Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leszno, 25 października 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leszno, 25 października 2011."— Zapis prezentacji:

1 Leszno, 25 października 2011

2 Zebranie wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie 25 października 2011

3 Walnego Zebrania Członków UTW
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków UTW 0. Otwarcie Walnego Zebrania. Wybór przewodniczącego i protokolanta. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie Regulaminu obrad oraz wyboru władz UTW. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Stwierdzenie prawomocności zebrania. Sprawozdanie z działalności UTW za okres kadencji 2007 – Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium - podjęcie Uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi UTW. Podjęcie uchwały o sposobie głosowania na Prezesa oraz członków władz UTW. Wybory Prezesa UTW. - zgłaszanie kandydatów na Prezesa, głosowanie. Ogłoszenie wyników wyboru Prezesa UTW. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu. Wybory do władz UTW Zgłaszanie kandydatów i głosowania (do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego). Ogłoszenie wyników wyboru władz UTW. Podjęcie Uchwał i wniosków. Wolne głosy i wnioski Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków UTW.

4 Władze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie wybrane
21 marca 2007r PREZYDIUM ZARZĄDU Wanda Stroińska - Prezes Grażyna Fil - Wiceprezes Maria Zielony Wiceprezes Wanda Mruk - Sekretarz Maria Cieśla - Skarbnik Izabela Streubel Andrzej Kochowicz ZARZĄD Alicja Błaszkowska-Biegała, Mieczysław Błaszczyk Werner Doliwa, Teresa Majorek, Stefania Marczyńska, Tadeusz Samol, Krystyna Świgoń Ewa Topczewska

5 Obecne władze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie
PREZYDIUM ZARZĄDU Maria Zielony - Prezes Grażyna Fil - Wiceprezes Barbara Szarszewska - Wiceprezes (od 2009r) Wanda Mruk - Sekretarz Janina Piotrowiak - Skarbnik (od 2010r) Izabela Streubel Krystyna Świgoń ZARZĄD Alicja Błaszkowska-Biegała Werner Doliwa Barbara Kaczmarek (od 2009r) Barbara Lipka – kasjer (od 2010r) Teresa Majorek, Bożena Mielnik (od 2010r) Tadeusz Samol Ewa Topczewska

6 ZMARLI CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Wanda Stroińska – Prezes Mieczysław Błaszczyk Tadeusz Samol, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, którzy zrezygnowali ze swoich funkcji: Andrzej Kochowicz, Maria Cieśla , Stefania Marczyńska,

7 Komisja Rewizyjna: Sąd Koleżeński: Zespół internetowy:
Halina Orzechowska - przewodnicząca Teresa Kolasińska Kazimiera Wierzbińska Halina Trzeciakowska Komisja Rewizyjna: Marian Zajkowski -przewodniczący Maria Bożyk Elżbieta Dyzert Krystyna Kozłowska Grażyna Wilkońska Sąd Koleżeński: Barbara Kaczmarek - superadministrator Grażyna Fil, Ewa Cegielska, Barbara Szarszewska, Iwona Radel, Grażyna Wilkońska, Werner Doliwa, Ewa Szymańska, Wanda Mruk, Teresa Majorek. Zespół internetowy: Krystyna Świgoń – redaktor naczelny Ewa Szymańska, Bożena Mielnik, Barbara Kaczmarek, Barbara Szarszewska, Iwona Radel, Piotr Kaczmarek Zespół ds.publikacji:

8 Zespół ds. projektów: Rada Słuchaczy: Elżbieta Duda- przewodnicząca
Joanna Benier, Stanisław Bojko, Ewa Cegielska, Barbara Kaczmarek, Janina Piotrowiak Barbara Szarszewska, Ewa Szymańska. Julianna Woźniak, Maria Zielony, Zespół ds. projektów: Elżbieta Dyzert – przewodnicząca, Zofia Kaczmarek, Halina Pokrzywniak, Iwona Radel, Ewa Włodarska, Teresa Matecka, Maria Wróż Rada Słuchaczy:

9 Rada Programowa Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Mendel Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania Członkowie: 1. prof. dr hab. Aleksander Zandecki Wyższa Szkoła Humanistyczna mgr Ryszard Karmoliński Wyższa Szkoła Humanistyczna 3. prof. dr hab. Inż. Czesław Królikowski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 4. mgr Zbigniew Mocek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 5. prof. Jerzy Karg PAN Turew 6. mgr Kazimierz Cadler IV Liceum Ogólnokształcące 7. mgr Jerzy Jurga Zespół Szkół Ekonomicznych 8 ` mgr Małgorzata Halec Miejska Biblioteka Publiczna 9. mgr Witold Omieczyński Muzeum Okręgowe 10. dr Tomasz Stroiński Wojewódzki Szpital Zespolony 11. mgr inż. Aleksander Świgoń Nadleśnictwo Karczma Borowa 12. Maria Zielony UTW 13. Grażyna Fil UTW 14. Krystyna Świgoń UTW

