Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY KREATYWNOŚCI cz.2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY KREATYWNOŚCI cz.2"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY KREATYWNOŚCI cz.2
prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak Politechnika Koszalińska PODSTAWY KREATYWNOŚCI Podstawy innowacji i przedsiębiorczości CZĘŚĆ 2 2012/2013 Kierunki studiów: INWESTYCJE I WDROŻENIA PRZEMYSŁOWE BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN TRANSPORT ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INFORMATYKA

2 TECHNIKI TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
KREATYWNOŚĆ KREATYWNOŚĆ TECHNIKI TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 2012

3 Sukces nie jest dzieckiem szczęścia, ale sumą faktów
Jeżeli uważasz, że czegoś nie osiągniesz – masz rację. Jeżeli uważasz, że to właśnie osiągniesz – to masz rację. Henry Ford

4 JAK OKREŚLAMY KREATYWNOŚĆ
Kreatywność polega na odpowiednim zintegrowaniu własnych umiejętności (wspomaganych poznanymi metodami) i inteligencji emocjonalnej oraz wyznawanych (obowiązujących zasad) w celu znalezienia drogi dotychczas nieznanej i stworzenia w ten sposób nowej wartości.

5 ISTOTA KREATYWNOŚCI Myślenie i kreatywność nie jest stacją, do której się jedzie, tylko sposobem podróżowania

6 Aforyzmy „Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi” - powiedzenie chińskie „Okręt jest bezpieczny w porcie, ale przecież nie po to buduje się statki” - Grace Hopper Różnica między konstruowaniem a kreatywnością polega na tym, że rzecz skonstruowaną można cenić dopiero, gdy jest gotowa, natomiast rzecz kreowaną ceni się, zanim jeszcze powstanie. Kreowanie nie jest stacją, do której się jedzie, tylko sposobem podróżowania.

7 Aforyzmy dotyczące kreatywności
„Gdyby mózg był tak prosty, że moglibyśmy go łatwo poznawać, my sami bylibyśmy zbyt prości, by go w ogóle poznawać”. Kreatywność polega na wykraczaniu poza to co wiemy. Podczas, gdy logika dedukcyjna pozwala wyprowadzać wnioski z posiadanej wiedzy, kreatywność umożliwia poznawanie obszaru niewiedzy. „Niektórzy widzą rzeczy takie jakim są i pytają - dlaczego. Ja śnię o rzeczach, których nigdy nie było i pytam - dlaczego nie?” George Bernard Shaw „Nikt nie odkrywa nowych lądów, widząc jednocześnie przystań z której wypłynął.” „W stanie kreatywnego uniesienia człowiek znajduje się poza czasem i przestrzenią. Opuszcza się na dno studni podświadomości, skąd wydobywa to, co w zazwyczaj jest poza jej zasięgiem. Następnie łączy to z codziennym doświadczeniem, a efektem jego pracy jest dzieło sztuki.” E.M.Forster

8 Pomysł, wynalazek, innowacja
POMYSŁ, WYNALAZEK I INNOWACJA TO OCZEKIWANA KOLEJNOŚĆ. POMYSŁ OZNACZA ORYGINALNE SPOJRZENIE NA RZECZYWISTOŚĆ. WYNALAZEK TO ZASTOSOWANIE TEJ WIZJI W PRAKTYCE. ZA JEJ NOWATORSTWO I NIEOCZYWISTOŚĆ MOŻNA UZYSKAĆ PATENT. PRZYDATNOŚĆ PATENTU OCENIA TEN, KTO ZAMIERZA PŁACIĆ ZA OCHRONĘ PRAW, JAKĄ DAJE PATENT. WYNALAZEK STAJE SIĘ INNOWACJĄ DOPIERO WÓWCZAS, GDY NASTĘPUJE I ZACZYNA SIĘ UPOWSZECHNIAĆ JEGO WYKORZYSTYWANIE.

