Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I półroczu 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I półroczu 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I półroczu 2010 roku

2 2 PodmiotLiczba akcjiW proc. Głosy w proc. Janusz Koclęga883 28314,98 Krystyna Borysiewicz816 98013,85 Barbara Dembowska816 98013,85 TFI Allianz (wraz z Allianz Platinum FIZ)664 14011,26 Konsorcjum Stali S.A.*439 9347,46 Skwarski Marek400 2006,79 Robert Wojdyna400 2006,79 Krzysztof Przybysz330 0005,60 Razem akcjonariusze powyżej 5 proc. akcji4 751 71780,57 Free float1 145 70219,43

3 Aktualny skład Zarządu : Robert Wojdyna – Prezes Zarządu Janusz Koclęga – Wiceprezes Zarządu Ireneusz Dembowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlu Marek Skwarski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. personalno–prawnych Aktualny skład Rady Nadzorczej: Tadeusz Borysiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Maj – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elżbieta Mikuła – Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Maciążek – Członek Rady Nadzorczej Jan Walenty Pilarczyk –Członek Rady Nadzorczej 3

4 44 Janusz Koclęga Wiceprezes Zarządu Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki Organizacja i nadzór sieci handlowej i produkcyjnej Ireneusz Dembowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlu Kreowanie polityki handlowej i zaopatrzeniowej spółki Nadzór nad działalnością handlową Organizacja systemu zaopatrzenia i logistyki Marek Skwarski Członek Zarządu, Dyrektor ds. personalno-prawnych Nadzór nad pracą działu personalno- kadrowego Nadzór nad pracą działu prawnego Nadzór nad BHP i sprawami socjalnymi Robert Wojdyna Prezes Zarządu Koordynacja prac Zarządu Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki Nadzór nad finansami spółki

5 5 produkcja usługi dystrybucja Konsorcjum ma jedenaście oddziałów i biur handlowych oraz cztery zakłady produkcji zbrojeń budowlanych, a także dwa zakłady produkcji konstrukcji stalowych (zakład w Warszawie- Rembertowie, oraz należący do spółki zależnej Polcynk zakład w Radomiu). Lublin Sępólno Krajeńskie Poznań Zawiercie Kraków Warszawa Radom (Polcynk) Szczecin Białystok Gdynia Wrocław Rzeszów

6 Produkcja staliPrzetwórstwoSerwisDystrybucja Odbiorca końcowy Huty żelaza Konsorcjum Stali SA Dystrybutorzy wyrobów stalowych Odbiorcy wyrobów stalowych Zakłady przetwórstwa

7 WYNIKI FINANSOWE KONSORCJUM STALI

8 8 Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnęła w I półroczu 2010 roku Grupa Konsorcjum Stali. Na poziomie skonsolidowanym wynik netto wyniósł 14,7 mln zł wobec 3,2 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 475,6 mln zł w porównaniu do 340,6 mln zł (wzrost o 39,6%). Rentowność netto sprzedaży wyniosła 3,1% w porównaniu z -1,0% rok wcześniej.

9 9 Zysk brutto na sprzedaży wzrósł w I połowie 2010 roku o 130,2 proc. do 41,3 mln zł, natomiast zysk operacyjny wyniósł 19,5 mln zł w porównaniu z 0,7 mln zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. – Koniunktura w I półroczu była zdecydowanie lepsza niż rok wcześniej. W dodatku udało nam się uzupełnić magazyny tanią stalą przed podwyżkami, co zaowocowało dobrymi wynikami na działalności handlowej – tłumaczy Robert Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali.

10 10 W ubiegłym roku rynek stali został niezwykle mocno dotknięty przez światowy kryzys. Ceny wyrobów hutniczych spadły o 40-50%, a według danych Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej (HIPH) w 2009 roku produkcja stali w Polsce wyniosła 7,1 mln ton, czyli 27 proc. mniej niż rok wcześniej. Zużycie stali sięgnęło natomiast 8,1 mln ton, czyli o około 30% mniej, niż w 2008 roku.

11 11 Sytuacja na rynku stali uległa znaczącej poprawie pod koniec I kwartału tego roku. Wraz z rozpoczęciem sezonu budowlanego i poprawą klimatu gospodarczego znacząco wzrósł popyt, produkcja stali i jej ceny, np. pręty żebrowane podrożały z 1400-1500 PLN za tonę w styczniu-lutym do 2000 PLN obecnie. Według danych World Steel Association w I półroczu 2010 roku produkcja stali surowej wyniosła w Polsce 4,8 mln ton, czyli o 23,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku.

