Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci badawczo-szkoleniowe MC Research Training Networks (RTN) Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci badawczo-szkoleniowe MC Research Training Networks (RTN) Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel."— Zapis prezentacji:

1 Sieci badawczo-szkoleniowe MC Research Training Networks (RTN) Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741 e-mail: jk@ppnt.poznan.pl jk@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Cel akcji Umożliwienie szkolenia początkujących naukowców (do 10 lat doświadczeń badawczych) w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego; Umożliwienie szkolenia początkujących naukowców (do 10 lat doświadczeń badawczych) w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego; Również transfer wiedzy dzięki doświadczonym naukowcom (4-10 lat doświadczenia bad. lub tytuł PhD); Również transfer wiedzy dzięki doświadczonym naukowcom (4-10 lat doświadczenia bad. lub tytuł PhD); Integracja różnych dziedzin naukowych; Integracja różnych dziedzin naukowych; Rozwijanie współpracy między przedsiębiorstwami a uczelniami; Rozwijanie współpracy między przedsiębiorstwami a uczelniami; Przezwyciężanie rozdrobnienia w nauce - zwłaszcza w dziedzinach gdzie nie ma współpracy i integracji na obszarze europejskim. Przezwyciężanie rozdrobnienia w nauce - zwłaszcza w dziedzinach gdzie nie ma współpracy i integracji na obszarze europejskim.

3 Ogólne założenia międzynarodowy projekt badawczy; międzynarodowy projekt badawczy; prowadzony przez konsorcjum kilku partnerów (min. 3 z 3 różnych krajów); prowadzony przez konsorcjum kilku partnerów (min. 3 z 3 różnych krajów); finansowanie głównie stypendia dla początkujących naukowców z zagranicy (min.65% budżetu całego projektu); finansowanie głównie stypendia dla początkujących naukowców z zagranicy (min.65% budżetu całego projektu); odpowiedni program szkoleniowy; odpowiedni program szkoleniowy; pozostałe fundusze wykorzystywane na współpracę sieciową, zarządzanie (delegacje, spotkania, seminaria, publikacje, wymiana doświadczeń itp.); pozostałe fundusze wykorzystywane na współpracę sieciową, zarządzanie (delegacje, spotkania, seminaria, publikacje, wymiana doświadczeń itp.);

4 Projekt badawczy Inicjatywa oddolna Inicjatywa oddolna Dowolna tematyka Dowolna tematyka Wymiar europejski Wymiar europejski Czas trwania - do 4 lat Czas trwania - do 4 lat

5 Program szkoleniowy Szkolenie poprzez prowadzenie badań - pod nadzorem doświadczonych naukowców; Szkolenie poprzez prowadzenie badań - pod nadzorem doświadczonych naukowców; Program szkoleniowy(structured programme for training) – nauczanie, kursy etc.; Program szkoleniowy(structured programme for training) – nauczanie, kursy etc.; Organizacja kursów i seminariów: Organizacja kursów i seminariów: - również dotyczących tzw. komplemetarnych umiejętności (zarządzanie nauką, wykorzystywanie wyników badań); - organizacja kursów dostępnych dla wszystkich naukowców (również spoza sieci); oraz program opieki merytorycznej (programme for mentoring) dla naukowców przyjętych na stypendia. oraz program opieki merytorycznej (programme for mentoring) dla naukowców przyjętych na stypendia.

6 Transfer wiedzy Projekt może uwzględniać udział doświadczonych naukowców dla transferu wiedzy i zwiększenia oddziaływania między partnerami projektu; Projekt może uwzględniać udział doświadczonych naukowców dla transferu wiedzy i zwiększenia oddziaływania między partnerami projektu; Doświadczony naukowiec: Doświadczony naukowiec: min. 4 lata a max. 10 lat doświadczenia badawczego lub tytuł PhD.

7 Transfer wiedzy w ramach RTN obejmuje następujące działania: Udział w specjalistycznych spotkaniach, które umożliwią transfer wiedzy pomiędzy grupami naukowców różnych dziedzin; Udział w specjalistycznych spotkaniach, które umożliwią transfer wiedzy pomiędzy grupami naukowców różnych dziedzin; Wymiany wiedzy pomiędzy zespołami sieci poprzez wizytacje i delegacje; Wymiany wiedzy pomiędzy zespołami sieci poprzez wizytacje i delegacje; Opieki nad młodymi naukowcami poprzez przekazywanie wiedzy; Opieki nad młodymi naukowcami poprzez przekazywanie wiedzy; Rozwijanie dodatkowych umiejętności dotyczących m.in.: zarządzania, pisania projektów, koorydnacji, zakładania przedsiębiorstw etc.. Rozwijanie dodatkowych umiejętności dotyczących m.in.: zarządzania, pisania projektów, koorydnacji, zakładania przedsiębiorstw etc..

