Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I półroczu 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I półroczu 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I półroczu 2010 roku

2 2 PodmiotLiczba akcjiW proc. Głosy w proc. Janusz Koclęga ,98 Krystyna Borysiewicz ,85 Barbara Dembowska ,85 TFI Allianz (wraz z Allianz Platinum FIZ) ,26 Konsorcjum Stali S.A.* ,46 Skwarski Marek ,79 Robert Wojdyna ,79 Krzysztof Przybysz ,60 Razem akcjonariusze powyżej 5 proc. akcji ,57 Free float ,43

3 Aktualny skład Zarządu : Robert Wojdyna – Prezes Zarządu Janusz Koclęga – Wiceprezes Zarządu Ireneusz Dembowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlu Marek Skwarski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. personalno–prawnych Aktualny skład Rady Nadzorczej: Tadeusz Borysiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Maj – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elżbieta Mikuła – Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Maciążek – Członek Rady Nadzorczej Jan Walenty Pilarczyk –Członek Rady Nadzorczej 3

4 44 Janusz Koclęga Wiceprezes Zarządu Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki Organizacja i nadzór sieci handlowej i produkcyjnej Ireneusz Dembowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlu Kreowanie polityki handlowej i zaopatrzeniowej spółki Nadzór nad działalnością handlową Organizacja systemu zaopatrzenia i logistyki Marek Skwarski Członek Zarządu, Dyrektor ds. personalno-prawnych Nadzór nad pracą działu personalno- kadrowego Nadzór nad pracą działu prawnego Nadzór nad BHP i sprawami socjalnymi Robert Wojdyna Prezes Zarządu Koordynacja prac Zarządu Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki Nadzór nad finansami spółki

5 5 produkcja usługi dystrybucja Konsorcjum ma jedenaście oddziałów i biur handlowych oraz cztery zakłady produkcji zbrojeń budowlanych, a także dwa zakłady produkcji konstrukcji stalowych (zakład w Warszawie- Rembertowie, oraz należący do spółki zależnej Polcynk zakład w Radomiu). Lublin Sępólno Krajeńskie Poznań Zawiercie Kraków Warszawa Radom (Polcynk) Szczecin Białystok Gdynia Wrocław Rzeszów

6 Produkcja staliPrzetwórstwoSerwisDystrybucja Odbiorca końcowy Huty żelaza Konsorcjum Stali SA Dystrybutorzy wyrobów stalowych Odbiorcy wyrobów stalowych Zakłady przetwórstwa

7 WYNIKI FINANSOWE KONSORCJUM STALI

8 8 Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnęła w I półroczu 2010 roku Grupa Konsorcjum Stali. Na poziomie skonsolidowanym wynik netto wyniósł 14,7 mln zł wobec 3,2 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 475,6 mln zł w porównaniu do 340,6 mln zł (wzrost o 39,6%). Rentowność netto sprzedaży wyniosła 3,1% w porównaniu z -1,0% rok wcześniej.

9 9 Zysk brutto na sprzedaży wzrósł w I połowie 2010 roku o 130,2 proc. do 41,3 mln zł, natomiast zysk operacyjny wyniósł 19,5 mln zł w porównaniu z 0,7 mln zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. – Koniunktura w I półroczu była zdecydowanie lepsza niż rok wcześniej. W dodatku udało nam się uzupełnić magazyny tanią stalą przed podwyżkami, co zaowocowało dobrymi wynikami na działalności handlowej – tłumaczy Robert Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali.

10 10 W ubiegłym roku rynek stali został niezwykle mocno dotknięty przez światowy kryzys. Ceny wyrobów hutniczych spadły o 40-50%, a według danych Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej (HIPH) w 2009 roku produkcja stali w Polsce wyniosła 7,1 mln ton, czyli 27 proc. mniej niż rok wcześniej. Zużycie stali sięgnęło natomiast 8,1 mln ton, czyli o około 30% mniej, niż w 2008 roku.

11 11 Sytuacja na rynku stali uległa znaczącej poprawie pod koniec I kwartału tego roku. Wraz z rozpoczęciem sezonu budowlanego i poprawą klimatu gospodarczego znacząco wzrósł popyt, produkcja stali i jej ceny, np. pręty żebrowane podrożały z PLN za tonę w styczniu-lutym do 2000 PLN obecnie. Według danych World Steel Association w I półroczu 2010 roku produkcja stali surowej wyniosła w Polsce 4,8 mln ton, czyli o 23,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku.

