Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposoby inwestowania oszczędności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposoby inwestowania oszczędności"— Zapis prezentacji:

1 Sposoby inwestowania oszczędności
Kamila Górska kl. III a III LO im. S.B. Lindego w Toruniu

2 "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska
Inwestowanie to lokowanie środków w różnego rodzaju inwestycje. Ma ono na celu nie tylko osiągnięcie zysku, ale również rozwój. Są to aktywne działania i starania mające na celu podniesienie naszych wartości i otwieranie nowych perspektyw, obarczonych jednak ryzykiem w zależności od skali i form przedsięwzięcia. Najpopularniejszą ciągle formą inwestowania pieniędzy jest lokowanie ich w banku. Jest to forma bezpiecznego inwestowania lecz małozyskownego. "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

3 "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska
Jak zacząć? Jeśli dysponujesz niewielką kwotą - poniżej 50,000 złotych i chcesz z niej skorzystać w krótkim czasie, poleca się zakup obligacji lub wpłacenie kwoty na lokatę. Przy większych kwotach jest więcej możliwości. Duże pieniądze można podzielić i zainwestować na różne sposoby. W takiej sytuacji najlepiej udać się do doradcy zawodowego. Firm doradczych na polskim rynku jest bardzo wiele, ale najlepiej udać się do tych, które na rynku są dobrze znane, a ich pozycja od lat jest ugruntowana. Tylko doświadczeni ludzie udzielą fachowej pomocy i wprowadzą w świat inwestycji. "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

4 W tym roku warto inwestować w :
fundusze inwestycyjne obligacje akcje lokaty terminowe nieruchomości złoto i srebro monety kolekcjonerskie "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

5 "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska
  Obligacje To bardzo bezpieczne papiery wartościowe. Zainwestowane pieniądze mogłyby przepaść tylko wówczas, jeśli zbankrutowało by państwo. Ceny obligacji na rynku wtórnym mogą się wahać, jednak nie są to duże zmiany. Ten, kto emituje obligacje, zaciąga pożyczkę u kupującego. Emitent zobowiązuje się do wykupienia obligacji, czyli spłaty uzyskanych środków po upływie określonego czasu.  . "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

6 "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska
Rodzaje obligacji Obligacje rynkowe – dają możliwość obrotu nimi na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz możliwość sprzedaży z rachunku rejestrowego, mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym na podstawie umów sprzedaży lub darowizny. Obligacje oszczędnościowe – mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym na podstawie umowy sprzedaży lub darowizny. Nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Obligacje oszczędnościowe są emitowane co miesiąc i sprzedawane zawsze po cenie równej wartości nominalnej, tj. 100zł. Do obligacji oszczędnościowych zalicza się obligacje dwuletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

7 Rodzaje obligacji ze względu na termin wykupu
- o stałym oprocentowaniu – kupujący takie obligacje wie od początku, jakie odsetki otrzyma w momencie wykupu - o zmiennym oprocentowaniu – oprocentowanie takich obligacji zmienia się w zależności od czynnika zewnętrznego np. inflacji, w stosunku do której określone jest oprocentowanie - zerokuponowe – nie są oprocentowane; sprzedawane są po cenie emisyjnej niższej od nominalnej np. obligacja o nominale 100 zł sprzedawana jest po cenie emisyjnej 95 zł (zysk w momencie wykupu wynosi 5 zł na każdej obligacji) "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

8 "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska
Akcje  Akcja jest papierem wartościowym stwierdzającym udział w spółce akcyjnej, która jest własnością akcjonariuszy. Na akcjach można zarobić o wiele więcej niż na obligacjach, ale o wiele wyższe jest też związane z nimi ryzyko. Ryzyko to wiąże się ze spadkiem kursu akcji spowodowanym np. niskimi zyskami czy stratami spółki lub innymi czynnikami jak kryzys gospodarczy, czy zmiany kursów walut. Czasami trzeba czekać nawet kilka lat na wzrost kursu akcji spółki, czasami też zarobić można na akcjach spółki nawet w przeciągu kilku dni.  "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

9 Rodzaje akcji - imienne i na okaziciela
- imienne i na okaziciela - aportowe (za wniesione rzeczy do spółki) i gotówkowe (nabyte za gotówkę) - zwykłe i uprzywilejowane (uprzywilejowanie może dotyczyć np. dodatkowego głosu na WZA lub prawie do dywidendy w każdym wypadku) "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

10 Porównanie akcji i obligacji
OBLIGACJE AKCJE Posiadacz obligacji: Posiadacz akcji (akcjonariusz): - jest pożyczkodawcą - jest udziałowcem spółki akcyjnej - ma zapewniony dochód (odsetki) - ma szansę na dochód w postaci dywidendy (gdy spółka osiąga zysk) - nie ponosi odpowiedzialności za straty emitenta - narażony na straty tak, jak spółka akcyjna "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

11 Fundusze inwestycyjne
Fundusz inwestycyjny posiada kapitał złożony z wpłat dokonywanych przez jego uczestników. Kapitał ten jest inwestowany w papiery wartościowe lub inne aktywa (np. lokaty, waluty lub nieruchomości).   Chcąc zainwestować w wybrany fundusz inwestycyjny inwestor nabywa tzw. jednostki uczestnictwa. Stanowią one tytuł prawny do uczestnictwa w dochodach wypracowanych przez fundusz. "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

12 Wybierając fundusz inwestor powinien wziąć pod uwagę:
- rodzaj funduszu, - cel inwestycyjny funduszu, - politykę inwestycyjną funduszu, - koszty związane z uczestnictwem w funduszu, - czas, na jaki fundusz został utworzony, - zasady realizacji dochodów z inwestycji, - ocenę ratingową. "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

