Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne mieszkańców 16 czerwca 2009 Garaż, godzina 21 00 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne mieszkańców 16 czerwca 2009 Garaż, godzina 21 00 1."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne mieszkańców 16 czerwca 2009 Garaż, godzina 21 00 1

2 Dotychczasowe działania Zarządu Bieżąca sytuacja finansowa Sytuacja finansowa w przypadku zaniechania działań naprawczych Propozycja działań naprawczych Dyskusja nad planem naprawczym Uchwały zgłoszone przez Zarząd do głosowania na następnym zebraniu Uchwały zgłoszone przez Mieszkańców do głosowania na następnym zebraniu 2 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

3 6 maja 2009 rozpoczęcie pracy nowego zarządu 7 maja 2009 Odebranie wypisów Aktu notarialnego (uchwały mieszkańców z dnia 6 maja 2009) Zlecenie audytu zgodnie z uchwałą z dnia 6 maja 2009 11 maja 2009 Powiadomienie Developera o nowym zarządzie i prośba o bezzwłoczne przekazanie dokumentacji 13 maja 2009 Złożenie wniosku o dokonanie wpisu do Księgi wieczystej zgodnie z Aktem notarialnym 3 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

4 14 maja 2009 Przygotowanie działań do podniesienia bezpieczeństwa garażu (listy) 15 maja 2009 Protokołowane spotkanie zarządu uchwały: 1 (pieczątki sprawy administracyjne) 2 (rozwiązanie umowy z ochroną – brak skuteczności) 3 (zmiana organizacji ochrony garażu) 4 (zebranie ofert na nowe zdalne otwieranie garażu) 5 (przyjęcie nowych założeń elektronicznej obsług wspólnoty) 4 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

5 15 maja 2009 Protokołowane spotkanie zarządu uchwały: 6 (przyjęcie zasad powiadamiania mieszkańców), 7 (zlecenie administratorowi utworzenie bilansu otwarcia na dzień 1 września 2008) 8(przekazanie przez administratora zestawienie obrotów z kontrahentami o dostawcami), 9 (przekazanie dostępu do rachunków wspólnoty) 10 (przekazanie stanu przychodów w okresach 1 września 2008 – 30 listopada 2008 1 grudnia 2008 – 30 kwietnia 2009 1 maja 2009 – do dnia przekazania 5 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

6 19 maja 2009 Powiadomienie Developera o złożeniu wniosku do księgi wieczystej Wezwanie Developera Włodarzewska do uprzątnięcia terenu 6 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

7 19 maja 2009 Protokołowane spotkanie Zarządu uchwały: 11 (Uszczegółowienie zasad prowadzenia finansów wspólnoty – Indywidualne rachunki lokali) 12 (Zbieranie ofert na obsługę elektroniczną wspólnoty według zasad z uchwały 11) 13 (Uchwała o spisaniu liczników w dniach 29 maja 2009 i 30 czerwca 2009) 14 (Zobowiązanie administratora do spisaniu liczników w dniach 29 maja 2009 i 30 czerwca 2009 15 (Zobowiązanie administratora do weryfikacji wszystkich umów wspólnoty pod kątem dobra Wspólnoty 16 (Zobowiązanie administratora do powiadamiania mieszkańców o uchwałach Zarządu 7 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

8 22 maja 2009 Otrzymanie od administratora listy dłużników Otrzymanie od administratora protokołów konserwacji Otrzymanie od administratora zestawienia finansowego 8 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

9 25 maja 2009 Zawiadomienie/Prośba do mieszkańców o spisanie liczników w dniach 29 maja 2009 i 30 czerwca 2009 9 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

10 28 maja 2009 Uruchomienie tymczasowego monitoringu w garażu (1 kamera) 10 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

11 29 maja 2009 Odebrania wyników audytu (uchwała z dnia 6 maja 2009) Uruchomienie drugiej tymczasowej kamery w garażu 11 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

