Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités w promocji odnawialnych źródeł energii ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités w promocji odnawialnych źródeł energii ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks:"— Zapis prezentacji:

1 www.pnec.org.pl Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités w promocji odnawialnych źródeł energii ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl www.pnec.org.pl VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maj 2006

2 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, nie działającą dla zysku. Działalność Stowarzyszenia jest zgodna z misją i celami określonymi w Statucie jako promowanie rozwoju gospodarczego kraju oraz ochrony środowiska poprzez efektywne wykorzystanie energii i kreowanie strategii rozwoju gmin z uwzględnieniem tych zasad. Cele działalności Stowarzyszenia VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maj 2006

3 www.pnec.org.pl Obszary działania Stowarzyszenia lokalna polityka energetyczna efektywne wykorzystanie energii promocja energii odnawialnej zintegrowane planowanie energetyczne edukacja ekologiczna wymiana informacji o źródłach finansowania wykorzystanie funduszy strukturalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym wymiana doświadczeń i transfer wiedzy know-how poszukiwanie partnerów do projektów działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocja i organizacja wolontariatu VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maj 2006

4 www.pnec.org.pl Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 40 członków: 27 gmin w Polsce, 1 na Litwie oraz 13 członków wspierających, w tym 2 na Ukrainie. Członkowie Stowarzyszenia VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maj 2006

5 www.pnec.org.pl Członkowie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités (i liczba mieszkańców)Energie Cités (i liczba mieszkańców) Bielsko-Biała 180 200 Bieruń 19 300 Bielawa 33 000 Chełmno 22 000 Cieszyn 37 000 Dobczyce 12 000 Dzierżoniów 37 000 Ełk 54 000 Janów 7 000 Laszki 7 200 Lubań 25 000 Miechów 20 000 Niemenczyn 6 000 Nowa Dęba 19 500 Nowy Sącz 84 000 Ogrodzieniec 9 670 Olsztynek 13 750 Pałecznica 3 700 Poddębice 8 000 Raciechowice 6 070 Radomsko 51 700 Skała 8 000 Słomniki 13 700 Stary Targ 7 000 Świerzawa 8 200 Tychy 136 000 Tymbark 6 000 Wiśniowa 8 700 VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maj 2006

6 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie promuje odnawialne źródła energii od blisko 10 lat poprzez realizację następujących projektów: VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maj 2006 Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach UE (2002- 2003), Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem (2005), Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do) (2003-2006) Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii (RUSE) (2004-2008) Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych (2005-2006), Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego (2006)

7 www.pnec.org.pl Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach UE. maj 2003 - marzec 2004 r. Organizator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: NFOŚiGW, WFOŚiGW w Katowicach oraz WFOŚiGW w Krakowie Uczestnicy: Wszystkie polskie gminy i organizacje pozarządowe zajmujące się energią odnawialną Cel: Przygotowanie i wydanie 5 000 kompletów dwóch CD-ROMów. Pierwszy z nich jest tłumaczeniem anglojęzycznej wersji pt. Energia odnawialna na terenie miast i zawiera 105 przykładów najlepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 19 krajach Europy. Drugi CD-ROM pt. Energia odnawialna w Polsce. 70 udanych przedsięwzięć zawiera opis 72 przykładów najlepszego wykorzystania źródeł energii w Polsce VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006

8 www.pnec.org.pl VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006 5 000 sztuk Materiały zostały przygotowane do publikacji w formie dwóch CD-ROMów o nakładzie 5 000 sztuk

9 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 5 000 sztuk Materiały zostały przygotowane do publikacji w formie dwóch CD-ROMów o nakładzie 5 000 sztuk

10 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

11 www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

12 www.pnec.org.pl VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006 Każdy opis zajmuje 4-5 stron i posiada tę sama strukturę zawierającą: opis odnawialnego źródła energii krótka informacja o mieście wraz z mapą tło projektu opis podjętych działań - doświadczenia miasta ocena projektu i perspektywy rozwoju osoby do kontaktu

