Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prolog Ustawowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia jest zabezpieczanie dla pacjentów odpowiedniej dostępności do świadczeń opieki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prolog Ustawowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia jest zabezpieczanie dla pacjentów odpowiedniej dostępności do świadczeń opieki."— Zapis prezentacji:

1 szoi@nfz-szczecin.pl

2 Prolog Ustawowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia jest zabezpieczanie dla pacjentów odpowiedniej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. NFZ realizuje podane zadanie w procesie kontraktowania, w którym następuje weryfikacja spełniania przez oferowane miejsca udzielania świadczeń wymagań adekwatnych do kontraktowanego zakresu świadczeń. Określenie tzw. warunków koniecznych ma na celu zapewnienie pacjentom odpowiedniego poziomu jakości udzielanych świadczeń oraz odpowiedniej dostępności do nich. O jakości udzielanych świadczeń w znaczącej mierze decydują zasoby, którymi dysponuje świadczeniodawca. Pod pojęciem zasoby rozumiemy przede wszystkim osoby personelu medycznego. Uwzględniany jest również sprzęt medyczny, środki transportu oraz inne elementy wyposażenia lokalizacji, w której udzielane są świadczenia. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy2

3 W okresie obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia wiele może się zmienić w zakresie dostępności do zasobów po stronie świadczeniodawcy. Zmienność sytuacji po stronie świadczeniodawców jak również duża liczba miejsc udzielających świadczenia, zadecydowały o wprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia systemowego rozwiązania mającego na celu ciągłą weryfikację potencjału świadczeniodawcy pod kątem dalszego spełniania warunków koniecznych. NFZ udostępnił świadczeniodawcom w Portalu SZOI możliwość informowania go o zachodzących zmianach w dostępności zasobów. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy3

4 W tej prezentacji skupimy się na zmianach funkcjonalności Portalu – SZOI oraz aplikacji konkursowej - NFZ-KO, których wdrożenie nastąpiło w ostatnich miesiącach oraz tych których wdrożenie planowane jest w najbliższym czasie. Modyfikacje systemów pozwalają bardziej precyzyjnie rejestrować zmiany w dostępności elementów struktury i zasobów świadczeniodawcy. Proces kontraktowania oraz proces obsługi zgłaszania zmian do umowy zostały wzbogacone o informacje umożliwiające bardziej precyzyjnie weryfikowanie świadczeniodawców pod kątem spełniania przez nich warunków koniecznych. Nowa funkcjonalność wpływa zarówno na proces definiowania potencjału świadczeniodawcy w Portalu SZOI jak również na proces kontraktowania świadczeń. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy4

5 5

6 6 Definiowanie dostępności komórki organizacyjnej i jej profili

7 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy7 Zależności dostępności w strukturze organizacyjnej Dostępność jednostki organizacyjnej Dostępność komórki organizacyjnej Harmonogram komórki organizacyjnej Harmonogram komórki organizacyjnej Dostępność profilu komórki organizacyjnej Dostępność profilu komórki organizacyjnej Harmonogram profilu komórki organizacyjnej Harmonogram profilu komórki organizacyjnej

8 Komórki organizacyjne i ich profile SZOI – Potencjał świadczeniodawcy8 Funkcje związane z definiowaniem okresu działalności komórki organizacyjnej, jej profili jak również związanych z tą działalnością harmonogramów czasu pracy dostępne są po wybraniu menu: Świadczeniodawca – Struktura organizacyjna – Komórki organizacyjne

9 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy9 Definiowanie okresu działalności komórki organizacyjnej

10 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy10 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności Okres działalności komórki organizacyjnej musi się zawierać w okresie działalności jednostki organizacyjnej. Okres działalności jednostki organizacyjnej od 2008-02-15 Okres działalności komórki organizacyjnej - 2009-01-01 – 2009-03-31 Okres działalności jednostki organizacyjnejOkres działalności komórki organizacyjnej.

