Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEMONICZNY RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Mentalna walka o wpływy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEMONICZNY RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Mentalna walka o wpływy."— Zapis prezentacji:

1

2 DEMONICZNY RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Mentalna walka o wpływy

3 ZASADY 1.Wykład, a szkolenie. 2.Zapomnij, że coś wiesz. 3.Ja też chce się od Ciebie uczyć. 4.Pytania? 5.Sprawdź wszystko! 6.Uczysz się podświadomie. 7.Materiały na maila i ocena szkolenia. Czy o czymś zapomniałem?

4 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Jak działasz? Mentalna walka o wpływy Myślenie -> Zachowanie Zachowanie -> Myślenie czy

5 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Aby być skutecznym inwestorem, nie wystarczy być tylko inwestorem. Mentalna walka o wpływy - Matematyka, - Ekonomia, - Psychologia, - Sztuka Wojenna, - Socjologia, - Fizyka, - Ekonometria, - Filozofia, - Statystyka, i wiele innych… Warunek: Zastosowanie Praktyczne

6 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Psychologia, a rynek Mentalna walka o wpływy

7 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Emocjonalna Dwubiegunowość Mentalna walka o wpływy Cierpienie Przyjemność Człowiek StrataInwestor Zysk

8 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Rób tylko to co przynosi rezultaty – wzorce zachowań. Mentalna walka o wpływy Nauka wiązania sznurówek: ? + Przykład (ew. metoda prób i błędów) + Twoja praktyka = Utrwalony wzorzec

9 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Rób tylko to co przynosi rezultaty – wzorce zachowań. Mentalna walka o wpływy Nauka inwestowania: ? + Przykład (ew. metoda prób i błędów) + Twoja praktyka = Utrwalony wzorzec

10 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Dlaczego Psychologia? Mentalna walka o wpływy Jeśli znasz siebie i swojego przeciwnika, nie będziesz obawiał się bitwy. Jeżeli znasz siebie, lecz nie znasz wroga, jedną bitwę wygrasz, lecz w innej poniesiesz porażkę. Jeśli zaś nie znasz ani siebie, ani swojego wroga, nigdy nie odniesiesz zwycięstwa. – Sun Tzu.

11 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor PRZYGOTOWANIE Mentalna walka o wpływy 1)Wejdź w odpowiednią rolę. 2)Nastaw swój umysł na odpowiednią częstotliwość. 3)Skoncentruj swoją uwagę.

12 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor 4 Demony Mentalna walka o wpływy EMOCJE OGRANICZENIA PRZYPADŁOŚCI PRZEKONANIA

13 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor DEMON #1 EMOCJE Mentalna walka o wpływy Gdzie pieniądze tam ludzie, a gdzie ludzie tam emocje Mikołaj Rylski

14 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor DEMON #1 EMOCJE Mentalna walka o wpływy Gdzie pieniądze tam ludzie, a gdzie ludzie tam emocje. Mikołaj Rylski Emocja to silne odczucie (świadome lub nieświadome) o charakterze pobudzenia pozytywnego (pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego (pod wpływem gniewu, odrazy, strachu). Emocje to również procesy psychiczne, które poznaniu i czynnościom człowieka nadają jakość oraz określają znaczenie, jakie mają dla niego będące źródłem emocji przedmioty, zjawiska, inni ludzie, a także własna osoba, czyli wartościują stymulację.

15 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor DEMON #1 EMOCJE Mentalna walka o wpływy Gdzie pieniądze tam ludzie, a gdzie ludzie tam emocje. Mikołaj Rylski Emocje w kontekście inwestowania: Strach, lęk, obawa Radość Nadzieja Gniew, agresja

16 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Strach, lęk, obawa Mentalna walka o wpływy Formy lęku: 1)Przed stratą pieniędzy. - przed zawarciem transakcji, - po zawarciu transakcji, - zysk, - strata, 2)Przed utratą okazji do zarobienia pieniędzy.

17 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Gniew, Agresja Mentalna walka o wpływy Bodziec –> Stan Emocjonalny –> Reakcja Strata –> Gniew –> Agresja W konsekwencji?