12 WYNIKI FINANSOWE W I PÓŁROCZU POZYCJA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł I pół rok od do I pół rok od do zmiana między 2010 a 2009 r. [tys. zł] zmiana między 2010 a 2009 r. [%] Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów ,7% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: ,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,1% Zyskowność brutto na sprzedaży [%]8,7%5,3%

13 WYNIKI FINANSOWE W I PÓŁROCZU POZYCJA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł I pół rok od do I pół rok od do zmiana między 2010 a 2009 r. [tys. zł] zmiana między 2010 a 2009 r. [%] Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług ,2% Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług ,1% Zysk (strata) brutto na sprzedaży produktów i usług ,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży produktów i usług [%]4,8%2,5%

14 WYNIKI FINANSOWE W I PÓŁROCZU POZYCJA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł I pół rok od do I pół rok od do zmiana między 2010 a 2009 r. [tys. zł] zmiana między 2010 a 2009 r. [%] Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,1% Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,5% Zysk (strata) brutto na sprzedaży towarów ,1% Zysk (strata) brutto na sprzedaży towarów [%]10,0%5,9%

15 15 -4,3

16 16 17,2 724,7 18,2 -0,9 * Wyniki jednostkowe za rok 2007, w pozostałych latach wyniki skonsolidowane, zgodne z MSR.

17 ISTOTNE DLA SPÓŁKI ZDARZENIA PO 1 STYCZNIA 2010 r. 17

18 Kontynuacja współpracy z Warbudem Konsorcjum Stali od 19 stycznia 2009 r. do 19 stycznia 2010 r. zawarło z Warbudem S.A. umowy na dostawy elementów zbrojarskich o łącznej szacunkowej wartości 24,3 mln PLN netto. Największa z zawartych umów dotyczy dostaw stali na potrzeby inwestycji Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków CZAJKA i została zawarta 19 stycznia 2009 r., następnie zmieniona aneksem nr 1 z dnia 16 lipca 2009 r.(aneks zmniejszył szacunkową wartość umowy z kwoty w wysokości PLN netto do kwoty PLN netto). Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31 grudnia 2010 r. 18

19 Umowa ze Strabagiem Konsorcjum Stali 03 marca 2010 r. zawarło umowę ze spółką Strabag. Przedmiotem umowy jest dostawa elementów zbrojarskich i koszy zbrojeniowych (wraz z montażem) na potrzeby budowy Autostrady A- 2. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 30,30 mln PLN w tym 21,45 mln PLN z tytułu dostawy prefabrykatów oraz 8,85 mln PLN z tytułu montażu. 19

20 Konsorcjum Stali i Bowim ogłaszają zamiar połączenia Konsorcjum Stali i Bowim podpisały umowę inwestycyjną, która przewiduje połączenie obu spółek. - Bowim działa w innych segmentach rynku niż my, dzięki czemu zdywersyfikujemy naszą działalność i umocnimy naszą pozycję – tłumaczy prezes Konsorcjum Robert Wojdyna. Połączenie ma nastąpić poprzez przejęcie przez Konsorcjum Stali majątku Bowimu. Właściciele Bowimu otrzymać mają w zamian akcje Konsorcjum Stali z nowej emisji. 20

21 Efekty synergii po połączeniu z Bowimem Konsorcjum jest głównie dystrybutorem stali budowlanej (wyroby długie). Jest również znaczącym przetwórcą: produkuje zbrojenia budowlane i konstrukcje stalowe. Bowim natomiast jest firmą sprzedająca przede wszystkim wyroby płaskie, rury w bardzo szerokim asortymencie oraz kształtowniki gorącowalcowane. Bowim jest cenionym dostawcą dla firm produkujących konstrukcje stalowe, zakładów przetwórczych wyrobów metalowych, gazownictwa, ciepłownictwa i energetyki. 21

22 Efekty synergii po połączeniu z Bowimem Zakłady produkcji zbrojeń budowlanych Bowimu w Gliwicach i Sosnowcu (o łącznych mocach 70 tys. ton rocznie) wzmocnią sieć czterech zakładów Konsorcjum zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu o łącznych mocach 15 tys. ton miesięcznie. Bowim podpisał również w ubiegłym roku umowę o przejęciu Passat- Stalu, spółki posiadającej nowoczesne centrum serwisowe blach w Płocku, które również doskonale wpisuje się w strategię dywersyfikacji działalności przez Konsorcjum. 22

23 Kolejne umowy z Warbudem Spółka w okresie od 26 lutego 2010r. do 13 kwietnia zawarła z WARBUD S.A. umowy na dostawy elementów zbrojarskich o łącznej szacunkowej wartości 26,3 mln PLN. Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31 grudnia 2010r 23

24 Akcjonariusze udzielili absolutorium członkom organów Spółki Podczas Walnego Zgromadzenia 25 maja 2010 r. akcjonariusze udzielili absolutorium wszystkim członkom rady nadzorczej oraz zarządu. Akcjonariusze zatwierdzili również sprawozdanie rady nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za 2009 rok. 24