12 29 maja 2009 Protokołowane spotkanie zarządu i uchwały 17 (Pozostawienie 3 firm/ofert do dalszej części przetargu na monitoring) 18 (Przekazanie Developerowi wyników audytu i wezwanie do usunięcia usterek) 19 (Poprawa warunków pracy ochrony – pomieszczenie ochrony) 20 (Wystąpienie do funduszu Skarbiec – wynajem miejsc parkingowych) 21 (określenie listy najpilniejszych zadań do zrobienia) 12 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

13 30 maja 2009 Ponowne wezwanie Developera do przekazania brakującej dokumentacji Przekazanie wyników audytu do Developera Wezwanie Developera do usunięcia usterek według opisu dostępnego w audycie budynku 13 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

14 1 czerwca 2009 Pismo do Funduszu Skarbiec w sprawie ofert na wynajem miejsc parkingowych Wezwanie Developera przez administratora do przekazania brakującej dokumentacji 14 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

15 3 czerwca 2009 Wezwanie Developera przez administratora do przepisanie reszty umów 15 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

16 4 czerwca 2009 List do Burmistrza Dzielnicy Mokotów w sprawie Nieutwardzonej części Ulicy Pory Wyścigów i popisów kaskaderskich na ulicy Pory Montażu progów zwalniających na całej długości ulicy Pory List do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie Dewastacja ulicy Pory przez nieudolną organizację objazdów remont al. Sikorskiego Hałas od al. Sikorskiego Skrzyżowanie (wysokość Canal+) 16 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

17 4 czerwca 2009 Protokołowane spotkanie zarządu i uchwały: 22 (Natychmiastowe rozliczenie CO według stanu liczników na dzień 29 maja 2009) 23 (Urealnienie wielkości pobieranych zaliczek – faktyczne średnie zużycie wody ciepłej i zimnej) 24 (Zmiana rozliczeń za wodę ciepłą i zimną z półrocznej na kwartalną) 25 (Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia dla Versal- Stegny (faktura 28 tysięcy złotych) 17 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

18 4/5 czerwca 2009 Wysłanie zapytań ofertowych do firm ochroniarskich: EverGroup Konsalnet Juwentus Solid Security Skorpion Security Impuls 18 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

19 9 czerwca 2009 Zwołanie informacyjnego zebrania mieszkańców na dzień 16 czerwca 2009 19 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

20 10 czerwca 2009 Uruchomienie 4 tymczasowych kamer w garażu 20 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

21 15 czerwca 2009 Protokołowane spotkanie zarządu i uchwały 26 ( bezzwłocznym wystąpieniu do podmiotów: OTIS Sp. z o.o. ul. Postępu 14, 02-670 Warszawa P.P.H.U. Lekaro z siedzibą w Dziechcińcu 7, 05-462 Wiązowna MPWiK S.A. pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa SPEC S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa O przepisanie umów (brak działań ze strony Versal-Stegny)) 27 ( wypowiedzenie i weryfikacja niekorzystnych umów dotyczących: Konserwacji domofonów Konserwacji bramy garażowej Wywozu nieczystości Konserwacji sanitarnej Konserwacji elektrycznej) 21 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

22 Działania podjęte na podstawie błędnych danych przekazanych przez administratora na zebraniu rocznym Błędna informacja: Nadwyżka finansowa Działanie: Zlecenie audytu: 12200 zł (brutto) 22 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

23 Działania podjęte na podstawie zweryfikowanych danych przekazanych przez administratora: Prawdziwa informacja: Brak nadwyżki, opóźnienia w bieżących wymagalnych płatnościach Prawdziwa informacja: niedoszacowane zaliczki za media wspólne Prawdziwa informacja: niedoszacowane zaliczki ochrona Prawdziwa informacja: brak płatności dla Versal- Stegny 23 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