18 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Gniew, Agresja Mentalna walka o wpływy Kierunek przepływu gniewu i agresji: Ja Oni Rynek Efekt? Chęć rewanżu, zemsty! Porażka

19 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Nadzieja Mentalna walka o wpływy Czy wiesz jak złapać małpę?

20 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Jak powstaje nadzieja? Mentalna walka o wpływy Efekt Status Quo + Chęć uniknięciu bólu + Dążenie do przyjemności = Nadzieja.

21 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Radość Mentalna walka o wpływy Niebezpieczeństwo w 2 postaciach: 1)W trakcie trwania transakcji Rada: Nie licz pieniędzy, które nie są Twoje. 2)Po zakończeniu transakcji Rada: Zrób sobie przerwę

22 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor DEMON #2 PRZEKONANIA Mentalna walka o wpływy Czy uważasz, że możesz, czy też uważasz, że nie możesz, w obu przypadkach masz rację Henry Ford

23 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor PRZEKONANIA? O co chodzi? Mentalna walka o wpływy Przekonania możemy rozumieć jako: 1.Ogólnie sformułowane stwierdzenie. Np. FOREX jest trudny, Inwestorzy są ludźmi o mocnych nerwach, Nie jestem dość inteligentny by wygrać z rynkiem itp. 2.Zasady przez pryzmat, których oceniamy otaczający nas świat i zachodzące w nim zjawiska. Np. Jeśli… to…; Jak… to… itp.

24 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Spójność celu i przekonania = s u k c e s Mentalna walka o wpływy Cel musi być zbieżny z przekonaniem bo inaczej nigdy go nie zdobędziesz. Aby osiągnąć taki stan rzeczy musisz wiedzieć jaki jest Twój cel i jakie masz względem niego przekonanie.

25 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Jak powstają przekonania? Mentalna walka o wpływy Doświadczenie + Emocja = Przekonanie

26 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Podział Przekonań Mentalna walka o wpływy Wyróżniamy następujące rodzaje przekonań: Podział I: 1.Rozwijające (pozytywne); 2.Ograniczające (negatywne); Podział II: 1.Prawdziwe; 2.Fałszywe (Błędne); Obydwa podziały wzajemnie się przenikają.

27 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor ZGUBNE PRZEKONANIA Mentalna walka o wpływy Demon objawia się w dwóch przekonaniach: Ograniczające Prawdziwe i Ograniczające Fałszywe

28 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor CO ZATEM CZYNIĆ? Mentalna walka o wpływy Masz 3 opcje: 1.Nic nie zmieniać, będąc z jednej strony pchany ku swoim celom, a z drugiej powstrzymywany przez przekonania. 2.Zrezygnować ze swoich marzeń. 3.Zmienić przekonania.

29 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor DEMON #3 PRZYPADŁOŚCI Mentalna walka o wpływy Jak na górze, tak na dole. Jak w środku, tak na zewnątrz Szmaragdowa tablica, ok. 3000 p.n.e.

30 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor PRZYPADŁOŚCI – Czym są? Mentalna walka o wpływy Przypadłości to negatywne cechy lub schematy zachowań związane z charakterem i osobowością danej jednostki ludzkiej. Nie dotyczą one bezpośrednio emocji lub przekonań inwestorów, lecz są mocno związane z ich sylwetką psychologiczno- osobowościową. Są to m.in. pycha, przywiązanie do własnych opinii, niecierpliwość, zbiorowe myślenie.

31 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Jak powstają przypadłości? Mentalna walka o wpływy + Warunkowanie = Przypadłość Doświadczenia, Genetyka, Czynniki Społeczne

32 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor PYCHA Mentalna walka o wpływy Jest to pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Najczęściej występuje u inwestorów umiarkowanie początkujących (Rachunek DEMO), a następnie średniozaawansowych.