25 Powołanie zarządu nowej kadencji W związku zatwierdzeniem 25 maja 2010 r. przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok nastąpiło wygaśnięcie mandatów członków zarządu. Tego samego dnia Rada Nadzorcza powołała zarząd drugiej kadencji w takim samym składzie jak zarząd I kadencji, a więc: Robert Wojdyna – Prezes Zarządu; Janusz Koclęga – Wiceprezes Zarządu; Ireneusz Dembowski – Członek Zarządu; Marek Skwarski – Członek Zarządu. 25

26 Opoka FIZ sprzedaje akcje Konsorcjum Spółka 27 maja 2010r. otrzymała od Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki 18 maja 2010r. powodującego zmniejszenie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta oraz zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5 %. Przed zbyciem akcji Opoka posiadała akcji Emitenta czyli 5,04% udziału w kapitale. Po dokonanej transakcji Opoka posiadała łącznie akcje Emitenta, które stanowią 4,69 % udziału w kapitale zakładowym. 26

27 Przyjęcie planu połączenia W dniu 22 czerwca 2010 r. Zarząd Spółki Konsorcjum Stali S.A. oraz Zarząd Spółki BOWIM S.A. podjęły uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia poprzez przeniesienie całego majątku BOWIM S.A. na Konsorcjum Stali w zamian za akcje Konsorcjum. Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Zgodnie z Planem Połączenia, parytet wymiany za jedną akcję Bowimu wynosi 0, akcji Konsorcjum Stali. 27

28 Przyjęcie planu połączenia Kapitał zakładowy Konsorcjum w wyniku emisji akcji serii D zostanie podniesiony o akcji i będzie liczył walorów. Łącznie akcjonariusze Bowimu będą posiadali akcje stanowiące 30,19 proc. w podwyższonym kapitale Konsorcjum Stali. 28

29 Przyjęcie planu połączenia Kapitał zakładowy Bowimu dzieli się na akcji. Główni akcjonariusze to: Adam Kidała: 4,25 mln (24,43 proc.) Jacek Rożek 4,25 mln (24,43 proc.) Jerzy Włodarczyk 4,25 mln (24,43 proc.) byli właściciele Passat Stal (przejęty w br. przez Bowim) 765 tys. (3,21 proc.) IDM (stan na ) 3,882 mln (16,33 proc.) 29

30 Przyjęcie planu połączenia W skład grupy kapitałowej BOWIM S.A. wchodzą następujące podmioty: · BOWIM S.A. · BOWIM-PODKARPACIE Sp. z o.o., w której BOWIM S.A. posiada 75% udziałów w kapitale zakładowym oraz 85,7% głosów na zgromadzeniu wspólników, · BETSTAL Sp. z o.o., w której BOWIM S.A. posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym oraz 80% głosów na zgromadzeniu wspólników, · PASSAT STAL S.A., w której BOWIM S.A. posiada 100% udziałów w kapitale akcyjnym oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu. 30

31 Kolejna umowa na dostawę zbrojeń Spółka podpisała z INTERCOR Sp. z o.o., umowy na dostawy zbrojeń budowlanych o łącznej szacunkowej wartości zł netto. Największa z zawartych umów to dotyczy dostawy zbrojeń budowlanych na drogę ekspresową S 2 od węzła Konotopa do węzła Puławska w Warszawie o szacunkowej wartości 19,6 mln PLN netto. 31

32 Skyline Investment sprzedaje akcje Konsorcjum Spółka Skyline Investment S.A. w wyniku transakcji sprzedaży na rynku regulowanym zawartych 23 lipca 2010r. zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Konsorcjum Stali poniżej 5 %. Przed transakcją Skyline Investment posiadał akcji Konsorcjum stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego, a po transakcji, posiadał akcji stanowiących 2,65 % kapitału. 32

33 Allianz FIO zwiększa zaangażowanie w Konsorcjum Fundusz Allianz FIO poinformował, że w wyniku nabycia akcji Konsorcjum Stali S.A. 4 sierpnia 2010 r., ilość akcji posiadana przez Fundusz wraz z Funduszem Allianz Platinium FIZ przekroczyła 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce. Przed transakcją Fundusz posiadał akcji co stanowiło 8,97% udziału w kapitale, aktualnie Fundusz posiada akcji, które stanowią 9,98% udziału w kapitale, a wraz z Funduszem Allianz Platinium FIZ Fundusz posiada akcji, które stanowią 11,26% udziału w kapitale. 33

34 UOKiK daje zielone światło dla połączenia z Bowimem W dniu r. zarząd Konsorcjum Stali otrzymał wiadomość o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na połączenie z Bowim S.A. Otrzymanie zgody Prezesa UOKiK było warunkiem zawieszającym realizację umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emitentem a spółką Bowim S.A. oraz niektórymi akcjonariuszami obydwu podmiotów. 34

35 35 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I półroczu 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google