24 Działania podjęte na podstawie zweryfikowanych danych przekazanych przez administratora: Prawdziwa informacja: Brak nadwyżki, opóźnienia w bieżących wymagalnych płatnościach Działania: Wysłanie wezwań do zapłaty i windykacja należności Wartość długu: Ilość dłużników: Szybsze rozliczenie zaliczek za CO i bieżące rozliczenie wody (ciepła i zimna) (już w skrzynkach) Płacenie według kolejności faktur z zastrzeżeniem utrzymania 1500 zł wolnych środków na koncie wspólnoty Refakturowanie napraw, gdy winni są mieszkańcy (naprawa wind, domofonów) 24 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

25 Działania podjęte na podstawie zweryfikowanych danych przekazanych przez administratora: Prawdziwa informacja: niedoszacowane zaliczki za media wspólne Działanie: Doszacowanie zaliczek Plan łagodnego przejścia do właściwej wartości zaliczek 25 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

26 Działania podjęte na podstawie zweryfikowanych danych przekazanych przez administratora: Prawdziwa informacja: niedoszacowane zaliczki ochrona Działanie: Doszacowanie zaliczek Plan łagodnego przejścia do właściwej wartości zaliczek 26 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

27 Działania podjęte na podstawie zweryfikowanych danych przekazanych przez administratora: Prawdziwa informacja: brak płatności dla Versal- Stegny Działanie Rozliczenie złych refakturowanych faktur Wstrzymanie płatności za zarząd (wrzesień 2008- kwiecień 2009) Podjęcie próby wyjaśnienia błędów w sprawozdaniu za rok 2008 Refakturowanie napraw w budynku w ramach gwarancji na Versal-Stegny 27 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

28 Dotychczasowe działania Zarządu Bieżąca sytuacja finansowa Sytuacja finansowa w przypadku zaniechania działań naprawczych Propozycja działań naprawczych Dyskusja nad planem naprawczym Uchwały zgłoszone przez Zarząd do głosowania na następnym zebraniu Uchwały zgłoszone przez Mieszkańców do głosowania na następnym zebraniu 28 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

29 29 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

30 Rozkład zadłużenia wewnętrznego Dłużnicy 15 czerwca 2009(powyżej 5000 zł) Liczba dłużników: 1 6714,73 Kwota:6714,73 zł Dłużnicy 15 czerwca 2009(powyżej 4000 zł) Liczba dłużników: 3 6714,73 4320,05 4423,45 Kwota:15458,23 zł 30 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

31 Rozkład zadłużenia wewnętrznego Dłużnicy 15 czerwca 2009(powyżej 3000 zł) Liczba dłużników: 5 6714,73 3541,42 4320,05 3491,16 4423,45 Kwota:22490,81 zł 31 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

32 Rozkład zadłużenia wewnętrznego Dłużnicy 15 czerwca 2009(powyżej 2000 zł) Liczba dłużników: 10 6714,73 3541,42 2066 2792,38 4320,05 2091,3 2137,47 2052,23 3491,16 4423,45 Kwota: 33630,19 zł 32 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

33 Rozkład zadłużenia wewnętrznego Dłużnicy 15 czerwca 2009(powyżej 1000 zł) Liczba dłużników: 14 6714,73 3541,42 1071,92 1734,69 2066 2792,38 1562,61 4320,05 2091,3 2137,47 2052,23 1607,42 3491,16 4423,45 Kwota:39606,83 zł 33 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

34 Środki na rachunku wspólnoty: 16 czerwca 2009: 9 056,81 zł Wewnętrzne zadłużenia z tytułu niepłaconych czynszów: 16 czerwca 2009 Wartość wewnętrznego zadłużenia: 33 630,19 zł Ilość zadłużonych lokali: 10 (>2000 zł na lokal) Wymagalne płatności: Suma: 57 731,02 zł Suma (bez Versal): 29 731,02 zł 34 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

