Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

pod patronatem Posła na Sejm RP, Jerzego Rębka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "pod patronatem Posła na Sejm RP, Jerzego Rębka"— Zapis prezentacji:

1 pod patronatem Posła na Sejm RP, Jerzego Rębka

2 PATRONAT ORGANIZATORZY SPONSORZY - Poseł na Sejm RP, Jerzy Rębek.
- Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim, - SKKT PTTK przy SP nr 2 w Radzyniu Podlaskim, - SKKT PTTK przy Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim, - SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim. SPONSORZY - Urząd Gminy Radzyń Podlaski, - Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim, - Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, - Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Powiatu Radzyńskiego, - Rada Rodziców I LO w Radzyniu Podlaskim.

3

4 Specjalne podziękowania kierujemy na ręce Pana Wiesława Mazurka, Wójta Gminy Radzyń Podlaski, który dla wszystkich uczestników VII Zimy w Mieście 2011 ufundował upominki w postaci zestawu pocztówek prezentujących uroki Gminy Radzyń Podlaski.

5 KOMITET ORGANIZACYJNY
Gospodarze imprezy: - Bożena MARCHWIAK, - Cezary CZARNIAK, - Tadeusz PIETRAS, Kierownik imprezy: - Robert MAZUREK, Sędzia główny: - Małgorzata MAZUREK, Konkurs: - Marta SKOWRON, - Agnieszka WŁOSZEK, Sędziowie startu i mety: - Dariusz WALCZYNA, - Piotr SKOWRON, - Łukasz WŁOSZEK, - Łukasz ŚPIEWAK, - Kamil UCIŃSKI, Baza imprezy: - Monika SZOSTAK, - Dorota STAROŃ, - Katarzyna SKRZECZKOWSKA, Kronika fotograficzna: - Dominik WALCZYNA, - Kamil FRANKOWICZ, ...oraz liczne grono członków i sympatyków SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim, a także SKKT przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim.

6 3 Szkoły Ponadgimnazjalne:
UCZESTNICY (ponad 200 osób!!!) 5 Szkół Podstawowych: Szkoła Podstawowa w Borkach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Szkoła Podstawowa w Suchowoli, Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej, Szkoła Podstawowa w Woli Osowińskiej, 6 Gimnazjów: Gimnazjum w Białej k. Radzynia Podlaskiego, Gimnazjum nr 1 i nr w Radzyniu Podlaskim, Gimnazjum w Sosnówce, Gimnazjum w Wisznicach, Gimnazjum w Woli Osowińskiej, 3 Szkoły Ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim.

7 OPIEKUNOWIE MŁODZIEŻY
JOLANTA SKOWRON (Szkoła Podstawowa w Borkach), MONIKA SZOSTAK (Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim), LESZEK GUMIENIAK (Szkoła Podstawowa w Suchowoli), HANNA GOŁOŚ (Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej), ALDONA SOBCZUK (Szkoła Podstawowa w Woli Osowińskiej), IRENEUSZ MROCZEK (Gimnazjum w Białej k. Radzynia Podlaskiego), MARTA KRAKOWIAK (Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim), DOROTA STAROŃ (Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim), SABINA SAKOWICZ (Gimnazjum w Sosnówce), DOROTA MAKARUK (Gimnazjum w Wisznicach), HANNA GOŁOŚ i ALDONA SOBCZUK (Gimnazjum w Woli Osowińskiej), DOROTA DOKUDOWICZ (Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach), EWA CZERWIŃSKA (ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim), KATARZYNA SKRZECZKOWSKA (I LO w Radzyniu Podlaskim).

