Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szoi@nfz-szczecin.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szoi@nfz-szczecin.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy
Prolog Ustawowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia jest zabezpieczanie dla pacjentów odpowiedniej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. NFZ realizuje podane zadanie w procesie kontraktowania, w którym następuje weryfikacja spełniania przez oferowane miejsca udzielania świadczeń wymagań adekwatnych do kontraktowanego zakresu świadczeń. Określenie tzw. warunków koniecznych ma na celu zapewnienie pacjentom odpowiedniego poziomu jakości udzielanych świadczeń oraz odpowiedniej dostępności do nich. O jakości udzielanych świadczeń w znaczącej mierze decydują zasoby, którymi dysponuje świadczeniodawca. Pod pojęciem zasoby rozumiemy przede wszystkim osoby personelu medycznego. Uwzględniany jest również sprzęt medyczny, środki transportu oraz inne elementy wyposażenia lokalizacji, w której udzielane są świadczenia. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

3 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy
W okresie obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia wiele może się zmienić w zakresie dostępności do zasobów po stronie świadczeniodawcy. Zmienność sytuacji po stronie świadczeniodawców jak również duża liczba miejsc udzielających świadczenia, zadecydowały o wprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia systemowego rozwiązania mającego na celu ciągłą weryfikację potencjału świadczeniodawcy pod kątem dalszego spełniania warunków koniecznych. NFZ udostępnił świadczeniodawcom w Portalu SZOI możliwość informowania go o zachodzących zmianach w dostępności zasobów. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

4 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy
W tej prezentacji skupimy się na zmianach funkcjonalności Portalu – SZOI oraz aplikacji konkursowej - NFZ-KO, których wdrożenie nastąpiło w ostatnich miesiącach oraz tych których wdrożenie planowane jest w najbliższym czasie. Modyfikacje systemów pozwalają bardziej precyzyjnie rejestrować zmiany w dostępności elementów struktury i zasobów świadczeniodawcy. Proces kontraktowania oraz proces obsługi zgłaszania zmian do umowy zostały wzbogacone o informacje umożliwiające bardziej precyzyjnie weryfikowanie świadczeniodawców pod kątem spełniania przez nich warunków koniecznych. Nowa funkcjonalność wpływa zarówno na proces definiowania potencjału świadczeniodawcy w Portalu SZOI jak również na proces kontraktowania świadczeń. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

5 potencjału świadczeniodawcy
Część I Zmiany w rejestracji potencjału świadczeniodawcy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

6 Definiowanie dostępności komórki organizacyjnej i jej profili
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

7 Zależności dostępności w strukturze organizacyjnej
Dostępność jednostki organizacyjnej Dostępność komórki organizacyjnej Harmonogram komórki organizacyjnej Dostępność profilu komórki organizacyjnej Harmonogram profilu komórki organizacyjnej SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

8 Komórki organizacyjne i ich profile
Funkcje związane z definiowaniem okresu działalności komórki organizacyjnej, jej profili jak również związanych z tą działalnością harmonogramów czasu pracy dostępne są po wybraniu menu: Świadczeniodawca – Struktura organizacyjna – Komórki organizacyjne SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

9 Definiowanie okresu działalności komórki organizacyjnej
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

10 Warunek: Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności ≥
Okres działalności jednostki organizacyjnej od Okres działalności komórki organizacyjnej – Okres działalności jednostki organizacyjnej Okres działalności komórki organizacyjnej. Okres działalności komórki organizacyjnej musi się zawierać w okresie działalności jednostki organizacyjnej. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

11 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności
Czynność zmiany daty rozpoczęcia / zakończenia działalności komórki organizacyjnej wykonuje się po wybraniu opcji edytuj.. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

12 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności
W pierwszym kroku dostępne są do edycji podstawowe informacje o komórce organizacyjnej. Przejście do zmiany okresu działalności wykonuje się wybierając opcję Dalej. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

13 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności
Drugi krok edycji umożliwia wprowadzenie dat rozpoczęcia i zakończenia działalności komórki organizacyjnej. Domyślnie dla komórki ustawiona jest data zakończenia działalności na nieokreślona. W przypadku, gdy operator chce wprowadzić datę zakończenia działalności komórki należy: odznaczyć pole nieokreślona; w polu data zakończenia działalności wprowadzić właściwą datę SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

14 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności
Aby zapisać wprowadzone informacje należy przejść do kolejnych kroków edycji za pomocą opcji Dalej. W przypadku, gdy operator chce wprowadzić datę zakończenia działalności komórki należy: odznaczyć pole nieokreślona; w polu data zakończenia działalności wprowadzić właściwą datę SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

15 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności
Kolejny krok umożliwia edycję danych kontaktowych. Należy wybrać opcję Dalej aby przejść do podsumowania zmian. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

16 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności
Przed zatwierdzeniem zmian należy sprawdzić, czy dane zostały poprawnie wprowadzone. Poprawne dane należy zapisać korzystając z opcji Zatwierdź. W przypadku błędu należy wybrać opcję Wstecz i poprawić błędne dane. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

17 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności
Zmienione informacje o dacie rozpoczęcia i zakończenia działalności komórki zostaną wyświetlone na Liście komórek organizacyjnych. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

18 Definiowanie harmonogramów czasu pracy komórki organizacyjnej
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

19 Harmonogram pracy komórki
Zmiany dotyczące harmonogramów czasu pracy komórki organizacyjnej Dotychczasowe rozwiązania: możliwość rejestracji wyłącznie aktualnego harmonogramu pracy komórki Obecne rozwiązania: możliwość definiowania dla danej komórki wielu rozłącznych czasowo harmonogramów pracy (dodanie informacji o okresie obowiązywania harmonogramu) Powód zmiany: umożliwienie zdefiniowania odrębnego harmonogramu pracy komórki w związku z przygotowaniem ofert na nowy rok umożliwienie odnotowania zmian w harmonogramie komórki w trakcie realizacji umowy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

20 Harmonogram czasu pracy komórki organizacyjnej
Harmonogram pracy komórki Harmonogram czasu pracy komórki organizacyjnej dotychczas obecnie brak określenia okresu obowiązywania harmonogramu Od do i Od do Dla komórek organizacyjnych dodano funkcję harmonogramy. Wybór funkcji umożliwi między innymi wprowadzenie nowego harmonogramu z informacją o okresie jego obowiązywania SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

21 Warunek: Harmonogram pracy komórki ≥
Okres działalności komórki organizacyjnej Harmonogram – Harmonogram – Okres działalności komórki organizacyjnej Okres obowiązywania harmonogramu Okres obowiązywania harmonogramu musi się zawierać w okresie działalności komórki organizacyjnej. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

22 Harmonogram pracy komórki
W związku z wprowadzoną zmianą, aby dokonać modyfikacji dostępności komórki organizacyjnej należy skorzystać z opcji harmonogramy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

23 Harmonogram pracy komórki
Opcja dezaktywuj umożliwia usunięcie błędnie wprowadzonego harmonogramu czasu pracy komórki. Opcja nie powinna być używana w przypadku nastąpienia rzeczywistych zmian w harmonogramie pracy. W tym wypadku winno się zmienić okres obowiązywania obecnego harmonogramu (wprowadzenie daty końca) oraz dodać nowy. Za pomocą opcji Dodawanie harmonogramu komórki organizacyjnej operator ma możliwość zdefiniowania nowego harmonogramu czasu pracy Opcja podgląd umożliwia przejrzenie wprowadzonego harmonogramu czasu pracy Opcja edytuj umożliwia wprowadzenie modyfikacji harmonogramu czasu pracy komórki organizacyjnej, w tym daty końca obowiązywania harmonogramu.. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

24 Harmonogram pracy komórki
Dodawanie harmonogramu czasu pracy komórki organizacyjnej oraz jego edycja przebiega analogicznie dlatego, sposób wprowadzania zmian zostanie przedstawiony na przykładzie operacji dodawania nowego harmonogramu. Po wybraniu opcji Dodawanie harmonogramu komórki … SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

25 Harmonogram pracy komórki
W polu Harmonogram pracy należy wskazać zdefiniowany wcześniej (menu: Harmonogramy wzorcowe) harmonogram czasu pracy komórki. W polach data początku / końca obowiązywania należy wprowadzić okres, w którym podany harmonogram funkcjonuje w komórce organizacyjnej. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

26 Harmonogram pracy komórki
Zaznaczenie opcji nieokreślona oznacza, że data końca obowiązywania harmonogramu jest nieznana. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

27 Harmonogram pracy komórki
Przed zatwierdzeniem wprowadzonego harmonogramu czasu pracy komórki, wyświetlone zostanie podsumowanie. W przypadku dostrzeżenia błędnych informacji, należy wybrać opcję Wstecz i poprawić dane. Wybór opcji Zatwierdź spowoduje zapisanie harmonogramu na liście. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

