Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leszno, 25 października 2011. Zebranie wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie 25 października 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leszno, 25 października 2011. Zebranie wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie 25 października 2011."— Zapis prezentacji:

1 Leszno, 25 października 2011

2 Zebranie wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie 25 października 2011

3 0. Otwarcie Walnego Zebrania. Wybór przewodniczącego i protokolanta. 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Zatwierdzenie Regulaminu obrad oraz wyboru władz UTW. 3.Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4.Stwierdzenie prawomocności zebrania. 5.Sprawozdanie z działalności UTW za okres kadencji 2007 – Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. 7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 8.Udzielenie absolutorium - podjęcie Uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi UTW. 9. Podjęcie uchwały o sposobie głosowania na Prezesa oraz członków władz UTW. 10. Wybory Prezesa UTW. - zgłaszanie kandydatów na Prezesa, głosowanie. 11.Ogłoszenie wyników wyboru Prezesa UTW. 12.Podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu. 13.Wybory do władz UTW 14.Zgłaszanie kandydatów i głosowania (do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego). 15.Ogłoszenie wyników wyboru władz UTW. 16.Podjęcie Uchwał i wniosków. 17.Wolne głosy i wnioski 18.Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków UTW. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków UTW

4 Władze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie wybrane 21 marca 2007r PREZYDIUM ZARZĄDU Wanda Stroińska - Prezes Grażyna Fil - Wiceprezes Maria Zielony - Wiceprezes Wanda Mruk - Sekretarz Maria Cieśla - Skarbnik Izabela Streubel Andrzej Kochowicz ZARZĄD Alicja Błaszkowska-Biegała, Mieczysław Błaszczyk Werner Doliwa, Teresa Majorek, Stefania Marczyńska, Tadeusz Samol, Krystyna Świgoń Ewa Topczewska ZARZĄD Alicja Błaszkowska-Biegała, Mieczysław Błaszczyk Werner Doliwa, Teresa Majorek, Stefania Marczyńska, Tadeusz Samol, Krystyna Świgoń Ewa Topczewska

5 Obecne władze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie PREZYDIUM ZARZĄDU Maria Zielony - Prezes Grażyna Fil - Wiceprezes Barbara Szarszewska - Wiceprezes (od 2009r) Wanda Mruk - Sekretarz Janina Piotrowiak - Skarbnik (od 2010r) Izabela Streubel Krystyna Świgoń ZARZĄD Alicja Błaszkowska-Biegała Werner Doliwa Barbara Kaczmarek (od 2009r) Barbara Lipka – kasjer (od 2010r) Teresa Majorek, Bożena Mielnik (od 2010r) Tadeusz Samol Ewa Topczewska ZARZĄD Alicja Błaszkowska-Biegała Werner Doliwa Barbara Kaczmarek (od 2009r) Barbara Lipka – kasjer (od 2010r) Teresa Majorek, Bożena Mielnik (od 2010r) Tadeusz Samol Ewa Topczewska

6 Wanda Stroińska – Prezes Mieczysław Błaszczyk Tadeusz Samol, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, którzy zrezygnowali ze swoich funkcji: Andrzej Kochowicz, Maria Cieśla, Stefania Marczyńska, ZMARLI CZŁONKOWIE ZARZĄDU

7 Halina Orzechowska - przewodnicząca Teresa Kolasińska Kazimiera Wierzbińska Halina Trzeciakowska Marian Zajkowski -przewodniczący Maria Bożyk Elżbieta Dyzert Krystyna Kozłowska Grażyna Wilkońska Krystyna Świgoń – redaktor naczelny Ewa Szymańska, Bożena Mielnik, Barbara Kaczmarek, Barbara Szarszewska, Iwona Radel, Piotr Kaczmarek Komisja Rewizyjna: Sąd Koleżeński: Zespół internetowy: Barbara Kaczmarek - superadministrator Grażyna Fil, Ewa Cegielska, Barbara Szarszewska, Iwona Radel, Grażyna Wilkońska, Werner Doliwa, Ewa Szymańska, Wanda Mruk, Teresa Majorek. Zespół ds.publikacji:

8 Elżbieta Dyzert – przewodnicząca, Zofia Kaczmarek, Halina Pokrzywniak, Iwona Radel, Ewa Włodarska, Teresa Matecka, Maria Wróż Elżbieta Duda- przewodnicząca Joanna Benier, Stanisław Bojko, Ewa Cegielska, Barbara Kaczmarek, Janina Piotrowiak Barbara Szarszewska, Ewa Szymańska. Julianna Woźniak, Maria Zielony, Zespół ds. projektów: Rada Słuchaczy:

