Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

e-gmina. Rozwiązania stosowane w Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "e-gmina. Rozwiązania stosowane w Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 e-gmina. Rozwiązania stosowane w Unii Europejskiej
Adam Kopiński Konsultant Rozwiązań Biznesowych Oracle Polska sp. z o.o.

2 Klienci Oracle W Polsce blisko 160 klientów aplikacyjnych
Ponad 1000 organizacji z sektora publicznego: Ministerstwa Agendy rządowe Samorządy Jednostki komunalne ARIMR MF Policja Polskie Siły Zbrojne MPEC Wrocław NBP W Polsce blisko 160 klientów aplikacyjnych

3 Plan kont „JAP” (30) Firma Wydział Paragraf (segmenty) Konto właściwe
Rozdział Zadanie Hierarchia wartości segmentów REGUŁY WSPÓŁZALEŻNOŚCI – zabezpieczenie poprawnych kombi- nacji segmentów planu kont ALIASY – skrót zamiast całego konta REGUŁY DOSTĘPU - dostęp użytko wnika do wycinka planu kont System informacji przestrzennej jest podstawową warstwą. Brak stosowania tej warstwy jest przyczyną białych plam. Na nią nakładają się pozostałe warstwy. Mienie obejmuje trzy rodzaje własności: Skarbu Państwa, Gminy, Podatnika. Rzetelność prowadzenia ewidencji umożliwia leprze zarządzanie co daje sukces finansowy. Może odzwierciedlać strukturę: konta organizacyjną zadań

4 Zabezpieczenia Login użytkownika Hasło
Autoryzacje = Zestaw funkcji i raportów System informacji przestrzennej jest podstawową warstwą. Brak stosowania tej warstwy jest przyczyną białych plam. Na nią nakładają się pozostałe warstwy. Mienie obejmuje trzy rodzaje własności: Skarbu Państwa, Gminy, Podatnika. Rzetelność prowadzenia ewidencji umożliwia leprze zarządzanie co daje sukces finansowy. Zakresy kont

5 Raporty ad –hoc. Drążenie danych.
Zapytania w systemie są zbudowane w taki sposób, aby mozliwe bylo drążenie danych od ogółu do szczegółu: Powyższy przykład obrazuje wiekowanie należności. Z salda klienta możemy przejrzeć jego zaległości w rozbiciu na faktury, a w stosounku do każdej faktury przejrzeć liste i treść wykonywanych czynności. Omówić ekrany!!!

6 Innym przykładem kontroli dokumentów jest przegład księgowań
Innym przykładem kontroli dokumentów jest przegład księgowań.Oprócz zapisu typowego dla innych wysokiej klasy systemów dostepny jest pogląd ksiegowań najbardziej czytelny dla księgowych

7 Jest to podgląd księgowania na tzw. szubienicach, czyli kontach teowych. Z takiego podglądu można porzejść do raportu podsumowania obrotów.

8

9

10

11

12

13 Architektura: warstwa integracyjna, komponenty, metody dostępu 1.1.6
Wydział BA Wydział IR Wydział FN Wydział OR Szkoła, przedszkole MZBM Teatr TP SA Wodociągi RIO

14 Wsparcie i automatyzacja głównych procesów

15 Projekt, Budżet, Sprawozdawczość
Rozwiązanie Oracle Zarządzanie projektem Zasoby, Org, Okresy Oracle Projekty PTE Karty czasu pracy i zestawienia wydatków Harmonogram, Wartość nabyta Koszty importowane Zewnętrzne Aktualizacja Koszty zasobów produkcyjnych WIP Narzędzia typu desktop Projekt, Budżet, Sprawozdawczość Księgowanie kosztów produkcyjnych Harmonogram Koszty materiałów produkcyjnych Magazyny Aktualizacja Wydania i przyjęcia Zakupy Zobowiązania Kadry Pracownicy Zobowią- zania Faktury dostawców Zestawienia wydatków Płace Czas/ Wynagrodzenie brutto Srodki trwałe Koszty kapitałowe CIP i zasoby nie związane z projektem Księgowanie amortyzacji i kosztów majątku Księgowanie wydatków dla dostawców Należności Klienci Faktury projektu Księgowanie należności Aktualizacja, Budżety Hurtownia danych Księgowanie kosztu dystrybucji i przyjęcie obciążenia Księgowanie dochodu Księga Główna Oracle Zewnętrzne Nowy - R11