9 Czym jest inteligencja
Czym jest inteligencja Inteligencja a rozum, wiedza a mądrość Inteligencję człowieka określa się jako zdolność umysłu do aktywności w wielu wymiarach, przy czym znaczna część aktywności następuje na poziomie podświadomym, a największe wynalazki zdarzają się podczas irracjonalnego myślenia. Inteligencja człowieka ma zawsze szansę występować łącznie z etyką i zbiorem zasad moralnych. Człowiek mądry nie musi codziennie dowodzić swej mądrości i będzie rozważny w wykorzystywaniu swoich możliwości. Wiedza nigdy nie jest pełna, a mądrość pozwala to rozumieć.

10 Odwaga myślenia Potwierdzono wielokrotnie, iż rutyna działania pociąga za sobą rutynę myślenia i odwrotnie. Dlatego wiele firm organizuje narady i spotkania strategiczne poza siedzibą firmy, w miejscu, gdzie utrudnione są nawyki ograniczające i krępujące myślenie (niekiedy uznawane to jest za rozrzutność). Organizowane są również szkolenia pobudzające kreatywność pracowników. Wyjście myśli poza jej utarte szlaki i jej odważne spojrzenie w nowe, nieznane obszary, to zjawisko deficytowe. Prof. ks. Tischner mawiał, że współczesnemu człowiekowi brakuje „odwagi myślenia”. Głównym powodem tego jest wartościowanie pomysłów według zgodności ze znanymi cechami.

11 Zalecenia dotyczące kreatywności:
Jak być kreatywnym ? Zalecenia dotyczące kreatywności: Zmniejszanie kreatywności jest skutkiem: 1. PRZESADNEJ PRAKTYCZNOŚCI 2. LOGIKI PRZESŁANIAJĄCEJ FANTAZJĘ 3. STOSOWANIA ZASAD DLA ZASAD 4. NIEZWYKŁEJ POWAGI 5. BRAKU CIEKAWOŚCI 6. UNIKANIA WIELOZNACZNOŚCI 7. OBAWY PRZED BŁĘDAMI 8. BRAKU ZAUFANIA DO WŁASNEJ POMYSŁOWOŚCI 9. WIARY ŻE ZNANA ODPOWIEDŹ JEST JEDYNIE SŁUSZNA 10. ZAMIANY SZEROKICH HORYZONTÓW Z MŁODOŚCI NA JEDYNIE SŁUSZNY PUNKT WIDZENIA Jak być kreatywnym: 1. PRAKTYCZNE JEST NIELUBIANE 2. LOGIKA JEST UŻYTECZNA W ZNANYCH SYTUACJACH 3. ZASADY SĄ WAŻNE W ZASTANYM STANIE A CZY W NOWYM ? 4. TRZEBA POSZUKIWAĆ NOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA SATYSFAKCJI ZE ZNAJDYWANIA 5. TRZEBA BYĆ CIEKAWYM NOWEGO 6. WIELOZNACZNOŚĆ JEST CIEKAWĄ OSOBLIWOŚCIĄ 7. BŁĘDY TO WAŻNA INFORMACJA; LUDZIE LUBIĄ TYCH KTÓRZY TROCHĘ BŁĄDZĄ 8. NALEŻY WIERZYĆ W SIEBIE 9. JEST WIELE DOBRYCH ROZWIĄZAŃ 10. ZACHOWYWAĆ MŁODOŚĆ DUCHA.

12 Cechy twórcze Czynności Strategie
Trzy kierunki „Stworzony przez nas świat jest rezultatem naszego dotychczasowego sposobu myślenia. Problemy, które ten świat generuje nie mogą być jednak rozwiązywane bez zmian naszego obecnego sposobu myślenia”. (Albert Einstein) Cechy twórcze Czynności Strategie

13 Wiedza, skuteczność zastosowań i fascynacja
Szczyt fascynacji i oczekiwań Grań produktywności KOMPUTERY PC METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Fascynacja skutecznością INTERAKTYWNE MEDIA W DOMU Wzrost zastosowań Świadomość, że nie ma cudownych rozwiązań Odkrycia i nowe koncepcje Nowe odkrycia 2008 Czas