8 Turystyczne Mistrzostwa Podlasia
w Marszach na Orientację W 2010 roku już po raz czternasty rozegrane zostały Turystyczne Mistrzostwa Podlasia w Marszach na Orientację. Organizatorem rywalizacji, obejmującej wszystkie imprezy turystyczne w danym roku kalendarzowym, jest Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim oraz Komisja Imprez na Orientację jemu podlegająca. W roku ubiegłym do rywalizacji XIV TMP zaliczanych było 6 imprez, podczas których rozegranych zostało 12 etapów turystycznych marszów na orientację. XIV Turystyczne Mistrzostwa Podlasia w MnO zgromadziły na starcie 579 osób (140 w kategorii TD, 217 w kategorii TM oraz 222 w kategorii TO). Zwycięzcami XIV TMP w Marszach na Orientację zostali: Przemysław Musiatowicz (Zespół Szkół w Białej), Dorota Zając (I LO w Radzyniu Podlaskim), Kamil Mirosław (ZSP w Radzyniu Podlaskim). GRATULUJEMY!!!

9 „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”
Finał oddziałowy XVIII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” Konkurs polega na przygotowaniu pracy pisemnej bądź prezentacji multimedialnej promujących naszą małą Ojczyznę, jej położenie, krajobraz i stan środowiska naturalnego. W tegorocznej edycji, spośród prac nadesłanych na szczebel oddziałowy konkursu, do oceny Jury dopuściło 3 prace ze szkół podstawowych, 2 prace z gimnazjów, 1 pracę ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 6 prac multimedialnych. Obrady sądu konkursowego odbyły się r. Sąd konkursowy szczebla oddziałowego obradował w składzie: Bogdan Fijałek (przewodniczący), Małgorzata Mazurek (sekretarz) i Andrzej Prokopiuk (członek). Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami Sąd Konkursowy postanowił, że nagrody w finale oddziałowym XVIII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” otrzymało 30 osób. GRATULUJEMY!!!

10 PROGRAM IMPREZY 10.00 – uroczyste rozpoczęcie VII Zimy w Mieście 2011
(Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim) 10.30 – konkurs wiedzy o Polsce I tura - młodzież szkół podstawowych i gimnazjów II tura – młodzież szkół ponadgimnazjalnych 12.00 – przemarsz na dziedziniec pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim 12.30 – start na trasę turystycznego marszu na orientację „Pocztówka ze starego Radzynia” 13.00 – wydawanie ciepłego posiłku (stołówka I LO w Radzyniu Podlaskim) 14.00 – podanie prawidłowych odpowiedzi w konkursie wiedzy o Polsce, pokaz prezentacji multimedialnych nagrodzonych w finale oddziałowym XVIII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” 15.00 – podsumowanie imprezy, oficjalne zakończenie

11 KONKURS WIEDZY O POLSCE
- konkurs jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników imprezy, gdyż stanowi jedną z dwóch składowych rywalizacji, - konkurs ma charakter indywidualny, - czas trwania konkursu to ok. 33 minuty (25 sekund na pytanie), - należy udzielić odpowiedzi na 100 pytań wyświetlonych na ekranie, - przed udzieleniem odpowiedzi należy dobrze się zastanowić, a następnie w odpowiedniej kratce „KARTY ODPOWIEDZI” postawić znak „X”, - wszelkie próby dokonywania zmian wcześniej udzielonych odpowiedzi (skreślenia, poprawki) nie będą brane pod uwagę (zostaną uznane jako błędne), - każda błędna odpowiedź na pytanie oznacza 1 punkt karny, - osobom przyłapanym na ściąganiu zostanie odebrana „KARTA ODPOWIEDZI”, co równoznaczne jest z przyznaniem maksymalnej liczby punktów karnych (tj. 100).

12 KOLOR ŻÓŁTY

13 MARSZ NA ORIENTACJĘ - uczestnicy marszu na orientację startują podzieleni na zespoły dwuosobowe, - start na trasę marszu odbędzie się z dziedzińca pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, - start będzie miał charakter masowy, - każdy członek zespołu posiada własną kartę startową, na której dokonuje wszystkich stosownych wpisów, - trasę należy pokonać ze stałą prędkością 2 km/h (+/- 1 minuta = 1 punkt karny, maksymalnie 100 punktów karnych), - czas przejścia trasy zaokrąglamy w dół, np. z obliczeń wychodzi, że trasę powinniśmy przejść w 26,7 minuty, to w takim przypadku przyjmujemy pełną wartość 26 minut.

