Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia - kursy - projekty - grupy lokalne - seminaria naukowo-kulturalne GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia - kursy - projekty - grupy lokalne - seminaria naukowo-kulturalne GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej."— Zapis prezentacji:

1 stypendia - kursy - projekty - grupy lokalne - seminaria naukowo-kulturalne GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej www.gfps.pl

2 Po prostu GFPS! Kim jesteśmy? GFPS to: pozarządowa organizacja non profit skupiająca młodych ludzi – głównie polskich studentów www.gfps.pl

3 Po prostu GFPS! Misja i wizja organizacji Pragniemy ułatwiać dostęp do dorobku myśli politycznej, społecznej i kulturalnej w krajach sąsiedzkich. Czekamy na studentów oraz doktorantów, którym przyświecają podobne naszym cele. Realizujemy nasze idee poprzez kreowanie i kultywowanie kontaktów pomiędzy mieszkańcami Polski, Niemiec, Czech oraz Białorusi. www.gfps.pl

4 Po prostu GFPS! Misja i wizja organizacji Rezultatem pracy stowarzyszenia jest powstanie naturalnej przestrzeni sprzyjającej rozwojowi samodzielności i przedsiębiorczości jego członków. Starcie się różnych kultur i tradycji pomaga spojrzeć z dystansu na rodzimą rzeczywistość, ułatwia oderwanie się od schematów oraz sprzyja krystalizacji własnych poglądów i przekonań. www.gfps.pl

5 Po prostu GFPS! Czym się zajmujemy? program stypendialny kursy językowe spotkania seminaria projekty w kraju i za granicą www.gfps.pl

6 GFPS to honorowa działalność jej członków, która wspierana jest przez: Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej -koszty programu stypendialnego (stypendia, administracja programu, kursy językowe etc.) Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży -seminaria integracyjne Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki - seminaria naukowe (np. Quadrat) Składki członkowskie i dotacje -wszystkie cele Stowarzyszenia zawarte w statucie Po prostu GFPS! www.gfps.pl

7 Historia 1984 – powstaje GFPS e.V. (jako oddolna inicjatywa studentów niemieckich.) 1994 – powstaje GFPS-Polska (w ramach podziękowania Niemcom przez byłych polskich stypendystów) 1999 – powstaje GFPS-CZ (kolejna siostrzana organizacja, tym razem w Czechach) 2004 – pierwszy białoruski stypendysta w Niemczech www.gfps.pl

8 Honorowy Patronat Nasze Stowarzyszenie w jubileuszowym roku 2009 zostało objęte honorowym patronatem przez Władysława Bartoszewskiego www.gfps.pl

9 Jak można dołączyć do GFPS? GFPS, oprócz oferty programów stypendialnych, to także możliwość zaangażowania się w ramach: Grup Lokalnych oraz opieki nad stypendystami tzw. Grup Roboczych: PL-CZ, Białoruś, Polska-Ukraina Fundraising, PR organizacji projektów oraz spotkań pracy w Zarządzie Współpraca z GFPS! www.gfps.pl

10 Co daje aktywne członkostwo ? Uczestnictwo w seminariach i spotkaniach w niższej cenie Możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów pod patronatem i przy wsparciu GFPS Wpływ na przyszły kształt Stowarzyszenia poprzez głos na Walnym Zebraniu Członków Aby stać się członkiem GFPS-Polska należy wypełnić deklarację dostępną na stronie internetowej oraz opłacić roczną składkę w wysokości 40 zł dla studentów i 60 zł dla pozostałych. Współpraca z GFPS! www.gfps.pl

11 Po prostu GFPS! Fenomen GFPS – Grupy Lokalne Członkowie, przyjaciele i byli stypendyści GFPS z poszczególnych miast uniwersyteckich Polski i Niemiec tworzą sieć grup lokalnych. Grupy te są bazą GFPS i stanowią o szczególnym charakterze naszego stowarzyszenia jako organizacji stypendialnej. www.gfps.pl

12 Po prostu GFPS! Fenomen GFPS – Grupy Lokalne Pomagają one stypendystom załatwić wszystkie formalności na uczelni oraz w innych instytucjach, znaleźć zakwaterowanie i przezwyciężyć trudności związane z zaaklimatyzowaniem się w Polsce. www.gfps.pl

13 Po prostu GFPS! Grupy Lokalne – a więc co robią? opieka nad stypendystami promocja GFPS wspólne spotkania wyjazdy na seminaria wyjazdy do innych Grup Lokalnych inicjatywy własne (projekty) www.gfps.pl

14 Po prostu GFPS! Fenomen GFPS – Grupy Lokalne To jednak nie wszystko: grupa lokalna to jednostka z własną inicjatywą, która przy wsparciu GFPS-Polska działa na rzecz pogłębienia międzynarodowego dialogu. Rodzajów działalności i pomysłów może być tyle, ile członków danej grupy. www.gfps.pl

15 Po prostu GFPS! Seminaria naukowo-kulturalne Spotkania integracyjne o charakterze kulturalno- naukowym odbywają się w GFPS kilka razy w roku. Np. Semestr zimowy Październik : Dni Miast inaugurujące semestr w Polsce Listopad: Dni Miast inaugurujące semestr w Niemczech Luty : Quadrat podsumowujący semestr w Polsce, Niemczech lub Czechach

