Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji programów na lata 2004 – 2006 w kontekście przygotowań do zamknięcia pomocy i zapewnienia prawidłowości deklarowanych wydatków Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji programów na lata 2004 – 2006 w kontekście przygotowań do zamknięcia pomocy i zapewnienia prawidłowości deklarowanych wydatków Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji programów na lata 2004 – 2006 w kontekście przygotowań do zamknięcia pomocy i zapewnienia prawidłowości deklarowanych wydatków Warszawa, 21 stycznia 2009 r. Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy UE

2 Postęp w realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty zanotowany w grudniu 2008 r. W grudniu 2008 r. na rzecz beneficjentów wypłacono 953,1 mln zł. Łącznie, od początku uruchomienia programów do końca 2008 r. wypłacono na rzecz beneficjentów ok. 30,1 mld zł, co stanowi 92,2% alokacji na lata 2004- 2006; Poziom wydatków certyfikowanych do KE na koniec grudnia 2008 r. wyniósł ok. 7,1 mld EUR, tj. 82,6 % alokacji na lata 2004-2006; Płatności pośrednie otrzymane z KE wg stanu na koniec grudnia 2008 r. wyniosły 6,6 mld EUR, tj. 77,1% alokacji na lata 2004-2006.

3 Realizacja NPR 2004-2006 według stanu na koniec grudnia 2008 r.

4 Wartość dokonanych płatności z kont programowych w kolejnych miesiącach 2008 r. oraz wartość prognozowanych miesięcznych wydatków z funduszy strukturalnych (w mln PLN) Do wykorzystania pozostaje ok. 2,5 mld PLN w ramach alokacji na lata 2004-2006. Kwota ta może jednak ulec zmianie ze względu na wahania kursu EUR/PLN.

5 W dniu 8 grudnia 2008 r. strona polska wystąpiła do KE z wnioskiem o wydłużenie ostatecznego terminu kwalifikowalności wydatków w ramach programów na lata 2004-2006 do 30 czerwca 2009 r. (z wyjatkiem PO Pomoc Techniczna) – w związku z wystąpieniem poważnych skutków kryzysu finansowego na rynkach europejskich. Według informacji zwrotnej uzyskanej ze strony Komisji Europejskiej, wniosek o przedłużenie terminu został rozpatrzony pozytywnie, natomiast w chwili obecnej trwa proces finalizacji tej decyzji na poziomie prawnym. Najbardziej prawdopodobne jest, iż każda kompetentna Dyrekcja Generalna wyda decyzje dla nadzorowanych przez siebie programów, czyli: 1 decyzję dla ZPORR, SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, SPO Transport, 1 decyzję dla SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, 1 decyzję dla SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 1 decyzję dla SPO Rozwój zasobów ludzkich osobne decyzje dla PIW Interreg IIIA. Finalnie, Instytucja Zarządzająca IW EQUAL zdecydowała o nieprzedłużaniu terminu kwalifikowalności wydatków. Modyfikacja harmonogramu zamykania pomocy na lata 2004-2006

6 PROGRAM OPERACYJNY Czy wnioskowano o przedłużenie terminu kwalifikowalności? Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków dla programu Czy (i w których działaniach) planuje się uruchomienie dodatkowych naborów? SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwtak30.06.2009 projekty z listy rezerwowej, głównie w 2.2.1 i 2.2.2 SPO Rozwój zasobów ludzkichtak30.06.2009 IZ rozważa wystąpienie o dodatkową nadkontraktację dla działania 2.1 i przeznaczenia środków dla projektu realizowanego przez MEN ZPORRtak30.06.2009 Ewentualnie dodatkowe nabory w działaniach, w których nie występuje pomoc publiczna PO Pomoc technicznanie31.12.2008nie - zakończono program SPO Restrukturyzacja…tak30.06.2009nie SPO Rybołówstwo…tak30.06.20091.1, 2.2., 3.2, 3.4, 4.5 SPO Transporttak30.06.2009 nie; dodatkowy nabór został przeprowadzony w okresie IX-XII 2008 IW Equalnie30.04.2009nie IW Interreg IIIA Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia tak30.06.2009tak Polska-Brandenburgia tak31.12.2009tak Polska-Saksonia tak30.06.2009tak Polska-Słowacja nie31.12.2008nie - zakończono program Polska-Czechy nie31.12.2008nie - zakończono program Polska-Litwa-Rosja (obwód kaliningradzki) tak31.12.2009tak Polska-Białoruś-Ukraina tak31.12.2009nie

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan realizacji programów na lata 2004 – 2006 w kontekście przygotowań do zamknięcia pomocy i zapewnienia prawidłowości deklarowanych wydatków Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google