28 Harmonogram pracy komórki
Na liście Harmonogramów komórki organizacyjnej zostanie dodana nowa pozycja. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

29 Definiowanie okresu działalności profilu komórki organizacyjnej
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

30 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności
Opcja umożliwia przeglądanie i zarządzanie profilami danej komórki SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

31 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności
dotychczas obecnie dostępność Od Od do SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

32 Warunek: ≥ Profil komórki organizacyjnej – okres działalności
Okres działalności komórki organizacyjnej - od Okres działalności profilu komórki organizacyjnej - od okres działalności komórki organizacyjnej okres działalności profilu komórki organizacyjnej Okres działalności profilu komórki organizacyjnej musi się zawierać w okresie działalności komórki organizacyjnej SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

33 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności
Opcja edytuj pozwoli na zmianę okresu działalności profilu komórki organizacyjnej. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

34 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności
Okno edycji zostało rozbudowane o pole data zakończenia działalności. Podobnie jak w przypadku dostępności komórek organizacyjnych domyślnie działalność profilu jest nieokreślona. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

35 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności
Odznaczenie opcji nieokreślona umożliwi wprowadzenie daty końca działalności profilu medycznego komórki organizacyjnej. Wybór opcji Dalej umożliwi przejście do okna podsumowania i zapisania wprowadzonych zmian. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

36 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności
Należy wybrać opcję Zatwierdź aby zapisać wprowadzone zmiany w działalności profilu komórki organizacyjnej SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

37 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności
Modyfikacja zostanie zapisana na liście profili działalności komórki organizacyjnej Edycję dostępności harmonogramu czasu pracy profilu komórki organizacyjnej wykonuje się po wybraniu opcji harmonogram. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

38 Definiowanie harmonogramu pracy profilu komórki organizacyjnej
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

39 Harmonogram pracy profilu komórki
Zmiany dotyczące harmonogramów czasu pracy profilu komórki organizacyjnej Dotychczasowe rozwiązania: możliwość rejestracji wyłącznie aktualnego harmonogramu pracy profilu komórki Obecne rozwiązania: możliwość definiowania dla danego profilu wielu rozłącznych czasowo harmonogramów pracy (dodanie informacji o okresie obowiązywania harmonogramu) możliwość definiowania okresu czasu, w którym harmonogram profilu jest zgodny z harmonogramem komórki Powód zmiany: umożliwienie zdefiniowania odrębnego harmonogramu pracy profilu w związku z przygotowaniem ofert na nowy rok umożliwienie odnotowywania zmian w harmonogramie profilu w trakcie realizacji umowy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

40 Harmonogram pracy profilu komórki
Profil komórki organizacyjnej dotychczas obecnie harmonogram brak określenia okresu obowiązywania harmonogramu Od do Od do .... SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

41 Warunek: Harmonogram pracy profilu komórki ≥
okres działalności profilu komórki organizacyjnej od okres obowiązywania harmonogramu pracy profilu – od okres obowiązywania harmonogramu pracy profilu do okres działalności komórki organizacyjnej okres dostępności profilu komórki organizacyjnej Okres obowiązywania harmonogramu pracy profilu musi zawierać się w okresie działalności profilu. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

42 Harmonogram pracy profilu komórki
Opcja Dodawanie harmonogramu profilu komórki organizacyjnej umożliwi wprowadzenie nowego profilu. Opcja edytuj umożliwi poprawę dostępności istniejącego harmonogramu profilu komórki organizacyjnej. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

43 Harmonogram pracy profilu komórki
Po zaznaczeniu opcji każda zmiana na poziomie harmonogramu komórki w podanym okresie obowiązywania będzie traktowana jako dotycząca również podanego profilu Zmiany wprowadzane są w sposób analogiczny do wprowadzania dostępności harmonogramu czasu pracy komórki. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

44 Harmonogram pracy profilu komórki
Modyfikacja zostanie zapisana na liście harmonogramów profili działalności komórki organizacyjnej SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

45 Warunki i zależności wprowadzania zmian w okresach dostępności
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

46 Zależności dostępności w strukturze organizacyjnej
Dostępność jednostki organizacyjnej Dostępność komórki organizacyjnej Harmonogram komórki organizacyjnej Dostępność profilu komórki organizacyjnej Harmonogram profilu komórki organizacyjnej SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

47 Zależności dostępności w strukturze organizacyjnej
W przypadku wystąpienia problemów związanych ze spójnością danych, wyświetlone zostaną odpowiednie komunikaty. System kontroluje poprawność wprowadzanych zmian względem innych elementów struktury potencjału świadczeniodawcy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

48 Definiowanie dostępności sprzętu medycznego i środków transportu
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

49 Zależności dostępności zasobów - sprzęt medyczny
Dostępność jednostki organizacyjnej Dostępność komórki organizacyjnej Dostępność sprzętu medycznego/środka transportu SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

50 Sprzęt medyczny/Środki transportu
Czynności wprowadzania zmian w dostępności sprzętu medycznego wykonuje się po wybraniu menu: Świadczeniodawca – Zasoby świadczeniodawcy – Sprzęt medyczny SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

51 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy
Sprzęt medyczny Opcja Dodawanie sprzętu umożliwia wprowadzenie egzemplarza sprzętu medycznego Opcja Dodawanie środka transportu umożliwia wprowadzenie egzemplarza środka transportu medycznego SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

52 Dodawanie sprzętu medycznego
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

53 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy
Dodawanie sprzętu medycznego Status Posiadam Będę posiadać Dotychczas Obecnie Krok 1 Data od kiedy posiadam / będę posiadał sprzęt? Nazwa sprzętu Kod UMDNS Krok 2 Producent Model Liczba egzemplarzy Krok 3 Umowa serwisowa Dostępność sprzętu od - do Atest Miejsce stacjonowania Dostępność dla innych Brak dostępu W godz. pracy komórki org. Całodobowo. Krok 4 Krok 3 Dodatkowe cechy sprzętu Krok 5 Krok 4 Podsumowanie SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

54 Wprowadzanie Sprzętu medycznego
Wprowadzanie pozycji sprzętu medycznego należy rozpocząć od wskazania czy dany egzemplarz już został zakupiony, czy występuje w planie zakupów dla potrzeb przyszłego kontraktu. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

55 Wprowadzanie Sprzętu medycznego
Kolejne informacje to data od kiedy sprzęt jest lub będzie dostępny u świadczeniodawcy oraz nazwa sprzętu. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

56 Wprowadzanie Sprzętu medycznego
Pozycję ze słownika wybiera się klikając w nazwę lub kod sprzętu medycznego. Nazwa sprzętu pobierana jest ze słownika sprzętu medycznego przygotowanego przez pracowników Centrali NFZ. Informacje wymagane w kolejnych krokach są determinowane przez wybraną pozycję słownikową. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

57 Wprowadzanie Sprzętu medycznego
Wprowadzenie okresu dostępności polega na uzupełnieniu pól dostępne od dnia i dostępne do dnia. W przypadku, gdy data końca dostępności jest nieznana, pole dostępność do dnia może zostać puste. Wprowadzenie możliwości określenia dostępności sprzętu medycznego w okresie od – do, pozwala oddać w systemie sytuacje mające miejsce w życiu. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

58 Wprowadzanie Sprzętu medycznego
W kolejnym kroku obligatoryjne jest wprowadzenie informacji o producencie sprzętu oraz danych serwisowych SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

59 Wprowadzanie Sprzętu medycznego
Pobranie cech ze słownika wykonuje się wybierając opcję Dodawanie. Pozycję ze słownika wybiera się klikając w nazwę cechy sprzętu medycznego. Krok czwarty to wprowadzanie cech dodatkowych sprzętu. Cechy można uzupełnić pobierając dane ze słownika NFZ (opcja Dodaj) lub uzupełnić wprowadzając odpowiedni opis w polu Dodatkowe cechy sprzętu nie uwzględnione w słowniku NFZ SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

60 Wprowadzanie Sprzętu medycznego
W przypadku zauważenia błędu w danych należy skorzystać z opcji Wstecz umożliwiającej przejście do poprzednich kart wprowadzania. Opcja Zatwierdź zapisze sprzęt na liście sprzętu medycznego. Uzupełnienie wszystkich informacji zostanie zakończone wyświetleniem podsumowania informacji o egzemplarzu sprzętu. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

61 Wprowadzanie Sprzętu medycznego
Zapisany sprzęt zostanie wprowadzony na listę sprzętu medycznego. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

62 Wprowadzanie Sprzętu medycznego
Opcja podgląd sprzętu umożliwi przeglądanie pozycji bez możliwości wprowadzania zmian. Opcja edytuj sprzęt umożliwi przeglądanie pozycji z możliwością wprowadzania zmian w zakresie specyfikacji i cech dodatkowych sprzętu. Miejsce stacjonowania i czas dostępności modyfikowany jest za pomocą opcji okresy dostępności sprzętu. Dla każdego wprowadzonego sprzętu udostępniono operacje przeglądania i edycji. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

