Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia - kursy - projekty - grupy lokalne - seminaria naukowo-kulturalne GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia - kursy - projekty - grupy lokalne - seminaria naukowo-kulturalne GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej."— Zapis prezentacji:

1 stypendia - kursy - projekty - grupy lokalne - seminaria naukowo-kulturalne GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej www.gfps.pl

2 stypendia - kursy - projekty - grupy lokalne - seminaria naukowo-kulturalne www.gfps.pl S e r d e c z n i e w i t a m y H e r z l i c h W i l l k o m m e n S r d e č n ě v í t á m e С а р д э ч н а в і т а е м

3 Po prostu GFPS! Czy GFPS to… a) Grupowa Fascynacja Polskich Studentów; b) Genialnie Fenomenalny Program Stypendialny; c) Generalnie Full Pozytywnej Stymulacji d) Grupa Fajnych Pomysłowych Studentów ? www.gfps.pl

4 Po prostu GFPS! Prawidłowe odpowiedzi: a, b, c oraz d! Gemeinschaft zur Förderung von Studien- aufenthalten Polnischer Studenten in Deutschland (z niem.: Stowarzyszenie wspierające pobyty stypendialne polskich studentów w Niemczech) www.gfps.pl

5 Po prostu GFPS! Kim jesteśmy? Co robimy? GFPS to pozarządowa organizacja non profit skupiająca młodych ludzi – głównie polskich studentów. Prowadzimy program stypendialny, organizujemy spotkania, seminaria oraz projekty w kraju i za granicą. www.gfps.pl

6 Po prostu GFPS! Po co? By młodzi ludzie mogli… zintegrować się pomiędzy sobą, ale również z rówieśnikami z krajów ościennych. poznać język i kulturę naszych sąsiadów. być ambasadorami własnego kraju wśród przedstawicieli Niemiec, Czech, Białorusi,... www.gfps.pl

7 Za co? Nasze źródła utrzymania to: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej -koszty programu stypendialnego (stypendia, administracja programu, kursy językowe etc.), ewentualne projekty. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży -seminaria integracyjne (DM, Quadraty, Tandem) itp. Składki członkowskie i dotacje -wszystkie cele Stowarzyszenia (zawarte w statucie) Po prostu GFPS! www.gfps.pl

8 Za co? Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Po prostu GFPS! www.gfps.pl

9 Historia 1984 – powstaje GFPS e.V. (jako oddolna inicjatywa studentów niemieckich.) 1994 – powstaje GFPS-Polska (w ramach podziękowania Niemcom przez byłych polskich stypendystów) 1999 – powstaje GFPS-CZ (kolejna siostrzana organizacja, tym razem w Czechach) 2004 – pierwszy białoruski stypendysta w Niemczech www.gfps.pl

10 5miesięczny pobyt stypendialny w Niemczech przeznaczony dla studentów oraz doktorantów, którzy zainteresują nas swoim projektem naukowym oraz działalnością społeczną konieczna znajomość języka niemieckiego co najmniej w stopniu dobrym miesięczny kurs odbywający się w Polsce i Niemczech, który daje możliwość intensywnej nauki języka sąsiada kurs przeznaczony dla studentów młodszych lat studiów (I-III roku; prócz germanistów) wymagana podstawowa znajomość języka niemieckiego Program StypendialnyWakacyjny Kurs Tandemowy Po prostu GFPS!

11 Program Stypendialny Po prostu GFPS! studenci III, IV i V roku studiów magisterskich, studenci magisterskich studiów uzupełniających, którzy nie ukończyli 30 roku życia, asystenci i słuchacze studium doktoranckiego, których wiek w chwili składania wniosku nie przekracza 32 lat. O stypendium mogą ubiegać się: www.gfps.pl

12 Program Stypendialny Po prostu GFPS! miesięczne stypendium w wys. 500-550 EURO, pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej, udział w dwóch czterodniowych seminariach (seminarium integracyjno-powitalne "Dni Miast" na początku semestru oraz seminarium podsumowujące pod koniec semestru pobyt tzw. Quadrat). Wartość stypendium: www.gfps.pl

13 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH na semestr zimowy - do 31 marca danego roku kalendarzowego na semestr letni - do 31 października roku poprzedzającego wyjazd Po prostu GFPS! www.gfps.pl

14 Program Stypendialny Po prostu GFPS!

15 Wakacyjny Kurs Tandemowy Po prostu GFPS! O kurs mogą ubiegać się: - studenci młodszych lat studiów (I, II, III rok), posiadający podstawową znajomość języka niemieckiego i pragnący ją pogłębić. O uczestnictwo w kursie za pośrednictwem GFPS-Polska nie mogą ubiegać się studenci germanistyki, lingwistyki stosowanej z językiem niemieckim, kolegiów języka niemieckiego, osoby immatrykulowane na uczelniach zagranicznych oraz nieposiadające obywatelstwa polskiego.

16 Wakacyjny Kurs Tandemowy Po prostu GFPS! GFPS pokrywa koszty: uczestnictwa w kursie wyżywienia zakwaterowania pełnego programu kulturalnego transferu z Polski do Niemiec Koszt uczestnictwa to ok. 750 zł Termin składania wniosków: 8 maja (!)

17 Wakacyjny Kurs Tandemowy Po prostu GFPS!

18 Fenomen GFPS – Grupy Lokalne Członkowie, przyjaciele i byli stypendyści GFPS z poszczególnych miast uniwersyteckich polski i Niemiec tworzą sieć grup lokalnych. Grupy te są bazą GFPS i stanowią o szczególnym charakterze naszego stowarzyszenia jako organizacji stypendialnej. www.gfps.pl

19 Po prostu GFPS! Grupy Lokalne – co robią? opieka nad stypendystami promocja GFPS wspólne spotkania wyjazdy na seminaria wyjazdy do innych Grup Lokalnych inicjatywy własne (projekty) www.gfps.pl

20 Po prostu GFPS! Seminaria naukowo-kulturalne Spotkania integracyjne o charakterze kulturalno- naukowym odbywają się w GFPS kilka razy w roku. Np. Semestr zimowy Październik : Dni Miast inaugurujące semestr w Polsce Listopad: Dni Miast inaugurujące semestr w Niemczech Luty : Quadrat podsumowujący semestr w Polsce, Niemczech lub Czechach

21 Po prostu GFPS! Seminaria naukowo-kulturalne Spotkania integracyjne o charakterze kulturalno- naukowym odbywają się w GFPS kilka razy w roku. Np. Semestr zimowy Październik : Dni Miast inaugurujące semestr w Polsce Listopad: Dni Miast inaugurujące semestr w Niemczech Luty : Quadrat podsumowujący semestr w Polsce, Niemczech lub Czechach

22 INNE PROJEKTY: Szkolenia (Młodzi Liderzy) Warsztaty (np. dziennikarskie, historyczne) Dni Kultury Niemieckiej (Łódź) Imprezy integracyjne (Sylwester z GFPSem) Inne Po prostu GFPS! www.gfps.pl

23 stypendia - kursy - projekty - grupy lokalne - seminaria naukowo-kulturalne GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej www.gfps.pl


Pobierz ppt "Stypendia - kursy - projekty - grupy lokalne - seminaria naukowo-kulturalne GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google