Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają! Konkurs wiedzy o prawach dziecka i ucznia w szkole. Rogolin, 6 XII 2008 r. Opracowanie: Łukasz Grzegorczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają! Konkurs wiedzy o prawach dziecka i ucznia w szkole. Rogolin, 6 XII 2008 r. Opracowanie: Łukasz Grzegorczyk."— Zapis prezentacji:

1 Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają! Konkurs wiedzy o prawach dziecka i ucznia w szkole. Rogolin, 6 XII 2008 r. Opracowanie: Łukasz Grzegorczyk

2 Krótki regulamin Podział uczestników na 3 grupy – A, B, C. Każda grupa liczy po 3 zespoły. Konkurs składa się z 3 rund – eliminacyjnej, półfinałowej (zwycięzcy grup) i wielkiego finału z udziałem dwóch najlepszych zespołów.

3 Runda I – każda drużyna losuje po dwa pytania dla całej grupy (A, B lub C). Po podaniu numeru – pytanie pojawi się na ekranie. Podnosząc dłoń sygnalizujemy chęć udzielenia odpowiedzi. Odpowiada najszybszy zespół. Za poprawną odpowiedź – 1 punkt, a za niepoprawną – minus 1 punkt. Każdej grupie zostanie zadanych 6 pytań. Zwycięzca grupy awansuje do półfinału. Wpierw losuje i odpowiada grupa A, itd.

4 Runda II – w tej rundzie zawodnicy otrzymują w kopercie krzyżówkę. Jej rozwiązanie (podanie hasła, po wcześniejszym uniesieniu dłoni) w jak najszybszym czasie daje awans do wielkiego finału.

5 WIELKI FINAŁ – podobnie jak w rundzie I uczestnicy finału odpowiadają na pytania, które sami losują na zmianę. Przewidziano 6 pytań. Za każdą dobrą odpowiedź 1 punkt, nie przewiduje się punktów ujemnych. Jeśli drużyna nie odpowie na pytanie przechodzi ono na drugą drużynę, która ma 30 s na udzielenie odpowiedzi.

6 Nagroda – znana wszystkim doskonale – 1 DZIEŃ BEZ SZKOLNEGO STRESU

7 Powodzenia!!!

8 RundaRunda I RundaRunda półfinałowa WielkiWielki Finał

9 POWRÓT Runda I

10 Pytanie 1. Wymień 3 grupy praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. ODPOWIEDŹ

11 Prawa: OSOBISTE, SOCJALNE, POLITYCZNE. POWRÓT

12 Pytanie 2. Gdzie po raz pierwszy w historii zostały zapisane Prawa Dziecka? ODPOWIEDŹ

13 W tzw. Konwencji Genewskiej w 1924 r. POWRÓT

14 Pytanie 3. Do czego uprawnia rodziców posiadanie władzy rodzicielskiej? ODPOWIEDŹ

15 Do podejmowania ważnych decyzji dotyczących dziecka i jego wychowania. POWRÓT

16 Pytanie 4. Co oznacza prawo do nazwiska? ODPOWIEDŹ

17 Każdy ma swoją tożsamość (obywatelstwo, pochodzenie, nazwisko, imię). POWRÓT

18 Pytanie 5. Co to jest obywatelstwo? ODPOWIEDŹ

19 To przynależność do określonego państwa, posiadanie określonych praw i obowiązków. POWRÓT

20 Pytanie 6. Co to jest Konwencja o Prawach Dziecka? ODPOWIEDŹ

21 To międzynarodowa umowa, zawierająca zbiór praw. Państwo, które do niej przystępuje musi respektować te prawa. POWRÓT

22 Pytanie 7. Kto przygotował Konwencję o Prawach Dziecka i w którym roku? ODPOWIEDŹ

23 ONZ w 1989 r. 20 listopada. POWRÓT

24 Pytanie 8. Od ilu lat dzieci mają prawo zeznawać w sądzie i sędzia pyta je o zdanie? ODPOWIEDŹ

25 Od 13 roku życia. POWRÓT

26 Pytanie 9. Gdzie został zapisany pierwszy, pełny zbiór praw dziecka? ODPOWIEDŹ

27 W Konwencji o Prawach Dziecka. POWRÓT

28 Pytanie 10. Co to jest dyskryminacja? ODPOWIEDŹ

29 Jest to złe traktowanie, prześladowanie ze względu na jakąś cechę drugiego człowieka (płeć, kolor skóry, majątek). POWRÓT

30 Pytanie 11. W jakim wieku dzieci są objęte postanowieniami Konwencji o Prawach Dziecka? ODPOWIEDŹ

31 Od chwili urodzenia do 18 r. ż. POWRÓT

32 Pytanie 12. Podaj przedział wiekowy dziecka, w którym jego nauka jest obowiązkowa. ODPOWIEDŹ

33 Od 7 do 18 r. ż. POWRÓT

34 Pytanie 13. Każde dziecko ma prawo do godnych warunków mieszkania i życia. Jakie prawo o tym mówi? ODPOWIEDŹ

35 To prawo do zabezpieczenia socjalnego. POWRÓT

36 Pytanie 14. Podaj 3 przykłady praw socjalnych. ODPOWIEDŹ

37 Prawo do nauki, ochrony zdrowia, prawo do zasiłku i pomocy materialnej w przypadku biedy, do wypoczynku, czasu wolnego, prawo do korzystania z dóbr kultury (kino, teatr, biblioteka). POWRÓT