10 Muzeum Okręgowe Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Sztuki
Przyjaciele UTW: Urząd Miasta Leszna Starostwo Powiatowe Wyższa Szkoła Zawodowa Wyższa Szkoła Humanistyczna Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania Miejski Ośrodek Kultury Muzeum Okręgowe Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Sztuki Archiwum Państwowe Nadleśnictwo Karczma Borowa Wojewódzki Szpital Zespolony IV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ekonomicznych Szkoła Podstawowa nr 1 Leszczyńska Fabryka Pomp HASIM Konopa Zbigniew Drukarnia Leszno Firma Sobota

11 Przybywało nam członków :

12 Co zrobiliśmy w ciągu 1681 dni

13 Posiedzenia Zarządu 45 posiedzeń Zarządu:
45 posiedzeń Zarządu: 40 posiedzeń Prezydium Zarządu: 47 uchwał Zarządu:

14 Podpisane porozumienia o współpracy z:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową –przed rozpoczęciem kadencji Wyższą Szkołą Humanistyczną   IV Liceum Ogólnokształcącym Zespołem Szkól Ekonomicznych  Wyższą Szkołą Marketingu i Zarządzania Miejskim Domem Kultury         Muzeum Okręgowym w Lesznie Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 

15 Prezes Maria Zielony jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Federacji.
Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu, Prezes Maria Zielony jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Federacji. 11 i 12 marca 2011 roku odbyło się w Lesznie I Forum Wielkopolskich UTW podpisano Porozumienia o współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Wielkopolsce.

16 Otrzymaliśmy Certyfikat Samoakredytacji

17 które wygłosiło 219 wykładowców
Wykłady odbywały się w cyklach i obejmowały: 1 Medycyna i oświata zdrowotna. 2 Psychologia dorosłego człowieka 3 Regionalizm 4 Muzykologia 5 Historia sztuki 6 Historia kultury 7 Leszczyńscy literaci 8 Poznaj las i jego mieszkańców 9 Technologia informacyjna 10 Świat i Polska 11 Kosmetyka dojrzałej kobiety 12 Mniejszości narodowe 13 Kuchnie różnych narodów 14 Żywienie człowieka i dietetyka 15 Rehabilitacja osób starszych Spacerkiem po Lesznie Zakłady przemysłowe Leszna 18 Podstawy ekonomii w odbyło się 237 wykładów, które wygłosiło 219 wykładowców

18 Wykłady inauguracyjne:
2007/ mgr Małgorzata Halec „Stanisław Grochowiak- poeta znany?” 2008/ prof. dr hab. Wiesław Osiński „Przekroczyć niemożliwe – ku aktywności fizycznej osób starszych” 2009/ prof. dr hab. Wojciech Nawrocik „ Czy fizyka służy człowiekowi” 2010/2011 prof. dr hab. Marian Gorynia „ Współpraca gospodarki Polski z gospodarką światową” 2011/2012 prof. dr hab. Heliodor Muszyński "Jan Amos Komeński i jego szkoła"

19 Wykłady otwarte: prof. Janusz Wiśniewski „Medycyna wieku dojrzałego”
dr Maciej Matusiak „Kryzys wczoraj, dziś i jutro – jak wyjść z kryzysu” dr Filip Kaczmarek „Polska w Europarlamencie" dr Michał Michalski „Własność to odpowiedzialność” mgr inż. Iwona Wienner „Maria Leszczyńska – życie królowej Francji” prof. Czesław Królikowski „Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach UE” dr Jacek Dubisz „Akcjonariat obywatelski”

20 Wykładowcy 2007 - 2011 1 prof. Leszek Kasprzak 6 2 prof. Leszek Bajon
12 3 prof. Edmund Waszyński 4 prof. Jerzy Karg 5 prof. Janusz Wiśniewski prof.dr hab. Erwin Wąsowicz 7 prof. dr hab. Zandecki 8 prof. Dzierżymir Jankowski 9 prof. Czesław Królikowski 10 prof. Grażyna Białek- Bylka 11 doc. dr Ewa Karmolińska 3 12 doc. dr Gabriela Andrzejewska 4 13 doc. dr Radomir Miński 1 14 doc. dr Monika Filipiak 15 doc. dr Stanisław Zembrzycki 16 dr Feliks Zielnik 5 17 dr Marian Rezler 18 dr Małgorzata Bąk 8 19 dr Kamila Szymańska 32 20 dr Maciej Matusiak 21 dr Filip Kaczmarek - europoseł 22 dr Grażyna Majewska 23 dr Alina Zajadacz 2

