Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska."— Zapis prezentacji:

1 TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska

2 TECH – INFO Program TECH – INFO przygotowuje młodzież do życia w cywilizacji technicznej, proponując:   - łączenie nowoczesnych i tradycyjnych technik – robotyki, papieroplastyki i modelarstwa; rozwijanie aktywności twórczej uczniów opartej na wiedzy i umiejętnościach technicznych; wykonywanie prezentacji multimedialnych i dokumentacji technicznej projektów; - zaznajomienie z wytworami współczesnej techniki, - uczenie pracy zespołowej i współdziałania.

3 Pokazowe lekcje robotyki
W fazie projektowania zorganizowaliśmy kilka pokazowych lekcji robotyki. Uczniowie klas pierwszych i drugich byli zafascynowani projektowaniem i programowaniem robotów.

4 Pokazowe lekcje robotyki

5 TECH – INFO  - Program TECH-INFO poprzez twórcze i kreatywne działania uczniów rozwija ich wiedzę i umiejętności techniczne. Pokazuje zastosowania praw fizyki w przyrządach i urządzeniach technicznych. Stosowanie technologii informacyjnej pozwala na nowoczesne wykorzystanie wybranych technik artystycznych. Poprzez konstruowanie logo-robotów i programowanie ich czynności - uczniowie w ciekawy i zrozumiały dla nich sposób poznają zasady projektowania inżynierskiego. Program zawiera przykłady praktycznych i użytecznych zastosowań nowych technologii w codziennym życiu.

6 Ogólne założenia programu
Program jest zgodny z nową podstawą programową i może być realizowany w każdym gimnazjum. Oprócz podstawowych zagadnień zawartych w podstawie programowej zajęć technicznych, w programie znajdują się zagadnienia interdyscyplinarne, łączące technikę z fizyką i informatyką.

7 Cele główne kształcenia ogólnego z przedmiotu ZAJĘCIA TECHNICZNE
Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. Opracowywanie koncepcji rozwiązań typowych problemów technicznych oraz przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych. Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami.

8 Cele główne kształcenia ogólnego z FIZYKI
Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.

9 Cele główne kształcenia ogólnego z INFORMATYKI
Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.

10 Cele wychowawcze umiejętność pracy zespołowej,
umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie pomysłowości i twórczego działania, kształtowanie logicznego myślenia i rozwiązywania problemów w sposób kreatywny, przestrzeganie zasad związanych z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej, kształtowanie dokładności, wytrwałości i cierpliwości ucznia.

11 Zaproponowane bloki tematyczne i ilości godzin lekcyjnych to:
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 godz. Robotyka – 20 godz. Rysunek techniczny – 8 godz. Planowanie pracy – 3 godz. Krawiectwo – 6 godz. Fotografia – 4 godz. Elektrotechnika – 7 godz.

12 Zaproponowane bloki tematyczne i ilości godzin lekcyjnych to:
Papieroplastyka – 6 godz. Modelarstwo – 5 godz. Podstawowe informacje o ruchu drogowym – 4 godz. *Prezentacje multimedialne oraz tworzenie dokumentacji projektowej – 10 godz. *Doświadczenia z fizyki – 20 godz. * W formie obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych lub w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

13 Program nauczania I. Ogólne założenia programu. II. Główne cele edukacyjne i wychowawcze. III. Realizowane treści. IV. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania. V. Szczególne cele edukacyjne i wychowawcze. VI. Ocenianie osiągnięć uczniów. VIII. Ewaluacja programu.