33 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Skąd się bierze pycha? Mentalna walka o wpływy 1.Iluzja wiedzy Przekonywanie samego siebie o słuszności podjętych działań w oparciu o coraz więcej informacji o danym zjawisku. 2.Iluzja kontroli Poczucie posiadanie większej kontroli kiedy czynność jest dokonana osobiście (efekt LOTTO)

34 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor ZGUBNE SKUTKI Mentalna walka o wpływy Nieracjonalne cele inwestycyjne. Zbyt duże angażowanie środków inwestycyjnych w transakcję. Zbyt wiele transakcji zawieranych jednocześnie. = Szybkie wypadnięcie z obiegu rynkowego.

35 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor NIECIERPLIWOŚĆ Mentalna walka o wpływy Ludzie niedoceniają tego co mogą dokonać w ciągu 10 lat, a przeceniają to co są w stanie osiągnąć w ciągu jednego roku. Efekt? Podjęcie większego ryzyka => włączenie emocji => zawarcie transakcji => finansowy zgon.

36 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Jak powstaje niecierpliwość? Mentalna walka o wpływy Na powstanie stanu niecierpliwości mają wpływ następujące czynniki: 1. Stopień emocjonalnego przywiązania do wyznaczonego celu (intensywność pragnienia); 2. Realność oczekiwania co do przedmiotu celu i czasu jego osiągnięcia; 3. Faktyczny czas pozostały do osiągnięcia celu; 4. Przekonania;

37 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Jak być cierpliwym? Mentalna walka o wpływy 1.Stopień emocjonalnego przywiązania do wyznaczonego celu. Rada: podchodź do inwestowania na luzie, traktuj je jako hobby, a nie sposób na życie. 2.Realność oczekiwania co do przedmiotu celu i czasu jego osiągnięcia. Rada: Upewnij się, że Twój cel jest realny. Jeśli nie – zmień to.

38 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Jak być cierpliwym? Mentalna walka o wpływy 3. Faktyczny czas pozostały do osiągnięcia celu. Rada: stwórz cel tak byś mógł go osiągać na bieżąco i bez końca. 4. Przekonania. Rada: zmień te, które Cię ograniczają i zastąp je tymi, które rozwijają Tobie skrzydła.

39 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor CHCIWOŚĆ Mentalna walka o wpływy Jeśli chcesz cały czas gwałcić rynek, to musisz liczyć się z tym, że pewnego dnia… spotka Cię za to kara. Rynek jest jak kobieta. Jeśli chcesz go pozyskać musisz być człowiekiem szarmanckim, opanowanym i cierpliwym. Jeśli przyjmiesz tą naukę, doczekasz się swojej nagrody.

40 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Realne założenia? Mentalna walka o wpływy Laik: Inwestować, tracić pieniądze i uczyć się jak najwięcej. Początkujący: Inwestować i nie tracić pieniędzy. Średniozaawansowany: Zyski na poziomie 20–30% rocznie. Zaawansowany: Zyski nieograniczone założeniami.

41 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Potęga Procentu Składanego Mentalna walka o wpływy Kapitał początkowy: 10.000 zł Zysk roczny: 30% Czas: 10 lat 1 rok: 10.000 zł + 30% = 13.000 zł 2 rok: 13.000 zł + 30% = 16.900 zł 3 rok: 16.900 zł + 30% = 21.970 zł 4 rok: 21.970 zł + 30% = 28.561 zł 5 rok: 28.561 zł + 30% = 37.129 zł 6 rok: 37.129 zł + 30% = 48. 268 zł 7 rok: 48.268 zł + 30% = 62.748 zł 8 rok: 62.748 zł + 30% = 81.572 zł 9 rok: 81.572 zł + 30% = 104.044 zł 10 rok: 104.044 zł + 30% = 137.856 zł SUMA: 1380% w ciągu 10 lat.

42 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor ZBIOROWE MYŚLENIE Mentalna walka o wpływy Rynek to grupa ludzi złożona z: - Kupujących - Sprzedających - Niezdecydowanych To co ich łączy to chęć zagarnięcia dla siebie pieniędzy, czego efektem jest chwilowy konsensus w postaci ceny.