63 Wprowadzanie Sprzętu medycznego
Opcja okresy dostępności sprzętu umożliwia wprowadzenie kolejnych okresów dostępności bądź edycję już istniejących. Opcja dezaktywuj sprzęt umożliwi wprowadzenie stanu nieaktywny. Nieaktywna pozycja sprzętu medycznego nie będzie generowana do wersji potencjału świadczeniodawcy oraz wniosku o zmianę umowy. Dla każdego wprowadzonego sprzętu udostępniono operacje przeglądania i edycji. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

64 Wprowadzanie Sprzętu medycznego
Wybór filtra miejsce stacjonowania lub sprzęt dostępny w dniu spowoduje zmianę widoku wyświetlania listy. W górnej części okna dostępne są filtry umożliwiające zawężenie listy sprzętu medycznego wg wprowadzonych kryteriów. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

65 Wprowadzanie Sprzętu medycznego
Opcja podgląd sprzętu umożliwi przeglądanie pozycji bez możliwości wprowadzania zmian. Opcja edytuj sprzęt umożliwi przeglądanie pozycji z możliwością wprowadzania zmian w zakresie specyfikacji i cech dodatkowych sprzętu. Miejsce stacjonowania i czas dostępności modyfikowany jest za pomocą opcji edytuj udostępnienie. Opcja usuń udostępnienie umożliwi zdezaktywowanie okresu dostępności sprzętu medycznego. Zmiana widoku, powoduje, że na liście wyświetlane są szczegółowe informacje o sprzęcie: okres dostępności, liczba egzemplarzy, dostępność dla innych. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

66 Okresy dostępności sprzętu medycznego
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

67 Sprzęt medyczny – okresy dostępności
Każdy sprzęt medyczny oraz środek transportu stacjonuje w danym miejscu w określonym czasie. Dzięki tej funkcjonalności świadczeniodawca może zarządzać dostępnością swojego sprzętu medycznego w różnych okresach. Wszystkie pozycje, które zostały wprowadzone do systemu przed udostępnieniem tej funkcjonalności, posiadają jeden okres dostępności, który rozpoczyna się w chwili, gdy był wprowadzony do systemu, natomiast data końca obowiązywania jest nieokreślona. Należy także pamiętać, że dla jednej pozycji sprzętu w danym czasie może być wprowadzony tylko jeden okres dostępności. W innym przypadku zostanie wyświetlony błąd systemu. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

68 Sprzęt medyczny – okresy dostępności
Wybór opcji okresy dostępności sprzętu spowoduje wyświetlenie okna listy miejsc stacjonowania sprzętu. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

69 Sprzęt medyczny – okresy dostępności
Wybór opcji dodawanie okresu dostępności umożliwi wprowadzenie nowego okresu. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

70 Sprzęt medyczny – okresy dostępności
Wprowadzenie okresu dostępności wymaga uzupełnienia informacji o dostępności od – do, miejscu stacjonowania, liczbie egzemplarzy, dostępności sprzętu dla innych. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

71 Sprzęt medyczny – okresy dostępności
Wprowadzenie okresu dostępności wymaga uzupełnienia informacji o dostępności od – do, miejscu stacjonowania, liczbie egzemplarzy, dostępności sprzętu dla innych. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

72 Sprzęt medyczny – okresy dostępności
W przypadku zauważenia błędu w danych należy skorzystać z opcji Wstecz umożliwiającej przejście do poprzednich kart wprowadzania. Opcja Zatwierdź zapisze okres dostępności na liście. Uzupełnienie wszystkich informacji zostanie zakończone wyświetleniem podsumowania informacji o okresie dostępności. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

73 Sprzęt medyczny – okresy dostępności
Okres dostępności zostanie dopisany do listy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

74 Sprzęt medyczny – okresy dostępności
Komunikat może zostać wyświetlony w momencie wprowadzania okresu dostępności, gdzie data dostępności od zawiera się w innym zdefiniowanym okresie dostępności. Komunikat może zostać wyświetlony w momencie wprowadzania okresu dostępności, gdzie data dostępności do zawiera się w innym zdefiniowanym okresie dostępności. Komunikat może zostać wyświetlony w momencie wprowadzania sprzętu medycznego, gdzie data dostępności od przypadkowo jest późniejsza niż data dostępności do Komunikat może zostać wyświetlony w momencie wprowadzania okresu dostępności, gdzie data od kiedy sprzęt jest dostępny jest późniejsza niż data bieżąca. Komunikat może zostać wyświetlony w momencie wprowadzania sprzętu medycznego, gdzie data od kiedy posiadam sprzęt jest późniejsza niż data dostępności sprzętu w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku konfliktu okresów dostępności wyświetlone zostaną odpowiednie komunikaty systemowe. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

75 Zmiany w zakresie wprowadzania środków transportu (RTM)
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

76 Sprzęt medyczny – środki transportu
Rozszerzenie formatu zbierania danych o środkach transportu spowodowało, że dla pozycji istniejących w systemie przed aktualizacją brakuje wpisów związanych z homologacją pojazdów. Środki transportu, dla których system wykrywa brak informacji zostały oznaczone innym kolorem tła. Aby uzupełnić brakujące dane należy wybrać opcję edytuj sprzęt. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

77 Sprzęt medyczny – środki transportu
Zmiana wymaga uzupełnienia danych: typ ambulansu, numer homologacji, data homologacji. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

78 Sprzęt medyczny – środki transportu
W podsumowaniu wyświetlone zostaną wprowadzone zmiany. Wybór opcji Zatwierdź spowoduje zapisanie zmian w bazie danych. Kolor podświetlenia braku wymaganych informacji – nie będzie wyświetlany. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

79 Zgłaszanie zmian w umowie na podstawie potencjału świadczeniodawcy
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

80 Zgłoszenie zmian do umowy
Zgłoszenie zmian do umowy polega na pobraniu z potencjału świadczeniodawcy odpowiedniej liczby zasobów pozwalających na realizację umowy.. Kiedy w systemie wprowadzony jest poprawnie potencjał świadczeniodawcy wraz ze zmianami zaistniałymi w trakcie trwania umowy, świadczeniodawca ma do dyspozycji funkcjonalność pozwalającą na zgłoszenie zmian do umowy. Potencjał świadczeniodawcy Jednostka organizacyjna Komórka organizacyjna Harmonogram dostępności miejsca Dodanie nowego sprzętu medycznego Zmiana okresu dostępności sprzętu Lokalizacja Dodanie osoby personelu medycznego Zmiana harmonogramu pracy lekarza Rozwiązanie umowy z osobą personelu med.. Miejsce wyk. świadczeń Sprzęt medyczny Personel medyczny Zmiany do umowy Godziny pracy poradni / oddziału Personel medyczny Sprzęt SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

81 Zgłoszenie zmian do umowy
Świadczeniodawca ma możliwość wykazania do umowy całości lub części swoich zasobów. Tworząc zestaw zmian do umowy może wykazać, że: Lekarz będzie świadczył usługi realizujące kontrakt NFZ trzy dni w tygodniu z pięciodniowego tygodnia pracy; Wybrany sprzęt medyczny będzie dostępny do realizacji kontraktu z NFZ; Miejsce wykonywania świadczeń dla pacjentów przyjmowanych w ramach kontraktu będzie dostępne dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i trzy razy w tygodniu w godzinach porannych. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

82 Zgłoszenie zmian do umowy
Powyższe przykłady mogą zostać dodane w zmianach do umowy pod warunkiem, że zostaną zachowane zależności na poziomie zasobów, np.: harmonogram czasu pracy osoby personelu medycznego w danym miejscu w ramach danej pozycji umowy będzie równy (lub będzie się zawierał) całkowitemu harmonogramowi czasu pracy podanej osoby personelu medycznego w tym miejscu i będzie się zawierał w harmonogramie czasu pracy miejsca udzielania świadczeń na rzecz danej pozycji umowy. Czas pracy miejsca w pozycji umowy Całkowity pracy osoby personelu medycznego w danym miejscu Czas pracy osoby personelu medycznego w danym miejscu w ramach pozycji umowy pon. wt. śr. czw. pt. so. nd. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

83 Zgłoszenie zmian do umowy
Powyższe przykłady mogą zostać dodane w zmianach do umowy pod warunkiem, że zostaną zachowane zależności na poziomie zasobów, np.: okres dostępności tomografu w miejscu wykonywania świadczeń będzie równy lub będzie się zawierał w okresie dostępności tego sprzętu zdefiniowanym w zasobach świadczeniodawcy i będzie się zawierał w harmonogramie dostępności miejsca wykonywania świadczeń w umowie. Czas pracy miejsca w pozycji umowy Dostępność sprzętu medycznego w zasobach świadczeniodawcy Dostępność sprzętu medycznego w ramach pozycji umowy pon. wt. śr. czw. pt. so. nd. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