38 Pytanie 15. Co to jest tolerancja? ODPOWIEDŹ

39 Jest to poszanowanie poglądów, wyznania innych ludzi. POWRÓT

40 Pytanie 16. Co to jest prawo do prywatności? Podaj 3 przykłady. ODPOWIEDŹ

41 Jest to prawo do posiadania swoich rzeczy, korespondencji, tajemnic. POWRÓT

42 Pytanie 17. Do którego roku życia nauka jest w Polsce obowiązkowa? ODPOWIEDŹ

43 Do 18 r.ż. Po ukończeniu 15 lat dziecko może rozpocząć pracę. POWRÓT

44 Pytanie 18. Od kiedy w Polsce obowiązuje Konwencja o Prawach Dziecka? ODPOWIEDŹ

45 Od 7 VII 1991 r. POWRÓT

46 Pytanie 19. Ile artykułów zawarto w Konwencji o Prawach Dziecka? ODPOWIEDŹ

47 Zawiera 41 artykułów. POWRÓT

48 Pytanie 20. Podaj 3 przykłady praw osobistych. ODPOWIEDŹ

49 Prawo do życia, rozwoju, prywatności, swobody myśli, sumienia, religii. POWRÓT

50 Pytanie 21. Wymień 3 prawa kulturalne. ODPOWIEDŹ

51 Prawo do nauki, do informacji, do znajomości swych praw, do poszanowania mniejszości etnicznych, do znajomości swej kultury, wolności wyznania. POWRÓT

52 Pytanie 22. Jaką nazwę nosi stowarzyszenie ludzi dorosłych szanujących i respektujących prawa dziecka? ODPOWIEDŹ

53 Komitet Ochrony Praw Dziecka. POWRÓT

54 Pytanie 23. Gdzie mieści się główny Komitet Ochrony Praw Dziecka? ODPOWIEDŹ

55 W Warszawie przy ul. Boleść 2. POWRÓT

56 Pytanie 24. Do czego zobowiązują rodziców ich prawa i obowiązki? ODPOWIEDŹ

57 Zobowiązują one do: kierowania i wychowania dzieci, obowiązek dbania o jego rozwój i bezpieczeństwo. POWRÓT

58 Pytanie 25. Co to jest prawo do nietykalności osobistej? ODPOWIEDŹ

59 To zakaz dotykania, uderzania drugiej osoby (takie zachowanie jest bezprawne). POWRÓT

60 Pytanie 26. Jaką nazwę nosi grupa uczniów decydująca wraz z nauczycielami o ważnych sprawach w szkole? ODPOWIEDŹ

61 Jest to Samorząd szkolny. POWRÓT

62 Pytanie 27. Co to jest godność osobista? ODPOWIEDŹ

63 Jest to poszanowanie honoru, dumy każdego człowieka. POWRÓT

64 Pytanie 28. O czym mówi prawo poszanowania godności? ODPOWIEDŹ

65 To prawo mówi o tym, że nie wolno nikogo poniżać, a jedynie ukarać zgodnie z prawem. POWRÓT

66 Pytanie 29. O czym mówi zasada równości? ODPOWIEDŹ

67 Prawa przysługują każdemu dziecku, bez względu na to, jakie ono jest. POWRÓT

68 Pytanie 30. Jakie są przykładowe prawa uczniów naszego Gimnazjum? ODPOWIEDŹ

69 Zob. Statut PG Rogolin § 29. POWRÓT

70 RUNDAPÓŁFINAŁOWA

71 KRZYŻÓWKA

72 WIELKIFINAŁ

73 Zaczynamy!!!

74 Pytanie 1. 3 najważniejsze akty prawne odnoszące się do praw dziecka to…?

75 Odpowiedź Konwencja o Prawach Dziecka Konstytucja RP Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

76 Pytanie 2. Kto powołuje i odwołuje Rzecznika Praw Dziecka?

77 Odpowiedź Sejm RP

78 Pytanie 3. Który artykuł Konstytucji RP odnosi się do praw dziecka?

79 Odpowiedź Artykuł 72.

80 Pytanie 4. Kim jest dziecko według art. 1 Konwencji o Prawach Dziecka?

81 Odpowiedź Istota ludzka w wieku poniżej 18 lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność.

82 Pytanie 5. Ile lat trwa kadencja Rzecznika Praw Dziecka?

83 Odpowiedź 5 lat

84 Pytanie 6. Jakimi 4 zasadami kierowano się tworząc system ochrony dziecka?

85 Odpowiedź 1. Zasada dobra dziecka. 2. Zasada równości. 3. Zasada poszanowania praw rodziców. 4. Zasada pomocy Państwa.

86 GRATULACJE!!!

87 KONIEC POWRÓT


Pobierz ppt "Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają! Konkurs wiedzy o prawach dziecka i ucznia w szkole. Rogolin, 6 XII 2008 r. Opracowanie: Łukasz Grzegorczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google