14 Przykład rozwoju technologii obróbki ściernej
PODSTAWY TECHNOLOGII NOWYCH MATERIAŁÓW NARZĘDZIOWYCH PODSTAWY KONSTRUKCJI PODSTAWY I TECHNOLOGII NOWYCH NOWYCH METOD NARZĘDZI SZLIFOWANIA ŚCIERNYCH PODSTAWY TECHHNOLOGII NOWYCH MATERIAŁÓW NARZĘDZIOWYCH STAN WIEDZY PODSTAWY O PROCESACH KONSTRUKCJI SZLIFOWANIA NOWYCH ROZPOWSZECHNIENIE SZLIFIEREK WYNIKÓW BADAŃ STAN I ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII NOWYCH TECHNOLOGII PODSTAWY NOWYCH METOD STEROWANIA PROCESAMI OPTYMALIZACJA PIERWSZE I DOSKONALENIE ZASTOSOWANIA PROCESÓW PRODUKCYJNE SZLIFOWANIA

15 mózg człowieka zawiera ok. 100 miliardów neuronów
neurony połączone są ok. 100 bilionami synaps wszystkie neurony pracują równolegle „szybkość” mózgu można w przybliżeniu oszacować łącznie jako 100 bilionów op/s, ale jest to trudne do zweryfikowania potęga mózgu bierze się z interakcji ogromnej liczby równolegle pracujących neuronów

16 Metody twórczego rozwiązywania problemów
Macierze eksploracji problemu Chwyty wynalazcze Grupowa Burza Mózgów 635 „n - uczestników, x - pomysłów, t - minut” Philips 66” Technika delficka Technika macierzy odkrywczej Technika morfologiczna Heurystyki i ich zasady 1. ZASADA RÓŻNORODNOŚCI 2. ZASADA ODROCZONEGO WARTOŚCIOWANIA 3. ZASADA RACJONALNEJ IRRACJONALNOŚCI 4. ZASADA KOMPETENTNEJ NIEKOMPETENCJI 5. ZASADA LUDYCZNOŚCI 6. ZASADA AKTUALNOŚCI

17 Metody (chwyty) wynalazcze
CHWYTY WYNALAZCZE (PROGRAMISTYCZNE, DECYZYJNE). ASYMILACJA Wykorzystywanie rozwiązań koncepcyjnych znanych w innych dziedzinach np. w technice wojskowej, w innych zastosowaniach, w innych językach programowania, zawartych w innych algorytmach, innych metodach przetwarzania danych 2 ADAPTACJA Dostosowanie znanych rozwiązań do innych warunków np. modyfikacje znanych rozwiązań do aktualnych sytuacji, wykorzystywanie znanych cech technicznych, modyfikacje znanych algorytmów, przeniesienie znanych konstrukcji programistycznych

18 Metody cd2 MULITIPLIKACJA Zwielokrotnienie cech, liczby elementów, liczby funkcji, liczby obiektów, liczby modułów, liczby buforów, procesów kontrolnych np. programy wielomodułowe, równoczesna realizacja wielu funkcji, wielowariantowość konfiguracji, elementy rezerwowe DYFERENCJACJA Podział zadań zwiększenie niezależności elementów zespołu, programu, osłabienie lub ograniczenie związków funkcjonalnych, uwypuklenie odrębności np. oddzielne podzespoły, programy współpracujące, wydzielone funkcje, podział danych, podział opcji na kategorie INTEGRACJA Połączenie cech, funkcji, integracja elementów, połączenie funkcji, integracja danych danych, agregatyzacja zmiennych, grupowanie funkcji, współzależność np. stosowanie struktur, klas, upakowanych danych

19 Metody cd3 INWERSJA Odwrócenie funkcji w projekcie, odwrócenie właściwości, odwrócenie układu programu, powiązań, kolejności zadań, odwrócenie form dialogowych np. obliczenia w innej kolejności, odrzucenie planowanych powiązań, odwrotne relacje w dialogu z użytkownikiem IMPULSACJA Wprowadzenie celowej nieciągłości przebiegu procesu lub działania urządzenia, nieciągłości programu, nadawanie większego znaczenia cykliczności i powtarzalności zadań np. przerwy w drukowaniu na wysychanie druku atramentowego, stosowanie dużych buforów DYNAMIZACJA Wprowadzenie płynnej zmiany funkcji urządzenia, wprowadzenie elementów w ruch pomocniczy, wykonywanie zadań podczas transportu, dynamizacja interfejsu programu np. podręczne zmienne opcje, wyświetlanie zawartości okien podczas przemieszczania lub zmiany rozmiaru