8 Działania sieciowe (1) W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy członkami sieci oraz pomiędzy siecią a społeczności naukową. Działania sieci obejmują również: Działania sieci obejmują również: - Spotkania naukowe - Zapraszanie ekspertów z zewnątrz Udział w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach. Udział w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach.

9 Działania sieciowe (2) Elektroniczne sieciowanie: strony internetowe, video-konferencje, e-maile, etc.. Elektroniczne sieciowanie: strony internetowe, video-konferencje, e-maile, etc.. Współpraca z innymi sieciami w celu wymiany najlepszych praktyk oraz transferu wiedzy; Współpraca z innymi sieciami w celu wymiany najlepszych praktyk oraz transferu wiedzy; Organizacja końcowej konferencji - prezentacja osiągnięć sieci; Organizacja końcowej konferencji - prezentacja osiągnięć sieci;

10 Wizytacje i delegacje w ramach sieci Instytucja wysyłająca naukowca: pokrywa koszty podróży, zakwaterowania; Instytucja wysyłająca naukowca: pokrywa koszty podróży, zakwaterowania; Instytucja przyjmująca pokrywa koszty goszczenia naukowca. Instytucja przyjmująca pokrywa koszty goszczenia naukowca.

11 Konsorcjum Min. 3 jednostki badawcze, przedsiębiorstwa, lub organizacje międzynarodowe z 3 różnych krajów europejskich (z czego min. z 2 krajów UE lub kandydujących); Min. 3 jednostki badawcze, przedsiębiorstwa, lub organizacje międzynarodowe z 3 różnych krajów europejskich (z czego min. z 2 krajów UE lub kandydujących); Możliwość uczestnictwa instytucji z krajów trzecich – jeśli niezbędne dla projektu (do 30% budżetu); Możliwość uczestnictwa instytucji z krajów trzecich – jeśli niezbędne dla projektu (do 30% budżetu); Każdy z partnerów musi mieć swoją rolę w projekcie, komplementarność; Każdy z partnerów musi mieć swoją rolę w projekcie, komplementarność; Rozmiar sieci – proponowany przez wnioskodawców, zależnie od potrzeb (zazwyczaj od 6 do 14 partnerów, budżet projektu: 1,5 mln do 3 mln euro) Rozmiar sieci – proponowany przez wnioskodawców, zależnie od potrzeb (zazwyczaj od 6 do 14 partnerów, budżet projektu: 1,5 mln do 3 mln euro)

12 Stypendyści Początkujący naukowcy (do 4 lat doświadczeń) – szkolenie; Początkujący naukowcy (do 4 lat doświadczeń) – szkolenie; Doświadczeni naukowcy (4-10 lat doświadczeń) – transfer wiedzy; Doświadczeni naukowcy (4-10 lat doświadczeń) – transfer wiedzy; Pochodzący z krajów europejskich i (do 30% puli) i spoza Europy; Pochodzący z krajów europejskich i (do 30% puli) i spoza Europy; Mobilność (wyjątek jeśli przez co najmniej 4 z ostatnich 5 lat pracował/studiował zagranicą); Mobilność (wyjątek jeśli przez co najmniej 4 z ostatnich 5 lat pracował/studiował zagranicą); Nie można zatrudnić naukowca który przebywał w danej jednostce (kraju) więcej niż 12 z ostatnich 36 miesięcy. Nie można zatrudnić naukowca który przebywał w danej jednostce (kraju) więcej niż 12 z ostatnich 36 miesięcy.

13 Stypendia w sieci Nabór prowadzą partnerzy w ramach przyznanej puli Nabór prowadzą partnerzy w ramach przyznanej puli Stypendyści początkujący w ramach programu szkoleniowego Stypendyści początkujący w ramach programu szkoleniowego Post-docs w ramach transferu wiedzy Post-docs w ramach transferu wiedzy Każdy naukowiec wraz ze swoim promotorem układa tzw. Personal Career Development Plan Każdy naukowiec wraz ze swoim promotorem układa tzw. Personal Career Development Plan Od 3 miesiący do 3 lat Od 3 miesiący do 3 lat

