Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt Główny Inspektorat Weterynarii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt Główny Inspektorat Weterynarii"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt Główny Inspektorat Weterynarii
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE Michał Popiołek Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt Główny Inspektorat Weterynarii Puławy, czerwca 2013 r.

2 Gatunki wrażliwe (Polska)
Opis jednostki chorobowej Gatunki wrażliwe (Polska) ASF stanowi zagrożenie dla populacji świń... W 2. połowie XX wieku ASF występował w Europie (Portugalia, Francja, Włochy, Malta, Belgia, Holandia, Hiszpania). Aktualnie występuje tylko na Sardynii. W 2011 r. stwierdzono 41 ognisk ASF, w 2012 r. – 100. Ryzyko przeniesienia do Włoch kontynentalnych jest uznawane za niewielkie. nm ... oraz dzików. Puławy, czerwca 2013 r.

3 Opis jednostki chorobowej
Znaczenie Afrykański pomór świń należy do chorób podlegających ustawowemu obowiązkowi zgłaszania i zwalczania. Jest to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Zasadnicze straty związane z wystąpieniem ASF w krajach eksportujących świnie lub wieprzowinę związane są z całkowitym zablokowaniem importu świń oraz mięsa wieprzowego z krajów dotkniętych ASF przez kraje wolne od tej choroby. Z uwagi na brak szczepionki przeciw ASF, zwalczanie choroby odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi poprzez wybijanie zwierząt chorych. Puławy, czerwca 2013 r.

4 Gatunki wrażliwe (Afryka)
Opis jednostki chorobowej Gatunki wrażliwe (Afryka) świnie rzeczne świnie leśne fakoszery guźce Puławy, czerwca 2013 r.

5 Sytuacja na kontynencie afrykańskim (2005-2012)
Występowanie ASF Sytuacja na kontynencie afrykańskim ( ) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ASF pierwszy raz notowany w Kenii w 1921 r. Do 2012 r. występuje endemicznie w krajach afrykańskich leżących na południe od Sahary. Źródło: OIE Puławy, czerwca 2013 r.

6 Przeniesienie ASF z Afryki na Zakaukazie Choroby nie znają granic
Występowanie ASF Przeniesienie ASF z Afryki na Zakaukazie Choroby nie znają granic Puławy, czerwca 2013 r.

7 Sytuacja w Federacji Rosyjskiej
Występowanie ASF Sytuacja w Federacji Rosyjskiej Liczba ognisk w roku: 2007 – 1 Przypadki ASF w roku 2007 Źródło: OIE Puławy, czerwca 2013 r.

8 Sytuacja w Federacji Rosyjskiej
Występowanie ASF Sytuacja w Federacji Rosyjskiej Liczba ognisk w roku: 2008 – 59 (w sumie 60) Przypadki ASF w latach (kumulatywnie) Źródło: OIE Puławy, czerwca 2013 r.

9 Sytuacja w Federacji Rosyjskiej
Występowanie ASF Sytuacja w Federacji Rosyjskiej Liczba ognisk w roku: 2009 – 65 (w sumie 125) Przypadki ASF w latach (kumulatywnie) Źródło: OIE Puławy, czerwca 2013 r.

10 Sytuacja w Federacji Rosyjskiej
Występowanie ASF Sytuacja w Federacji Rosyjskiej Liczba ognisk w roku: 2010 – 110 (w sumie 235) Przypadki ASF w latach (kumulatywnie) Źródło: OIE Puławy, czerwca 2013 r.

11 Sytuacja w Federacji Rosyjskiej
Występowanie ASF Sytuacja w Federacji Rosyjskiej Liczba ognisk w roku: 2011 – 55 (w sumie 290) Przypadki ASF w latach (kumulatywnie) Źródło: OIE Puławy, czerwca 2013 r.

12 Sytuacja w Federacji Rosyjskiej
Występowanie ASF Sytuacja w Federacji Rosyjskiej Liczba ognisk w roku: 2012 – 35 (w sumie 325) Ryzyko przeniesienia ASF z FR na Ukrainę - wysokie Ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby na terytorium Ukrainy – niskie Prawdopodobne przeniesienie choroby nastąpiło poprzez żywność przywiezioną z Federacji Rosyjskiej przez osoby przebywające tam na wakacjach Przypadki ASF w latach (kumulatywnie) Źródło: OIE Puławy, czerwca 2013 r.

