Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZEŚCIOLATKI IDĄ DO SZKOŁY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZEŚCIOLATKI IDĄ DO SZKOŁY"— Zapis prezentacji:

1 SZEŚCIOLATKI IDĄ DO SZKOŁY

2 Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki?
Doświadczają Państwo wielu niepokojów, czy dziecko jest już gotowe do przyjęcia tego pierwszego, poważnego obowiązku. Do wejścia na drogę, której pokonanie zajmie mu kilkanaście lat. Czy da sobie radę? Jak sprawdzi się w roli ucznia? Troskliwi rodzice zawsze chcą przewidzieć trudności i zabezpieczyć się przed nimi. Marzą, aby nauka była dla ich dzieci fascynującym poznawaniem świata, a nie jak to odczuwają niektóre dzieci, nudnym, trudnym i bezsensownym zajęciem. Zastanawiają się na pewno, co mogą zrobić, jak pomóc dziecku, aby osiągnęło ten poziom dojrzałości, jakiego wymaga szkoła.

3 Pojęcie dojrzałości szkolnej, obejmuje zarówno jego rozwój psychiczny, fizyczny, umysłowy, emocjonalno – społeczny, jak i poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia.

4 Każdy z rodziców obserwując dziecko, słuchając go, może w przybliżeniu określić czy dziecko osiągnęło ten poziom dojrzałości, którego wymaga nauka w szkole. Rozwój dziecka w poszczególnych sferach musi być harmonijny, to znaczy taki, by w każdej dziedzinie tempo zmian było podobne. Wówczas wszystkie aspekty rozwoju pozostaną w ścisłym związku.

5 O tym, czy dziecko jest prawidłowo rozwinięte pod względem fizycznym decyduje lekarz. To on ocenia jego stan zdrowia po badaniu i dostarcza rodzicom informacji o jego wynikach.

6 Przyszły pierwszoklasista powinien nawiązywać kontakty w dużej grupie, posiadać umiejętność rozwiązywania konfliktów, skupić uwagę na zadaniu, współpracować z innymi dziećmi, rozumieć zasady rywalizacji. Powinien kontrolować emocje i panować nad nimi. O społecznej dojrzałości dziecka świadczy jego stopień samodzielności, zwłaszcza w czynnościach samoobsługowych, samodzielnie powinien się ubrać i rozebrać, wiązać buty, zapinać guziki, korzystać z toalety. Dziecko gotowe do szkoły jest obowiązkowe, starannie wykonuje zadania, jest systematyczne. Dziecko dojrzale emocjonalnie cechuje też pewna równowaga psychiczna i umiejętność reagowania adekwatnie do sytuacji. Dziecko dojrzałe emocjonalnie nie wpadnie w panikę, czy histerię,, bądź w skrajnych przypadkach zademonstruje całą gamę agresywnych zachowań gdy np. nauczyciel je skrytykuje. Dzieci niezrównoważone z błahego powodu wybuchają, złoszczą się i płaczą, a inne wycofują się i unikają konfliktów z rówieśnikami. Dojrzałość emocjonalna dziecka przejawia się poprzez wyrażanie wdzięczności, przyjaźni, solidarności, życzliwości. Przeżywa radości i smutki nie tylko własne, ale i kolegi. Jest empatyczne .

7 Gotowość szkolna to nie tylko dojrzałość emocjonalna, ale i intelektualna. To oczywiście nie tylko zasób wiedzy o świecie, o bliższym i dalszym otoczeniu, o życiu przyrody i ludzi, ale i spostrzegawczość, umiejętność myślenia i wypowiadania się. O umysłowej dojrzałości świadczy jego chęć odkrywania świata. Dziecko przygotowane do szkoły potrafi słuchać innych, skupić się na tym, co inni mówią lub na tym, co robi. Rozumie polecenia dorosłych, swobodnie wypowiada się w mowie potocznej. Bogaty zasób słów powinien pozwolić mu porozumiewać się w sposób zrozumiały nie tylko z rodzicami i najbliższymi kolegami, ale i z innymi osobami z jego otoczenia.