35 Wymagalne płatności według faktur (czerwiec lista): 28 000,00 zł VERSAL STEGNY - KOSZTY ZARZĄDU 8 696,16 zł IMPULS-OCHRONA 746,86 zł ZAKUPY GOTÓWKOWE- PIECZĄTKI, ZNACZKI,MATERIAŁY DO ZABLOKOWANIE TERENU 2 500,00 zł STOEN-ENERGIA ELEKTRYCZNA 1 130,00 zł OTIS - KONSERWACJA DŹWIGÓW 8 000,00 zł SPEC-ENERGIA CIEPLNA 1 600,00 zł LEKARO - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 130,00 zł ELMONTONIK -KONSERWACJA BRAMY GARAŻOWEJ 428,00 zł DOM-EL-SERWIS - KONSERWACJA DOMOFONÓW 6 500,00 zł P,P,H,U, SOCHA- ADMINISTROWANIE 35 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

36 Wymagalne płatności według faktur (lipiec lista): 2 800,00 zł STOEN-ENERGIA ELEKTRYCZNA 1 130,00 zł OTIS - KONSERWACJA DŹWIGÓW 8 000,00 zł SPEC - ENERGIA CIEPLNA 214,00 zł HOLENDER SERWIS - KONSERWACJA HYDRAULICZNA 130,00 zł ELMONTONIK -KONSERWACJA BRAMY GARAŻOWEJ 428,00 zł DOM-EL-SERWIS - KONSERWACJA DOMOFONÓW 8 000,00 zł IMPULS-OCHRONA 1 600,00 zł LEKARO - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 428,00 zł ELMOR -KONSERWACJA INSTALACJI ELEK, 6 500,00 zł P,P,H,U, SOCHA- ADMINISTROWANIE 4 700,00 zł Część monitoringu, robocizna, kamery kupione u producenta bez pośredników (garaż) 33 930,00 zł Razem 36 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

37 Wymagalne płatności według faktur (sierpień lista): 2 800,00 zł STOEN-ENERGIA ELEKTRYCZNA 1 130,00 zł OTIS - KONSERWACJA DŹWIGÓW 8 000,00 zł SPEC - ENERGIA CIEPLNA 214,00 zł HOLENDER SERWIS - KONSERWACJA HYDRAULICZNA 130,00 zł ELMONTONIK -KONSERWACJA BRAMY GARAŻOWEJ 428,00 zł DOM-EL-SERWIS - KONSERWACJA DOMOFONÓW 9 600,00 zł OCHRONA 1 600,00 zł LEKARO - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 428,00 zł ELMOR -KONSERWACJA INSTALACJI ELEK, 24 330,00 zł Razem 37 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

38 Dotychczasowe działania Zarządu Bieżąca sytuacja finansowa Sytuacja finansowa w przypadku zaniechania działań naprawczych Propozycja działań naprawczych Dyskusja nad planem naprawczym Uchwały zgłoszone przez Zarząd do głosowania na następnym zebraniu Uchwały zgłoszone przez Mieszkańców do głosowania na następnym zebraniu 38 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

39 39 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

40 40 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009) MiesiącDniRzeczywiste koszty ochrony według fakturSuma końcowaZaliczki pobierane na poczet ochronySuma końcowaBilans wrzesień30 - zł 6 223,13 zł październik31 7 642,08 zł 6 223,13 zł 12 446,26 zł 4 804,18 zł listopad30 7 905,60 zł 15 547,68 zł 6 223,13 zł 18 669,38 zł 3 121,70 zł grudzień31 8 169,12 zł 23 716,80 zł 6 223,13 zł 24 892,51 zł 1 175,71 zł styczeń31 8 169,12 zł 31 885,92 zł 6 223,13 zł 31 115,64 zł- 770,28 zł luty28 7 378,56 zł 39 264,48 zł 6 223,13 zł 37 338,77 zł- 1 925,71 zł marzec31 8 169,12 zł 47 433,60 zł 6 223,13 zł 43 561,90 zł- 3 871,70 zł kwiecień30 7 905,60 zł 55 339,20 zł 6 223,13 zł 49 785,02 zł- 5 554,18 zł maj31 8 169,12 zł 63 508,32 zł 6 223,13 zł 56 008,15 zł- 7 500,17 zł czerwiec30 7 905,60 zł 71 413,92 zł 6 223,13 zł 62 231,28 zł- 9 182,64 zł lipiec31 8 169,12 zł 79 583,04 zł 6 223,13 zł 68 454,41 zł-11 128,63 zł sierpień31 8 169,12 zł 87 752,16 zł 6 223,13 zł 74 677,54 zł-13 074,62 zł wrzesień30 7 905,60 zł 95 657,76 zł 6 223,13 zł 80 900,66 zł-14 757,10 zł październik31 8 169,12 zł 103 826,88 zł 6 223,13 zł 87 123,79 zł-16 703,09 zł listopad30 7 905,60 zł 111 732,48 zł 6 223,13 zł 93 346,92 zł-18 385,56 zł grudzień31 8 169,12 zł 119 901,60 zł 6 223,13 zł 99 570,05 zł-20 331,55 zł