84 Zgłoszenie zmian do umowy
Zgłoszenie zmian do umowy jest procesem: weryfikacji różnic występujących pomiędzy informacjami zawartymi w umowie świadczeniodawcy z OW NFZ, a bieżącym potencjałem świadczeniodawcy: systemowym – w przypadku, gdy zmiana w potencjale świadczeniodawcy powoduje zmniejszenie dostępności do świadczeń realizowanych w ramach umowy; realizowanym przez użytkownika – w przypadku rozszerzania harmonogramów pracy, dodawania zasobów …etc. dodawania zasobów świadczeniodawcy niezbędnych do realizacji kontraktu; modyfikacji dostępności zasobów personalnych w przypadku wystąpienia zmian w dostępności do realizacji świadczeń; modyfikacji dostępności do zasobów sprzętowych w przypadku wystąpienia zmian w dostępności do realizacji świadczeń oraz jakości udzielanych świadczeń; modyfikacji dostępności do miejsca wykonywania świadczeń w przypadku wystąpienia zmian w dostępności do realizacji świadczeń bądź ciągłości ich wykonywania; SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

85 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Aplikacja SZOI świadczeniodawca System Informatyczny OW NFZ Dodanie zgłoszenia Weryfikacja zmian Zmiany dostępności Zatwierdzenie wniosku Potencjał DEKLAROWANY Weryfikacja zgłaszanego potencjału (sesje weryfikujące) Brak zgody na uwzględnienie w umowie Zgoda na uwzględnienie w umowie Utworzenie aneksu do umowy Zachowanie dotychczasowego stanu umowy Potencjał AKTUALNY = Potencjał DEKLAROWANY Potencjał AKTUALNY = Potencjał bez zmian SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

86 Rozwiązania systemowe Aplikacja SZOI - świadczeniodawca
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

87 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Uprawnienia niezbędne do obsługi zgłaszania zmian do umowy w zakresie potencjału SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 87

88 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy
Przydzielanie uprawnień umożliwiających obsługę zgłaszania zmian w zakresie potencjału Aby możliwa była obsługa zgłaszania zmian do umowy w zakresie potencjału operator musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia te są definiowane z poziomu menu Administrator/Operatorzy Opcja Uprawnienia umożliwia edycję uprawnień operatora SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

89 Definiowanie uprawnień umożliwiających obsługę zgłoszeń zmian do umowy
Rejestracja i pełna obsługa zgłoszeń zmian do umowy w zakresie potencjału wymaga nadania następujących uprawnień: Praca w systemie SDS, Praca z modułem użytkownika SZOI, Rejestracja struktury organizacyjnej, Umowy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

90 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Lista zgłoszeń zmian do umowy w zakresie potencjału SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 90 90

91 Obsługa zgłoszenia zmiany do umowy
Obsługa zgłoszeń zmian do umowy w zakresie potencjału jest dostępna z poziomu menu Umowy/Zgłoszenie zmiany do umowy Lista zgłoszeń zawiera podstawowe informacje dotyczące każdego ze zgłoszeń czyli nr danego zgłoszenia, nr umowy do której odnosi się dane zgłoszenie, bieżący status zgłoszenia oraz informacje o dacie jego utworzenia oraz dacie przekazania do OW NFZ SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

92 Lista zgłoszeń zmian do umowy
Opcje dostępne w kolumnie Operacje pozwalają na: Przeglądanie i wykonywanie operacji w ramach poszczególnych pozycji zgłoszenia , Weryfikowanie zmian dla pozycji, w których nastąpiły zmiany w stosunku do poprzedniego zgłoszenia. Zatwierdzenie zgłoszenia skutkujące przekazaniem go do OW NFZ, Aktualizację zgłoszenia danymi z rzeczywistego potencjału, Anulowanie zgłoszenia Górny obszar listy zgłoszeń zawiera filtry umożliwiające wyszukanie zgłoszeń SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

93 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Aplikacja SZOI świadczeniodawca System Informatyczny OW NFZ Dodanie zgłoszenia Weryfikacja zmian Zmiany dostępności Zatwierdzenie wniosku Potencjał DEKLAROWANY Weryfikacja zgłaszanego potencjału (sesje weryfikujące) Brak zgody na uwzględnienie w umowie Zgoda na uwzględnienie w umowie Utworzenie aneksu do umowy Zachowanie dotychczasowego stanu umowy Potencjał AKTUALNY = Potencjał DEKLAROWANY Potencjał AKTUALNY = Potencjał Bez zmian SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

94 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Aktualizacja informacji o potencjale w trakcie trwania okresu umowy – dodanie nowego zgłoszenia Dodanie w systemie nowego zgłoszenia zmian w umowie w zakresie potencjału skutkuje: zamrożeniem obecnego stanu potencjału świadczeniodawcy (generowanie profilu świadczeniodawcy będącego bazą do przygotowywanego zgłoszenia), wygenerowaniem w systemie dokumentu z listą miejsc udzielania świadczeń powiązanych z pozycjami umowy, automatycznym rozwiązaniem wybranych sytuacji konfliktowych (reakcja na ograniczenie odstępności zasobu) System tworząc nową wersję listy udostępnionych zasobów bazuje na ostatniej wersji listy udostępnionych zasobów przekazanej do OW NFZ oraz rzeczywistym potencjale opisanym w Portalu SZOI. Nikt oprócz samego świadczeniodawcy nie może zmienić dostępności swoich zasobów. Do każdego miejsca udzielania świadczeń, w którym udzielane są świadczenia w ramach danej pozycji umowy Portal SZOI udostępnia funkcję przeglądania oraz zarządzania udostępnionym potencjałem. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 94

95 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Aktualizacja informacji o potencjale w trakcie trwania okresu umowy – dodanie nowego zgłoszenia cd … Podczas generacji nowej listy udostępnionych zasobów system sprawdzana czy informacje o dostępności poszczególnych zasobów w danym miejscu udzielania świadczeń, na rzecz danej pozycji umowy nie stoją w konflikcie z rzeczywistym potencjałem świadczeniodawcy zaktualizowanym przez świadczeniodawcę po przekazaniu poprzedniej wersji listy udostępnionych zasobów (poprzedniego Zgłoszenia zmian w umowie w zakresie potencjału). I tak w przypadku gdy z ostatniego zgłoszenia wynikało, że sprzęt medyczny – tomograf -będzie dostępny dla pacjentów od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009, a następnie po przekazaniu zgłoszenia wykazano, że sprzęt uległ uszkodzeniu z dniem 1 czerwca 2009 to system podczas dodawania nowego dokumentu zgłoszenia automatycznie uwzględni ten fakt w liście zasobów. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 95

96 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Operacja dodania nowego zgłoszenia zmiany do umowy w zakresie potencjału SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 96 96

97 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Zgłoszenia nowych zmian w zakresie potencjału zaczynamy od wybrania opcji Dodawanie zgłoszenia SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

98 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
W pierwszym kroku należy wybrać umowę, w ramach której zgłaszana jest zmiana potencjału Opcja Dalej umożliwia przejście do kolejnego etapu dodawania zgłoszenia Opcja Anuluj umożliwia rezygnację z dodania zgłoszenia SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

99 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Przed przystąpieniem do generowania zgłoszenia wyświetlona zostanie informacja podsumowująca. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

100 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Zatwierdzenie operacji przygotowania zgłoszenia zmian do umowy spowoduje, że zmiana zostanie zapisana na liście ze statusem do przygotowania. Operacje wykonywane na serwerze będą powodowały kolejne zmiany statusów zgłoszenia. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

101 Statusy występujące dla zgłoszenia zmian do umowy
Opis Do przygotowania Zgłoszenie o tym statusie oczekuje w kolejce na wygenerowanie na serwerze OW NFZ. Zgłoszenie o tym statusie może zostać anulowane przez operatora świadczeniodawcy W trakcie przygotowania Trwa proces generacji zgłoszenia. Operacja może trwać kilka minut. Wprowadzone Jedynie na postępowaniach o statusie Wprowadzony operator systemu może dokonywać operacji edycji zgłoszenia. Zgłoszenie o tym statusie może zostać anulowane przez operatora świadczeniodawcy Do aktualizacji Zgłoszenie oczekuje w kolejce na wykonanie aktualizacji W trakcie aktualizacji Trwa proces aktualizacji zgłoszenia. Po zakończeniu aktualizacji zgłoszenie otrzymuje powtórnie status zgłoszenia wprowadzonego. Do zatwierdzenia Zgłoszenie o tym statusie aktualnie oczekuje w kolejce na zatwierdzenie. W trakcie zatwierdzania Trwa proces zatwierdzania zgłoszenia. W tym czasie pozycja jest przesyłana do OW NFZ. Zatwierdzone Zgłoszenie zostało zatwierdzone oraz przekazane do OW NFZ, gdzie zostanie rozpatrzone. Anulowane Operator anulował zgłoszenie zmian do umowy, które posiadało status Do przygotowania lub Wprowadzone SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