14 Finansowanie (I) Związane ze stypendystą (min. 65% budżetu): Wynagrodzenie (wg. tabeli) Wynagrodzenie (wg. tabeli) Dodatek rozłąkowy – wg. zasad ogólnych Dodatek rozłąkowy – wg. zasad ogólnych Koszty podróży - wg. zasad ogólnych Koszty podróży - wg. zasad ogólnych Ryczałt – plan rozwoju kariery – ok. 2000 euro (płacony jednorazowo dla stypendiów dłuższych niż rok) Ryczałt – plan rozwoju kariery – ok. 2000 euro (płacony jednorazowo dla stypendiów dłuższych niż rok) Koszty uczestnictwa w szkoleniach, wyjazdach itd. – rzeczywiste, orientacyjnie – 400 euro na osobę na miesiąc Koszty uczestnictwa w szkoleniach, wyjazdach itd. – rzeczywiste, orientacyjnie – 400 euro na osobę na miesiąc

15 Living Allowance Categories Researchers appointed under an employment contract (euro/year) Researchers receiving a fixed- amount stipend (euro/year) Early stage reasearchers (<4 years experience) 30 550 15 275 Experienced researchers (4-10 years experience) 47 000 23 500

16 Koszty związane z siecią Koszty uczestnictwa w spotkaniach, przyjazdach naukowców, którzy nie są stypendystami sieci; Koszty uczestnictwa w spotkaniach, przyjazdach naukowców, którzy nie są stypendystami sieci; Koszty organizacji i realizacji projektu (koszty badań stypendystów, publikacje,koszty strony internetowej, koszty wymiany materiałów naukowych, informacji...); Koszty organizacji i realizacji projektu (koszty badań stypendystów, publikacje,koszty strony internetowej, koszty wymiany materiałów naukowych, informacji...); Koszty zarządzanie (w tym audytu) – do 7%; Koszty zarządzanie (w tym audytu) – do 7%; Narzuty – 10% kosztów bezpośrednich oprócz podzleceń; Narzuty – 10% kosztów bezpośrednich oprócz podzleceń; Dofinansowanie zakupu sprzętu – odpowiednio uzasadnione, głównie koszty amortyzacji, ew, wyjątki. Dofinansowanie zakupu sprzętu – odpowiednio uzasadnione, głównie koszty amortyzacji, ew, wyjątki.

17 Wniosek – ważniejsze dokumenty http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_activity.cfm?ID_ACTIVITY=594 CALL TEXT- tekst konkursu (maj 2005 ! ) CALL TEXT- tekst konkursu (maj 2005 ! ) Dokument programowy (Workprogramme) – zasady grantów, finansowanie i kryteria oceny Dokument programowy (Workprogramme) – zasady grantów, finansowanie i kryteria oceny Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze (maj 2005 ! ) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze (maj 2005 ! ) Broszura FP6 in Brief Broszura FP6 in Brief Marie Curie Research Training Networks Handbook Marie Curie Research Training Networks Handbook Guidelines on Proposal Evaluation Procedures Guidelines on Proposal Evaluation Procedures Guidelines for Evaluators Guidelines for Evaluators Model Contracts Model Contracts

18 Wniosek – kluczowe elementy Projekt Projekt Temat Temat Innowacyjność Innowacyjność Metodologia Metodologia Plan pracy Plan pracy Program szkoleniowy i/lub transferu wiedzy Program szkoleniowy i/lub transferu wiedzy Plany naboru stypendystów Plany naboru stypendystów Konsorcjum i jego partnerzy Konsorcjum i jego partnerzy Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Kosztorys (poza stypendystami) Kosztorys (poza stypendystami)

19 Ocena wniosku Dwustopniowa ewaluacja wniosku (była przy konkursie z 2004r.) I ocena - do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku; Koordynatorzy- miesiąc po ocenie otrzymają raporty; I ocena - do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku; Koordynatorzy- miesiąc po ocenie otrzymają raporty; II ocena – koordynatorzy otrzymają raporty również po 3 miesiącach (od drugiej daty na złożenie całego wniosku). II ocena – koordynatorzy otrzymają raporty również po 3 miesiącach (od drugiej daty na złożenie całego wniosku).

20 Kryteria oceny (1) 1. Naukowa jakość projektu (I ocena-50%, próg 3; II ocena-15%, próg 3) : Czy cele projektu są jasno sprecyzowane, włączając w to aspekty inter/multi dyscyplinarne; Czy cele projektu są jasno sprecyzowane, włączając w to aspekty inter/multi dyscyplinarne; Czy projekt badawczy jest wysokiej jakości naukowej, realny i dobrze opisany; Czy projekt badawczy jest wysokiej jakości naukowej, realny i dobrze opisany; Metodologia badań; Metodologia badań; Innowacyjność i oryginalność projektu/szkoleń. Innowacyjność i oryginalność projektu/szkoleń.