13 www.pnec.org.pl VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006 Całość nakładu została rozpowszechniona przez: miesięcznik Czysta Energia do wszystkich gmin w Polsce Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES Polską Asocjację Geotermalną Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku Centrum Energii Odnawialnej w Janowie NordicHouse Małopolska Śląski Związek Gmin i Powiatów Związek Gmin Wiejskich RP

14 Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem, sierpień 2005 – grudzień 2005 r. www.pnec.org.pl Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rezultaty: przygotowanie, produkcję oraz dystrybucję w całym kraju płyty CD zawierającej 60 przekładów dobrych praktyk z Unii Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii i zarządzania energią strona internetowa - www.pnec.org.pl/fio VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006

15 Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych (SchooBie-Do), 2003-2006 r. www.pnec.org.pl VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006 Koordynator: Europejska Sieć Miast Energie-Cites Sponsor: Program ALTENER, DG-TREN (Dyrektoriat Energetyki i Transportu), Komisja Europejska; ADEME Polski Partner: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Partnerzy: ORASE Energia z Rumunii, Irlandzka Agencja Energetyczna z Cork Uczestnicy: Wybrani przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół i władz lokalnych w krajach środkowej i wschodniej Europy (Polska, Irlandia i Rumunia) Cel: Projekt dotyczy zrównoważonego rozwoju energetycznego w szkołach oraz w budynkach gminnych i komunalnych (oszczędność energii i promocja energii odnawialnej).

16 www.pnec.org.pl VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006 W ramach projektu SchooBIE-DO organizowana jest w Bielsko-Białej w dniach 25- 26 maja 2006 roku konferencja Zarządzanie energią w budynkach szkolnych – etykiety energetyczne SESJA 4 Odnawialne źródła energii Brytyjskie przykłady wdrażania zrównoważonego rozwoju w szkołach Margaret FLEMING, Leicester Energy Agency, Wielka Brytania Ocena wykorzystania źródeł odnawialnych – projekt REST Jeremy DRAPER, Milton Keynes Council, Wielka Brytania Wykorzystanie biomasy w budynkach szkolnych na przykładzie gminy Janów Adam MARKOWSKI, Urząd Gminy Janów Energia odnawialna w budynkach szkolnych na przykładzie gminy Miechów Włodzimierz MIELUS, Urząd Miasta i Gminy Miechów Wykorzystanie energii słonecznej w budynkach szkolnych na przykładzie gminy Bieruń Jan PODLEŚNY, Urząd Miasta Bieruń Zmiana postaw i zachowań społeczności lokalnej oraz rezultaty projektu SchooBIE-DO Wiesław WYDRA, Urząd Miasta Lubań Kanadyjskie możliwości w zakresie technologii czystej energii Dorota BLICHARZ, Ambasada Kanady w Warszawie Szczegóły na stronie www.pnec.org.pl

17 Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych, marzec 2005 - grudzień 2006 r. Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: Unia Europejska - EFS, ZPORR Partnerzy: AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska Rezultaty: 1) baza danych z zakresu energetyki odnawialnej 2) poradnik (1 000 egz.) dla sektora prywatnego zainteresowanego energetyką odnawialną 3) dziesięć 6-miesięcznych staży dla absolwentów i pracowników uczelni Małopolski 4) 22 szkolenia we wszystkich powiatach Małopolski www.pnec.org.pl VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006

18 5. Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, grudzień 2005 – sierpień 2006 r. www.pnec.org.pl Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités Sponsor: Fundacja Fundusz Współpracy Partnerzy:Urząd Gminy Raciechowice, Spółdzielnia Kółek Rolniczych Raciechowiece Rezultaty: Poprawa sytuacji odbiorców energii w gminie poprzez stworzenie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego: - opracowanie strategii strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy obejmującego założenia do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, - 2 dni otwarte w szkołach - 6 spotkań lokalnych - wystawa w Gminnym Centrum Informacji i Promocji VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006

19 www.pnec.org.pl VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006

20 Zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia w Krakowie oraz do odwiedzania strony internetowej: www.pnec.org.pl ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl VII Regionalna Konferencja TYCHY-ENERGIA-ŚRODOWISKO Tychy 9 maja 2006


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités w promocji odnawialnych źródeł energii ul. Floriańska 55/7 31-019 Kraków tel./faks:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google