102 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Przeglądanie pozycji zgłoszenia zmian do umowy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 102 102

103 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Opcja pozycje umożliwia przeglądanie pozycji zgłoszenia zmian do umowy oraz edycji okresów dostępności dla poszczególnych elementów: harmonogramu pracy personelu, dostępności sprzętu, dostępności miejsca wykonywania świadczeń. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

104 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Opcja Harm.miejsca umożliwi przeglądanie i edycję dostępności miejsca wykonywania świadczeń wraz z harmonogramem czasu pracy. Lista pozycji zgłoszenia zmian do umowy zawiera wszystkie pozycje znajdujące się w umowie z NFZ, niezależnie od tego czy zmiana ma dotyczyć jednej czy wielu pozycji umowy. Kolumna operacje zawiera funkcje umożliwiające przeglądanie szczegółów pozycji zgłoszenia. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

105 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Przeglądanie pozycji zgłoszenia zmian do umowy - harmonogram miejsca SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 105 105

106 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Opcja Podgląd harmonogramu umożliwi przeglądanie harmonogramu czasu pracy zapisanego w umowie. Na liście harmonogramów miejsca wyświetlane są harmonogramy deklarowane do umowy. Za pomocą dostępnych opcji operator może wprowadzić modyfikacje. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

107 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

108 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Przykład: Świadczeniodawca realizuje świadczenia medyczne w ramach umowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 18:00. Ze względu na zapotrzebowanie pacjentów, chce rozszerzyć harmonogram czasu pracy miejsca udzielania świadczeń dodatkowo o dwie godziny w poniedziałek i czwartek do godziny 20:00. Zasoby świadczeniodawcy pozwalają na realizację zmian. Jest to jednostka całodobowa. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

109 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Opcja edytuj umożliwi zmianę harmonogramem czasu pracy w ramach zdefiniowanej dostępności miejsca wykonywania świadczeń. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

110 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Opcja edytuj umożliwia zmianę typu dostępności oraz okresu ważności harmonogramu miejsca wykonywania świadczeń w punkcie umowy. Dla potrzeb przykładu, dane nie ulegają zmianie. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

111 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
W górnej części okna wyświetlana jest informacja o harmonogramach miejsca wykonywania świadczeń zdefiniowanych na poziomie zasobów świadczeniodawcy. Wybierając opcję Przepisz harmonogram do zgłoszenia operator przeniesie dane uśrednione do deklaracji zmian w umowie. Nie zaznaczenie opcji spowoduje, że harmonogram nie zostanie nadpisany. W kolejnym kroku będzie możliwa ręczna edycja dotychczasowego harmonogramu. W drugim kroku wyświetlany jest podgląd harmonogramu deklarowanego do umowy. W dolnej części okna wyświetlana jest informacja o harmonogramie wynikowym, będącym częścią wspólną z dotychczas wprowadzonych harmonogramów miejsca w okresie obowiązywania umowy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

112 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
W celu ułatwienia wprowadzania danych, w dolnej części systemu wyświetlany jest wynikowy harmonogram czasu pracy miejsca wykonywania świadczeń zdefiniowany w zasobach świadczeniodawcy. Harmonogram edytowany, nie może wykraczać poza harmonogram uśredniony. W przypadku nie przeniesienia danych z harmonogramu uśrednionego, w górnej części okna wyświetlony zostanie dotychczasowy harmonogram czasu pracy miejsca wykonywania świadczeń. Harmonogram może być edytowany za pomocą opcji dodaj / usuń z zachowaniem zależności zasobów. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

113 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Opcja usuń umożliwia usunięcie pozycji harmonogramu. W miejsce usuniętej pozycji można dodać kolejną korzystając z opcji Dodaj. W omawianym przykładzie, konieczne jest dodanie dwóch pozycji harmonogramu: poniedziałku i piątku z czasem pracy od 18:00 do 20:00. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

114 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Dodając nową pozycję harmonogramu miejsca wykonywania świadczeń konieczne jest wskazanie definiowanego dnia tygodnia oraz wprowadzenie godzin pracy miejsca. Wprowadzany czas pracy musi się zawierać w harmonogramie wynikowym wprowadzonym w potencjale świadczeniodawcy. W omawianym przykładzie, konieczne jest dodanie dwóch pozycji harmonogramu: poniedziałku i piątku z czasem pracy od 18:00 do 20:00. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

115 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Po zakończeniu edycji wyświetlone zostanie okno Podsumowania. W oknie wyświetlany jest harmonogram, który zostanie przekazany do OW NFZ jako zmiana do umowy. Wybór opcji Zatwierdź spowoduje zapisanie zmian. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

116 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Opcja usuń umożliwi oznaczenie dezaktywacji harmonogramu czasu pracy miejsca wykonywania świadczeń w umowie. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

117 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Przeglądanie pozycji zgłoszenia zmian do umowy - sprzęt medyczny SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 117 117

118 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Opcja Sprzęt umożliwi przeglądanie i edycję dostępności sprzętu medycznego i środków transportu dołączonych do punktu umowy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

119 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Opcja Dodawanie sprzętu umożliwia dodanie w zgłoszeniu do punktu umowy sprzętu wprowadzonego w potencjale świadczeniodawcy lub udostępnionego przez podwykonawcę. Opcja Dostępności umożliwia przeglądanie i edycję okresów dostępności sprzętu deklarowanego dla punktu umowy. Lista udostępnionego sprzętu zawiera informacje o sprzęcie medycznym przypisanym do wybranego punktu umowy. Opcja Usuń umożliwia dezaktywację sprzętu w zgłoszeniu do umowy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

120 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Dodawanie sprzętu do zgłoszenia zmian do umowy wykonuje się np.: w sytuacji zakupienia nowego egzemplarza sprzętu do miejsca wykonywania usług lub wykorzystania sprzętu z innej lokalizacji. Czynność dodawania należy rozpocząć od wskazania sprzętu wprowadzonego w potencjale świadczeniodawcy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

121 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
W słowniku istnieje możliwość wskazania stacjonowania sprzętu / środka transportu w strukturze potencjału świadczeniodawcy. Wskazanie odpowiedniej pozycji w polu sprzęt i wybór opcji szukaj wyświetli listę sprzętu medycznego, który może zostać wykorzystany w celu realizacji umowy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

122 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Pozycja pobrana ze słownika wprowadzana jest w pierwszym kroku dodawania sprzętu. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

123 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
W drugim kroku konieczne jest określenie okresu dostępności sprzętu od-do oraz liczby egzemplarzy sprzętu. Daty muszą zawierać się w: - okresie dostępności sprzętu wprowadzonym w profilu świadczeniodawcy; - okresie dostępności miejsca w pozycji umowy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

124 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
W trzecim kroku, wprowadzone informacje zostaną wyświetlone w postaci podsumowania. Dane należy zapisać korzystając z opcji Zatwierdź. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

125 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

126 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Przykład : Świadczeniodawca wykazał do realizacji umowy zawartej na okres do aparat USG. Niestety, aparat w sierpniu uległ uszkodzeniu i świadczeniodawca musiał go wycofać ze swoich zasobów. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

127 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Opcja Dostępności umożliwia przeglądanie i edycję okresów dostępności sprzętu deklarowanego dla punktu umowy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

128 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Zmianę dostępności sprzętu medycznego wykonuje się na liście dostępności sprzętu po wybraniu opcji edytuj. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

129 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Tak jak w przypadku operacji dodawania należy wprowadzić daty dostępności sprzętu w punkcie umowy zgodne z dostępnością w potencjale świadczeniodawcy oraz zgodnie z harmonogramem miejsca wykonywania świadczeń. W przedstawionym przykładzie zmianie ulegnie data dostępności sprzętu do. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

130 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Po wprowadzeniu zmian wyświetlone zostanie podsumowanie edycji dostępności sprzętu medycznego. Wybór opcji zatwierdź spowoduje zapisanie zmian na liście. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

131 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

132 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Przeglądanie pozycji zgłoszenia zmian do umowy - uwagi SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 132 132

133 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Opcja Uwagi umożliwi wprowadzenie komentarza informacji o zmianach wprowadzonych w zgłoszeniu zmian do umowy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

134 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Weryfikacja zmian SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 134 134

135 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Aplikacja SZOI świadczeniodawca System Informatyczny OW NFZ Dodanie zgłoszenia Weryfikacja zmian Zmiany dostępności Zatwierdzenie wniosku Potencjał DEKLAROWANY Weryfikacja zgłaszanego potencjału (sesje weryfikujące) Brak zgody na uwzględnienie w umowie Zgoda na uwzględnienie w umowie Utworzenie aneksu do umowy Zachowanie dotychczasowego stanu umowy Potencjał AKTUALNY = Potencjał DEKLAROWANY Potencjał AKTUALNY = Potencjał Bez zmian SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

