Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypadki za granicą i z udziałem cudzoziemców – jak uzyskać odszkodowanie? Warszawa, 31 lipca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypadki za granicą i z udziałem cudzoziemców – jak uzyskać odszkodowanie? Warszawa, 31 lipca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Wypadki za granicą i z udziałem cudzoziemców – jak uzyskać odszkodowanie?
Warszawa, 31 lipca 2012 r.

2 Wypadek za granicą z udziałem samochodu z Polski:
Niezbędne dane: numer rejestracyjny pojazdu sprawcy wypadku, marka i model pojazdu sprawcy, numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy wezwać Policję lub sporządzić ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Po powrocie do Polski szkodę zgłaszamy w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy wypadku.

3 Oświadczenie z miejsca zdarzenia drogowego
Oświadczenie z miejsca zdarzenia drogowego (o ile nie korzystamy z gotowego druku) powinno określać datę, godzinę i miejsce zdarzenia, imiona i nazwiska oraz adresy jego wszystkich uczestników w tym świadków, numery rejestracyjne pojazdów, numery polis i wskazanie towarzystwa ubezpieczeń z którym została zawarta umowa ubezpieczenia OC, okres ubezpieczenia, zakres uszkodzeń pojazdów, ewentualnie wskazanie szkód w przewożonych rzeczach, przebieg zdarzenia najlepiej na szkicu miejsca zdarzenia, opis miejsca zdarzenia w szczególności znaków drogowych. Oświadczenie winno też wskazywać, który z uczestników przyznał się do spowodowania zdarzenia. O ile dysponujemy aparatem fotograficznym możemy wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia i polisy.

4 Warto mieć ze sobą, na wszelki wypadek, gotowy druk oświadczenia
Żródło: PBUK

5 Wypadek za granicą z udziałem samochodu z EOG lub Szwajcarii (1)
Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): wszystkie państwa Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia.

6 Wypadek za granicą z udziałem samochodu z EOG lub Szwajcarii (2)
Niezbędne dane: numer rejestracyjny i marka pojazdu sprawcy, kraj rejestracji pojazdu sprawcy, numer polisy i nazwa TU sprawcy, dane kierowcy (imię i nazwisko, adres). Wzywamy Policję lub sporządzamy oświadczenie.

7 Wypadek za granicą z udziałem pojazdu z EOG lub Szwajcarii (3)
Szkodę należy zgłosić do TU, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC lub do reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń w Polsce, Reprezentanta w Polsce możemy ustalić za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (www.pbuk.pl), Jeżeli nie znamy nazwy towarzystwa ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC możemy zwrócić się do PBUK celem ustalenia niezbędnych danych wypełniając formularz zapytania o ubezpieczyciela sprawcy szkody.

8 Wypadek za granicą z udziałem pojazdu spoza EOG i Szwajcarii ale z kraju honorującego Zieloną Kartę (1) Albania, Andora, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja Czarnogóra, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina. Głównym celem Systemu Zielonej Karty jest zapewnienie, aby poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mogli otrzymać należne im odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą oraz aby zmotoryzowani nie byli zmuszeni do nabywania ubezpieczenia OC komunikacyjnego na granicy każdego z odwiedzanych przez nich krajów.

9 Wypadek z udziałem samochodu spoza EOG i Szwajcarii ale z kraju honorującego Zieloną Kartę (2)
Niezbędne dane: numer rejestracyjny i marka pojazdu sprawcy, kraj rejestracji pojazdu, numer Zielonej Karty i okres jej ważności, nazwa TU, które wystawiło Zieloną Kartę, dane kierowcy (imię i nazwisko, adres). Należy wezwać Policję lub sporządzić ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia.

10 Wypadek z udziałem samochodu spoza EOG i Szwajcarii ale z kraju honorującego Zieloną Kartę (3)
Szkodę należy zgłosić do Biura Narodowego  kraju zdarzenia (dane kontaktowe znajdują się na odwrocie Zielonej Karty). Biuro udzieli poszkodowanemu instrukcji co do dalszego postępowania. Biuro Narodowe to zawodowa organizacja ubezpieczycieli prowadzących w danym kraju działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Biuro Narodowe jest uznane przez rząd danego państwa.