41 41 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009) MiesiącDniRzeczywiste koszty energii według fakturSuma końcowaZaliczki pobierane na poczet energii wspólnejSuma końcowaBilans wrzesień30 - zł 1 944,73 zł październik31 - zł 1 944,73 zł 3 889,46 zł listopad30 - zł 1 944,73 zł 5 834,18 zł grudzień31 - zł 1 944,73 zł 7 778,91 zł styczeń31 - zł 1 944,73 zł 9 723,64 zł luty28 - zł 1 944,73 zł 11 668,37 zł marzec31 16 834,08 zł 1 944,73 zł 13 613,09 zł- 3 220,99 zł kwiecień30 2 800,00 zł 19 634,08 zł 1 944,73 zł 15 557,82 zł- 4 076,26 zł maj31 2 800,00 zł 22 434,08 zł 1 944,73 zł 17 502,55 zł- 4 931,53 zł czerwiec30 2 800,00 zł 25 234,08 zł 1 944,73 zł 19 447,28 zł- 5 786,81 zł lipiec31 2 800,00 zł 28 034,08 zł 1 944,73 zł 21 392,00 zł- 6 642,08 zł sierpień31 2 800,00 zł 30 834,08 zł 1 944,73 zł 23 336,73 zł- 7 497,35 zł wrzesień30 2 800,00 zł 33 634,08 zł 1 944,73 zł 25 281,46 zł- 8 352,62 zł październik31 2 800,00 zł 36 434,08 zł 1 944,73 zł 27 226,19 zł- 9 207,89 zł listopad30 2 800,00 zł 39 234,08 zł 1 944,73 zł 29 170,91 zł-10 063,17 zł grudzień31 2 800,00 zł 42 034,08 zł 1 944,73 zł 31 115,64 zł-10 918,44 zł

42 42 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009) MiesiącDni Rzeczywiste koszty wody i kanalizacjiwspólnej według faktur Suma końcowa Zaliczki pobierane na poczet wody wspólnej i kanalizacji Suma końcowaBilans wrzesień30 - zł 622,31 zł październik31 - zł 622,31 zł 1 244,63 zł listopad30 5 434,00 zł 622,31 zł 1 866,94 zł- 3 567,06 zł grudzień31 5 434,00 zł 622,31 zł 2 489,25 zł- 2 944,75 zł styczeń31 - zł 5 434,00 zł 622,31 zł 3 111,56 zł- 2 322,44 zł luty28 - zł 5 434,00 zł 622,31 zł 3 733,88 zł- 1 700,12 zł marzec31 - zł 5 434,00 zł 622,31 zł 4 356,19 zł- 1 077,81 zł kwiecień30 3 252,00 zł 8 686,00 zł 622,31 zł 4 978,50 zł- 3 707,50 zł maj31 2 622,00 zł 11 308,00 zł 622,31 zł 5 600,82 zł- 5 707,18 zł czerwiec30 1 700,00 zł 13 008,00 zł 622,31 zł 6 223,13 zł- 6 784,87 zł lipiec31 1 700,00 zł 14 708,00 zł 622,31 zł 6 845,44 zł- 7 862,56 zł sierpień31 1 700,00 zł 16 408,00 zł 622,31 zł 7 467,75 zł- 8 940,25 zł wrzesień30 1 700,00 zł 18 108,00 zł 622,31 zł 8 090,07 zł-10 017,93 zł październik31 1 700,00 zł 19 808,00 zł 622,31 zł 8 712,38 zł-11 095,62 zł listopad30 1 700,00 zł 21 508,00 zł 622,31 zł 9 334,69 zł-12 173,31 zł grudzień31 1 700,00 zł 23 208,00 zł 622,31 zł 9 957,00 zł-13 251,00 zł

