Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOCJOLOGIA WYKŁAD III STRUKTURA SPOŁECZNA. CO TO JEST STRUKTURA? ● Socjologia jako nauka o grupach społecznych ● Socjologia jako nauka o instytucjach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOCJOLOGIA WYKŁAD III STRUKTURA SPOŁECZNA. CO TO JEST STRUKTURA? ● Socjologia jako nauka o grupach społecznych ● Socjologia jako nauka o instytucjach."— Zapis prezentacji:

1 SOCJOLOGIA WYKŁAD III STRUKTURA SPOŁECZNA

2 CO TO JEST STRUKTURA? ● Socjologia jako nauka o grupach społecznych ● Socjologia jako nauka o instytucjach ● Socjologia jako nauka o strukturze społecznej ● Abstrakcja koncentrująca się na sieci relacji, bez uwzględniania jednostek ludzkich, ról czy pozycji społecznych ● „W sensie naukowym powiadamy najczęściej, że jakiś obiekt posiada, ma określoną strukturę” - P. Sztompki rozumienie atrybutywne

3 ABSTRAKCYJNOŚĆ STRUKTURY ● W rzeczywistości nie ma czegoś takiego, jak struktura społeczna ● Jest to tylko sposób opisu relacji pomiędzy całościami społecznymi (które też przecież są abstrakcjami) ● Jest formą, schematem, idealnym typem – podobnie jak linia czy punkt czy inne formy geometryczne ● Pozwala dokładnie scharakteryzować zakładany kształt rzeczywistości społecznej

4 RODZAJE STRUKTURY SPOŁECZNEJ ● Mikrostruktury - „sieć powiązań między elementarnymi składnikami życia społecznego, czyli takimi, które z punktu widzenia socjologii są traktowane jako ostateczne i dalej nierozkładalne (np. struktura grupowa – relacje pomiędzy jednostkami; struktura organizacji – sieć powiązań między pozycjami czy rolami społecznymi)” P. Sztompka, Socjologia, s. 137 ● Makrostruktury - „sieć powiązań między złożonymi obiektami społecznymi, a więc takimi, które same są wyposażone w strukturę (np. struktura polityczna jako sieć powiązań między partiami politycznymi, parlamentem, rządem, grupami nacisku” tamże, s. 138

5 STRUKTURALNY PUNKT WIDZENIA ● Struktury pokrewieństwa: ● Patrylinearne ● Matrylinearne ● Bilateralne ● Struktury komunikacyjne: ● Okrąg ● Łańcuch ● Igrek ● Koło ● Struktury socjometryczne

6 GDZIE TU DYNAMIKA? ● Pojęcie struktury umożliwia opis społecznych ram ludzkich działań ● Ramy te ulegają ciągłej transformacji, choć jest to proces może niezauważalny z perspektywy życia jednostki (pojęcie strukturacji A. Giddensa) ● Tak jak w historii architektury zmieniały się style, które z perspektywy czasu można opisać, poklasyfikować, wskazać ich cechy charakterystyczne – podobnie ma się rzecz ze strukturami społecznymi

7 RAMY DZIAŁANIA ● „Struktura interakcyjna zamyka pewne kanały komunikacyjne, uniemożliwiając kontakt między niektórymi osobami lub niektórymi pozycjami społecznymi, (…) otwiera natomiast inne kanały, stymulując lub ułatwiając interakcje” Sztompka, s. 145 ● „Struktura interesów ogranicza środki niezbędne do pewnych działań, (…) ale może również sprzyjać określonym działaniom dostarczając niezbędnych środków” Sztompka, s. 146 ● „Struktura normatywna zakazuje pewnych działań lub stara się do nich zniechęcić (…), ale także nakazuje określone działania lub skłania do ich podejmowania” Sztompka, s. 146 ● „Struktura idealna sugeruje odrzucenie pewnych przekonań (…), ale zarazem wymaga uznania innych” Sztompka, s. 146


Pobierz ppt "SOCJOLOGIA WYKŁAD III STRUKTURA SPOŁECZNA. CO TO JEST STRUKTURA? ● Socjologia jako nauka o grupach społecznych ● Socjologia jako nauka o instytucjach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google