9 Rada Programowa 1. prof. dr hab. Aleksander Zandecki - Wyższa Szkoła Humanistyczna 2.mgr Ryszard Karmoliński - Wyższa Szkoła Humanistyczna 3. prof. dr hab. Inż. Czesław Królikowski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 4. mgr Zbigniew Mocek - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 5. prof. Jerzy Karg - PAN Turew 6. mgr Kazimierz Cadler - IV Liceum Ogólnokształcące 7. mgr Jerzy Jurga - Zespół Szkół Ekonomicznych 8 ` mgr Małgorzata Halec - Miejska Biblioteka Publiczna 9. mgr Witold Omieczyński - Muzeum Okręgowe 10. dr Tomasz Stroiński - Wojewódzki Szpital Zespolony 11. mgr inż. Aleksander Świgoń - Nadleśnictwo Karczma Borowa 12. Maria Zielony - UTW 13. Grażyna Fil - UTW 14. Krystyna Świgoń - UTW Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Mendel - Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania Członkowie:

10 Przyjaciele UTW: Urząd Miasta Leszna Starostwo Powiatowe Wyższa Szkoła Zawodowa Wyższa Szkoła Humanistyczna Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania Miejski Ośrodek Kultury Muzeum Okręgowe Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Sztuki Archiwum Państwowe Nadleśnictwo Karczma Borowa Wojewódzki Szpital Zespolony IV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ekonomicznych Szkoła Podstawowa nr 1 Leszczyńska Fabryka Pomp HASIM Konopa Zbigniew Drukarnia Leszno Firma Sobota

11 Przybywało nam członków :

12 Co zrobiliśmy w ciągu 1681 dni

13 Posiedzenia Zarządu 45 posiedzeń Zarządu: posiedzeń Prezydium Zarządu : uchwał Zarządu :

14 Wyższą Szkołą Humanistyczną IV Liceum Ogólnokształcącym Zespołem Szkól Ekonomicznych Wyższą Szkołą Marketingu i Zarządzania Miejskim Domem Kultury Muzeum Okręgowym w Lesznie Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym Podpisane porozumienia o współpracy z: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową –przed rozpoczęciem kadencji

15 Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu, Prezes Maria Zielony jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Federacji. 11 i 12 marca 2011 roku odbyło się w Lesznie I Forum Wielkopolskich UTW podpisano Porozumienia o współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Wielkopolsce.

16 Otrzymaliśmy Certyfikat Samoakredytacji

17 1 Medycyna i oświata zdrowotna. 2 Psychologia dorosłego człowieka 3 Regionalizm 4 Muzykologia 5 Historia sztuki 6 Historia kultury 7 Leszczyńscy literaci 8 Poznaj las i jego mieszkańców 9 Technologia informacyjna 10 Świat i Polska 11 Kosmetyka dojrzałej kobiety 12 Mniejszości narodowe 13 Kuchnie różnych narodów 14 Żywienie człowieka i dietetyka 15 Rehabilitacja osób starszych 16Spacerkiem po Lesznie 17Zakłady przemysłowe Leszna 18 Podstawy ekonomii Wykłady odbywały się w cyklach i obejmowały: w odbyło się 237 wykładów, które wygłosiło 219 wykładowców

18 2007/2008 mgr Małgorzata Halec Stanisław Grochowiak- poeta znany? 2008/2009 prof. dr hab. Wiesław Osiński Przekroczyć niemożliwe – ku aktywności fizycznej osób starszych 2009/2010 prof. dr hab. Wojciech Nawrocik Czy fizyka służy człowiekowi 2010/2011 prof. dr hab. Marian Gorynia Współpraca gospodarki Polski z gospodarką światową 2011/2012 prof. dr hab. Heliodor Muszyński "Jan Amos Komeński i jego szkoła" Wykłady inauguracyjne:

19 prof. Janusz Wiśniewski Medycyna wieku dojrzałego dr Maciej Matusiak Kryzys wczoraj, dziś i jutro – jak wyjść z kryzysu dr Filip Kaczmarek Polska w Europarlamencie" dr Michał Michalski Własność to odpowiedzialność mgr inż. Iwona Wienner Maria Leszczyńska – życie królowej Francji prof. Czesław Królikowski Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach UE dr Jacek Dubisz Akcjonariat obywatelski Wykłady otwarte:

20 1prof. Leszek Kasprzak6 2prof. Leszek Bajon12 3prof. Edmund Waszyński2 4prof. Jerzy Karg1 5prof. Janusz Wiśniewski1 6 prof.dr hab. Erwin Wąsowicz1 7prof. dr hab. Zandecki1 8prof. Dzierżymir Jankowski1 9prof. Czesław Królikowski1 10prof. Grażyna Białek- Bylka2 11doc. dr Ewa Karmolińska3 12doc. dr Gabriela Andrzejewska4 13doc. dr Radomir Miński1 14doc. dr Monika Filipiak1 15doc. dr Stanisław Zembrzycki1 16dr Feliks Zielnik5 17dr Marian Rezler5 18dr Małgorzata Bąk8 19dr Kamila Szymańska32 20dr Maciej Matusiak1 21dr Filip Kaczmarek - europoseł1 22dr Grażyna Majewska4 23dr Alina Zajadacz2 Wykładowcy