136 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Pracę ze zgłoszeniem zmian do umowy najlepiej zacząć od weryfikacji pozycji, gdyż tylko zweryfikowane pozycje mogą być modyfikowane. Wybierz opcję pozycje do weryfikacji aby dokonać sprawdzenia różnic wynikających ze zmian w potencjale świadczeniodawcy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

137 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Opcja Pozycje do weryfikacji umożliwia weryfikację poprawności danych znajdujących się w zgłaszanej zmianie do umowy, w ramach danej pozycji zgłoszenia w zakresie: Osób personelu, Harmonogramów osób personelu Sprzętu medycznego i jego dostępności Harmonogramu miejsca Weryfikacja dotyczy tylko cech zawężanych w stosunku do aktualnej umowy. Opcja Autom. Weryfikacja włącza proces automatycznej weryfikacji danych w punkcie umowy. Proces sprawdza, czy dla danej pozycji wystąpiły różnice względem potencjału świadczeniodawcy, które zaburzają realizację kontraktu z NFZ. Brak zmian oznaczany jest dla pozycji kolorem białym. Na liście Pozycji zgłoszenia do weryfikacji wyświetlone zostaną wszystkie te pozycje umowy, dla których system odnalazł różnice zmniejszające potencjał świadczeniodawcy wykazany do umowy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

138 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Lista pozycji weryfikacji podzielona została na trzy tematyczne części: personel medyczny – umożliwia zweryfikowanie zmian związanych z personelem i harmonogramem czasu pracy personelu; sprzęt medyczny –umożliwia zweryfikowanie zmian związanych z dostępnością sprzętu medycznego; harm. miejsca – umożliwia zweryfikowanie zmian związanych z harmonogramem pracy komórki organizacyjnej . SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

139 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Weryfikacja zmian - personel medyczny SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 139 139

140 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
W przypadku personelu medycznego konieczna jest weryfikacja harmonogramów czasu pracy personelu. Czynność weryfikacji wykonuje się wybierając opcję harmonogramy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

141 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Wybór opcji weryfikacja umożliwi przejrzenie zmian pomiędzy harmonogramem bazowym, a harmonogramem ostatnio przekazanym w umowie. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

142 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji system generuje harmonogram wynikowy wykazujący część wspólną obu harmonogramów. W pokazanym przykładzie zgłoszono brak harmonogramu czasu pracy dla lekarza (brak aktywnego okresu dostępności) przez co dotychczasowy harmonogram zostanie usunięty . Wybór opcji Zatwierdź spowoduje zapis weryfikacji . SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

143 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Szczegóły związane z obsługą zmian w umowach w zakresie personelu medycznego zostały przedstawione w poprzedniej prezentacji systemu SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

144 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Weryfikacja zmian - sprzęt medyczny SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 144 144

145 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Kolejny krok weryfikacji dotyczy zmian w sprzęcie medycznym. Na liście pozycji do weryfikacji w zakładce Sprzęt medyczny wyświetlana jest lista wszystkich zasobów dołączonych do punktu umowy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

146 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Kolejny krok weryfikacji dotyczy zmian w sprzęcie medycznym. Operacja dostępność umożliwi przejście do przeglądania listy okresów dostępności sprzętu medycznego. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

147 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Operacja weryfikacja pozwoli obejrzeć różnice wynikające ze zmian wprowadzonych w potencjale świadczeniodawcy, które wpływają niekorzystnie na realizację umowy. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

148 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Informacje podstawowe Informacje przekazane w ostatnim zgłoszeniu zmian Stan dostępności z umowy Kliknięcie w opcję pokaż spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji. Stan dostępności z potencjału świadczeniodawcy Do przekazania w zgłoszeniu zmian do umowy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

149 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Zakończenie weryfikacji powoduje, że zmianie ulega kolor tła pozycji weryfikowanej. w przypadku usunięcia zasobu – kolor tła jest różowy; w przypadku pozytywnej weryfikacji – kolor tła jest biały. Białym kolorem oznaczone są również pozycje dodane. W przypadku, gdy wymagane jest rozszerzenie dostępności sprzętu medycznego w miejscu wykonywania świadczeń operator może skorzystać z opcji Dodawanie dostępności sprzętu. Czynność dodawania dostępności została opisana na poprzednich slajdach. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

150 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Opcje dostępne w części weryfikacji umożliwiają również: podgląd – przeglądanie informacji o dostępności sprzętu; przywróć - ponowną aktywację dostępności sprzętu usuniętej w trakcie weryfikacji; edytuj – poprawę informacji o dostępności sprzętu; usuń – usunięcie dodanego harmonogramu dostępności sprzętu SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

151 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Weryfikacja zmian - Harmonogram miejsca wykonywania świadczeń SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 151 151

152 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Kolejny krok weryfikacji dotyczy zmian w harmonogramie miejsca wykonywania świadczeń Operacja harm.miejsca umożliwi przejście do przeglądania listy harmonogramów miejsca. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

153 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Podobnie jak w innych częściach systemu należy wybrać opcję weryfikacja w celu sprawdzenia zmian. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

154 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Zatwierdzenie weryfikacji spowoduje usunięcie pozycji harmonogramu czasu pracy miejsca udzielania świadczeń . W oknie weryfikacji harmonogramu wyświetlany jest stan harmonogramu w stosunku do danych ostatnio przekazanych do umowy. W przedstawionym przykładzie harmonogram czasu pracy miejsca wykonywania świadczeń został usunięty. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

155 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

156 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Zatwierdzanie wniosku SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 156 156

157 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Aplikacja SZOI świadczeniodawca System Informatyczny OW NFZ Dodanie zgłoszenia Weryfikacja zmian Zmiany dostępności Zatwierdzenie wniosku Potencjał DEKLAROWANY Weryfikacja zgłaszanego potencjału (sesje weryfikujące) Brak zgody na uwzględnienie w umowie Zgoda na uwzględnienie w umowie Utworzenie aneksu do umowy Zachowanie dotychczasowego stanu umowy Potencjał AKTUALNY = Potencjał DEKLAROWANY Potencjał AKTUALNY = Potencjał PIERWOTNY SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

158 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Czynność zatwierdzania wykonuje się korzystając z opcji zatwierdź. W przypadku, gdy do zgłoszenia zostały wprowadzone wszystkie zmiany konieczne jest zatwierdzenie zgłoszenia. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

159 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Procedura zatwierdzania spowoduje wyświetlenie okna podsumowania zgłoszenia zmian do umowy. Wybór opcji Zatwierdź spowoduje zatwierdzenie zgłoszenia. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

160 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału
Zgłoszenia zmian do umowy o statusie zatwierdzone dostępne są dla OW NFZ w systemie informatycznym NFZ. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

161 Zmiany w aplikacji NFZ-KO
Część II Zmiany w aplikacji NFZ-KO SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

162 Zmiany w systemie NFZ-KO
W związku z modyfikacjami sposobu rejestracji danych w strukturze organizacyjno-wykonawczej oraz zasobach świadczeniodawcy, konieczne stało się dostosowanie aplikacji konkursowej NFZ-KO w zakresie pozwalającym na odzwierciedlenie wszystkich wprowadzonych danych. Zmiany zostały uwzględnione zarówno w podglądzie potencjału świadczeniodawcy jak i w ofertach/dokumentacjach aktualizacyjnych. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

163 Zmiany w systemie NFZ-KO
W aplikacji NFZ-KO wprowadzono: Zmianę prezentacji danych o harmonogramie czasu pracy komórki i harmonogramie czasu pracy profilu komórki Możliwość ustalania harmonogramu pracy miejsca udzielania świadczeń w danej pozycji oferty w kontekście zmienionej struktury rejestracji danych o harmonogramach pracy komórki/profilu komórki Możliwość ustalenia wstępnego harmonogramu miejsca udzielania świadczeń w danej pozycji oferty jako harmonogramu komórki/profilu komórki obowiązującego w dniu początku obowiązywania przyszłej umowy; w tym miejscu następuje: - walidacja harmonogramu miejsca udzielania świadczeń w danej pozycji oferty: - względem harmonogramu profilu komórki obowiązującego w dniu początku obowiązywania przyszłej umowy lub w sytuacji gdy w portalu ustalono, że w podanym dniu początku obowiązywania umowy harmonogram profilu komórki jest zgodny z harmonogramem komórki : - względem harmonogramu komórki obowiązującego w dniu początku obowiązywania przyszłej umowy pod kątem nie wykraczania harmonogramu miejsca względem harmonogramu odniesienia wskazanego powyżej SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

164 Zmiany w systemie NFZ-KO
Możliwość walidacji zawierania się harmonogramu pracy osoby personelu w miejscu udzielania świadczeń w harmonogramie tego miejsca udzielania świadczeń (sprawdzenie dotyczy harmonogramów definiowanych na poziomie umowy) Wykorzystanie informacji o dostępności sprzętu wskazanego w pozycji oferty według stanu na dzień początku obowiązywania umowy - informacje te określają: miejsce stacjonowania sprzętu/środka transportu ilość egzemplarzy sprzętu/środków transportu czy sprzęt można wskazać w pozycji oferty związanej z określonym miejscem w sytuacji, gdy sprzęt stacjonuje w innym miejscu niż miejsce powyższe SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