21 Wykładowcy 2007 - 2011 40 mgr Krystyna Stankowiak 2 41
mgr Marcin Kochowicz 4 42 mgr Jacek Szubert 43 mgr Krystyna Grześkowiak 44 mgr Barbara Ratajewska 45 lek. wet. Tadeusz Banach 1 46 sędzia Jan Futro 47 poseł Wojciech Ziemniak 48 lek. med. Tomasz Gryczka 49 Adela Dankowska 50 Iwona Rabczuk 51 Renata Potrzeba 52 Karina Domagała 9 53 mgr Agnieszka Lisiecka 54 mgr Barbara Kaczmarek 55 mgr Krzysztof Moczyński 10 24 lek. med. Wanda Stroińska 2 25 mgr Małgorzata Gniazdowska 34 26 mgr inż. Aleksander Świgoń 16 27 mgr Małgorzata Halec 10 28 mgr Piotr Kaczmarek 29 mgr Urszula Osiejewska 1 30 mgr Zofia Dragan 3 31 mgr Grażyna Sobolewska 32 mgr Marian Langner 33 lek.geriatra Katarzyna Szymańska mgr Mirosława Maćkowiak 35 mgr Karol Mulczyński 5 36 mgr Karol Szymański 4 37 mgr Janina Piotrowska 38 mgr inż. Anna Majowicz 39 mgr Alina Rękoś

22 Prowadzący sekcje 1 Zajęcia komputerowe. mgr Damian Kędziora do 2007 2
Technologia informacyjna.Podstawy mgr Barbara Kaczmarek od 2007 3 Technologia informacyjna.Grupa zaawansowana mgr Piotr Kaczmarek od 2008 4 Technologia informacyjna. mgr Joanna Karaś 5 mgr Maciej Żybura 6 Cyfrowa obróbka zdjęć 7 Warsztaty taneczne Izabela Raupis od 2010 8 Fotografia Ryszard Cienki od 2009 9 Sekcja poetycko- teatralna mgr Maria Wróż 10 Sekcja filmowa od 2011 11 Zajęcia z malarstwa. mgr Maria Świtała 12 Zespół śpiewaczy mgr Anna Śróda 13 Zespół kabaretowy Zenon Baliński 14 Zespół internetowy KLUB podróżnika mgr Maria Zielony 16 Pomoc koleżeńska. inż. Alicja Błaszkowska-Biegała 17 Zajęcia plastyczne Hanna Kuberkiewicz

23 Wykłady odbywały się w:
- Wyższej Szkole Humanistycznej, - Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, - Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania, - Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego, - Miejskiej Bibliotece Publicznej Nadleśnictwie Karczma Borowa IV Liceum Ogólnokształcącym Wykłady odbywały się w: - IV Liceum Ogólnokształcącym, -Zespole Szkół Ekonomicznych - Miejskiej Bibliotece Publicznej, - MOK-u - Centrum Kultury i Sztuki, - biurze UTW -Nadleśnictwie Karczma Borowa -Szkole Podstawowej nr 13 -Klubie „Grunwald” Klubie „Obok” Szkole Podstawowej nr 1 Zajęcia sekcji odbywały się w:

24 Ważniejsze wydarzenia:
1 X lecie powstania UTW 2 Wymiana seniorów - "Suhl - Leszno" 3 Wymiana seniorów - "Leszno -Suhl" Wielkopolskie spotkania artystyczne – Międzychód 2007, 2008, 2009, 2010 5 I Forum wielkopolskich UTW 6 Pokazy mody , 2011 7 Wernisaże malarskie ,2009 8 Wernisaż fotograficzno - malarski 9 Współpraca zagraniczna. Montlucon –Leszno 2011

25 Seminaria wyjazdowe z cyklu „poznajemy gminy powiatu leszczyńskiego”
1 Krzemieniewo 2 Wijewo 3 Lipno 4 Rydzyna

26 Zajęcia rehabilitacyjno - sportowe
1 Rehabilitacja ruchowa. Instruktor od 2007 2 Zajęcia sprawnościowe w wodzie. 3 Aerobic mgr Krystyna Ratajczak od 2009 4 mgr Iwona Kłos-Rogozińska 2009 5 Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w wodzie. mgr Bożena Kaźmierczak od 2008 6 Bowling 7 Zajęcie relaksacyjne - Joga mgr Jolanta Pańczak 8 Marsz z kijkami mgr Grażyna Wilkońska 9 Brydż: „Zajęcia szkoleniowe” mgr inż. Andrzej Zielony 10 Kręgle 2008 11 Wycieczki rowerowe Tadeusz Samol

27 Lektoraty języków obcych
Język niemiecki od 2002 Język angielski Język esperanto Język francuski od 2011

28 Zajęcia rehabilitacyjno-sportowe odbywały się w:
- Centrum Leczenia i Rehabilitacji „Akwawit” - Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, - klubie „Grunwald”, - MOK-u, -Szkole Podstawowej nr 13 - Bowling Club-ie Centrum Kultury i Sztuki