13 Sytuacja w Federacji Rosyjskiej
Występowanie ASF Sytuacja w Federacji Rosyjskiej Liczba ognisk w roku: 2013 – 10 (w sumie 335) Przypadki ASF w latach (kumulatywnie) Źródło: OIE Puławy, czerwca 2013 r.

14 Sytuacja w Federacji Rosyjskiej ASF występuje w Rosji endemicznie
Występowanie ASF Sytuacja w Federacji Rosyjskiej Głównymi czynnikami stwarzającymi ryzyko wyprowadzenia wirusa ASF poza obszar Rosji są: obecność ASFV w populacji dzików; bardzo duża skala nielegalnego obrotu świniami oraz wieprzowiną i brak skutecznego nadzoru nad obrotem trzoda chlewną; powszechne żywienie świń odpadkami; brak dobrej infrastruktury (również w kontekście bioasekuracji) w obszarze chowu i hodowli świń; ograniczone środki finansowe przeznaczane na zwalczanie ASF. ASF występuje w Rosji endemicznie Puławy, czerwca 2013 r.

15 Analiza ryzyka Puławy, czerwca 2013 r.

16 Źródła zagrożenia dla Polski
Analiza ryzyka Źródła zagrożenia dla Polski Zawleczenie ASF do Polski jest możliwe w drodze: Przemieszczeń zwierząt dzikich – zagrożenie głównie dotyczy woj. wschodnich (małe stada); Przewożenia przez osoby opuszczające czasowo terytorium UE (turyści) żywności – a następnie skarmiania świń resztkami (małe stada); Przemytu żywności; Przemieszczeń środków transportu do FR i z powrotem – kontrola na granicy obowiązku dezynfekcji pojazdów powracających na teren UE, a przewożących do FR i/lub Białorusi i/lub Ukrainy świnie (duże stada). Kontakt bezpośredni zwierząt (świnie, dziki) Kontakt pośredni Karmienie zlewkami Sprzęt, pojazdy, pasza (Wektor Kleszcze z rodzaju Ornithodoros ) Znaczna oporność ASFV na działanie czynników środowiskowych np. temperatury czy czynników chemicznych i w rezultacie duża przeżywalność w trudnych warunkach, również podczas przemieszczania. Puławy, czerwca 2013 r.

17 Zagrożenia dla państw UE
Analiza ryzyka Zagrożenia dla państw UE Opinia naukowa EFSA nt. ASF z dnia 19 kwietnia 2010 r. Ryzyko wystąpienia endemii choroby na terytorium FR - średnie Ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na terytorium FR - wysokie Ryzyko przeniesienia choroby na terytorium UE – średnie (najbardziej zagrożone w UE są gospodarstwa wolnowybiegowe i o niskim poziomie bioasekuracji) Ryzyko rozprzestrzenienia się choroby - po przedostaniu się jej na terytorium UE - średnie do wysokiego Ryzyko, iż choroba stanie się endemiczna na terytorium UE - niskie Puławy, czerwca 2013 r.

18 Sytuacja w Federacji Rosyjskiej
Analiza ryzyka Sytuacja w Federacji Rosyjskiej Fakt, iż kilka ognisk ASF stwierdzono w obwodach oddalonych od siebie o kilka tysięcy kilometrów wskazuje, że ASFV w każdej chwili może pojawić się w różnych regionach Rosji. Służby weterynaryjne Federacji Rosyjskiej szacują, iż ASF może rozprzestrzeniać się w kierunku północnym i północno-zachodnim Rosji i w końcu może objąć swym zasięgiem całą europejską część tego kraju. Należy przyjąć, że ryzyko zawleczenia ASF z Rosji do UE, w tym do Polski, jest aktualnie średnie . Polska, jako kraj sąsiadujący z Rosją powinna być solidnie przygotowana do ewentualnego zawleczenia ASFV na obszar terytorium naszego kraju. Puławy, czerwca 2013 r.

19 Sytuacja w Federacji Rosyjskiej
Analiza ryzyka Sytuacja w Federacji Rosyjskiej Źródło: Rossielchoznadzor Wg Rosselchoznadzoru ASF może przedostać się na terytorium Unii Europejskiej: drogą północną (Białoruś , kraje bałtyckie, Polskę i Niemcy); drogą południową (przez Ukrainę, Rumunię i Austrię), która obecnie zaczęła się realizować. Puławy, czerwca 2013 r.

