Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités w promocji odnawialnych źródeł energii ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités w promocji odnawialnych źródeł energii ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks:"— Zapis prezentacji:

1 Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités w promocji odnawialnych źródeł energii ul. Floriańska 55/ Kraków tel./faks: VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maj 2006

2 Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, nie działającą dla zysku. Działalność Stowarzyszenia jest zgodna z misją i celami określonymi w Statucie jako promowanie rozwoju gospodarczego kraju oraz ochrony środowiska poprzez efektywne wykorzystanie energii i kreowanie strategii rozwoju gmin z uwzględnieniem tych zasad. Cele działalności Stowarzyszenia VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maj 2006

3 Obszary działania Stowarzyszenia lokalna polityka energetyczna efektywne wykorzystanie energii promocja energii odnawialnej zintegrowane planowanie energetyczne edukacja ekologiczna wymiana informacji o źródłach finansowania wykorzystanie funduszy strukturalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym wymiana doświadczeń i transfer wiedzy know-how poszukiwanie partnerów do projektów działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocja i organizacja wolontariatu VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maj 2006

4 Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 40 członków: 27 gmin w Polsce, 1 na Litwie oraz 13 członków wspierających, w tym 2 na Ukrainie. Członkowie Stowarzyszenia VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maj 2006

5 Członkowie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités (i liczba mieszkańców)Energie Cités (i liczba mieszkańców) Bielsko-Biała Bieruń Bielawa Chełmno Cieszyn Dobczyce Dzierżoniów Ełk Janów Laszki Lubań Miechów Niemenczyn Nowa Dęba Nowy Sącz Ogrodzieniec Olsztynek Pałecznica Poddębice Raciechowice Radomsko Skała Słomniki Stary Targ Świerzawa Tychy Tymbark Wiśniowa VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maj 2006

6 Stowarzyszenie promuje odnawialne źródła energii od blisko 10 lat poprzez realizację następujących projektów: VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maj 2006 Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach UE ( ), Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem (2005), Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do) ( ) Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii (RUSE) ( ) Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych ( ), Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego (2006)

7 Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach UE. maj marzec 2004 r. Organizator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: NFOŚiGW, WFOŚiGW w Katowicach oraz WFOŚiGW w Krakowie Uczestnicy: Wszystkie polskie gminy i organizacje pozarządowe zajmujące się energią odnawialną Cel: Przygotowanie i wydanie kompletów dwóch CD-ROMów. Pierwszy z nich jest tłumaczeniem anglojęzycznej wersji pt. Energia odnawialna na terenie miast i zawiera 105 przykładów najlepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 19 krajach Europy. Drugi CD-ROM pt. Energia odnawialna w Polsce. 70 udanych przedsięwzięć zawiera opis 72 przykładów najlepszego wykorzystania źródeł energii w Polsce VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006

8 VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja sztuk Materiały zostały przygotowane do publikacji w formie dwóch CD-ROMów o nakładzie sztuk

9 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités sztuk Materiały zostały przygotowane do publikacji w formie dwóch CD-ROMów o nakładzie sztuk

10 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

11 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

12 VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006 Każdy opis zajmuje 4-5 stron i posiada tę sama strukturę zawierającą: opis odnawialnego źródła energii krótka informacja o mieście wraz z mapą tło projektu opis podjętych działań - doświadczenia miasta ocena projektu i perspektywy rozwoju osoby do kontaktu

13 VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006 Całość nakładu została rozpowszechniona przez: miesięcznik Czysta Energia do wszystkich gmin w Polsce Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES Polską Asocjację Geotermalną Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku Centrum Energii Odnawialnej w Janowie NordicHouse Małopolska Śląski Związek Gmin i Powiatów Związek Gmin Wiejskich RP

14 Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem, sierpień 2005 – grudzień 2005 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rezultaty: przygotowanie, produkcję oraz dystrybucję w całym kraju płyty CD zawierającej 60 przekładów dobrych praktyk z Unii Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii i zarządzania energią strona internetowa - VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006

15 Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do), r. VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006 Koordynator: Europejska Sieć Miast Energie-Cites Sponsor: Program ALTENER, DG-TREN (Dyrektoriat Energetyki i Transportu), Komisja Europejska; ADEME Polski Partner: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Partnerzy: ORASE Energia z Rumunii, Irlandzka Agencja Energetyczna z Cork Uczestnicy: Wybrani przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół i władz lokalnych w krajach środkowej i wschodniej Europy (Polska, Irlandia i Rumunia) Cel: Projekt dotyczy zrównoważonego rozwoju energetycznego w szkołach oraz w budynkach gminnych i komunalnych (oszczędność energii i promocja energii odnawialnej).

16 VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006 W ramach projektu SchooBIE-DO organizowana jest w Bielsko-Białej w dniach maja 2006 roku konferencja Zarządzanie energią w budynkach szkolnych – etykiety energetyczne SESJA 4 Odnawialne źródła energii Brytyjskie przykłady wdrażania zrównoważonego rozwoju w szkołach Margaret FLEMING, Leicester Energy Agency, Wielka Brytania Ocena wykorzystania źródeł odnawialnych – projekt REST Jeremy DRAPER, Milton Keynes Council, Wielka Brytania Wykorzystanie biomasy w budynkach szkolnych na przykładzie gminy Janów Adam MARKOWSKI, Urząd Gminy Janów Energia odnawialna w budynkach szkolnych na przykładzie gminy Miechów Włodzimierz MIELUS, Urząd Miasta i Gminy Miechów Wykorzystanie energii słonecznej w budynkach szkolnych na przykładzie gminy Bieruń Jan PODLEŚNY, Urząd Miasta Bieruń Zmiana postaw i zachowań społeczności lokalnej oraz rezultaty projektu SchooBIE-DO Wiesław WYDRA, Urząd Miasta Lubań Kanadyjskie możliwości w zakresie technologii czystej energii Dorota BLICHARZ, Ambasada Kanady w Warszawie Szczegóły na stronie

17 Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych, marzec grudzień 2006 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: Unia Europejska - EFS, ZPORR Partnerzy: AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska Rezultaty: 1) baza danych z zakresu energetyki odnawialnej 2) poradnik (1 000 egz.) dla sektora prywatnego zainteresowanego energetyką odnawialną 3) dziesięć 6-miesięcznych staży dla absolwentów i pracowników uczelni Małopolski 4) 22 szkolenia we wszystkich powiatach Małopolski VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006

18 5. Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, grudzień 2005 – sierpień 2006 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: Fundacja Fundusz Współpracy Partnerzy:Urząd Gminy Raciechowice, Spółdzielnia Kółek Rolniczych Raciechowiece Rezultaty: Poprawa sytuacji odbiorców energii w gminie poprzez stworzenie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego: - opracowanie strategii strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy obejmującego założenia do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, - 2 dni otwarte w szkołach - 6 spotkań lokalnych - wystawa w Gminnym Centrum Informacji i Promocji VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006

19 VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006

20 Zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia w Krakowie oraz do odwiedzania strony internetowej: ul. Floriańska 55/ Kraków tel./faks: VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités w promocji odnawialnych źródeł energii ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google