Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU 18-19.04.2013, Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU 18-19.04.2013, Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU , Warszawa

2 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Kontynuacja ogólnopolskiego konkursu na najlepszych absolwentów i doktorantów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska realizowanego w latach we współpracy z Fundacją im. Nowickiego; Włączenie w 2007 do Międzynarodowego Programu DBU; Od 2007 SdS, skupiające byłych stypendystów Fundacji im. Nowickiego i DBU, jest partnerem programu w Polsce; Program stypendialny DBU:

3 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Konkurs stypendialny DBU skierowany jest do: Absolwentów polskich uczelni, posiadających dyplom magistra; studentów ostatniego roku oraz doktorantów WSZYSTKICH kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę: ochrony i zarządzania środowiskiem; ochrony przyrody; zrównoważonego rozwoju; edukacji ekologicznej; … DLA KOGO ?

4 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Cele programu stypendialnego DBU: Profesjonalne zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska; Umożliwienie młodym absolwentom startu w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska;

5 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Staż zawodowy lub naukowy w Niemczech; Czas trwania: 6 do 12 m-cy; 1060,- EUR/miesiąc!! (wolne od podatku) + koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe);

6 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: GDZIE? Uniwersytety; Ministerstwa oraz inne instytucje rządowe; Sektor prywatny: przedsiębiorstwa, biura, koncerny itp.; Instytuty badawcze oraz centra badawczo – biznesowe; NGOs;

7 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: O stypendium można ubiegać się tylko jeden raz! Bardzo ważne jest staranne przygotowanie aplikacji: - wyjaśnianie wszelkich wątpliwości na wszelkich etapach; - kontakt z managerem programu stypendialnego DBU, Zarządem SdS, przedstawicielami DBU;

8 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Jakie informacje należy zamieścić w systemie? 1.Koncepcja (wizja) projektu; 2.Świadectwo ukończenia studiów; 3.Opinia z uczelni np. od promotora pracy dyplomowej; 4.Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego;

9 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Projekt w języku niemieckim lub angielskim wg schematu: 1. Temat projektu 2. Wprowadzenie 3. Obecny stan wiedzy na świecie i w PL w wybranej dziedzinie 4. Cel projektu oraz jego znaczenie dla środowiska w PL lub DE 5. Określenie metodyki pracy 6. Oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce 7. Bibliografia Max. 3 str. A4 KONCEPCJA PROJEKTU

10 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Skan dyplomu wraz z własnym tłumaczeniem na j. niem. lub ang. lub skan angielskiej wersji dyplomu; Kandydaci, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji: zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie uzyskania dyplomu (wraz z tłumaczeniem na j. niem. lub ang., które może być wykonane przez kandydata); ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW

11 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Np. od promotora pracy dyplomowej lub dziekana; W wersji ang. lub niem. - tłumaczenie może być wykonane przez kandydata; OPINIA Z UCZELNI

12 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Niemieckiego LUB angielskiego; Pismo z lektoratu/szkoły językowej/posiadany certyfikat etc.; POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA

13 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

14 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: S erdecznie Państwa zachęcam do kontaktowania się we wszelkich kwestiach: Pytania są kluczem do sukcesu oraz tutaj nie istnieją głupie pytania!

15 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Koordynator programu stypendialnego DBU dr Nicole Freyer Tel.: Krajowy koordynator programu stypendialnego DBU w Polsce Wiesława Dyki Tel.: 71/ , kom KONTAKT Menager d/s Programu Stypendialnego DBU Lena Modzelewska Tel.:

16 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa:

17 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska = Verein Umwelt für Umwelt e.V.; Od 2001 r.; Non-profit; Ponad 250 członków;

18 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Wszyscy członkowie SdS są byłymi stypendystami DBU lub programu stypendialnego prof. Nowickiego; Główna siedziba w Warszawie;

19 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Co nas łączy?

20 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Integracja najlepszych polskich ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, byłych stypendystów; Promocja programu stypendialnego DBU w Polsce; Wymiana informacji, szerzenie wiedzy oraz propagowanie dyskusji na temat ochrony środowiska i związanych z nią aspektów; NASZ CEL:

21 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: CO JESZCZE ROBIMY? Rozmowy kwalifikacyjne Uroczysta ceremonia rozdania stypendiów

22 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Seminaria jesienne

23 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Woche der Umwelt Umweltpreis

24 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: Szkolenia dla członków SdS Cykl wykładów Ochrona Środowiska w praktyce Rozmowy z gościem Piknik Naukowy 2012

25 Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU lub lub Otwarcie systemu aplikacji on-line: Zamknięcie systemu aplikacji on-line: Rozmowy kwalifikacyjne: Gala Jubileuszowa: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Lena Modzelewska Wice-prezes Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU


Pobierz ppt "Lena Modzelewska Manager d/s Programu Stypendialnego DBU 18-19.04.2013, Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google