21 24lek. med. Wanda Stroińska2 25mgr Małgorzata Gniazdowska34 26mgr inż. Aleksander Świgoń16 27mgr Małgorzata Halec10 28mgr Piotr Kaczmarek2 29mgr Urszula Osiejewska1 30mgr Zofia Dragan3 31mgr Grażyna Sobolewska2 32mgr Marian Langner1 33 lek.geriatra Katarzyna Szymańska3 34mgr Mirosława Maćkowiak2 35mgr Karol Mulczyński5 36mgr Karol Szymański4 37mgr Janina Piotrowska1 38mgr inż. Anna Majowicz1 39mgr Alina Rękoś2 40mgr Krystyna Stankowiak2 41mgr Marcin Kochowicz4 42mgr Jacek Szubert2 43 mgr Krystyna Grześkowiak2 44mgr Barbara Ratajewska2 45lek. wet. Tadeusz Banach1 46sędzia Jan Futro2 47poseł Wojciech Ziemniak1 48lek. med. Tomasz Gryczka2 49Adela Dankowska1 50Iwona Rabczuk2 51Renata Potrzeba2 52Karina Domagała9 53mgr Agnieszka Lisiecka1 54mgr Barbara Kaczmarek1 55mgr Krzysztof Moczyński10 Wykładowcy

22 1 Zajęcia komputerowe.mgr Damian Kędziora do Technologia informacyjna.Podstawymgr Barbara Kaczmarek od Technologia informacyjna.Grupa zaawansowanamgr Piotr Kaczmarek od Technologia informacyjna.mgr Joanna Karaś Technologia informacyjna.mgr Maciej Żybura Cyfrowa obróbka zdjęćmgr Piotr Kaczmarek od Warsztaty taneczneIzabela Raupis od FotografiaRyszard Cienki od Sekcja poetycko- teatralnamgr Maria Wróż od Sekcja filmowaRyszard Cienki od Zajęcia z malarstwa.mgr Maria Świtała od Zespół śpiewaczymgr Anna Śróda od Zespół kabaretowyZenon Baliński od Zespół internetowymgr Barbara Kaczmarek od KLUB podróżnikamgr Maria Zielony od Pomoc koleżeńska.inż. Alicja Błaszkowska-Biegała Zajęcia plastyczneHanna Kuberkiewicz Prowadzący sekcje

23 - Wyższej Szkole Humanistycznej, - Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, - Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania, - Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego, - Miejskiej Bibliotece Publicznej -Nadleśnictwie Karczma Borowa -IV Liceum Ogólnokształcącym - IV Liceum Ogólnokształcącym, -Zespole Szkół Ekonomicznych - Miejskiej Bibliotece Publicznej, - MOK-u - Centrum Kultury i Sztuki, - biurze UTW -Nadleśnictwie Karczma Borowa -Szkole Podstawowej nr 13 -Klubie Grunwald -Klubie Obok -Szkole Podstawowej nr 1 Wykłady odbywały się w: Zajęcia sekcji odbywały się w:

24 1 X lecie powstania UTW Wymiana seniorów - "Suhl - Leszno" Wymiana seniorów - "Leszno -Suhl" Wielkopolskie spotkania artystyczne – Międzychód 2007, 2008, 2009, I Forum wielkopolskich UTW Pokazy mody 2009, Wernisaże malarskie 2008, Wernisaż fotograficzno - malarski Współpraca zagraniczna. Montlucon –Leszno 2011 Ważniejsze wydarzenia:

25 Seminaria wyjazdowe z cyklu poznajemy gminy powiatu leszczyńskiego 1Krzemieniewo Wijewo Lipno Rydzyna

26 1 Rehabilitacja ruchowa.Instruktor od Zajęcia sprawnościowe w wodzie.Instruktor od Aerobicmgr Krystyna Ratajczak od Aerobicmgr Iwona Kłos-Rogozińska Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna w wodzie.mgr Bożena Kaźmierczak od BowlingInstruktor od Zajęcie relaksacyjne - Jogamgr Jolanta Pańczak od Marsz z kijkamimgr Grażyna Wilkońska od Brydż: Zajęcia szkoleniowemgr inż. Andrzej Zielony od KręgleInstruktor Wycieczki roweroweTadeusz Samol Zajęcia rehabilitacyjno - sportowe