11 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności Czynność zmiany daty rozpoczęcia / zakończenia działalności komórki organizacyjnej wykonuje się po wybraniu opcji edytuj.. 11SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

12 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności W pierwszym kroku dostępne są do edycji podstawowe informacje o komórce organizacyjnej. Przejście do zmiany okresu działalności wykonuje się wybierając opcję Dalej. 12SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

13 Drugi krok edycji umożliwia wprowadzenie dat rozpoczęcia i zakończenia działalności komórki organizacyjnej. Domyślnie dla komórki ustawiona jest data zakończenia działalności na nieokreślona. Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności W przypadku, gdy operator chce wprowadzić datę zakończenia działalności komórki należy: - odznaczyć pole nieokreślona; - w polu data zakończenia działalności wprowadzić właściwą datę 13SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

14 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności W przypadku, gdy operator chce wprowadzić datę zakończenia działalności komórki należy: - odznaczyć pole nieokreślona; - w polu data zakończenia działalności wprowadzić właściwą datę Aby zapisać wprowadzone informacje należy przejść do kolejnych kroków edycji za pomocą opcji Dalej. 14SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

15 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności Kolejny krok umożliwia edycję danych kontaktowych. Należy wybrać opcję Dalej aby przejść do podsumowania zmian. 15SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

16 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności Przed zatwierdzeniem zmian należy sprawdzić, czy dane zostały poprawnie wprowadzone. Poprawne dane należy zapisać korzystając z opcji Zatwierdź. W przypadku błędu należy wybrać opcję Wstecz i poprawić błędne dane. 16SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

17 Dostępność komórki organizacyjnej – okres działalności Zmienione informacje o dacie rozpoczęcia i zakończenia działalności komórki zostaną wyświetlone na Liście komórek organizacyjnych. 17SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

18 18 Definiowanie harmonogramów czasu pracy komórki organizacyjnej

19 Harmonogram pracy komórki SZOI – Potencjał świadczeniodawcy19 Zmiany dotyczące harmonogramów czasu pracy komórki organizacyjnej Dotychczasowe rozwiązania: możliwość rejestracji wyłącznie aktualnego harmonogramu pracy komórki Obecne rozwiązania: możliwość definiowania dla danej komórki wielu rozłącznych czasowo harmonogramów pracy (dodanie informacji o okresie obowiązywania harmonogramu) Powód zmiany: - umożliwienie zdefiniowania odrębnego harmonogramu pracy komórki w związku z przygotowaniem ofert na nowy rok - umożliwienie odnotowania zmian w harmonogramie komórki w trakcie realizacji umowy

20 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy20 Harmonogram pracy komórki Dla komórek organizacyjnych dodano funkcję harmonogramy. Wybór funkcji umożliwi między innymi wprowadzenie nowego harmonogramu z informacją o okresie jego obowiązywania

21 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy21 Harmonogram pracy komórki Okres obowiązywania harmonogramu musi się zawierać w okresie działalności komórki organizacyjnej. Okres działalności komórki organizacyjnej Harmonogram 2009-01-01 – 2009-03-31 Okres działalności komórki organizacyjnejOkres obowiązywania harmonogramu Harmonogram 2009-04-01 – 2009-12-31

22 Harmonogram pracy komórki W związku z wprowadzoną zmianą, aby dokonać modyfikacji dostępności komórki organizacyjnej należy skorzystać z opcji harmonogramy. 22SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

23 Opcja podgląd umożliwia przejrzenie wprowadzonego harmonogramu czasu pracy Za pomocą opcji Dodawanie harmonogramu komórki organizacyjnej operator ma możliwość zdefiniowania nowego harmonogramu czasu pracy Opcja edytuj umożliwia wprowadzenie modyfikacji harmonogramu czasu pracy komórki organizacyjnej, w tym daty końca obowiązywania harmonogramu.. Harmonogram pracy komórki 23SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Opcja dezaktywuj umożliwia usunięcie błędnie wprowadzonego harmonogramu czasu pracy komórki. Opcja nie powinna być używana w przypadku nastąpienia rzeczywistych zmian w harmonogramie pracy. W tym wypadku winno się zmienić okres obowiązywania obecnego harmonogramu (wprowadzenie daty końca) oraz dodać nowy.

24 Harmonogram pracy komórki Po wybraniu opcji Dodawanie harmonogramu komórki … 24SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Dodawanie harmonogramu czasu pracy komórki organizacyjnej oraz jego edycja przebiega analogicznie dlatego, sposób wprowadzania zmian zostanie przedstawiony na przykładzie operacji dodawania nowego harmonogramu.