43 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Praktyczne Formy ZM Mentalna walka o wpływy Inwestowanie w grupie Psychologia trendu Fakty, a opinie Autorytety

44 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Inwestowanie w grupie Mentalna walka o wpływy 1.Stowarzyszenia; 2.Biura Maklerskie itp.; 3.Spotkania z przyjaciółmi; 4.Konferencje, szkolenia, wydarzenia tematyczne;

45 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Psychologia trendu Mentalna walka o wpływy Czym jest trend? Z psychologicznego punktu widzenia, trend do grupa ludzi idących w jedną stronę. Jak powstaje? W wyniku tzw. efektu śnieżnej kuli.

46 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Fakty, a opinie Mentalna walka o wpływy Każda ludzka wypowiedź dotycząca tego co zrobi rynek, każda analiza rynku, dokonana przez Ciebie lub inną osobę jest ZAWSZE jedynie Opinią. Fakty zaś to zdarzenia, które miały już miejsce. Opinia może stać się faktem, lecz dopóki się nie sprawdzi nie ma żadnej wartości prognostycznej, niezależnie od tego kto ją wypowiada.

47 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Autorytety Mentalna walka o wpływy To ludzie będący naturalnymi przywódcami tłumów, stając się nimi z racji wykonywanego zawodu, doświadczenia, wydarzeń budujących podziw i szacunek u innych.

48 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Dlaczego nie powinieneś słuchać autorytetów? Mentalna walka o wpływy 1.Możesz źle ocenić fachowość osoby, na której zdaniu polegasz; 2.Nawet najlepszy inwestor popełnia pomyłki; 3.Kiedy autorytet popełnia pomyłkę, wyjdzie z tego bez większego uszczerbku, Ty natomiast stracisz dużo więcej. 4.Nie rozwijasz się, z czasem stajesz się ubezwłasnowolnionym inwestorem.

49 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Autorytet, a Mentor Mentalna walka o wpływy Autorytet Masz zrobić to! Mentor Masz zrobić tak! Wniosek? Zapomnij o autorytetach i znajdź mentora.

50 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor DEMON #4 OGRANICZENIA Mentalna walka o wpływy Wszelkie bariery w życiu człowieka zaczynają się i kończą w jego głowie Mikołaj Rylski

51 Zabójcze Ograniczenia w przypadku inwestowania na giełdzie: Brak Wiary Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor DEMON #4 OGRANICZENIA Mentalna walka o wpływy Wszelkie bariery w życiu człowieka zaczynają się i kończą w jego głowie Mikołaj Rylski Niewłaściwa motywacja

52 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor BRAK WIARY Mentalna walka o wpływy Thomas Edison: prawie 2000 prób zanim udało mu się wykonać działającą żarówkę. Za każdym razem kiedy mu się nie powodziło zapisywał wszystko i cieszył się z tego jak dziecko. Henry Ford: pięć razy zbankrutował zanim stał się finansowym potentatem. Winston Churchill: sukces składa się z przechodzenia od prożki do porażki, bez utraty entuzjazmu.

53 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor MOTYWACJA Mentalna walka o wpływy OD DO Człowiek Obie motywacje są skuteczne. Trzeba być ich świadomym, żeby odpowiednio je wykorzystać.

54 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor PSYCHOLOGICZNE ZASADY Mentalna walka o wpływy Zamiast zgłębiać tajniki inwestowania, zacznij się go uczyć. Bądź jak trzy małpki. Akceptuj fakt, że jesteś w mniejszości. Zadawaj sobie właściwe pytania. Porównuj się zawsze do siebie. Inwestując, baw się, a nie pracuj. Ryzyko to wiedza, której nie masz. Nastaw swój umysł na poszukiwanie pieniędzy. Zasady, nie wyjątki.

55 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Uff… Mentalna walka o wpływy

56 Demoniczny RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Mikołaj Rylski Mentalna walka o wpływy Dziękuję i zachęcam do kontaktu kontakt@fx-masters.pl Biznes Portfolio & BLOG| rylski.com Firmowa strona| fx-masters.pl Newsletter finansowy| BogactwoWiedzy.pl


Pobierz ppt "DEMONICZNY RYNEK vs Nieświadomy Inwestor Mentalna walka o wpływy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google