16 Projekty: Kino objazdowe FilmTour we współpracy z organizacją Ahoj Nachbarn! Warsztaty i seminaria (np. Seminarium Grup Lokalnych, warsztaty dziennikarskie) Publikacje książkowe jako efekt dyskusji oraz międzynarodowych spotkań Konferencje naukowe (polsko-czeskie, polsko- niemieckie itd.) Dni Kultury Niemieckiej Imprezy integracyjne jak Sylwester z GFPS Inne Po prostu GFPS! www.gfps.pl

17 Program Stypendialny Po prostu GFPS!

18 Program Stypendialny Po prostu GFPS! Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy: na semestr letni (od kwietnia do sierpnia) na semestr zimowy (od października do lutego) Jak długo trwa stypendium? www.gfps.pl

19 Program Stypendialny Po prostu GFPS! studenci studiów dziennych od II roku, którzy nie ukończyli 30 roku życia asystenci i słuchacze studium doktoranckiego do momentu ukończenia 32 roku życia Kto może ubiegać się o stypendium? www.gfps.pl

20 Program Stypendialny Po prostu GFPS! miesięczne stypendium w wys. 500-550 EURO, pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej, udział w dwóch czterodniowych seminariach (seminarium integracyjno-powitalne "Dni Miast" na początku semestru oraz seminarium podsumowujące pod koniec semestru pobyt tzw. Quadrat). Co obejmuje stypendium? www.gfps.pl

21 Program Stypendialny Po prostu GFPS! na semestr zimowy - do 31 marca danego roku kalendarzowego na semestr letni - do 31 października roku poprzedzającego wyjazd Termin składania wniosków www.gfps.pl

22 Program Stypendialny Po prostu GFPS! Przede wszystkim: dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie gotowość do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie grupy lokalnej Mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować: zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych) Jakie są oczekiwania wobec kandydatów? www.gfps.pl

23 Program Stypendialny Po prostu GFPS! Jak wygląda procedura kwalifikacyjna? www.gfps.pl Termin nadsyłania dokumentów Odpowiedź komisji kwalifikacyjnej Rozmowa kwalifikacyjna Semestr letni31 październikaListopadGrudzień Semestr zimowy 31 marcaKwiecień/Maj Druga połowa maja

24 Program Stypendialny Po prostu GFPS! wypełniony formularz wniosku o stypendium w dwóch egzemplarzach dwustronicowa prezentacja w języku niemieckim oraz polskim motywów i powodów ubiegania się o stypendium GFPS oraz własnych zainteresowań plan pobytu w Niemczech w języku niemieckim i polskim, obejmujący również informację o już ukończonych bądź przygotowywanych pracach naukowych (uczelnia, kierunek, promotor, temat, ew. uzyskana ocena). Jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o stypendium? www.gfps.pl

25 Program Stypendialny Po prostu GFPS! zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanych ocenach w ciągu całego okresu studiów (dotyczy tylko studentów) lub kopia dyplomu ukończenia studiów (dotyczy doktorantów), świadectwa dotychczasowej nauki języka niemieckiego (np. świadectwo maturalne, zaświadczenia o odbytych kursach i zdanych egzaminach itp.) (tego dokumentu nie trzeba tłumaczyć na język niemiecki), opinie dwóch pracowników naukowych, z którymi kandydat miał najwięcej kontaktów w czasie studiów. Wskazane jest, by jedna opinia pochodziła od promotora. dwie zaadresowane zwrotnie koperty B5 ze znaczkiem zwrotnym Jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o stypendium? www.gfps.pl

26 Po prostu GFPS! Wakacyjny kurs językowy GFPS

27 Po prostu GFPS! studenci młodszych lat studiów (I, II, III rok) wszystkich kierunków za wyjątkiem: germanistyki oraz lingwistyki stosowanej z językiem niemieckim podstawowa znajomość języka niemieckiego Jakie wymagania? www.gfps.pl

28 Po prostu GFPS! uczestnictwa w kursie wyżywienia zakwaterowania pełnego programu kulturalnego dojazdu z Niemiec do Polski Jakie koszty pokrywa GFPS? www.gfps.pl Wakacyjny kurs językowy GFPS

29 Po prostu GFPS! dojazdu do ośrodka w Niemczech, powrotu z polskiego ośrodka, ew. indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego (zapewniamy ubezpieczenie grupowe), ponadto uczestnicy wnoszą dotację w wysokości 950 PLN (+100 PLN kaucji zwrotnej) na rzecz GFPS -Polska Jakie koszty opłacają uczestnicy we własnym zakresie? www.gfps.pl Wakacyjny kurs językowy GFPS

30 Po prostu GFPS! wniosek w dwóch egzemplarzach, list motywacyjny w języku niemieckim, kopię (ksero) świadectwa nauki lub znajomości języka (np. świadectwo maturalne, certyfikat z kursu lub lektoratu), 2 koperty z naklejonym znaczkiem priorytetowym (jedna zaadresowana zwrotnie i jedna niezaadresowana), zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. nr 133 poz.883) Jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o udział w kursie językowym GFPS? www.gfps.pl

31 stypendia - kursy - projekty - grupy lokalne - seminaria naukowo-kulturalne GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej www.gfps.pl


Pobierz ppt "Stypendia - kursy - projekty - grupy lokalne - seminaria naukowo-kulturalne GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google