8 Dziecko powinno umieć wyrażać pragnienia i dzielić się wrażeniami
Dziecko powinno umieć wyrażać pragnienia i dzielić się wrażeniami. O rozwoju umysłowym dziecka świadczą też jego rysunki i sposób ich wykonywania. Rysunek dziecka spostrzegawczego będzie bogatszy w szczegóły, bardziej kolorowy. Dziecko gotowe do szkoły stara się ukończyć pracę, doprowadzić czynność do końca. Mniej dojrzałe nie finalizuje prac, przerywa zadania, kaprysi, nie dając się namówić na jej zakończenie. Bardzo ważna jest zdolność analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. Im pełniejsza dojrzałość psychiczna, emocjonalna, społeczna, fizyczna i umysłowa dziecka przekraczającego próg szkoły, tym większa gwarancja jego powodzenia w nauce.

9 Aby próg szkolny dziecko przekroczyło w miarę spokojnie, bez stresu, należy je do tego przygotować :
-nigdy nie wolno straszyć dziecka szkołą, nauczycielami, -wzbudzać w nim radość, że idzie do szkoły, -pozwolić na aktywne uczestnictwo w czynnościach przygotowawczych (zakupy przyborów szkolnych, przygotowanie pokoju, czy kącika do nauki)

10 - stworzyć odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju :
ład, spokój, pogodna atmosfera w domu, utrzymanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem, przestrzeganie stałego rozkładu dnia, wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości, punktualności, zapewnienie kontaktu z rówieśnikami zainteresowanie jego pobytem w szkole, przeglądanie zeszytów, chwalmy, zachęcajmy do pracy, w przypadku trudności szukajmy pomocy, współpracujmy z nauczycielami, nie wyręczajmy dziecka w obowiązkach szkolnych.

11 Wysyłając swoje dziecko do szkoły należy się zastanowić nad wszystkimi czynnikami gwarantującymi sukces. Jeśli wszytko jest w porządku, nie ma się nad czym zastanawiać, jeśli potrzebna jest pomoc specjalisty, nie obawiajcie się po nią sięgnąć. Stawka jest niebagatelna, a od startu w dużej mierze zależy miejsce na mecie.

12 Lista pytań jakie powinni zadać sobie rodzice dzieci sześcioletnich.
Czy dziecko potrafi : 1.Samo zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki tak / nie 2. Skakać na jednej nodze, na obu nogach tak / nie 3. Czy chętnie bierze udział w zabawach ruchowych tak / nie 4. Lepić z plasteliny tak / nie 5. Ciąć nożyczkami wg wytyczonej linii prostej i krzywej tak / nie 6. Czy prawidłowo wymawia wszystkie głoski? tak / nie 7. Czy w opowiadaniu posługuje się pełnymi zdaniami? tak / nie 8. Czy wyraża się poprawnie pod względem gramatycznym tak / nie 9. Czy łatwo dobiera właściwe słowa? tak / nie 10. Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej? tak / nie

13 11. Czy posługuje się zawsze jedną ręką w pracach wymagających wyboru?
tak / nie 12. Kolorować obrazek nie wykraczając poza linie tak / nie 13. Obchodzić się z przyborami do pisania, czy lubi rysować tak / nie 14. Narysować postać ludzką, która jest kompletna, a części ciała rozmieszczone są właściwie tak / nie 15. Grupować klocki wg barwy, kształtu, wielkości tak / nie 16. Znaleźć kilka różnic w dwu obrazkach pozornie identycznych tak /nie 17. Grupować przedmioty i obrazki wg określonych kryteriów tak / nie 18. Kojarzyć przedmioty lub obrazki „pasujące do siebie” np. sanki - śnieg tak / nie 19. Dobrać do wzoru takie same obrazki, litery, słowa tak / nie 20. Odtworzyć wzór z klocków tak / nie

14 21. Prawidłowo różnicować dźwięki z otoczenia tak / nie
22. Wyróżnić głoskę na początku wyrazu tak / nie 23. Różnicować dźwięki podobne np. kura - góra (k - g) tak / nie 24. Rozwiązywać proste zagadki tak / nie 25. Skupić się na wykonywanej czynności tak / nie 26. Wysłuchać poleceń, następnie zastosować się do nich tak / nie 27. Po skończonej pracy posprzątać po sobie tak / nie 28. Dokończyć rozpoczętą pracę tak / nie 29. Bawić się z rówieśnikami tak / nie 30. Podporządkować się poleceniom dorosłych tak / nie


Pobierz ppt "SZEŚCIOLATKI IDĄ DO SZKOŁY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google