20 Metody cd4 ANALOGIA Wykorzystywanie podobieństw cech, funkcji, obiektów, znanych form, sposobów rozwiązywania zadań bez dysponowania ich szczegółowym opisem np. stosowanie mechanizmów znanych ze środowiska naturalnego, znanych z budowy materii, sztucznych sieci neuronowych, tworzenie modeli i algorytmów genetycznych, stosowanie wnioskowania rozmytego IDEALIZACJA Poszukiwanie rozwiązań idealnych nawet nierealnych, a następnie zbliżanie się do realizowalnych, przyjmowanie założeń o braku ograniczeń, np. materialnych, energetycznych, ekonomicznych, technologicznych, wytwórczych, zakładanie samoczynnej konfiguracji programu, zależnej od środowiska, a nawet zmiennej podczas realizacji zadań

21 Podwyższanie sprawności myślenia
NOWE METODY PODWYŻSZANIA SPRAWNOŚCI MYŚLENIA METODA zwana „MAPY MYŚLI” PODSTAWY METODY Rozpatrywanie sekwencyjne etapów problemu sprzyja wykorzystywaniu lewej półkuli mózgu („logicznej”). Prawa półkula („twórcza”) jest wtedy mniej aktywna. Lewa półkula odpowiada za: słowa, logikę, liczby, hierarchię, linearność, analizę, zbiory. Można ją zatem uznawać za "techniczną" lub "logiczną". Prawa półkula odpowiada za: rytm, świadomość przestrzeni, kompozycję układu, wyobraźnię, marzenia, postrzeganie kolorów, postrzeganie rozmiarów. Można ją określać jako "twórczą", "artystyczną". Proces kształcenia nastawiony jest w większosci na rozwijanie sprawności działań związanych z lewą półkulą. Tworzenie map myśli, czyli rejestrowanie skojarzeń do pojęć kluczowych w danym problemie pozwala na zwiększenie zasobów oryginalnych cech (węzłów) i całych dróg prowadzących do nowych rozwiązań problemu. (wyniki dla poszczególnych osób są odmienne, co oznacza, iż suma wyników ma małą powtarzalność podobnych wyników).

22 Mapy myśli a chwyty wynalazcze
RÓŻNICE MIĘDZY MAPAMI MYŚLI A CHWYTAMI WYNALAZCZYMI W chwytach wynalazczych SKOJARZENIA SĄ WYMUSZONE poprzez nazwy chwytów (będące wynikiem badań sukcesów w twórczym myśleniu) i mogą być częściowo sekwencyjne, ale za to są kompleksowe. Można chwyty stosować na dwa sposoby: rozpatrując je równocześnie lub częściowo szeregowo, z epizodami rozpatrywania równoległego. Nie jest zalecane analizowanie chwyt po chwycie, ale nawet takie działanie daje dobre wyniki. W mapach myśli skojarzenia są wielokierunkowe i „równoległe” oraz istotną rolę odgrywa tworzenie rysunku w postaci swobodnego grafu, ujmującego wyobrażalne relacje między skojarzeniami. Tradycyjne poszukiwanie rozwiązań, polegające na stosowaniu sekwencyjnego myślenia jest dla człowieka bardzo obciążające, gdyż trzeba proces myślowy nieustannie nawracać na tory postępowania szeregowego (liniowego), podczas gdy wielokierunkowość i wielowątkowość nieskrępowanego myślenia są ważną zaletą. Sprzyja to rozpatrywaniu problemu jako całości, a nie po fragmentach.

