Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadomość, która obala stereotypy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadomość, która obala stereotypy"— Zapis prezentacji:

1 Świadomość, która obala stereotypy
Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie

2 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie
Plan prezentacji Jak to się zaczęło? Komu to pomoże? Choroby psychiczne – stereotypy. Opinie Polaków… Świadomość – proces jej kształtowania. Spotkania z młodzieżą: cele, opis prowadzonych zajęć oraz sposób realizacji. Materiały dodatkowe. Propozycja dyskusji. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

3 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

4 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie
Komu to pomoże? Osobom chorym psychicznie. Młodzieży, poprzez: zmianę stereotypu oraz uprzedzeń dot. osób chorych psychicznie budowanie postawy tolerancji wobec osób chorych psychicznie Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

5 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie
Choroby psychiczne We wszystkich społeczeństwach występują choroby psychicznie. Obraz chorób psychicznych w świadomości społecznej – historycznie i współcześnie kształtowany przez systemy światopoglądowe, próbujące wyjaśniać rzeczywistość. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

6 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie
Choroby psychiczne cd. Należy więc postawić sobie pytanie: Jak polskie społeczeństwo spostrzega osobę chorą psychicznie i jakie w związku z tym wyłaniają się stereotypy społeczne? Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

7 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

8 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie
Choroby psychiczne cd. Wyniki badań przeprowadzonych przez p. B. Wciórkę i J. Wciórkę na zlecenie IPiN: społeczeństwo polskie w większości używa w stosunku do chorych psychicznie określeń o charakterze pejoratywnym, pogardliwym co skutkuje wrogim nastawieniem neutralne określenia osób chorych psychicznie używane są tym częściej im wyższy poziom wykształcenia, pozycja zawodowa oraz warunki materialne Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

9 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie
Opinie Polaków… …na temat osób chorych psychicznie oscylują wokół trzech sposobów spostrzegania: osoba chora psychicznie to ofiara swojego środowiska społecznego i swojej choroby, krzywdzona i wyśmiewana osoba chora psychicznie to osoba agresywna i niebezpieczna osoba chora psychicznie to osoba, która jest bardziej wrażliwa i więcej rozumie Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

10 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie
Choroby psychiczne cd. Indywidualny stosunek do osób chorych psychicznie zależy w dużej mierze od własnych doświadczeń w kontaktach z chorymi. Osoby, które twierdzą, że znają kogoś chorego psychicznie częściej deklarują swoją życzliwość niż ci, których wyobrażenie ma tylko charakter społecznego stereotypu. Według sondażu opinii publicznej, dla większości społeczeństwa choroby psychiczne stanowią bardziej wyobrażenie niż realne doświadczenie. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

11 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie
Choroby psychiczne cd. Przez ostatnie lata nie zmienił się poziom lęku przed chorobą psychiczną. Szczególnie duży dystans wobec chorych psychicznie jest widoczny w młodszych grupach wiekowych: uczniowie, studenci. Społeczeństwo polskie charakteryzuje się dużym poziomem zaufania do instytucji psychiatrycznych odpowiedzialnych za terapię chorych. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

12 Kształtowanie świadomości
Na proces kształtowania się świadomości społecznej dotyczącej osób chorych psychicznie ma wpływ wiele czynników m.in.: bezpośrednia znajomość kogoś kto choruje psychicznie posiadanie elementarnej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z ludzką psychiką tworzenie stereotypów przez media Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

13 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie
Założony cel Psychoedukacja młodzieży w zakresie problemów związanych z chorobą psychiczną, mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie krzywdzącym stereotypom dotyczących osób chorych psychicznie. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

14 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie
Cele szczegółowe Promocja dobrego samopoczucia psychicznego. Problemy zdrowia psychicznego i zaburzeń wywołanych używaniem substancji psychoaktywnych. Zwrócenie uwagi na potrzebę kształtowania fundamentalnych umiejętności psychologicznych tj.: nawiązywania kontaktów z ludźmi radzenia sobie w trudnych sytuacjach pomagania innym zdrowia w świadomości potocznej rozumienia siebie i innych ludzi Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

15 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie
Sposoby realizacji Mówienie o chorobach i osobach chorych psychicznie; nauka posługiwania się właściwie dobranym słownictwem. Integracja osób z problemami zdrowia psychicznego ze społecznością lokalną poprzez: wspólne zajęcia plastyczne, zakończone licytacją w szkole spotkania okolicznościowe (święta, uroczystości,grille) Przekazanie podstawowych informacji o chorobach psychicznych. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

16 Zajęcia warsztatowe dla młodzieży
Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie

17 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie
Opis zajęć Zajęcia odbywały się co tydzień lub co dwa tygodnie w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2. Czas trwania zajęć: nie dłużej niż 1,5 do 2 godzin. Zajęcia były prowadzone metodą warsztatową: dyskusja, prelekcja, burza mózgów, oglądanie filmu oraz zajęcia plastyczne. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

18 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

19 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

20 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

21 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

22 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

23 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Warszawie

24 Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie
Dziękujemy za uwagę! Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie


Pobierz ppt "Świadomość, która obala stereotypy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google