12 WYNIKI FINANSOWE W I PÓŁROCZU 2010 12 POZYCJA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł I pół. 2010 rok od 01.01.2010 do 30.06.2010 I pół. 2009 rok od 01.01.2009 do 30.06.2009 zmiana między 2010 a 2009 r. [tys. zł] zmiana między 2010 a 2009 r. [%] Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów475 640340 555135 08539,7% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:434 329322 600111 72934,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży41 31117 95523 356130,1% Zyskowność brutto na sprzedaży [%]8,7%5,3%

13 WYNIKI FINANSOWE W I PÓŁROCZU 2010 13 POZYCJA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł I pół. 2010 rok od 01.01.2010 do 30.06.2010 I pół. 2009 rok od 01.01.2009 do 30.06.2009 zmiana między 2010 a 2009 r. [tys. zł] zmiana między 2010 a 2009 r. [%] Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług117 02364 94252 08180,2% Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług111 45763 30348 15476,1% Zysk (strata) brutto na sprzedaży produktów i usług5 5661 6393 927239,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży produktów i usług [%]4,8%2,5%

14 WYNIKI FINANSOWE W I PÓŁROCZU 2010 14 POZYCJA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł I pół. 2010 rok od 01.01.2010 do 30.06.2010 I pół. 2009 rok od 01.01.2009 do 30.06.2009 zmiana między 2010 a 2009 r. [tys. zł] zmiana między 2010 a 2009 r. [%] Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów358 617275 61383 00430,1% Wartość sprzedanych towarów i materiałów322 872259 29763 57524,5% Zysk (strata) brutto na sprzedaży towarów35 74516 31619 429119,1% Zysk (strata) brutto na sprzedaży towarów [%]10,0%5,9%

15 15 -4,3

16 16 17,2 724,7 18,2 -0,9 * Wyniki jednostkowe za rok 2007, w pozostałych latach wyniki skonsolidowane, zgodne z MSR.

17 ISTOTNE DLA SPÓŁKI ZDARZENIA PO 1 STYCZNIA 2010 r. 17

18 Kontynuacja współpracy z Warbudem Konsorcjum Stali od 19 stycznia 2009 r. do 19 stycznia 2010 r. zawarło z Warbudem S.A. umowy na dostawy elementów zbrojarskich o łącznej szacunkowej wartości 24,3 mln PLN netto. Największa z zawartych umów dotyczy dostaw stali na potrzeby inwestycji Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków CZAJKA i została zawarta 19 stycznia 2009 r., następnie zmieniona aneksem nr 1 z dnia 16 lipca 2009 r.(aneks zmniejszył szacunkową wartość umowy z kwoty w wysokości 14.240.000 PLN netto do kwoty 12.816.000 PLN netto). Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31 grudnia 2010 r. 18

19 Umowa ze Strabagiem Konsorcjum Stali 03 marca 2010 r. zawarło umowę ze spółką Strabag. Przedmiotem umowy jest dostawa elementów zbrojarskich i koszy zbrojeniowych (wraz z montażem) na potrzeby budowy Autostrady A- 2. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 30,30 mln PLN w tym 21,45 mln PLN z tytułu dostawy prefabrykatów oraz 8,85 mln PLN z tytułu montażu. 19

20 Konsorcjum Stali i Bowim ogłaszają zamiar połączenia Konsorcjum Stali i Bowim podpisały 07.04 2010 umowę inwestycyjną, która przewiduje połączenie obu spółek. - Bowim działa w innych segmentach rynku niż my, dzięki czemu zdywersyfikujemy naszą działalność i umocnimy naszą pozycję – tłumaczy prezes Konsorcjum Robert Wojdyna. Połączenie ma nastąpić poprzez przejęcie przez Konsorcjum Stali majątku Bowimu. Właściciele Bowimu otrzymać mają w zamian akcje Konsorcjum Stali z nowej emisji. 20

21 Efekty synergii po połączeniu z Bowimem Konsorcjum jest głównie dystrybutorem stali budowlanej (wyroby długie). Jest również znaczącym przetwórcą: produkuje zbrojenia budowlane i konstrukcje stalowe. Bowim natomiast jest firmą sprzedająca przede wszystkim wyroby płaskie, rury w bardzo szerokim asortymencie oraz kształtowniki gorącowalcowane. Bowim jest cenionym dostawcą dla firm produkujących konstrukcje stalowe, zakładów przetwórczych wyrobów metalowych, gazownictwa, ciepłownictwa i energetyki. 21

22 Efekty synergii po połączeniu z Bowimem Zakłady produkcji zbrojeń budowlanych Bowimu w Gliwicach i Sosnowcu (o łącznych mocach 70 tys. ton rocznie) wzmocnią sieć czterech zakładów Konsorcjum zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu o łącznych mocach 15 tys. ton miesięcznie. Bowim podpisał również w ubiegłym roku umowę o przejęciu Passat- Stalu, spółki posiadającej nowoczesne centrum serwisowe blach w Płocku, które również doskonale wpisuje się w strategię dywersyfikacji działalności przez Konsorcjum. 22

23 Kolejne umowy z Warbudem Spółka w okresie od 26 lutego 2010r. do 13 kwietnia zawarła z WARBUD S.A. umowy na dostawy elementów zbrojarskich o łącznej szacunkowej wartości 26,3 mln PLN. Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31 grudnia 2010r 23

24 Akcjonariusze udzielili absolutorium członkom organów Spółki Podczas Walnego Zgromadzenia 25 maja 2010 r. akcjonariusze udzielili absolutorium wszystkim członkom rady nadzorczej oraz zarządu. Akcjonariusze zatwierdzili również sprawozdanie rady nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za 2009 rok. 24

