Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU 18-19.04.2013, Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU 18-19.04.2013, Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU , Warszawa

2 Program stypendialny DBU:
Kontynuacja ogólnopolskiego konkursu na najlepszych absolwentów i doktorantów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska realizowanego w latach we współpracy z Fundacją im. Nowickiego; Włączenie w 2007 do Międzynarodowego Programu DBU; Od 2007 SdS, skupiające byłych stypendystów Fundacji im. Nowickiego i DBU, jest partnerem programu w Polsce; Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

3 DLA KOGO ? Konkurs stypendialny DBU skierowany jest do:
Absolwentów polskich uczelni, posiadających dyplom magistra; studentów ostatniego roku oraz doktorantów WSZYSTKICH kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę: ochrony i zarządzania środowiskiem; ochrony przyrody; zrównoważonego rozwoju; edukacji ekologicznej; Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

4 Cele programu stypendialnego DBU:
Profesjonalne zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska; Umożliwienie młodym absolwentom startu w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska; Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

5 Staż zawodowy lub naukowy w Niemczech; Czas trwania: 6 do 12 m-cy;
1060,- EUR/miesiąc!! (wolne od podatku) + koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe); Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

6 GDZIE? Uniwersytety; Ministerstwa oraz inne instytucje rządowe;
Sektor prywatny: przedsiębiorstwa, biura, koncerny itp.; Instytuty badawcze oraz centra badawczo – biznesowe; NGOs; Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

7 O stypendium można ubiegać się tylko jeden raz!
Bardzo ważne jest staranne przygotowanie aplikacji: wyjaśnianie wszelkich wątpliwości na wszelkich etapach; kontakt z managerem programu stypendialnego DBU, Zarządem SdS, przedstawicielami DBU; Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

8 Jakie informacje należy zamieścić w systemie?
Koncepcja (wizja) projektu; Świadectwo ukończenia studiów; Opinia z uczelni np. od promotora pracy dyplomowej; Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego; Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

9 KONCEPCJA PROJEKTU Projekt w języku niemieckim lub angielskim wg schematu: 1. Temat projektu 2. Wprowadzenie 3. Obecny stan wiedzy na świecie i w PL w wybranej dziedzinie 4. Cel projektu oraz jego znaczenie dla ‘środowiska’ w PL lub DE 5. Określenie metodyki pracy 6. Oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce 7. Bibliografia Max. 3 str. A4 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

10 ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW
Skan dyplomu wraz z własnym tłumaczeniem na j. niem. lub ang. lub skan angielskiej wersji dyplomu; Kandydaci, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji: zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie uzyskania dyplomu (wraz z tłumaczeniem na j. niem. lub ang., które może być wykonane przez kandydata); Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

11 OPINIA Z UCZELNI Np. od promotora pracy dyplomowej lub dziekana;
W wersji ang. lub niem. - tłumaczenie może być wykonane przez kandydata; Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

12 POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA
Niemieckiego LUB angielskiego; Pismo z lektoratu/szkoły językowej/posiadany certyfikat etc.; Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

13 Otwarcie systemu aplikacji on-line: 01.06.2013
Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: 13

14 Serdecznie Państwa zachęcam do kontaktowania się we wszelkich kwestiach:
Pytania są kluczem do sukcesu oraz tutaj nie istnieją ‘głupie’ pytania! Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

15 KONTAKT Menager d/s Programu Stypendialnego DBU
Koordynator programu stypendialnego DBU dr Nicole Freyer Tel.: Krajowy koordynator programu stypendialnego DBU w Polsce Wiesława Dyki Tel.: 71/ , kom  301 Menager d/s Programu Stypendialnego DBU Lena Modzelewska Tel.: Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

16 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

17 Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska =
Verein Umwelt für Umwelt e.V.; Od 2001 r.; Non-profit; Ponad 250 członków; Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

18 Wszyscy członkowie SdS są byłymi stypendystami DBU
lub programu stypendialnego prof. Nowickiego; Główna siedziba w Warszawie; Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

19 Co nas łączy? Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

20 NASZ CEL: Integracja najlepszych polskich ekspertów w dziedzinie
ochrony środowiska, byłych stypendystów; Promocja programu stypendialnego DBU w Polsce; Wymiana informacji, szerzenie wiedzy oraz propagowanie dyskusji na temat ochrony środowiska i związanych z nią aspektów; Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

21 CO JESZCZE ROBIMY? kwalifikacyjne Uroczysta ceremonia rozdania
Rozmowy kwalifikacyjne Uroczysta ceremonia rozdania stypendiów Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

22 Seminaria jesienne Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

23 Woche der Umwelt Umweltpreis
Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

24 Szkolenia dla członków SdS
Cykl wykładów „Ochrona Środowiska w praktyce” Rozmowy z gościem Piknik Naukowy 2012 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Lena Modzelewska stypendia@sds.org.pl
Wice-prezes Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:


Pobierz ppt "Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU 18-19.04.2013, Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google