11 Wypadek z udziałem samochodu spoza EOG i systemu Zielonej Karty - na terenie EOG i Szwajcarii (1)
Posiadacz pojazdu zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii, wjeżdżając do jednego z tych krajów i nie posiadając Zielonej Karty jest obowiązany przed przekroczeniem granicy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - tzw. ubezpieczenie graniczne. 

12 Wypadek z udziałem samochodu spoza EOG i Systemu Zielonej Karty – na terenie EOG i Szwajcarii (2)
Niezbędne dane: dokładna data i miejsce zdarzenia, numer rejestracyjny i marka pojazdu sprawcy, numer ubezpieczenia granicznego i okres ważności, nazwa ubezpieczyciela, który wystawił ubezpieczenie graniczne. Należy wezwać Policję lub sporządzić wspólne oświadczenie. W celu likwidacji szkody należy skontaktować się z ubezpieczycielem, który wystawił polisę ubezpieczenia granicznego.

13 Wypadek z udziałem samochodu spoza EOG i Systemu Zielonej Karty – na terenie kraju rejestracji samochodu Najtrudniejsza droga po odszkodowanie: Poszkodowany ma tylko jedną możliwość - zgłoszenie roszczenia do miejscowego ubezpieczyciela i dochodzenie praw w miejscowym sądzie. Przykład: z ostatniego raportu Banku Światowego wynika, że dochodzenie należności sądowej w Egipcie w wysokości ok. 12 tys. USD trwa ponad 1000 dni i kosztuje ok. 26 % roszczenia.

14 Wypadek za granicą – postępowanie sądowe
 Jeśli chodzi o szkody, za które odpowiadają ubezpieczyciele z państw Unii Europejskiej i miały one miejsce za granicą Polski - o ile nie dojdziemy do porozumienia z reprezentantem do spraw roszczeń takiego ubezpieczyciela w Polsce pozostaje nam pozew sądowy przeciwko ubezpieczycielowi. W przypadku UE ubezpieczyciela można pozwać przez sąd miejsca zamieszkania poszkodowanego (obywatel Polski pozywa w Polsce). Gdy zagraniczny ubezpieczyciel nie wykona dobrowolnie prawomocnego orzeczenia zasądzającego od niego odszkodowanie, należy wystąpić o uznanie orzeczenia przed zagranicznym sądem. To prosta procedura i trwa np. w Niemczech ok. 3 tygodni. Proces przeciwko zagranicznemu ubezpieczycielowi przed polskim sądem trwa mniej więcej tyle samo co przeciwko polskiemu.

15 Wypadek w Polsce z udziałem cudzoziemca (1)
z udziałem samochodu zarejestrowanego w EOG, Szwajcarii, Andorze, Chorwacji lub Serbii lub posiadającego ubezpieczenie graniczne: numer rejestracyjny i marka pojazdu sprawcy, kraj rejestracji pojazdu sprawcy, numer polisy i nazwa ubezpieczyciela sprawcy, dane kierowcy i sprawcy. 2) Z udziałem pojazdu, który posiada Zieloną Kartę: dodatkowe dane: numer Zielonej Karty, okres ważności, nazwa wystawcy

16 Wypadek w Polsce z udziałem cudzoziemca (2)
Należy wezwać Policję lub sporządzić ze sprawcą oświadczenie. Trzeba sprawdzić na stronie PBUK czy towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy ma nominowanego korespondenta na terenie Polski. Jeśli tak, roszczenia zgłaszamy w jego jednostce terenowej, najbliżej miejsca zamieszkania poszkodowanego. W przypadku, gdy zagraniczny ubezpieczyciel nie posiada korespondenta w Polsce, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem PZU lub Warty i tam zgłosić szkodę (podobnie gdy poszkodowany nie wie w jakim towarzystwie był ubezpieczony sprawca).

17 Wysokość roszczeń w różnych krajach
Średnie roszczenie z tytułu Szkody OC (w euro) Polska 3 148 Austria 5 320 Belgia 15 700 Francja 16 900 Grecja 24 801 Niemcy 14 842 Portugalia 12 154 Szwajcaria 42 063 Wielka Brytania 16 693 Włochy 13 233 Źródło: The European Insurance Market, 2010

18 asdfasfas


Pobierz ppt "Wypadki za granicą i z udziałem cudzoziemców – jak uzyskać odszkodowanie? Warszawa, 31 lipca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google