13 Korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne:
- korzystamy z usług doświadczonych specjalistów - dywersyfikacja portfela (wybieramy rodzaj funduszu inwestycyjnego) - efektywność inwestycji (fundusz inwestuje w różne instrumenty finansowe) - płynność – jednostki uczestnictwa możemy umorzyć (sprzedać) w każdej chwili, więc mamy szybki dostęp do naszych pieniędzy "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

14 Podział funduszów ze wzgl. na ryzyko inwestycyjne
Typ funduszu W co inwestuje? Zysk i ryzyko Agresywne (np. fundusze akcji) akcje (średni ich udział wynosi 90 %) bardzo wysoki zysk, największe ryzyko Zrównoważone (np. fundusze stabilnego wzrostu) obligacje oraz akcje (średni udział akcji wynosi 50%) wyższy zysk dzięki akcjom, niższe ryzyko dzięki obligacjom Bezpieczne (np. fundusze pieniężne, obligacji) papiery wartościowe o stałym dochodzie (bony i obligacje skarbowe) i depozyty bankowe. zysk niewielki, ale pewny "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

15 "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska
Lokaty to wciąż najpopularniejszy sposób oszczędzania pieniędzy. Zyski są większe niż przy prowadzeniu zwykłego rachunku bankowego, a ryzyko mniejsze niż przy inwestowaniu w papiery wartościowe. Im większy nasz wkład, tym wyższe oprocentowanie, które może zaproponować nam bank. Większość instytucji określa minimalną kwotę, od której można założyć rachunek lokaty. Są dobrymi formami inwestowania dla osób obawiających się ryzyka i chcących od razu wiedzieć ile mogą na danej inwestycji zarobić. "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

16 "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska
Rodzaje lokat Lokata terminowa- można ją założyć mając niewielkie oszczędności, określamy, na jaki długo chcemy złożyć pieniądze, zazwyczaj jest to okres od miesiąca do nawet 10 lat, wcześniejsza rezygnacja wiąże się z utraceniem naliczonych odsetek. Lokata rentierska- co miesiąc (lub w innym okresie czasu) otrzymujemy naliczone odsetki. Umowę podpisujemy na konkretny okres czasu, a rezygnując z niej wcześniej, ponosimy konsekwencje finansowe, można na bieżąco korzystać z pomnożonych pieniędzy Lokata progresywna- daje możliwość dopłacania określonych kwot pieniędzy do wpłaconej wcześniej gotówki, oprocentowanie wzrasta wraz ze zwiększającym się kapitałem Lokata dynamiczna- oprocentowanie wzrasta wraz z czasem jej trwania, stały dostęp do gotówki, możemy w każdej chwili wycofać nasz kapitał i zachować odsetki proporcjonalne do okresu utrzymania lokaty "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

17 Monety kolekcjonerskie
to świetny sposób na inwestycję i zarobek Rynek numizmatyczny jeszcze do niedawna był bardzo chwiejny, co wiązało się z ogromnym ryzykiem inwestowania w monety. Wszystko jednak wskazuje na o, że rynek numizmatyczny jest coraz bardziej stabilniejszy. W chwili obecnej zapanował na tym rynku spokój i w przyszłości najprawdopodobniej taki stan się utrzyma. "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

18 "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska
Złoto i srebro Złoto uważane za najbezpieczniejszą lokatę przynosi spore zyski. Jest pewną inwestycją, dlatego wielu decyduje się zainwestować w to kruszywo przy okazji inwestycji w akcję czy obligację, licząc się z ewentualną stratą na giełdzie papierów wartościowych zabezpieczają się pewnym zyskiem na złocie. Panująca od lat hossa przynosi coraz to bardziej pozytywne prognozy. W opiniach wielu ekspertów, panująca od lat hossa to dopiero początek tego co czeka nas w najbliższym czasie. Srebro, które pełniło przed laty rolę pieniądza,  jest tańszym kruszcem od złota to w skali procentowej, ale właśnie srebro dało wyższe zyski. "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

19 "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska
Nieruchomości Kupno mieszkania czy budowa domu jest jedną z najbezpieczniejszych form lokowania pieniędzy. Fachowcy twierdzą, że już wkrótce można będzie zarobić na kupnie maszkania około 30 procent, na kupnie działki 25 procent. Już wkrótece przewiduje się, że opłacalność zakupu domu będzie zbliżona do zakupu mieszkań i działek. Na ludzi coraz mniej oddziałuje już bariera pół miliona złotych. Normą stają się kredyty hipoteczne i obciążanie budżetów domowych na długie lata. Przy stałych zarobkach kredyty nie są aż tak obciążające jak dawniej. Coraz więcej ludzi decyduje się na kupno domów mieszkań czy działek. "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

20 Czy warto inwestować systematycznie?
Doświadczenia wskazują, że w fundusze zrównoważone i akcyjne korzystniej jest systematycznie inwestować mniejsze kwoty niż jednorazowo wpłacić większą sumę z zamiarem wycofania jej po wielu latach. Inwestując, np. co miesiąc, określoną kwotę wiemy, że niepomyślny okres na giełdzie jest stosunkowo krótki w porównaniu do założonego czasu naszej inwestycji i kolejne wpłaty zostaną wniesione przy innych, prawdopodobnie korzystniejszych, warunkach rynkowych. W ten sposób ponoszone przez nas ryzyko jest rozkładane w czasie i będzie zdecydowanie mniejsze. "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska

21 Źródła www.finanseosobiste.pl www.przedsiebiorczosc.republika.pl
Robert Kiyosaki "Bogaty ojciec, Biedny ojciec" P. Samuelson, W. Nordhaus : Ekonomia 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN "Sposoby inwestowania oszczędności" Kamila Górska


Pobierz ppt "Sposoby inwestowania oszczędności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google