165 Problemy wynikające ze zmiany formatu
profilu świadczeniodawcy (NFZ-KO) SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

166 NFZ-KO: problemy związane ze zmianą formatu
potencjału świadczeniodawcy Zmiana w zakresie gromadzenia danych w portalu świadczeniodawcy wymusiła wprowadzenie zmian w formacie przekazywania danych do aplikacji kontraktowania świadczeń medycznych. W związku z powyższym, w czasie pracy w systemie ofertowym mogą wystąpić następujące problemy: Import pliku profilu świadczeniodawcy do systemu SWD-KO kończy się błędem wystąpi w sytuacji gdy: została wykonana aktualizacja systemu SZOI; świadczeniodawca wygenerował plik profilu świadczeniodawcy; świadczeniodawca korzysta z aplikacji SWD-KO. sposób postępowania: należy wykonać aktualizację aplikacji SWD-KO do wersji NFZ-KO SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

167 NFZ-KO: problemy związane z aktualizacją systemów
2. Plik oferty nie może zostać poprawnie wygenerowany wystąpi w sytuacji gdy: świadczeniodawca wprowadził ofertę w systemie SWD-KO; świadczeniodawca wykonał aktualizację aplikacji SWD-KO do wersji NFZ-KO; sposób postępowania: należy wygenerować plik potencjału świadczeniodawcy (SZOI) i zaimportować go do aplikacji NFZ-KO 3. Występuje błąd importu pliku zapytania ofertowego wystąpi w sytuacji gdy: OW NFZ wykonał aktualizację systemu oddziałowego; OW NFZ przygotował pliki zapytań ofertowych; świadczeniodawca importuje plik zapytania ofertowego do aplikacji SWD-KO. sposób postępowania: należy wykonać aktualizację aplikacji SWD-KO do wersji NFZ-KO SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

168 Przeglądanie profilu świadczeniodawcy w aplikacji NFZ-KO
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

169 NFZ-KO: prezentacja danych komórki organizacyjnej / profilu komórki
Przeglądanie zmian wprowadzonych w zakresie rozpoczęcia / zakończenia działalności komórki organizacyjnej lub profilu komórki oraz okresu dostępności komórki organizacyjnej lub profilu wykonuje się po wybraniu menu: Struktura potencjału świadczeniodawcy – Miejsca udzielania świadczeń. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

170 NFZ-KO: prezentacja danych komórki organizacyjnej / profilu komórki
Wyświetlana lista miejsc udzielania świadczeń zawiera wszystkie miejsca przekazane w pliku wersji profilu świadczeniodawcy. Przejrzenie informacji szczegółowych dla miejsca wykonywania świadczeń można wykonać wybierając opcję F4-Podgląd SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

171 NFZ-KO: prezentacja danych komórki organizacyjnej / profilu komórki
W kolejnych zakładkach wyświetlane są szczegółowe informacje związane z miejscem wykonywania świadczeń dotyczące: jednostki organizacyjnej; komórki organizacyjnej; profili medycznych komórki organizacyjnej; lokalizacji cech miejsca SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

172 NFZ-KO: prezentacja danych komórki organizacyjnej / profilu komórki
Zmienione dane dotyczące okresu rozpoczęcia i zakończenia działalności komórki organizacyjnej wyświetlane są w zakładce Komórka organizacyjna. Dane dotyczące okresu dostępności komórki oraz harmonogramu pracy dostępne są po wybraniu opcji Harmonogramy pracy komórki. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

173 NFZ-KO: prezentacja danych komórki organizacyjnej / profilu komórki
Na liście wyświetlane są okresy dostępności komórki organizacyjnej.. Natomiast wybór opcji F4-Popraw umożliwi szczegółowe przeglądanie harmonogramu pracy komórki organizacyjnej dla wybranego okresu dostępności. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

174 NFZ-KO: prezentacja danych komórki organizacyjnej / profilu komórki
Zmienione dane dotyczące okresu rozpoczęcia i zakończenia działalności profilu komórki organizacyjnej wyświetlane są w zakładce Profile medyczne. Dane dotyczące okresu dostępności profilu komórki oraz harmonogramu pracy profilu dostępne są po wybraniu opcji Harmonogramy pracy komórki. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

175 NFZ-KO: prezentacja danych sprzętu medycznego
Zmienione dane dotyczące okresu rozpoczęcia i zakończenia działalności profilu komórki organizacyjnej wyświetlane są w zakładce Profile medyczne. Przeglądanie sprzętu medycznego i środków transportu wprowadzonych w potencjale świadczeniodawcy wykonuje się po wybraniu menu: Struktura potencjału świadczeniodawcy – Sprzęt medyczny / środki transportu. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

176 NFZ-KO: prezentacja danych sprzętu medycznego
Zmienione dane dotyczące okresu rozpoczęcia i zakończenia działalności profilu komórki organizacyjnej wyświetlane są w zakładce Profile medyczne. Dla każdej pozycji sprzętu medycznego w dolnej części okna wyświetlane są okresy dostępności. Opcja F4-Podgląd umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji o egzemplarzu sprzętu / środku transportu. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

177 Inne zmiany związane z potencjałem świadczeniodawcy
Część III Inne zmiany związane z potencjałem świadczeniodawcy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

178 Rejestr zmian administracyjnych lokalizacji
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

179 SZOI: zmiany administracyjne lokalizacji
Zmienione dane dotyczące okresu rozpoczęcia i zakończenia działalności profilu komórki organizacyjnej wyświetlane są w zakładce Profile medyczne. Opcja Zgłoś zmiany umożliwia dokonywanie modyfikacji danych adresowych lokalizacji. Po jej wybraniu wyświetlona zostanie lista zmian administracyjnych SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

180 SZOI: dodawanie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji
Na liście zmian administracyjnych dostępne są operacje (w zależności od statusu wniosku): Podgląd: umożliwia podgląd szczegółowych danych wniosku Zatwierdź: umożliwia zatwierdzenie wniosku Edytuj: umożliwia modyfikację wniosku Anuluj: umożliwia anulowanie wniosku SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

181 SZOI: dodawanie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji
Opcja Dodaj wniosek umożliwia wprowadzenie nowego wniosku zmian danych adresowych lokalizacji SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

182 SZOI: dodawanie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji
W oknie zmiany adresu należy wprowadzić odpowiednie nowe dane: ulicę, numer domu i numer lokalu Opcja Dalej pozwala na przejście do kolejnego etapu SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

183 SZOI: dodawanie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji
W drugim kroku dodawania wniosku zmian administracyjnych należy podać uzasadnienie zmiany adresu Opcja Zatwierdź pozwala na potwierdzenie wprowadzenia wniosku SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

184 SZOI: podgląd wniosku zmian administracyjnych lokalizacji
Opcja Podgląd umożliwia podgląd szczegółowych danych dodanego wniosku SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

185 SZOI: podgląd wniosku zmian administracyjnych lokalizacji
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

186 SZOI: edycja wniosku zmian administracyjnych lokalizacji
Opcja Edytuj umożliwia modyfikację danych zawartych we wniosku. Operacja jest dostępna jedynie dla wniosków o statusie wprowadzony. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

187 SZOI: anulowanie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji
Opcja Anuluj umożliwia anulowanie wniosku o zmianę danych adresowych. Operacja jest dostępna jedynie dla wniosków o statusie wprowadzony. Podczas anulowania wniosku należy podać uzasadnienie wykonania tej operacji SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

188 SZOI: zatwierdzenie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji
Opcja Zatwierdź umożliwia zatwierdzenie wniosku i tym samym przekazanie go do opiniowania przez operatora NFZ. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

189 SZOI: anulowanie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji
Opcja Zatwierdź pozwala na ostateczne zatwierdzenie wprowadzonego wniosku. Po zatwierdzeniu wniosku możliwe będzie jego rozpatrzenie przez operatora NFZ SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

190 Rejestr zabiegów leczniczych
SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

191 SZOI: procedury/zabiegi
Opcja Procedury/zabiegi umożliwia przejście na listę procedur /zabiegów medycznych SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

192 SZOI: lista procedur/zabiegów medycznych
Opcja Dodawanie procedury umożliwia zdefiniowanie procedur i/lub zabiegów realizowanych w wybranym miejscu udzielania świadczeń SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

193 SZOI: dodawanie procedury/zabiegu
W pierwszym kroku dodawania należy wybrać procedurę medyczną ICD9 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

194 SZOI: dodawanie procedury/zabiegu
Następnie należy określić: datę początkową wykonywania procedury (okres dostępności) datę końcową wykonywania procedury (okres dostępności) – w przypadku gdy znany jest okres od-do wykonywania lub zaznaczyć opcję „bezterminowo” (okres dostępności) – w przypadku, gdy koniec okresu wykonywania nie został określony , Wskazać gotowość do wykonywania: wykonuję/będę wykonywać SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

