Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia a Ekonomia Polityczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia a Ekonomia Polityczna"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia a Ekonomia Polityczna

2 Klasyczna ekonomia polityczna-początki
Smith, Ricardo procesy samoregulacji rynku nie interesowały ich związki rynku z demokratycznymi instytucjami państwa. Mill -dwa sposoby rozumienia ekonomi Jako nauka Jako sztuka

3 Polityka jako sposób refleksji nad „rynkiem”-ekonomią
Teorie wartości i podziału Mechanizmy samoregulacji rynkowej Opis polityki przez pryzmat rynku- partie zmierzają do centrum (paradoks Condorceta) Pozytywny opis

4 Nowa ekonomia polityczna
Nowa ekonomia polityczna jest terminem bardzo szerokim i niejednolitym – obejmuje wszelkie zagadnienia wpływu działań politycznych (demokratyczne wybory, formowanie i funkcjonowanie rządu, działalność banku centralnego) na wyniki ekonomiczne gospodarki.

5 Kiedy ekonomia staje się ekonomią polityczną
Teoria porażki rynku –”niewidzialna ręka rynku zawodzi” Mechanizm „niewidzialna ręka” rynku ma sens jedynie przy założeniach : Barometryczne wskaźniki ceny, płace itp. odzwierciedlają zmiany danych ekonomicznych Suwerenność konsumenta Efekty zewnętrzne można uznać za nieistotne

6 Od strony nauk społecznych
Teoria porażki rynku Niedopasowanie popytu - dostarczanie dóbr publicznych Teoria porażki kontraktu –asymetria informacji

7 Teoria porażki rządu Categorical constrain Majoratarian constrain
Time horizont Knowledge constrain Size constrain

8 Remedium na porażkę rynku dla państwa mogą być NGO
Teoria porażki filantropi Partykularyzm filantropii Paternalizm filantropii Amatorszczyzna filantropii

9 Inne źródła nowej ekonomi politycznej.
Przeświadczenie o wzroście roli korporacji Dostrzeżenie roli instytucji Upadek komunizmu- dostarczanie dóbr prywatnych oraz globalna demokracja

10 Czy rzeczywiście demokracja dominuje na świecie?

11

12 Cechy Nowej ekonomi politycznej
Eklektyzm Oparcie na danych empirycznych Analiza porównawcza instytucji Rola informacji Dynamika polityki

13 Przykłady Badania postaw wyborców Koszty utrzymania rządu
Wpływ mediów, informacji

14 Ekonomia przyszłości – nowe problemy
Korporacje Problem sprawiedliwego podziału w skali narodowej jak i globalnej Pęd do wydajności w procesie produkcyjnym

15 Ekonomia przyszłości - przesłanki
Formułowanie sądów normatywnych Badania powinny dotyczyć efektów zewnętrznych

16 Jak ekonomia polityczna staje się z powrotem ekonomią
Używanie kategorii mikroekonomicznych do opisu polityki Zastosowanie neoklasycznego aparatu poznawczego (założenie o racjonalności homo economicus)


Pobierz ppt "Ekonomia a Ekonomia Polityczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google