14 KOLOR ZIELONY

15 MARSZ NA ORIENTACJĘ - na trasie należy odnaleźć i potwierdzić 10 punktów kontrolnych (PK), - kolejność potwierdzeń PK obowiązkowa (pomiędzy PK można poruszać się dowolnie, jednak zapisy na karcie startowej muszą być dokonywane w kolejności), - przy każdym PK należy dopasować zdjęcie pochodzące z okresu II wojny światowej, a następnie odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego miejsca lub wykonać określone zadanie, - oznaczenia dopasowanych zdjęć oraz odpowiedzi na pytania lub rozwiązania zadań należy wpisywać na karcie startowej, - za udzielenie błędnej odpowiedzi na pytania A, C, D, E, F, G, H i J (lub jej brak) uczestnik otrzymuje 30 punktów karnych, - za rozwiązanie zadań na punktach B i I uczestnik może otrzymać maksymalnie 70 punktów karnych, - za błędne dopasowanie zdjęcia (lub brak stosownego wpisu na karcie startowej) uczestnik otrzymuje 30 punktów karnych.

16

17 RYWALIZACJA SZKÓŁ Podczas imprezy prowadzona będzie rywalizacja szkół. Uczniowie, na podstawie zajętych miejsc, zdobywają dla swojej szkoły punkty. Za I miejsce będzie ich 20, za II m – 19, III m – 18, IV m – 17, V m – 16, VI m – 15, (...), XX m i dalsze – 1. Osoby, które nie ukończyły trasy (bądź zostały zdyskwalifikowane) nie zdobywają punktów. Ich suma będzie podstawą do utworzenia rankingu szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ilość osób reprezentujących jedną szkołę jest nieograniczona, z kolei punkty dla szkoły zdobywa jedynie dziesięciu uczniów z najlepszymi wynikami. Podstawą do reprezentowania szkoły jest ważna legitymacja szkolna lub karta zgłoszeń potwierdzona pieczęcią i podpisem dyrektora.

18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- kartę odpowiedzi do konkursu wiedzy o Polsce oraz kartę startową do turystycznego marszu na orientację każdy uczestnik otrzymuje wraz ze świadczeniami, - po napisaniu konkursu oraz ukończeniu marszu karty należy oddać odpowiedniemu sędziemu, - podczas marszu obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych (prosimy opiekunów o przetrzymanie, na czas startu, wszystkich tego typu urządzeń – widok u młodzieży telefonu, nawet wyłączonego, skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją), - wszystkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sędziego Głównego oraz Kierownika Imprezy, - na mecie marszu istnieje możliwość zakupienia książeczek odznak „Imprez na Orientację” i „Turystyki Pieszej” (cena: 3 zł), a także wydawnictw radzyńskiego Oddziału PTTK (cena: 6 zł),

19 ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY ORGANIZATORZY
POSTANOWIENIA KOŃCOWE - uprasza się o zachowanie czystości na terenie szkoły, - zmień obuwie w szkole, bądź życzliwy dla innych i jego wysiłku, - zapraszamy na strony internetowe i gdzie już w najbliższym czasie dostępne będą materiały z imprezy (konkurs wraz z odpowiedziami, mapa marszu na orientację i jego wzorcówka, wyniki rywalizacji indywidualnej oraz szkół, zdjęcia), - organizatorzy VII Zimy w Mieście 2011 jeszcze raz składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym, dzięki którym możliwe było przygotowanie i przeprowadzenie naszej imprezy. ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY ORGANIZATORZY


Pobierz ppt "pod patronatem Posła na Sejm RP, Jerzego Rębka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google