merytorycznej Analiza wyników Przydatność testów

6 6 Przeznaczenie i adresaci testów predyspozycji Testy samooceny Przeznaczone dla potencjalnych studentów, którzy są zainteresowani realizowaniem studiów / kursów przez Internet

7 7 Typy testów Testy jednokrotnego wyboru (wybór 1 odpowiedzi z 2 lub 3 podanych) Testy wielokrotnego wyboru Testy uzupełniania

8 8 Analiza zawartości merytorycznej testów predyspozycji Test 1Test 2Test 3 Liczba pytań: 12 Liczba pytań: Kandydat-- Technologia-- Umiejętności techniczne Style uczenia -Przekonania nt. procesu uczenia się - --Umiejętności uczenia się

9 9 Analiza wyników testów predyspozycji Test 1Test 2Test 3 Skala ocen poszczególnych obszarów: - Excellent - Adequate - Needs improvement Opis słowny; np. online learning may not be for you Opis słowny: It appears... We recommend

10 10 Przydatność testów predyspozycji Testy samokształceniowe Testy diagnostyczne / prognostyczne

11 11 Problemy związane z tworzeniem i wykorzystywaniem testów predyspozycji Trudności w jednoznacznym określeniu zestawu predyspozycji do nauki przez Internet Brak wypracowanej metodologii konstruowania testów predyspozycji do nauki przez Internet Brak badań nad korelacją wyników testów predyspozycji a rzeczywistym sukcesem lub niepowodzeniem studentów w nauce przez Internet Brak narzędzi oceny przydatności kandydatów na studia / kursy przez Internet na gruncie polskim

12 12 Bibliografia Cieślik J., E-learning, blended learning - wyzwania techniczne, organizacyjne czy bardziej kulturowe?, e-mentor 4 (16), Komorowska H., Testy w nauczaniu języków obcych, Warszawa: WSzP. Zając M., E-learning "szyty na miarę", czyli o indywidualizacji w nauczaniu online, e-mentor, 5 (17), Wykorzystane strony internetowe e-learners.com - Advisor, Illinois Online Network, Ivy Tech Community College of Indiana,

13 13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Anna Drzewińska


Pobierz ppt "OCENIANIE PREDYSPOZYCJI DO NAUKI PRZEZ INTERNET Anna Drzewińska COME UW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google