23 PODSTAWOWE ZASADY TECHNIKI MAP MYŚLI
Technika map myśli PODSTAWOWE ZASADY TECHNIKI MAP MYŚLI Zawsze zaczyna się graf od tematu na środku kartki. Do tworzenia grafu używamy wielu kolorów. Wykorzystujemy obrazy, symbole, kody i znaki do wyrażania pojęć. Sformułowaniom nadajemy rangę, co powinno mieć odbicie w zapisie. Na jednej linii umieszczamy tylko jedno skojarzenie. Linie powinny wychodzić ze środkowego elementu i być ze sobą połączone. Im dalej od centrum, tym cieńsze linie tworzymy, ponieważ zwiększa się szczegółowość problemu. Nie stosujemy zbyt długich linii. Używamy kolorów. Możemy stworzyć własny styl tworzenia Map Myśli. Stosujemy promienisty układ grafu.

24 Efekty stosowania map myśli
WRAŻENIA ZE STOSOWANIA METODY MAP MYŚLI MAPY MYŚLI to nie tylko fenomenalna technika ZWIELOKROTNIANIA WYDAJNOŚCI MÓZGU, PONADTO POMAGA TWORZYĆ SZYBKIE NOTATKI (pomija się przy tym proces przekładu słów na pojęcia i obrazy i odwrotnie), PRZYSPIESZA PROCES SKOJARZEŃ, POMAGA ZAPAMIĘTYWAĆ, AKTYWUJE PRAWĄ PÓŁKULĘ MÓZGU, URUCHAMIA KREATYWNOŚĆ i pomaga rozwiązywać problemy. To także DOBRY sposób analizy własnych procesów myślenia a także badania ciągów skojarzeniowych. Jest również stosowana w medycynie.

25 Heurystyka HEURYSTYKA Pojecie heurystyki pochodzi od greckiego słowa heureka, czyli „znalazłem!”. W literaturze filozoficznej oznacza sztukę odkrywania nowych prawd poprzez umiejętne stawianie hipotez. W literaturze poświęconej metodom pobudzania twórczego myślenia pojęcie to występuje w dwóch różnych znaczeniach. Przede wszystkim oznacza ono interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z twórczym rozwiązywaniem zadań. Drugie znaczenie terminu „heurystyka” jest związane z podziałem na metody algorytmiczne i heurystyczne. Heurystyczne - oznacza metodę myślenia różną od algorytmu.

26 Determinizm i losowość
ZAKŁÓCENIA, LOSOWOŚĆ I FLUKTUACJE Oparta na nieliniowej matematyce teoria chaosu wyjaśnia, jakie są źródła nowych właściwości i zjawisk. Wynikają one z nieliniowości procesów. Świat jest TYLKO W PEWNYM STOPNIU przewidywalny. Rozwija się, a nie jedynie powtarza te same proste schematy. Wszechświat ma historię. Fluktuacje i zmienność są podstawową właściwością świata, a MECHANIZMY KUMULACJI SKUTKÓW ZJAWISK MAŁO ZNACZĄCYCH MOGĄ BYĆ POWAŻNE. Przepływ czasu jest ukierunkowany. Nie jest neutralnym parametrem, porządkującym zjawiska i wywiera wpływ na ich przebieg. Oznacza to, że powtarzając jakiś PROCES nie możemy powtórzyć jednego jego warunku - czasu. Teoria chaosu pokazała, że: pewne układy proste mogą zachowywać się w nieoczekiwany sposób, natomiast, w układach bardzo złożonych można wykryć całościowe uporządkowanie, będące zaprzeczeniem lokalnie panującego nieporządku, nie ma ścisłej granicy między nieporządkiem a uporządkowaniem.

27 SKUTKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
WADY I SKUTKI POCHODNE ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Wypieranie modeli wywodzących się z wiedzy jawnej przez modele o cechach wiedzy niejawnej. Wypieranie reguł i obliczeń matematycznych przez doraźne modele o słabej weryfikowalności ich poprawności. Rozwarstwienie wiedzy i umiejętności do wykorzystywania metod matematycznych (tworzenie modeli i wzorców) i umiejętności tylko korzystania z gotowych narzędzi, bez wiedzy o zawartych w nich procedurach. (Ta cecha już występuje powszechnie – ważne jest, aby narzędzia były dobre, a użytkownik potrafił interpretować wyniki i dobierać warunki i ograniczenia). Osłabienie znaczenia cech inteligencji naturalnej i kreatywności, co może być ukrywane przez masowość przetwarzania danych. Upraszczanie wnioskowania kompensowane szybkością działania systemu obliczeniowego.