16 Kalkulacja kosztów / Przypisania
Mechanizm obróbki Oracle Projekty Projekt Budżety Wydatki Mechanizm obróbki Kalkulacja kosztów / Przypisania Przyrost dochodu Podsumowanie Kapitalizacja Projekt: określenie parametrów zadania. Budżet: oszacowanie zasobów wymaganych do osiągnięcia celu. Wydatki: rzeczywiste zasoby wykorzystane do realizacji projektu. W oparciu o powyższe informacje, Oracle Projekty oblicza koszty zużytych zasobów. W przypadku projektu inwestycyjnego, następuje kapitalizacja majątku i przekazanie go do FA (Środki trwałe). Jeżeli prowadzone są prace podlegające fakturowaniu, ocena kosztów następuje w zależności od umowy z klientem. Proces obejmuje powstanie przychodu, wystawienie faktury, przekazanie danych do AR (Należności), gdzie następuje fizyczne wystawienie faktury. Wszystkie dane są następnie księgowane w księdze głównej. Budżety, koszty i przychody są przedstawiane zbiorczo do wykorzystania w sprawozdawczości Oracle Projekty oraz innych narzędzi sprawozdawczych. Fakturowanie Faktura klienta Transakcje księgowe Sprawozdawczość 7 8 9 8

17 Wieloletni Plan Inwestycyjny - tworzenie banku potrzeb inwestycyjnych

18 Opracowanie rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym Oprac. rocznych oraz wieloletnich pl. inw. i rem.... Tworz. banku Zlecenie inwentar. oprac. potrzeb inw. dla wielol. i analiz jako danych pomocnych programow. inw. w procesie decyzyjnym Koord. czyn. związ. Oprac. i wdroż. z proc. wprow. Monitoring realiz. metody aktualiz. WPI tem. inw. i rem. budżetu inw. do budżetu

19 Tworzenie banku potrzeb inwestycyjnych dla wieloletniego programowania inwestycji
Wpłynęły wnioski inwestycyjne z jednostek organizacyjnych i innych jednostek Zhierarchizowane wnioski inwestycyjne Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju Miasta Analiza i weryfikacja (IR) kompletności danych Przekazano kompletne Odesłano niekompletne wnioski wydziałom wnioski wnioskodawcom merytorycznym Referat Planowania Strategicznego i Rozwoju Miasta (IR) Oczekiwanie na wnioski inwestycyjne i shierarchizowane zest. sektorowe z wydz. Wpłynęły wnioski inw. i shier. zest. sek. z wydz., zaakcept. przez szefa pionu

20 Oracle w UE

21 Oracle Rozwiązania europejskie. Wykorzystanie grantów.
Oracle wspólfinansował ponad 200 programów Grantów W oparciu o Oracle eBS przeprowadzono ponad projektów z wykorzystaniem grantów iGranty Projekty i Inwestycje Zarządzanie nieruchomościami Dzisiejsza konferencja ma na celu min., przygotowanie na do członkowstwa w UE. Oracle ma w tej dziedzinie bardzo bogate doświadczenia. Jako jedyna firma informatyczna uczestniczył przy tworzeniu programu grantów unijnych współfinansując blisko 200 z nich. W wyniku zebranych doświadczeń powstało rozwiązanie wspierające firmy w nadzorze na wykonywaniem inwestycji finansowanych w opraciu o granty. W ten sposob inwestor minimalizuje ryzyko katostrfory w postaci odrzucenia sprawozdania z prowadzenia inwestycji, a tym samym cofnięciu finasnowania w ramach grantów. Wskazany przykład obrazuje wykonywanie inwestycji w jednej z hiszpańskich firm. 8

22 Wiedza i dostęp do konsultantów.Inicjatywy UE
Oracle jako pierwsza i jedyna firma informatyczna w Polsce uruchomił wspólnie z KUIE centrum doradztwa, w którym znajdziecie Pańswto wiele cennych informacji nt. naszego członkostwa. Są tam również adresy ekspertów, którzy moga służyc radą. 8

23 Podsumowanie. Budowa modułowa Doświadczenie Metodologia
Dedykowane Rozwiązanie Budowa modułowa Doświadczenie Metodologia Strategia Analizy CRM Finanse Konsolidacja Kontrolling Logistyka Kadry-Płace

24


Pobierz ppt "e-gmina. Rozwiązania stosowane w Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google