14 Program nauczania Dział programu Temat lekcji Liczba godzin
Treści nauczania Formy realizacji Robotyka Ciężki czy “plaskaty” kto kogo przeciągnie? 2 elementy konstrukcyjne wpływające na siłę pojazdów problematyka wielu silników na jednej osi wykorzystania przekładni różnicowania wielkości kół i wykorzystania gąsienic praca w zespołach tworzenie pojazdów holujących dyskusja na temat: jak osiągnąć największą moc? Kto kogo, czyli sumo w świecie robotów. elementy konstrukcyjne wpływające na siłę i stabilność pojazdów problem utrzymania równowagi i przyczepności tworzenie pojazdów spychających dyskusja na temat: jak osiągnąć największą moc i przyczepność? dyskusja na temat strategii wygrywającej i jej wpływu na konstrukcję pojazdu

15 Program nauczania Dział programu Wiadomości Umiejętności Postawy
Robotyka zna historię powstania zestawu Mindstorm zna zasady działania zestawu Mindstorm zna typy czujników i zasady ich działania zna zasady działania przekładni zna zalety i wady korzystania z napędu kołowego i gąsienicowego zna metody stabilizacji pojazdów i konstrukcji stałych zna metody powiększające przyczepność pojazdów i konstrukcji stałych zna zasady działania dźwigni i kołowrotu zna właściwości fizyczne obiektów powodujące widzenie ich w różnych kolorach zna sposoby korzystania z instrukcji warunkowej (jeśli) oraz z pętli (dopóki) zna zasady działania przeciwwagi zna zasady działania bloczków dokładne analizowanie problemu projektowanie rozwiązania twórcza dyskusja w zespole zastosowanie maszyn prostych w praktyce stosowanie instrukcji warunkowych oraz pętli w programowaniu jest rzetelny w procesie analizy i projektowania twórczo rozwiązuje problemy szanuje opinie i koncepcje innych członków zespołu

16 Poradnik dla nauczyciela
I. Treści i metody oraz formy realizacji zajęć w programie TECH-INFO. II. Ocenianie osiągnięć uczniów. III. Indywidualizacja oceniania uczniów. IV. Ocena uczniów z zaleceniami PPP. V. Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny. VI. Przykładowe scenariusze lekcji. VII. Skrypt ucznia. Odpowiedzi pomocnicze.

17 Poradnik dla nauczyciela
Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: – aktywność na lekcjach; – prace wytwórcze wykonywane na lekcjach; – zadania dodatkowe; – odpowiedzi ustne; – testy; – zadania domowe; – przygotowanie uczniów do zajęć.

18 Poradnik dla nauczyciela
SCENARIUSZ do przedmiotu fizyka Temat: Ruch ciał w polu grawitacyjnym Ziemi Liczba godzin na realizację tematu: 2 h Dydaktyczne i wychowawcze cele zajęć Uczeń po zajęciach: zna zjawisko spadku swobodnego oraz spadku z oporem powietrza, potrafi sprawdzić, że: ciała spadają w dłuższym czasie (z tej samej wysokości), gdy opór powietrza nie jest pomijalnie mały, wszystkie ciała bez względu na masę spadają w próżni w jednakowym czasie (z tej samej wysokości), wszystkie ciała spadają w jednakowym czasie (z tej samej wysokości), gdy opór powietrza jest pomijalnie mały potrafi wyznaczyć wartość przyspieszenia ziemskiego, zna wartość przyspieszenia g = 9,8 m/s2 (w przybliżeniu 10 m/s2) rozróżnia spadek swobodny i spadek z oporem powietrza, wie, że spadek swobodny jest ruchem jednostajnie przyspieszonym. wie, co to jest siła ciężkości (przyciągania ziemskiego), zna siłę działającą w czasie spadku swobodnego, wzór na siłę przyciągania ziemskiego…

19 Skrypt ucznia – odpowiedzi pomocnicze
Rysunek techniczny Na podstawie dostępnych źródeł wykonaj zadania: 1. Przypatrz się rysunkom wymiarowania i opisz zasady wymiarowania. 2. Wymiary i sposób zapisu na rysunku podaje się: wymiary rzeczywiste, wymiary podaje się w milimetrach, przy liczbach wymiarowych nie podaje się jednostki wymiarowej „mm”, liczby wymiarowe pisane są pismem technicznym, którego wysokość wynosi min. 3,5 mm, liczby wymiarowe nie dotykają linii wymiarowych i są pisane na ich środku.