28 Innowacje Innowacja w szerokim rozumieniu oznacza nowe produkty, nowe oferty usług, nowy styl kierowania, nowe struktury i procesy w przedsiębiorstwie, państwie, administracji. Noblista Douglas North opisuje sześć czynników, które powinny występować, najlepiej równocześnie, aby powstawały warunki do innowacji. Są to: Badania i nowa wiedza, Wynalazki i nowe rozwiązania, Wysokie kwalifikacje, kształcenie pracowników i całego społeczeństwa, Motywacja do podejmowania zmian i ryzyka, Nastawienie decyzyjne polegające na pomaganiu 'Nowemu', Administracyjne wspieranie innowacji. Innowacja jest takim pomysłem, który tworzy określoną wartość techniczną. i ekonomiczną obecnie lub w przyszłości (uzasadnione oczekiwanie na efekty). Kto kompetentnie chce tworzyć i wprowadzać innowacje potrzebuje wiedzy, umiejętności, wyczucia nowości, doświadczenia oraz zdolności do kreatywnego działania i determinacji w przekonywaniu o potrzebie innowacji.

29 Wirtualizacja środowiska pracy
Naturalną konsekwencją, zwiększającą możliwości pracownika, wynikające z dostępu do przestrzeni wirtualnej, jest lub staje się: możliwość nieograniczonego samokształcenia miejsce pracy przestaje być ściśle związane z konkretnym miejscem w przestrzeni czas pracy przestaje być zmienną określającą pory aktywności przedsiębiorstwa niska lub zerowa cena informacji zmniejsza skutki asymetrii zasobów informacji pracujący w domu stają się pracownikami kontraktowymi nowy model stosunku pracy odzwierciedla koncepcje zatrudniania portfelowego (portfolio working)

30 Otoczenie organizacji gospodarczej
Otoczenie organizacji charakteryzują następujące elementy: (pracownik/terminal kwant potencjału) Globalna konkurencja: dekoncentracja kapitału, segmentacja i poziomowanie rynków i międzynarodowa decentralizacja produkcji, skrócenie cyklu życia produktu i organizacji, klienci decydują o tym, co powinno się produkować i co ma dla nich użyteczność; klient staje się współdecydentem, możliwość wyboru przez konsumenta towaru na indywidualne zamówienie, odejście gospodarki ze sfery produkcji na rzecz usług, pluralizm, zróżnicowanie, lokalizm.

31 Technologie współczesne wyróżnia:
WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE indywidualizacja i elastyczność produkcji, automatyzacja, technologie IT, logistyka i system zaopatrzenia „wszystko w czasie rzeczywistym” (nie wcześniej), „szczupłe wytwarzanie” nacisk na szybkość działania i innowacyjność, wydajność usługowo-informacyjna.

32 Wartość wiedzy i nakłady na jej wykorzystanie
Maleje liczba firm, o których wartości decydują kapitał i zasoby materialne. Coraz więcej jest firm, których sukces rynkowy zawdzięczają bezcennym wartościom niematerialnym, a w szczególności zasobom w postaci patentów, zgromadzonej wiedzy, wzorów użytkowych, znaków firmowych i opanowanych technologii, a także unikatowemu wyposażeniu i zaplanowanym inwestycjom. W zakresie np. technologii elektronowych znacząca modyfikacja technologii następuje w każdym roku, a wprowadzanie nowych produktów kilka razy w roku. Nakłady na badania w takich firmach jak np. IBM i Microsoft są co roku kilkukrotnie wyższe, niż wszystkie nakłady w Polsce. Jak efektywnie wykorzystywać wiedzę ?