43 43 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009) MiesiącDni Rzeczywiste koszty zarządu według faktur Suma końcowa Zaliczki pobierane na poczet zarządu Suma końcowaBilans wrzesień30 - zł 3 500,51 zł październik31 - zł 3 500,51 zł 7 001,02 zł listopad30 - zł 3 500,51 zł 10 501,53 zł grudzień31 - zł 3 500,51 zł 14 002,04 zł styczeń31 - zł 3 500,51 zł 17 502,55 zł luty28 - zł 3 500,51 zł 21 003,06 zł marzec31 - zł 3 500,51 zł 24 503,57 zł kwiecień30 - zł 3 500,51 zł 28 004,08 zł maj31 400,00 zł 3 500,51 zł 31 504,59 zł 31 104,59 zł czerwiec30 28 400,00 zł 28 800,00 zł 3 500,51 zł 35 005,10 zł 6 205,10 zł lipiec31 400,00 zł 29 200,00 zł 3 500,51 zł 38 505,60 zł 9 305,60 zł sierpień31 400,00 zł 29 600,00 zł 3 500,51 zł 42 006,11 zł 12 406,11 zł wrzesień30 400,00 zł 30 000,00 zł 3 500,51 zł 45 506,62 zł 15 506,62 zł październik31 400,00 zł 30 400,00 zł 3 500,51 zł 49 007,13 zł 18 607,13 zł listopad30 400,00 zł 30 800,00 zł 3 500,51 zł 52 507,64 zł 21 707,64 zł grudzień31 400,00 zł 31 200,00 zł 3 500,51 zł 56 008,15 zł 24 808,15 zł

44 44 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009) MiesiącDni Rzeczywiste koszty konserwacji i przeglądów według faktur Suma końcowa Zaliczki pobierane na konserwację i przeglądy Suma końcowaBilans wrzesień30 1 241,20 zł 1 944,73 zł 703,53 zł październik31 128,40 zł 1 369,60 zł 1 944,73 zł 3 889,46 zł 2 519,86 zł listopad30 128,40 zł 1 498,00 zł 1 944,73 zł 5 834,18 zł 4 336,18 zł grudzień31 6 798,92 zł 8 296,92 zł 1 944,73 zł 7 778,91 zł- 518,01 zł styczeń31 3 129,03 zł 11 425,95 zł 1 944,73 zł 9 723,64 zł- 1 702,31 zł luty28 827,00 zł 12 252,95 zł 1 944,73 zł 11 668,37 zł- 584,58 zł marzec31 558,01 zł 12 810,96 zł 1 944,73 zł 13 613,09 zł 802,13 zł kwiecień30 342,40 zł 13 153,36 zł 1 944,73 zł 15 557,82 zł 2 404,46 zł maj31 984,40 zł 14 137,76 zł 1 944,73 zł 17 502,55 zł 3 364,79 zł czerwiec30 900,00 zł 15 037,76 zł 1 944,73 zł 19 447,28 zł 4 409,52 zł lipiec31 900,00 zł 15 937,76 zł 1 944,73 zł 21 392,00 zł 5 454,24 zł sierpień31 900,00 zł 16 837,76 zł 1 944,73 zł 23 336,73 zł 6 498,97 zł wrzesień30 900,00 zł 17 737,76 zł 1 944,73 zł 25 281,46 zł 7 543,70 zł październik31 900,00 zł 18 637,76 zł 1 944,73 zł 27 226,19 zł 8 588,43 zł listopad30 900,00 zł 19 537,76 zł 1 944,73 zł 29 170,91 zł 9 633,15 zł grudzień31 900,00 zł 20 437,76 zł 1 944,73 zł 31 115,64 zł 10 677,88 zł