195 SZOI: dodawanie procedury/zabiegu
Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych należy potwierdzić dodanie procedury/zabiegu poprzez opcję Zatwierdź SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

196 SZOI: lista procedur/zabiegów medycznych
Opcja Okresy dostępności umożliwia przejście na listę okresów dostępności wybranej procedury/zabiegu SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

197 SZOI: lista dostępności procedur/zabiegów medycznych
Na liście dostępności procedur znajdują się opcje pozwalające na: Modyfikację okresu dostępności – edytuj, Usunięcie okresu dostępności – usuń, Zdefiniowanie nowego okresu dostępności – dodawanie okresu dostępności SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

198 SZOI: lista dostępności procedur/zabiegów medycznych
W celu zdefiniowana nowego okresu dostępności należy użyć opcji Dodawanie okresu dostępności SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

199 SZOI: edycja dostępności procedury/zabiegu
Podczas dodawania nowego okresu dostępności należy określić: datę początkową wykonywania procedury (okres dostępności) datę końcową wykonywania procedury (okres dostępności) – w przypadku gdy znany jest okres od-do wykonywania lub zaznaczyć opcję „bezterminowo” (okres dostępności) – w przypadku, gdy koniec okresu wykonywania nie został określony , Wskazać gotowość do wykonywania: wykonuję/będę wykonywać SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

200 SZOI: edycja dostępności procedury/zabiegu
Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych należy potwierdzić dodanie okresu dostępności procedury/zabiegu poprzez opcję Zatwierdź SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

201 SZOI: edycja dostępności procedury/zabiegu
Podczas edycji dostępności procedur/zabiegów można zmieniać analogiczne pola jak w przypadku dodawania okresu dostępności SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

202 SZOI: usunięcie dostępności procedury/zabiegu
Użycie opcji Zatwierdź spowoduje usunięcie wybranej dostępności z listy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

203 NFZ-KO: obsługa procedur/zabiegów
Zdefiniowane w Portalu SZOI procedury/zabiegi medyczne są przenoszone do aplikacji NFZ-KO po zaimportowaniu pliku profilu Lista procedur/zabiegów medycznych jest widoczna po wybraniu menu Struktura potencjału świadczeniodawcy/Procedury/zabiegi SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

204 NFZ-KO: obsługa procedur/zabiegów
Lista procedur/zabiegów medycznych zawiera podstawowe informacje o miejscu udzielania świadczeń i procedurach/zabiegach wykonywanych w miejscu Dolna część listy zawiera informacje o okresach dostępności procedury/zabiegu SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

205 NFZ-KO: oferta - obsługa procedur/zabiegów
Podczas tworzenia oferty, na poziomie pozycji oferty świadczeniodawca może w nowej zakładce Procedury/Zabiegi zdefiniować wykonywane w danym miejscu procedury/zabiegi Opcja F2-Dodaj pozwala na dodanie procedury/zabiegu do pozycji oferty Opcja Dodaj wszystkie dostępne w miejscu pozwala na dodanie procedur/zabiegów, które zostały zdefiniowane w miejscu Opcja Usuń pozwala na usunięcie wybranej procedury/zabiegu z pozycji oferty SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

206 NFZ-KO: oferta - obsługa procedur/zabiegów
Na poziomie wydruku oferty dodany został nowy element: Wykaz zabiegów SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

207 Odpowiedzialność za aktualizację danych
Zakres rejestrowanych danych na poziomie pozycji umowy ze świadczeniodawcą: Miejsca udzielania świadczeń Zakres świadczeń Specyfikacja ilościowo-wartościowa Pakiet świadczeń Godziny pracy poradni / oddziału Personel medyczny Sprzęt Pracownik OW NFZ - System OW NFZ Świadczeniodawca - System SZOI SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

208 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy
Zmiany w systemie SZOI Podane rozwiązanie gwarantuje: optymalizację czasu pracy pracowników OW NFZ w zakresie wprowadzania zmian w umowach; aktualność informacji dotyczących potencjału świadczeniodawcy udostępnionego do realizacji umowy; aktualne informacje na temat czasu pracy pracowników medycznych pozwalające: dokonać weryfikacji w zakresie realizacji świadczeń medycznych przez osobę personelu dokonać weryfikacji konfliktu czasu pracy pracowników medycznych na poziomie umów; Docelowo na bazie wprowadzanych dziś rozwiązań system umożliwi w przyszłości automatyczną weryfikację spełnienia warunków koniecznych (w zakresie osób personelu oraz zasobów sprzętowych) przez świadczeniodawcę realizującego kontrakt z OW NFZ. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

209 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy
Zmiany w systemie SZOI Aby dane zgłaszane przez świadczeniodawcę w zmianach do umowy były spójne i mogły być dobrze wykorzystane również w innych procesach, np.: przygotowaniu oferty w postępowaniu konkursowym, konieczne jest by świadczeniodawca najpierw poprawnie zdefiniował swój potencjał świadczeniodawcy. W skład potencjału wpisują się następujące informacje: struktura organizacyjna, tj.: jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne, lokalizacje, miejsca wykonywania świadczeń… etc. zasoby świadczeniodawcy: zatrudnione osoby personelu medycznego sprzęt medyczny / środki transportu Najbardziej zmiennymi elementami potencjału świadczeniodawcy jest oczywiście personel medyczny, rzadziej zmiany następują w zakresie sprzętu medycznego. Ponieważ elementy te są głównymi typami zasobów występujących w definicjach warunków koniecznych (zapewnienie właściwego poziomu jakości świadczonych usług) ważne jest by opis zasobów oraz ich dostępności odpowiadał stanowi faktycznemu. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

210 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy
Zmiany w systemie SZOI Dotychczas informacje zbierane w systemie pozwalały na rejestrację tylko aktualnego stanu dostępności zasobów typu sprzęt, komórka organizacyjna. Świadczeniodawca wprowadzając informację o harmonogramie czasu pracy komórki organizacyjnej mógł wskazać jedynie bieżący czas pracy. W przypadku urlopu lub choroby osoby personelu medycznego świadczeniodawca nie miał możliwości „zawieszenia” harmonogramu czasu pracy na czas nieobecności. Nie mógł również swobodnie wprowadzić zastępstwa, gdyż: - rozszerzony harmonogram osoby pracy personelu medycznego nadpisywał rzeczywisty czas pracy (bez zastępstw); - powrót do właściwego harmonogramu nadpisywał harmonogram uwzględniający zastępstwa. Podobna zależność występowała w przypadku próby zdefiniowania harmonogramów na poczet przygotowania ofert w postępowaniach ofertowych. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

211 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy
Zmiany w systemie SZOI Podobna zależność jak w harmonogramów komórki organizacyjnej występuje w przypadku sprzętu medycznego. Faktem jest, że sprzęt medyczny nie może jechać na urlop, ale jak każde urządzenie techniczne może ulec uszkodzeniu. Może również zostać przeniesione do innej lokalizacji lub miejsca udzielania świadczeń. Powyższe przykłady determinują konieczność zarejestrowania faktu w systemie braku dostępności do sprzętu w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku sprzętu, ważne jest również, aby system umożliwiał zarejestrowanie zasobu, który będzie wykorzystywany w przyszłości, np.: w celu realizacji przyszłego kontraktu. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

212 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy
Zmiany w systemie SZOI Profil świadczeniodawcy Zmodyfikowano sposób uzupełniania informacji o okresie działalności komórki organizacyjnej. Dodano możliwość wprowadzania okresów dostępności komórki organizacyjnej Dodano możliwość wprowadzania okresów dostępności profili medycznych Dodano możliwość wprowadzania okresów dostępności sprzętu medycznego Zgłoszenie zmiany do umowy Dodano możliwość wprowadzenia / usunięcia dostępności sprzętu w pozycji umowy Dodano możliwość modyfikacji harmonogramu czasu pracy miejsca wykonywania świadczeń Wszystkie przedstawione przykłady można zapisać w potencjale świadczeniodawcy po rozszerzeniu aplikacji o następującą funkcjonalność: SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

213 Harmonogram pracy komórki
W celu optymalizacji wprowadzania danych na Portalu funkcję dodania nowej komórki organizacyjnej połączono z definicją pierwszego harmonogramu jej pracy. Funkcja edycji danych komórki nie pozwala na edycję harmonogramu !!! Przeglądanie harmonogramów pracy, definiowania nowych oraz poprawa dotychczas wprowadzonych następuje za pomocą formatki „Harmonogramy komórki organizacyjnej” SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

214 Zgłaszanie zmian w umowie w zakresie potencjału
Dziękujemy za uwagę Zgłaszanie zmian w umowie w zakresie potencjału


Pobierz ppt "Szoi@nfz-szczecin.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google