20 Znaczenie ASF ASF należy do chorób podlegających ustawowemu obowiązkowi zgłaszania i zwalczania. Z uwagi na brak szczepionki przeciw ASF, zwalczanie choroby odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi poprzez wybijanie zwierząt, oczyszczanie i dezynfekcję pomieszczeń, nałożenie restrykcji w przemieszczaniu zwierząt. Pośrednie straty mogą być znacznie bardziej dotkliwe. Bezpośrednie koszty zwalczania szacuje się nawet na mln zł. Puławy, czerwca 2013 r.

21 Znaczenie ASF Zasadnicze straty związane z wystąpieniem ASF w krajach eksportujących świnie lub wieprzowinę związane są z całkowitym zablokowaniem wywozu świń oraz mięsa wieprzowego z krajów dotkniętych ASF do krajów wolnych od tej choroby. Restrykcje będą trwać od kilku miesięcy do kliku lat. Puławy, czerwca 2013 r.

22 Ograniczenia w handlu wg. OIE
Znaczenie ASF Ograniczenia w handlu wg. OIE Według Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), państwo, w którym wystąpił ASF może odzyskać wolność po: Przeprowadzeniu akcji zwalczania ASF, oraz Odczekaniu 40 dni (wymóg polskiego i unijnego prawodawstwa) przed repopulacją stada i wygaszeniem ogniska, oraz Odczekaniem 3 (wymóg OIE) miesięcy przed ogłoszeniem wolności. Nie jest to jednoznaczne z odzyskaniem wszystkich rynków i wznowieniem handlu. Puławy, czerwca 2013 r.

23 Straty związane z wystąpieniem ASF
Znaczenie ASF Straty związane z wystąpieniem ASF Eksport wieprzowiny i produktów wieprzowych z Polski 2011 r mln zł (310 tys. ton/ok. 580 mln EUR) 2012 r mln zł (363 tys. ton/ok. 760 mln EUR) 2013 r ,5 mln zł (96,7 tys. ton/ok. 164,5 mln EUR) Z w/w ilości produktów niemal połowa trafia na rynki państw trzecich (główni odbiorcy to Białoruś, Ukraina, Japonia, Korea Południowa, Hongkong, Rosja), a pozostała część do państw członkowskich UE. Eksport wieprzowiny stanowi ok. 5 proc. całego eksportu rolno-spożywczego. Eksport żywca wieprzowego W 2012 r mln zł (ok. 24,4 miliony EUR) Polska wciąż jest jednym z czołowych eksporterów wieprzowiny i produktów wieprzowych (w tej grupie znajdują się również Niemcy, Dania, Hiszpania, Polska, Holandia i Francja). Puławy, czerwca 2013 r.

24 Straty związane z wystąpieniem ASF
Znaczenie ASF Straty związane z wystąpieniem ASF Wystąpienie epizootii afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski spowodowałoby straty w gospodarce kraju w wysokości ok. 0,2 – 1% Produktu Krajowego Brutto (PKB), tj. od 600 mln zł do 3 mld zł. Puławy, czerwca 2013 r.

25 Znaczenie ASF Zapobieganie ASF Szybkie rozpoznanie jest podstawą szybkiej i skutecznej eradykacji choroby. Średni czas od zawleczenia np. wirusa pomoru klasycznego świń (CSFV) do stada do momentu jego wykrycia wynosił w UE 63 dni, podczas gdy wstępne badania laboratoryjne w kierunku potwierdzenia obecności ww. wirusa trwają w laboratorium zaledwie 4-6 godzin Tak długi czas konieczny do potwierdzenia wystąpienia wirusa CSF w stadzie wynika przede wszystkim ze spóźnionego postawienia podejrzenia zakażenia stada przez opiekującego się nim lekarza weterynarii. Puławy, czerwca 2013 r.

26 Znaczenie ASF Afrykański pomór świń jest realnym zagrożeniem dla Polski. Polska musi być dobrze przygotowana na ewentualność zawleczenia ASFV na obszar terytorium naszego kraju. Puławy, czerwca 2013 r.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt Główny Inspektorat Weterynarii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google