21 Kryteria oceny (2) 2. Jakość programu szkoleń/transferu wiedzy (I ocena- 50%, próg 4; II ocena-20%, próg 4): Czy jakość podstawowego programu szkoleń/transferu wiedzy jest dobrze sprecyzowana i zgodna z założeniami projektu; Czy jakość podstawowego programu szkoleń/transferu wiedzy jest dobrze sprecyzowana i zgodna z założeniami projektu; Czy projekt jest adresowany do odpowiednich odbiorców sieci i transferu wiedzy; Czy projekt jest adresowany do odpowiednich odbiorców sieci i transferu wiedzy; Czy wiąże się z lokalnymi szkoleniami specjalistycznymi; Czy wiąże się z lokalnymi szkoleniami specjalistycznymi; Korzyści z projektu dla naukowca pod względem zdobycia dodatkowych umiejętności ( zarządzanie, komunikacja, etyka etc..). Korzyści z projektu dla naukowca pod względem zdobycia dodatkowych umiejętności ( zarządzanie, komunikacja, etyka etc..).

22 Kryteria oceny (3) 3. Jakość/możliwości partnerów sieci (15%): Czy sieć ma doświadczenie, infrastrukturę niezbędne do realizacji projektu; czy jakość naukowa, zadania, dystrybucja i harmonogram projektu są dobrze przemyślane; Czy sieć ma doświadczenie, infrastrukturę niezbędne do realizacji projektu; czy jakość naukowa, zadania, dystrybucja i harmonogram projektu są dobrze przemyślane; Czy partnerzy projektu mają zdolność do przeprowadzania wysokiej jakości szkoleń; Czy partnerzy projektu mają zdolność do przeprowadzania wysokiej jakości szkoleń; Czy synergie i komplementarność pomiędzy partnerami będą odpowiednio wykorzystane; Czy synergie i komplementarność pomiędzy partnerami będą odpowiednio wykorzystane; Czy partnerzy mają doświadczenie w transferze wiedzy oraz międzynarodowej współpracy badawczej; Czy partnerzy mają doświadczenie w transferze wiedzy oraz międzynarodowej współpracy badawczej; Zgodność struktury konsorcjum z założeniami projektu; Zgodność struktury konsorcjum z założeniami projektu; Udział krajów trzecich Udział krajów trzecich

23 Kryteria oceny (4) 4. Zarządzanie projektem i wykonalność (15%, próg 3): Czy umieszczony jest szczegółowy i odpowiedni plan zarządzania projektem; Czy umieszczony jest szczegółowy i odpowiedni plan zarządzania projektem; Czy są jasno określone zasady naboru związane z polityką równości szans rekrutacji naukowców; Czy są jasno określone zasady naboru związane z polityką równości szans rekrutacji naukowców; Czy jest zapewnienie o przekazywaniu pomiędzy partnerami najlepszych praktyk; Czy jest zapewnienie o przekazywaniu pomiędzy partnerami najlepszych praktyk; Czy jest ustalona strategia rozpowszechniania wyników badań podczas jak i po projekcie. Czy jest ustalona strategia rozpowszechniania wyników badań podczas jak i po projekcie.

24 Kryteria oceny (5) 5. Wartośc dodana dla UE oraz zgodność z celami akcji MC (35%): wpływ szkoleń na karierę naukowców; wpływ szkoleń na karierę naukowców; korzyści dla uczestniczących instytucji i naukowców z długoterminowej współpracy; korzyści dla uczestniczących instytucji i naukowców z długoterminowej współpracy; wkład w realizację założeń Europejskiej polityki (ERA, promocja kobiet w nauce, atrakcyjność nauki etc.); wkład w realizację założeń Europejskiej polityki (ERA, promocja kobiet w nauce, atrakcyjność nauki etc.); ocena stopnia integracji partnerów projektu z regionów słabo rozwiniętych, nowych krajów członkowskich oraz krajów stowarzyszonych. ocena stopnia integracji partnerów projektu z regionów słabo rozwiniętych, nowych krajów członkowskich oraz krajów stowarzyszonych.

25 Terminy i budżet Ogłoszenie konkursu: 18 maja 2005 r. (220 mln. euro) 18 maja 2005 r. (220 mln. euro) Deadline: 8 września 2005r. Deadline: 8 września 2005r.

26 Podsumowanie Korzyści: Korzyści: Finansowe - częściowe dofinansowanie badań, zakup sprzętu Finansowe - częściowe dofinansowanie badań, zakup sprzętu Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa Prestiż Prestiż Stosunkowa łatwość uzyskania grantu (dowolna tematyka, duży budżet) Stosunkowa łatwość uzyskania grantu (dowolna tematyka, duży budżet)

27 Dziękuję za uwagę. Życzę powodzenia !!!


Pobierz ppt "Sieci badawczo-szkoleniowe MC Research Training Networks (RTN) Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google