45 45 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009) MiesiącDniRzeczywiste pozostałe koszty według faktur Suma końcowa Zaliczki pobierane na pozostałe koszty Suma końcowaBilans wrzesień30 525,00 zł 777,89 zł 252,89 zł październik31 1 756,20 zł 2 281,20 zł 777,89 zł 1 555,78 zł- 725,42 zł listopad30 25,00 zł 2 306,20 zł 777,89 zł 2 333,67 zł 27,47 zł grudzień31 25,00 zł 2 331,20 zł 777,89 zł 3 111,56 zł 780,36 zł styczeń31 25,00 zł 2 356,20 zł 777,89 zł 3 889,46 zł 1 533,26 zł luty28 25,00 zł 2 381,20 zł 777,89 zł 4 667,35 zł 2 286,15 zł marzec31 25,00 zł 2 406,20 zł 777,89 zł 5 445,24 zł 3 039,04 zł kwiecień30 25,00 zł 2 431,20 zł 777,89 zł 6 223,13 zł 3 791,93 zł maj31 575,00 zł 3 006,20 zł 777,89 zł 7 001,02 zł 3 994,82 zł czerwiec30 575,00 zł 3 581,20 zł 777,89 zł 7 778,91 zł 4 197,71 zł lipiec31 575,00 zł 4 156,20 zł 777,89 zł 8 556,80 zł 4 400,60 zł sierpień31 575,00 zł 4 731,20 zł 777,89 zł 9 334,69 zł 4 603,49 zł wrzesień30 575,00 zł 5 306,20 zł 777,89 zł 10 112,58 zł 4 806,38 zł październik31 575,00 zł 5 881,20 zł 777,89 zł 10 890,47 zł 5 009,27 zł listopad30 575,00 zł 6 456,20 zł 777,89 zł 11 668,37 zł 5 212,17 zł grudzień31 575,00 zł 7 031,20 zł 777,89 zł 12 446,26 zł 5 415,06 zł

46 46 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009) Rozliczenie audytu Powierzchnia całkowita nieruchomości:7778,91m2 Cena audytu 12 200,00 zł Jednorazowo do każdego metra z czynszu należy doliczyć 1,57 zł/m2

47 Dotychczasowe działania Zarządu Bieżąca sytuacja finansowa Sytuacja finansowa w przypadku zaniechania działań naprawczych Propozycja działań naprawczych Dyskusja nad planem naprawczym Uchwały zgłoszone przez Zarząd do głosowania na następnym zebraniu Uchwały zgłoszone przez Mieszkańców do głosowania na następnym zebraniu 47 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

48 Strategia: Natychmiastowe rozliczenie zaliczek i urealnienie zaliczek od lipca 2009 lub Podniesienie zaliczek do końca grudnia 2009 (wyższe niż realne zaliczki) ale obniżenie zaliczek od stycznia 2010 48 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

49 LPNazwaSkładowa AdministracjaSkładowa zarządKwota z m2 1Zarządzanie nieruchomością i utrzymanie czystości 0,85 zł 0,45 zł 1,30 zł 2Energia Elektryczna Wspólna 0,25 zł 3Konserwacja Wind 0,18 zł 4Ochrona nieruchomości 0,80 zł 5Ubezpieczenie nieruchomości 0,03 zł 6Pozostałe koszty 0,10 zł 7Konserwcaje i przeglądy 0,25 zł 8Woda techniczna 0,08 zł 9Utrzymanie zieleni 0,05 zł Razem 3,04 zł Kolor czerwony: rażące niedoszacowanie Kolor żółty: niedoszacowanie Kolor zielony: dobry szacunek 49 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