27 Język niemiecki od 2002 Język angielski od 2002 Język esperanto Język francuski od 2011 Lektoraty języków obcych

28 Zajęcia rehabilitacyjno-sportowe odbywały się w: - Centrum Leczenia i Rehabilitacji Akwawit - Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, - klubie Grunwald, - MOK-u, -Szkole Podstawowej nr 13 - Bowling Club-ie -Centrum Kultury i Sztuki

29 Współpraca międzypokoleniowa Zajęcia międzypokoleniowe w Muzeum Okręgowym z młodzieżą szkół podstawowych i specjalnych z młodzieżą szkół średnich LO i ZSE udział w projekcie Transplantacja to życie z Przedszkolem nr 18

30 Wycieczki : 1Z cyklu Poznajemy stolice Europy ( ): Paryż i Bruksela, Budapeszt i Bratysława, Rzym, Warszawa, Ryga, Tallin i Wilno z Petersburgiem 2Zamki Dolnego Śląska: zamek Czocha, zamek Kliczków, zamek Grodziec, zamek Książ, zamek Legnica, zamek Grodno twierdza Kłodzko 3Wycieczki w nieznane 2007 – 2011: Koszuty i Machlin, Dobrzyca i Pleszew, Rawicz i Bagno, Potarzyca i Witaszyce, Rogalinek i Jaszkowo 4. Wycieczki krajoznawcze: Poznań, Lubiń, Cichowo, Karpacz, Sandomierz, Kozłówka, Kazimierz Dolny, Gostyń, Piaski, Klęka, Rakoniewice – Wolsztyn – Obra, Wschowa 5. Zwiedzamy parki i ogrody: Kórnik, Rogalin, Gołuchów, Wojsławice, Wrocław

31 1.Plenery malarskie (Świeradów, Międzygórze, Popowo, Poddąbie) Plenery fotograficzne (Pieniny, Kotlina Kłodzka) Warsztaty brydżowe (Borowice) Warsztaty wokalno – kabaretowe (Wijewo, Osieczna) Wyjazdy do opery i teatru Warsztaty zdrowia (Zubrzyca) 2007 – Warsztaty komputerowe (Mielno) 2009 – Uniwersytet letni (Przemęcki Park Krajobrazowy, Szlak Piastowski i Toruń, Żary – Żagań - Park Mużakowski, Sprewald) 2009 – 2011 Wyjazdy turystyczno- edukacyjne

32 Spotkania przy kawie: 1Co nowego w uniwersytecie 2Co nowego w ZUS 3Spotkania z ciekawymi ludźmi 4Prezentacja zespołów artystycznych Wycieczki rowerowe po okolicy Leszna

33 Miasto Leszno, Starostwo Powiatowe, Wojewodę Wielkopolskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Urząd Marszałkowski w Poznaniu Polsko - Amerykańską Fundację Wolności Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW Zrealizowaliśmy projekty współfinansowane przez:

34 dwa komputer y dla sekretariatu rzutnik multimedialny i laptop 2 dyski wymienne do archiwizacji zdjęć i plików pendriwy niszczarkę, telefony komórkowe i stacjonarny, odkurzacz ekran Zakupy sprzętu, akcesoriów, remonty Zakupiliśmy jednakowe stroje galowe dla chóru, zestawy dla brydżystów, antyramy dla sekcji fotograficznej, blejtramy dla sekcji malarskiej Przeprowadziliśmy remont biura. Zawiesiliśmy tablicę informacyjną na budynku Zakupiliśmy sprzęt komputerowy i multimedialny:

35 1.Pracownika biurowego na ½ etatu 2.Sprzątaczkę na umowę - zlecenie Zatrudniamy: Obsługę księgową prowadzi na zlecenie biuro rachunkowe. Opłacamy instruktorów większości sekcji

36 Wydaliśmy: 2 foldery informacyjne biuletyn po Konferencji naukowej Aktywność pozazawodowa 50+ – z okazji X lecia UTW 2 biuletyny opisujące naszą roczną działalność Prowadzimy witrynę internetową Prowadzimy galerię sekcji artystycznych Działalność wydawnicza i multimediana Opracowujemy prezentacje multimedialne o naszej działalności.

37 Bierzemy udział w: Konferencjach krajowych i międzynarodowych UTW, Szkoleniach specjalistycznych, Jubileuszach zaprzyjaźnionych UTW, Inauguracjach roku akademickiego ościennych UTW i uczelni leszczyńskich, Konferencjach i wystawach organizowanych na terenie Leszna

38 Statystyka odwiedzin witryny zarejestrowanych użytkowników: 243 fotografii w galerii :.4325 średnia ilość wizyt w miesiącu: 3076 dziennie: 128

39 Bądź obiektywny chwal nas Autor: Piotr Kaczmarek

40 No i koniec... Czas do domu...


Pobierz ppt "Leszno, 25 października 2011. Zebranie wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie 25 października 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google