Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NA TLE PUBLIC RELATIONS. CO TAKE JEST SPONSORING? Sponsoring jest umową dwóch podmiotów - sponsora i sponsorowanego ; W zamian za przekazanie przez sponsora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NA TLE PUBLIC RELATIONS. CO TAKE JEST SPONSORING? Sponsoring jest umową dwóch podmiotów - sponsora i sponsorowanego ; W zamian za przekazanie przez sponsora."— Zapis prezentacji:

1 NA TLE PUBLIC RELATIONS

2 CO TAKE JEST SPONSORING? Sponsoring jest umową dwóch podmiotów - sponsora i sponsorowanego ; W zamian za przekazanie przez sponsora środków niezbędnych do realizacji celów sponsorowanego, ten zobowiązuje się do reprezentowania imienia sponsora.

3 DLACZEGO SPONSORING? Łąnczy w sobie dwa elementy: wsparcia ważnej inicjatywy ; wzajemność świadczeń. Sponsor nie działa tylko jak filantrop,a otrzymuje coś w zamian.

4 KTO TO JEST SPONSOR? instytucja lub osoba prywatna; międzynarodowe firmy, małe lokalne przedsiębiorstwa.

5 JAKIE KORZYŚCI ZE SPONSOROWANIA ODNOSI SPONSOROWANY? Sponsorowany otrzymuje od partnera środki umożliwiające osiągnięcie zaplanowanego celu.

6 Jakie s ą zobowi ą zania sponsorowanego wobec sponsora ? dobre reprezentowania imienia sponsora ; sponsorowany nie powinien w żaden sposób narażać jego imienia na szwank.

7 Czym ró ż nie si ę sonsoring od reklamy? REKLAMA JEST: przekazem promuj ą cym firm ę oraz jej produkt; narz ę dziem marketingowym i ma za zadanie informowa ć i zach ę ca ć do kupna. SPONSORING JEST: umiejscawiany w public relations i s ł u ż y promocji wizerunku firmy; Jego efekty s ą roz ł o ż one w czasie, s ą trwalsze i g łę bsze.

8 Jakie s ą rodzaje sponsoringu? (ze względu na charakter świadczenia); FINANSOWY US Ł UGOWY RZECZOWY

9 osobowy, instytucjonalny i projektowy (z punktu widzenia podmiotowego); aktywny i pasywny (biorąc pod uwagę aktywność przedsiębiorstwa stającego się sponsorem); jednorazowy lub długookresowy (ze względu na czas trwania powiązań między podmiotami); krajowy, zagraniczny, międzynarodowy (zasięg geograficzny przedsięwzięcia).

10 CO TO JEST PUBLIC RELATIONS? to działania organizacji zmierzające do nawiązania oraz utrzymania dobrych stosunków z jej otoczeniem definiowanym jako środowisko wewnętrzne oraz zewnętrzne. dysponuje wieloma narzędziami, które służą informowaniu o działaniach podejmowanych przez organizację, o jej planach, tłumaczeniu zachowań oraz kształtowaniu opinii o organizacji. Wśród tych narzędzi, jako jedno z najefektywniejszych w budowaniu wizerunku, wymieniany jest sponsoring.

11 CELE SPONSORINGU: upowszechnianiu stopnia znajomości firmy; powodowaniu pozytywnych skojarzeń między sukcesami osób lub instytucji sponsorowanych a sponsorem; powstawaniu i utrwalaniu pozytywnej opinii o sponsorze; tworzeniu atmosfery do wprowadzenia nowego towaru; precyzyjnym dotarciu do grup opiniotwórczych;

12 Przygotowa ł a ULYANA DZYUMA

13 Żródło: www. opoka.org.pl www.esponsor.pl


Pobierz ppt "NA TLE PUBLIC RELATIONS. CO TAKE JEST SPONSORING? Sponsoring jest umową dwóch podmiotów - sponsora i sponsorowanego ; W zamian za przekazanie przez sponsora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google