50 50 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009) LPNazwaSkładowa AdministracjaSkładowa zarządKwota z m2 1Zarządzanie nieruchomością i utrzymanie czystości 0,85 zł - zł 0,85 zł 2Energia Elektryczna Wspólna 0,50 zł 3Konserwacja Wind 0,13 zł 4Ochrona nieruchomości 1,35 zł 5Ubezpieczenie nieruchomości 0,06 zł 6Pozostałe koszty - zł 7Konserwcaje i przeglądy 0,03 zł 8Woda techniczna 0,37 zł 9Utrzymanie zieleni - zł Razem 3,29 zł Kolor żółty: zaliczki naprawcze od lipca do grudnia 2009 Kolor zielony: dobry szacunek

51 51 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009) LPNazwaSkładowa AdministracjaSkładowa zarządKwota z m2 1Zarządzanie nieruchomością i utrzymanie czystości 0,85 zł 0,02 zł 0,87 zł 2Energia Elektryczna Wspólna 0,37 zł 3Konserwacja Wind 0,15 zł 4Ochrona nieruchomości 1,14 zł 5Ubezpieczenie nieruchomości 0,03 zł 6Pozostałe koszty 0,10 zł 7Konserwcaje i przeglądy 0,12 zł 8Woda techniczna 0,22 zł 9Utrzymanie zieleni 0,20 zł Razem 3,20 zł Kolor zielony: dobry szacunek

52 52 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009) LPNazwaSkładowa AdministracjaSkładowa zarządKwota z m2 1Zarządzanie nieruchomością i utrzymanie czystości 0,85 zł 0,02 zł 0,87 zł 2Energia Elektryczna Wspólna 0,37 zł 3Konserwacja Wind 0,15 zł 4Ochrona nieruchomości 1,14 zł 5Ubezpieczenie nieruchomości 0,03 zł 6Pozostałe koszty 0,10 zł 7Konserwcaje i przeglądy 0,12 zł 8Woda techniczna 0,22 zł 9Utrzymanie zieleni 0,20 zł Razem 3,20 zł Kolor zielony: dobry szacunek

53 53 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009) Rozliczenie wewnętrznego zadłużenia Powierzchnia całkowita nieruchomości:7778,91m2 Wysokość zadłużenia 25 000,00 zł Jednorazowo do każdego metra z czynszu należy doliczyć 3,21 zł/m2 Musimy uwzględnić w czynszu składkę na nie wnoszących opłat za czynsz minimum : 0,32 zł/m2 Tak więc realny czynsz to: 3,20 zł/m2 + 0,32 zł/m2 = 3,52 zł/m 2

54 54 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009) Rozliczenie Monitoringu Powierzchnia całkowita nieruchomości:7778,91m2 Cena monitoringu około 29 000,00 zł Jednorazowo do każdego metra z czynszu należy doliczyć 3,73 zł/m2

55 Dotychczasowe działania Zarządu Bieżąca sytuacja finansowa Sytuacja finansowa w przypadku zaniechania działań naprawczych Propozycja działań naprawczych Dyskusja nad planem naprawczym Uchwały zgłoszone przez Zarząd do głosowania na następnym zebraniu Uchwały zgłoszone przez Mieszkańców do głosowania na następnym zebraniu 55 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

56 56 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

57 Dotychczasowe działania Zarządu Bieżąca sytuacja finansowa Sytuacja finansowa w przypadku zaniechania działań naprawczych Propozycja działań naprawczych Dyskusja nad planem naprawczym Uchwały zgłoszone przez Zarząd do głosowania na następnym zebraniu Uchwały zgłoszone przez Mieszkańców do głosowania na następnym zebraniu 57 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

58 58 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

59 Dotychczasowe działania Zarządu Bieżąca sytuacja finansowa Sytuacja finansowa w przypadku zaniechania działań naprawczych Propozycja działań naprawczych Dyskusja nad planem naprawczym Uchwały zgłoszone przez Zarząd do głosowania na następnym zebraniu Uchwały zgłoszone przez Mieszkańców do głosowania na następnym zebraniu 59 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

60 60 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)

61 61 Spotkanie informacyjne mieszkańców nieruchomości Sikorskiego 13 (16 czerwca 2009)


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne mieszkańców 16 czerwca 2009 Garaż, godzina 21 00 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google