29 Współpraca międzypokoleniowa
Zajęcia międzypokoleniowe w Muzeum Okręgowym -2008 z młodzieżą szkół podstawowych i specjalnych -2009 z młodzieżą szkół średnich LO i ZSE 2010 udział w projekcie Transplantacja to życie 2011 z Przedszkolem nr 18

30 Wycieczki : Z cyklu „Poznajemy stolice Europy „ ( ): Paryż i Bruksela, Budapeszt i Bratysława, Rzym, Warszawa, Ryga, Tallin i Wilno z Petersburgiem Zamki Dolnego Śląska: zamek Czocha, zamek Kliczków, zamek Grodziec, zamek Książ, zamek Legnica, zamek Grodno twierdza Kłodzko Wycieczki w nieznane 2007 – 2011: Koszuty i Machlin, Dobrzyca i Pleszew, Rawicz i Bagno, Potarzyca i Witaszyce, Rogalinek i Jaszkowo 4. Wycieczki krajoznawcze: Poznań, Lubiń, Cichowo, Karpacz, Sandomierz, Kozłówka, Kazimierz Dolny, Gostyń, Piaski, Klęka, Rakoniewice – Wolsztyn – Obra, Wschowa 5. Zwiedzamy parki i ogrody: Kórnik, Rogalin, Gołuchów, Wojsławice, Wrocław

31 Wyjazdy turystyczno- edukacyjne
Plenery malarskie (Świeradów, Międzygórze, Popowo, Poddąbie) 2. Plenery fotograficzne (Pieniny, Kotlina Kłodzka) 2. Warsztaty brydżowe (Borowice) 3. Warsztaty wokalno – kabaretowe (Wijewo, Osieczna) 2010- 2011 4. Wyjazdy do opery i teatru 5. Warsztaty zdrowia (Zubrzyca) 2007 – 2011 6. Warsztaty komputerowe (Mielno) 2009 – 2011 7. Uniwersytet letni (Przemęcki Park Krajobrazowy, Szlak Piastowski i Toruń, Żary – Żagań - Park Mużakowski, Sprewald) – 2011

32 Wycieczki rowerowe po okolicy Leszna
Spotkania przy kawie: 1 Co nowego w uniwersytecie 2 Co nowego w ZUS 3 Spotkania z ciekawymi ludźmi 4 Prezentacja zespołów artystycznych

33 współfinansowane przez:
Zrealizowaliśmy projekty współfinansowane przez: Miasto Leszno, Starostwo Powiatowe, Wojewodę Wielkopolskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Urząd Marszałkowski w Poznaniu Polsko - Amerykańską Fundację Wolności Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW

34 Zakupy sprzętu, akcesoriów, remonty
Zakupiliśmy sprzęt komputerowy i multimedialny: dwa komputer y dla sekretariatu rzutnik multimedialny i laptop 2 dyski wymienne do archiwizacji zdjęć i plików pendriwy niszczarkę, telefony komórkowe i stacjonarny, odkurzacz ekran Zakupiliśmy jednakowe stroje galowe dla chóru, zestawy dla brydżystów, antyramy dla sekcji fotograficznej, blejtramy dla sekcji malarskiej Przeprowadziliśmy remont biura. Zawiesiliśmy tablicę informacyjną na budynku

35 Obsługę księgową prowadzi Opłacamy instruktorów
Zatrudniamy: Pracownika biurowego na ½ etatu Sprzątaczkę na umowę - zlecenie Obsługę księgową prowadzi na zlecenie biuro rachunkowe. Opłacamy instruktorów większości sekcji

36 Działalność wydawnicza Opracowujemy prezentacje multimedialne
i multimediana Wydaliśmy: 2 foldery informacyjne biuletyn po Konferencji naukowej „Aktywność pozazawodowa 50+” – z okazji X lecia UTW 2 biuletyny opisujące naszą roczną działalność Prowadzimy witrynę internetową Prowadzimy galerię sekcji artystycznych Opracowujemy prezentacje multimedialne o naszej działalności.

37 Bierzemy udział w: Konferencjach krajowych i międzynarodowych UTW,
Szkoleniach specjalistycznych, Jubileuszach zaprzyjaźnionych UTW, Inauguracjach roku akademickiego ościennych UTW i uczelni leszczyńskich, Konferencjach i wystawach organizowanych na terenie Leszna

38 Statystyka odwiedzin witryny
zarejestrowanych użytkowników: 243 fotografii w galerii :  .4325 średnia ilość wizyt w miesiącu: 3076 dziennie: 128

39 Bądź obiektywny chwal nas
Autor: Piotr Kaczmarek

40 No i koniec ... Czas do domu...


Pobierz ppt "Leszno, 25 października 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google