20 Skrypt dla ucznia W Skrypcie dla ucznia znajdują się podstawowe wiadomości z poszczególnych działów oraz ćwiczenia i zadania, umożliwiające pracę na lekcji lub w domu. Pozwala to na utrwalenie wiadomości oraz umiejętności uczniów. Interesujące treści i szata graficzna Skryptu mają przyczynić się do urozmaicenia lekcji, rozwoju twórczych i kreatywnych działań uczniów oraz rozbudzenia zainteresowania przedmiotami technicznymi.

21 Skrypt dla ucznia Krawiectwo
Na podstawie dostępnych źródeł wykonaj zadania: Dobierzcie się w grupy trzyosobowe i wykonajcie pomiary sylwetki – zdjęcie miary. Pomiary własnej sylwetki zapiszcie na karcie pracy. Obwód klatki piersiowej - Obwód talii – Obwód bioder – Szerokość pleców – Długość stanu - Długość ramienia – Długość rękawa – Obwód ręki – Długość całkowitą modelu (chłopcy – od szyi do bioder, dziewczęta – od szyi do kolan) – Obwód szyi –

22 Skrypt dla ucznia Modelarstwo
Na podstawie dostępnych źródeł wykonaj zadania: 1. W jakich zawodach wykorzystuje się umiejętności modelarskie?  2. Jakie informacje, umiejętności i cechy konstruktora wpływają na powstanie dobrego modelu?

23 Skrypt dla ucznia Obwody elektryczne Do dyspozycji masz następujące przyrządy: • dwa mierniki uniwersalne • opornik, żarówka • baterie 1,5V, zasilacz niskiego napięcia • przewody z końcówkami • pręt grafitowy, spinacz biurowy  Ćwiczenie 1. Sprawdź doświadczalnie słuszność prawa Ohma. Zbuduj układ pomiarowy według schematu. Ustaw kolejno wartości napięcia podane w tabeli. Za każdym razem zmierz natężenie prądu płynącego w obwodzie. Wyniki pomiaru wpisz do tabeli.

24 Dodatkowe materiały dydaktyczne dla nauczyciela
Jako dodatkowy produkt przygotowaliśmy dla nauczycieli przydatne materiały dydaktyczne. Zawierają one prezentacje multimedialne, wyposażone w podstawowe wiadomości pomocne do przeprowadzenia wybranych lekcji. W materiałach tych znajdują się też karty prac dla uczniów, poszerzające ich umiejętności i wiedzę.

25 Przykładowa prezentacja

26 Przykładowa karta pracy ucznia
Temat: Ścigamy się czyli nasz robot ma być jak najszybszy I . Czynności wstępne: 1.Zastanów się jakie cechy konstrukcji wpływają na szybkość pojazdu. 2.Przedyskutuj swoje pomysły w zespole. II. Budowa. III. Faza testów: W trakcie budowy wykonujcie testy. Zapisujcie wyniki i notujcie jakie zmiany wprowadzacie w konstrukcji. IV. Faza końcowa – wyścigi. Zapisz czasy przejazdów. V. Podsumowanie – dyskusja końcowa. Wypisz jakie cechy konstrukcji wpływają na szybkość pojazdu.

27 Pilotaż Realizacja programu TECH-INFO obejmuje 95 godzin zajęć dydaktycznych, w tym: 65 godzin zajęć technicznych wraz z modułem robotyki; 20 godzin zajęć z fizyki; 10 godzin zajęć z informatyki. W czasie pilotażu zajęcia doświadczalne z fizyki oraz zajęcia informatyczne będą realizowane w: GM nr 94 w formie zajęć dodatkowych; SG nr 1 w formie zajęć edukacyjnych, gdyż w ramach SPN na zajęcia z fizyki i informatyki przeznaczono większą liczbę godzin.

28 Innowacyjne pomysły edukacyjne można wdrażać w każdej szkole!
Program TECH – INFO opracowują i realizują szkoły w Warszawie: Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego Gimnazjum nr 94


Pobierz ppt "TECH – INFO technika, fizyka, informatyka Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google