25 Harmonogram pracy komórki W polu Harmonogram pracy należy wskazać zdefiniowany wcześniej (menu: Harmonogramy wzorcowe) harmonogram czasu pracy komórki. W polach data początku / końca obowiązywania należy wprowadzić okres, w którym podany harmonogram funkcjonuje w komórce organizacyjnej. 25SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

26 Harmonogram pracy komórki Zaznaczenie opcji nieokreślona oznacza, że data końca obowiązywania harmonogramu jest nieznana. 26SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

27 Harmonogram pracy komórki Przed zatwierdzeniem wprowadzonego harmonogramu czasu pracy komórki, wyświetlone zostanie podsumowanie. W przypadku dostrzeżenia błędnych informacji, należy wybrać opcję Wstecz i poprawić dane. Wybór opcji Zatwierdź spowoduje zapisanie harmonogramu na liście. 27SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

28 Harmonogram pracy komórki Na liście Harmonogramów komórki organizacyjnej zostanie dodana nowa pozycja. 28SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

29 29 Definiowanie okresu działalności profilu komórki organizacyjnej

30 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy 30 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności Opcja umożliwia przeglądanie i zarządzanie profilami danej komórki

31 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności 31SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

32 32 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności Okres działalności komórki organizacyjnej - od 2009-01-01 Okres działalności profilu komórki organizacyjnej - od 2009-04-01 okres działalności komórki organizacyjnej okres działalności profilu komórki organizacyjnej Okres działalności profilu komórki organizacyjnej musi się zawierać w okresie działalności komórki organizacyjnej

33 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności Opcja edytuj pozwoli na zmianę okresu działalności profilu komórki organizacyjnej. 33SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

34 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności Okno edycji zostało rozbudowane o pole data zakończenia działalności. Podobnie jak w przypadku dostępności komórek organizacyjnych domyślnie działalność profilu jest nieokreślona. 34SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

35 Wybór opcji Dalej umożliwi przejście do okna podsumowania i zapisania wprowadzonych zmian. Profil komórki organizacyjnej – okres działalności Odznaczenie opcji nieokreślona umożliwi wprowadzenie daty końca działalności profilu medycznego komórki organizacyjnej. 35SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

36 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności Należy wybrać opcję Zatwierdź aby zapisać wprowadzone zmiany w działalności profilu komórki organizacyjnej 36SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

37 Profil komórki organizacyjnej – okres działalności Modyfikacja zostanie zapisana na liście profili działalności komórki organizacyjnej Edycję dostępności harmonogramu czasu pracy profilu komórki organizacyjnej wykonuje się po wybraniu opcji harmonogram. 37SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

38 38 Definiowanie harmonogramu pracy profilu komórki organizacyjnej

39 Harmonogram pracy profilu komórki SZOI – Potencjał świadczeniodawcy39 Zmiany dotyczące harmonogramów czasu pracy profilu komórki organizacyjnej Dotychczasowe rozwiązania: możliwość rejestracji wyłącznie aktualnego harmonogramu pracy profilu komórki Obecne rozwiązania: -możliwość definiowania dla danego profilu wielu rozłącznych czasowo harmonogramów pracy (dodanie informacji o okresie obowiązywania harmonogramu) - możliwość definiowania okresu czasu, w którym harmonogram profilu jest zgodny z harmonogramem komórki Powód zmiany: - umożliwienie zdefiniowania odrębnego harmonogramu pracy profilu w związku z przygotowaniem ofert na nowy rok - umożliwienie odnotowywania zmian w harmonogramie profilu w trakcie realizacji umowy

40 Harmonogram pracy profilu komórki 40SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

41 41 Harmonogram pracy profilu komórki okres działalności profilu komórki organizacyjnej od 2009-04-01 okres działalności komórki organizacyjnej okres dostępności profilu komórki organizacyjnej Okres obowiązywania harmonogramu pracy profilu musi zawierać się w okresie działalności profilu. okres obowiązywania harmonogramu pracy profilu - 2009-04-01 do 2009-04-30 okres obowiązywania harmonogramu pracy profilu – od 2009-05-01

42 Harmonogram pracy profilu komórki Opcja Dodawanie harmonogramu profilu komórki organizacyjnej umożliwi wprowadzenie nowego profilu. Opcja edytuj umożliwi poprawę dostępności istniejącego harmonogramu profilu komórki organizacyjnej. 42SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

43 Harmonogram pracy profilu komórki Zmiany wprowadzane są w sposób analogiczny do wprowadzania dostępności harmonogramu czasu pracy komórki. 43SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Po zaznaczeniu opcji każda zmiana na poziomie harmonogramu komórki w podanym okresie obowiązywania będzie traktowana jako dotycząca również podanego profilu

44 Harmonogram pracy profilu komórki Modyfikacja zostanie zapisana na liście harmonogramów profili działalności komórki organizacyjnej 44SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