25 Powołanie zarządu nowej kadencji W związku zatwierdzeniem 25 maja 2010 r. przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok nastąpiło wygaśnięcie mandatów członków zarządu. Tego samego dnia Rada Nadzorcza powołała zarząd drugiej kadencji w takim samym składzie jak zarząd I kadencji, a więc: Robert Wojdyna – Prezes Zarządu; Janusz Koclęga – Wiceprezes Zarządu; Ireneusz Dembowski – Członek Zarządu; Marek Skwarski – Członek Zarządu. 25

26 Opoka FIZ sprzedaje akcje Konsorcjum Spółka 27 maja 2010r. otrzymała od Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki 18 maja 2010r. powodującego zmniejszenie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta oraz zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5 %. Przed zbyciem akcji Opoka posiadała 297.030 akcji Emitenta czyli 5,04% udziału w kapitale. Po dokonanej transakcji Opoka posiadała łącznie 276.843 akcje Emitenta, które stanowią 4,69 % udziału w kapitale zakładowym. 26

27 Przyjęcie planu połączenia W dniu 22 czerwca 2010 r. Zarząd Spółki Konsorcjum Stali S.A. oraz Zarząd Spółki BOWIM S.A. podjęły uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia poprzez przeniesienie całego majątku BOWIM S.A. na Konsorcjum Stali w zamian za akcje Konsorcjum. Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Zgodnie z Planem Połączenia, parytet wymiany za jedną akcję Bowimu wynosi 0,14657699603 akcji Konsorcjum Stali. 27

28 Przyjęcie planu połączenia Kapitał zakładowy Konsorcjum w wyniku emisji akcji serii D zostanie podniesiony o 2 550 000 akcji i będzie liczył 8 447 419 walorów. Łącznie akcjonariusze Bowimu będą posiadali akcje stanowiące 30,19 proc. w podwyższonym kapitale Konsorcjum Stali. 28

29 Przyjęcie planu połączenia Kapitał zakładowy Bowimu dzieli się na 17 397 000 akcji. Główni akcjonariusze to: Adam Kidała: 4,25 mln (24,43 proc.) Jacek Rożek 4,25 mln (24,43 proc.) Jerzy Włodarczyk 4,25 mln (24,43 proc.) byli właściciele Passat Stal (przejęty w br. przez Bowim) 765 tys. (3,21 proc.) IDM (stan na 31.12.2009) 3,882 mln (16,33 proc.) 29

30 Przyjęcie planu połączenia W skład grupy kapitałowej BOWIM S.A. wchodzą następujące podmioty: · BOWIM S.A. · BOWIM-PODKARPACIE Sp. z o.o., w której BOWIM S.A. posiada 75% udziałów w kapitale zakładowym oraz 85,7% głosów na zgromadzeniu wspólników, · BETSTAL Sp. z o.o., w której BOWIM S.A. posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym oraz 80% głosów na zgromadzeniu wspólników, · PASSAT STAL S.A., w której BOWIM S.A. posiada 100% udziałów w kapitale akcyjnym oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu. 30

31 Kolejna umowa na dostawę zbrojeń Spółka podpisała 30.06.2010 z INTERCOR Sp. z o.o., umowy na dostawy zbrojeń budowlanych o łącznej szacunkowej wartości 27.795.500 zł netto. Największa z zawartych umów to dotyczy dostawy zbrojeń budowlanych na drogę ekspresową S 2 od węzła Konotopa do węzła Puławska w Warszawie o szacunkowej wartości 19,6 mln PLN netto. 31

32 Skyline Investment sprzedaje akcje Konsorcjum Spółka Skyline Investment S.A. w wyniku transakcji sprzedaży na rynku regulowanym zawartych 23 lipca 2010r. zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Konsorcjum Stali poniżej 5 %. Przed transakcją Skyline Investment posiadał 310.000 akcji Konsorcjum stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego, a po transakcji, posiadał 156.000 akcji stanowiących 2,65 % kapitału. 32

33 Allianz FIO zwiększa zaangażowanie w Konsorcjum Fundusz Allianz FIO poinformował, że w wyniku nabycia akcji Konsorcjum Stali S.A. 4 sierpnia 2010 r., ilość akcji posiadana przez Fundusz wraz z Funduszem Allianz Platinium FIZ przekroczyła 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce. Przed transakcją Fundusz posiadał 528 765 akcji co stanowiło 8,97% udziału w kapitale, aktualnie Fundusz posiada 588 765 akcji, które stanowią 9,98% udziału w kapitale, a wraz z Funduszem Allianz Platinium FIZ Fundusz posiada 664 140 akcji, które stanowią 11,26% udziału w kapitale. 33

34 UOKiK daje zielone światło dla połączenia z Bowimem W dniu 24.08.2010 r. zarząd Konsorcjum Stali otrzymał wiadomość o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na połączenie z Bowim S.A. Otrzymanie zgody Prezesa UOKiK było warunkiem zawieszającym realizację umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emitentem a spółką Bowim S.A. oraz niektórymi akcjonariuszami obydwu podmiotów. 34

35 35 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I półroczu 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google