33 Rozwój nowoczesnej organizacji
Etapy doskonalenia organizacji Potrzebny czas Potrzebne nakłady Budowanie wartości firmy Wykorzystanie wiedzy – Business Intelligence Informatyzacja procesów produkcyjnych i biznesowych Informatyzacja obszaru finansów i księgowości Standaryzacja procesów i procedur, technologii i organizacji Czas Po uporządkowaniu podstawowych procesów, kolejnym etapem rozwoju firmy jest dążenie do maksymalnego wykorzystania WIEDZY I KREATYWNOŚCI PRACOWNIKÓW, W WARUNKACH WYSOKIEJ SWOBODY W DECYDOWANIU O SPOSOBACH OSIĄGANIA SUKCESU i budowania na nich wartości firmy.

34 Czynniki wynikające z warunków zewnętrznych
Czynniki rozwoju Czynniki wynikające z warunków zewnętrznych Lokalne i sublokalne inicjatywy innowacyjne Programy regionalne i krajowe Programy europejskie Strategie rozwojowe i przemiany technologiczne w gospodarce Świadomość, iż wyczerpują się proste metody rozwoju Społeczeństwo wiedzy – gospodarka oparta na wiedzy Nowe kadry kierownicze w gospodarce Dobry poziom polskich specjalistów Upowszechnianie wyższego wykształcenia Rozwój przedsiębiorczości Nowe media wymiany wiedzy Otwartość rynków, zanikanie granic, globalizacja technologii

35 Zintegrowane strategie rozwoju
Strategia rozwoju Strategia rozwoju Firmy Strategia pozyskania pracowników Strategia rozwoju pracowników Strategia wynagradzania Zapewnić przewagę konkurencyjną przez KREATYWNOŚĆ I INNOWACJE Zmiana kultury:praca zespołowa, przywództwo, komunikacja pozioma Zatrudnianie i poszukiwanie innowacyjnych pracowników Kompleksowe programy szkoleniowe i rozwijanie kreatywności Wdrożenie premii zespołowych oraz indywidualnych za szczególne osiągnięcia Osiągnąć przewagę konkurencyjną przez JAKOŚĆ i SYSTEMATYCZNĄ POPRAWĘ PRODUKTÓW System kompleksowej oceny jakości oraz dostaw i produktów Znajomość problemów badań jakości jako kryterium rekrutacyjnym Szkolenia w zakresie nowych metod analizy i zapewniania jakości Uzależnienie wynagrodzenia od oceny jakości pracy Osiągnąć przewagę konkurencyjną dzięki pracownikom ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ Wypracować kulturę, w której sukces osiąga się dzięki wysokiej jakości pracy Opracować system preferencji dla pracowników o wysokich kompetencjach Wdrożenie systemu inwestowania w rozwój najlepszych Utrzymanie konkurencyjnych pakietów wynagrodzeń Osiągnąć przewagę konkurencyjną przez WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ System pracy zorientowany na efektywność, promocja efektywności Zatrudniać pracowników o techniczno- ekonomicznym wykształcenu Uzależnić programy rozwojowe iawanse od oceny wyników pracy Uzależnić wynagrodzenia od oceny wyników pracy

36 Przyszłe organizmy gospodarcze
Przyszłość Przyszłe organizmy gospodarcze samoistność, samoedukacja, samokreatywność, indywidualizacja, kreatywność, standardem będą małe, mobilne, dynamiczne organizacje, w tym samozatrudnienie, brak barier wejścia, ograniczeń koncesyjnych, limitów, ograniczeń terytorialnych, czasowych, ewolucyjność, rozwój, rewolucyjność zmian formy uzależniona wyłącznie od potrzeb chwili bieżącej, skrócenie perspektywy czasowej planu działania, krótki cykl życia organizacji, bardzo krótki cykl życia produktu, przenikanie organizacji, okresowe sojusze, zastępstwo działań, całkowite odbiurokratyzowanie organizacji.

37 Życie jest w kolorze, który ma twoja wyobraźnia.
Naturalna inteligencja czerpie również z wyobraźni i kreatywności, emocji oraz skłonności do twórczego irracjonalizmu Życie jest w kolorze, który ma twoja wyobraźnia. Marek Aureliusz

38 Dziękuję za uwagę DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

39 UZUPEŁNIENIA


Pobierz ppt "PODSTAWY KREATYWNOŚCI cz.2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google