Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kooperacja świata nauki i biznesu sektora meblarskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kooperacja świata nauki i biznesu sektora meblarskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kooperacja świata nauki i biznesu sektora meblarskiego w województwie opolskim (8.2.1. PO KL) Spotkanie informacyjne – 25 lipca 2013r.

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kooperacja świata nauki i biznesu sektora meblarskiego w województwie opolskim (8.2.1. PO KL) Realizator projektu:

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kooperacja świata nauki i biznesu sektora meblarskiego w województwie opolskim (8.2.1. PO KL) Okres trwania projektu: od 1.06.2013r. do 30.11.2014r. Głównym celem projektu jest: wzrost transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+ R z przedsiębiorcami z branży meblarskiej województwa opolskiego

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GRUPA DOCELOWA 10 40 15 PRZEDSIĘBIORSTW PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW NAUKOWCÓW/ EKSPERTÓW Kto może wziąć udział w projekcie ?

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie oferowane przedsiębiorcom w projekcie ZADANIE: staże i szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych Pracownicy przedsiębiorstw zakwalifikowani do zadania zobowiązani są do: ukończenia 3 szkoleń 8 h przed rozpoczęciem stażu, zorganizowanych przez realizatora projektu, zrealizowania 2 miesięcznego stażu w wymiarze 60h/m-c w jednostce naukowej, przygotowania raportu ze stażu zawierającego propozycję przynajmniej jednego innowacyjnego rozwiązania dla przedsiębiorstwa. Za wykonanie swoich obowiązków stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3 300,00 zł brutto za każdy miesiąc realizacji stażu. Jednostka naukowa/uczelnia przyjmująca pracownika przedsiębiorstwa do odbycia stażu zobowiązana jest do wyznaczenia opiekuna stażysty. Opiekun stażysty otrzymuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 937,00 zł brutto po podpisaniu umowy cywilno-prawnej z realizatorem projektu.

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie oferowane przedsiębiorcom w projekcie ZADANIE: staże i szkolenia dla pr.naukowych j.naukowych oraz pr. naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach Przedstawiciele opolskiego świata nauki zakwalifikowani do zadania zobowiązani są do: ukończenia 4 szkoleń 8 h przed rozpoczęciem stażu, zorganizowanych przez realizatora projektu, zrealizowania 4 miesięcznego stażu w wymiarze 80h/m-c w przedsiębiorstwie, przygotowania raportu ze stażu zawierającego propozycję innowacyjnego rozwiązania dla przedsiębiorstwa. Za wykonanie swoich obowiązków stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3 500,00 zł brutto za każdy miesiąc realizacji stażu. Przedsiębiorstwo przyjmujące pracownika j. naukowej/uczelni do odbycia stażu zobowiązane jest do wyznaczenia opiekuna stażysty. Opiekun stażysty otrzymuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 1 250,00 zł brutto po podpisaniu umowy cywilno-prawnej z realizatorem projektu. *POMOC DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZEDSIĘBIORSTWO NIE PONOSI KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z WYNAGRODZENIEM ZA ZADANIA WYKONYWANE W RAMACH STAŻU UWAGA !

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie oferowane przedsiębiorcom w projekcie ZADANIE: tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu Przez wysoko wykwalifikowany personel (tj.ekspertów) rozumie się: w szczególności badaczy, inżynierów, projektantów i osoby zatrudnione w działach marketingu, posiadające wyższe wykształcenie oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w danej branży, przy czym do doświadczenia zawodowego mogą zostać wliczone również studia doktoranckie. Wysoko wykwalifikowany personel powinien być zatrudniony w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających oddelegowanie do przedsiębiorstwa w ramach projektu oraz prowadzić działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji w przedsiębiorstwie. Ekspert zostaje tymczasowo zatrudniony w przedsiębiorstwie na okres 6 m-cy. Wynagrodzenie eksperta wynosi 5 200,00 zł brutto za każdy m-c pobytu w przedsiębiorstwie. Ekspert zobowiązany jest do przepracowania 104h/m-c w przedsiębiorstwie. Efektem końcowym pobytu eksperta będzie wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania. *POMOC DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie oferowane przedsiębiorcom w projekcie ZADANIE: szkolenia dla pracowników firm W ramach działań projektowych zorganizowanych zostanie 8 szkoleń (1 szkolenie x 3 dni) dla pracowników przedsiębiorstw branży meblarskiej. W szkoleniach udział weźmie 40 pracowników z przedsiębiorstw, które zostały zakwalifikowane do projektu na etapie rekrutacji do zadań: Staże i szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i Staże i szkolenia dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych uczelni wyższych w przedsiębiorstwach. Każdy pracownik przedsiębiorstwa zakwalifikowany do zadania ma obowiązek uczestniczenia w 2 szkoleniach. *POMOC DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORSTWA UWAGA !

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie oferowane przedsiębiorcom w projekcie ZADANIE: szkolenia dla pracowników firm- proponowane tematy szkoleń 1.Polityka innowacyjności w firmie. Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem (budowanie pozycji rynkowej, strategie rozwoju firmy). 2.Podstawy systemu zarządzania Kai – Zen (Lean Manufacturing). 3.Eyetracking i behawior w badaniach marketingowych. 4.Od wizji do szczegółów. Jak wprowadzić zmiany w firmie - rola lidera, menedżera i analityka. 5.Wykorzystanie EEG w badaniu odbioru emocjonalnego. 6.Wykorzystanie inteligentnej analizy wideo do oceny efektywności ekspozycji handlowej i systemu komunikacji. 7.Innowacje w firmie - rola narzędzi polityki cenowej. 8.Zarządzanie designem. Budowanie strategii firmy opartej o design.

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie oferowane przedsiębiorcom w projekcie ZADANIE: upowszechnianie rezultatów projektu Utworzenie branżowego poradnika opisującego dobre praktyki dot. współpracy sfery nauki z branżą meblarską na Opolszczyźnie Organizacja spotkań upowszechniających (6 spotkań x 3 h), na które zapraszani będą m.in. przedstawiciele świata nauki, biznesu i samorządu lokalnego. Funkcjonowanie strony www projektu: www.naukaibiznes.opole.frdl.pl

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU: Kandydaci do projektu zobowiązani są do: 1.Zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi i regulaminem Projektu. 2.Zarejestrowania się na stronie internetowej projektu (warunek formalny). 3.Czytelnego wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez Realizatora projektu na adres mailowy wskazany w Formularzu rejestracyjnym ze strony internetowej projektu. 4.Dostarczenia do siedziby biura projektu kompletu dokumentów rekrutacyjnych w terminie wyznaczonym przez Realizatora projektu. REKRUTACJA TRWA : od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013r.

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kooperacja świata nauki i biznesu sektora meblarskiego w województwie opolskim (8.2.1. PO KL) Osoby do kontaktu: Joanna Kucharska – jkucharska@opole.frdl.pljkucharska@opole.frdl.pl Magdalena Kwiatkowska – mkwiatkowska@opole.frdl.plmkwiatkowska@opole.frdl.pl Biuro projektu: ul. Krakowska 51, 45-018 Opole nr tel. 77 454 48 29


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kooperacja świata nauki i biznesu sektora meblarskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google