45 45 Warunki i zależności wprowadzania zmian w okresach dostępności

46 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy46 Zależności dostępności w strukturze organizacyjnej Dostępność jednostki organizacyjnej Dostępność komórki organizacyjnej Harmonogram komórki organizacyjnej Harmonogram komórki organizacyjnej Dostępność profilu komórki organizacyjnej Dostępność profilu komórki organizacyjnej Harmonogram profilu komórki organizacyjnej Harmonogram profilu komórki organizacyjnej

47 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy47 System kontroluje poprawność wprowadzanych zmian względem innych elementów struktury potencjału świadczeniodawcy Zależności dostępności w strukturze organizacyjnej W przypadku wystąpienia problemów związanych ze spójnością danych, wyświetlone zostaną odpowiednie komunikaty.

48 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy48 Definiowanie dostępności sprzętu medycznego i środków transportu

49 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy49 Zależności dostępności zasobów - sprzęt medyczny Dostępność jednostki organizacyjnej Dostępność komórki organizacyjnej Dostępność sprzętu medycznego/środka transportu

50 Sprzęt medyczny/Środki transportu SZOI – Potencjał świadczeniodawcy50 Czynności wprowadzania zmian w dostępności sprzętu medycznego wykonuje się po wybraniu menu: Świadczeniodawca – Zasoby świadczeniodawcy – Sprzęt medyczny

51 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy51 Opcja Dodawanie sprzętu umożliwia wprowadzenie egzemplarza sprzętu medycznego Opcja Dodawanie środka transportu umożliwia wprowadzenie egzemplarza środka transportu medycznego Sprzęt medyczny

52 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy52 Dodawanie sprzętu medycznego

53 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy53 Dodawanie sprzętu medycznego Dodawanie sprzętu medycznego Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Nazwa sprzętu Producent Model Liczba egzemplarzy Umowa serwisowa Atest Miejsce stacjonowania Dodatkowe cechy sprzętu Podsumowanie Kod UMDNS Status Posiadam Będę posiadać Dostępność dla innych Brak dostępu W godz. pracy komórki org. Całodobowo. Data od kiedy posiadam / będę posiadał sprzęt? Krok 3 Dostępność sprzętu od - do Krok 4 Krok 5

54 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy54 Wprowadzanie Sprzętu medycznego Wprowadzanie pozycji sprzętu medycznego należy rozpocząć od wskazania czy dany egzemplarz już został zakupiony, czy występuje w planie zakupów dla potrzeb przyszłego kontraktu.

55 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy55 Kolejne informacje to data od kiedy sprzęt jest lub będzie dostępny u świadczeniodawcy oraz nazwa sprzętu. Wprowadzanie Sprzętu medycznego

56 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy56 Nazwa sprzętu pobierana jest ze słownika sprzętu medycznego przygotowanego przez pracowników Centrali NFZ. Informacje wymagane w kolejnych krokach są determinowane przez wybraną pozycję słownikową. Pozycję ze słownika wybiera się klikając w nazwę lub kod sprzętu medycznego. Wprowadzanie Sprzętu medycznego

57 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy57 Wprowadzenie możliwości określenia dostępności sprzętu medycznego w okresie od – do, pozwala oddać w systemie sytuacje mające miejsce w życiu. Wprowadzanie Sprzętu medycznego Wprowadzenie okresu dostępności polega na uzupełnieniu pól dostępne od dnia i dostępne do dnia. W przypadku, gdy data końca dostępności jest nieznana, pole dostępność do dnia może zostać puste. Wprowadzenie okresu dostępności polega na uzupełnieniu pól dostępne od dnia i dostępne do dnia. W przypadku, gdy data końca dostępności jest nieznana, pole dostępność do dnia może zostać puste.

58 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy58 W kolejnym kroku obligatoryjne jest wprowadzenie informacji o producencie sprzętu oraz danych serwisowych Wprowadzanie Sprzętu medycznego

59 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy59 Krok czwarty to wprowadzanie cech dodatkowych sprzętu. Cechy można uzupełnić pobierając dane ze słownika NFZ (opcja Dodaj) lub uzupełnić wprowadzając odpowiedni opis w polu Dodatkowe cechy sprzętu nie uwzględnione w słowniku NFZ Wprowadzanie Sprzętu medycznego Pobranie cech ze słownika wykonuje się wybierając opcję Dodawanie. Pozycję ze słownika wybiera się klikając w nazwę cechy sprzętu medycznego.

60 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy60 Uzupełnienie wszystkich informacji zostanie zakończone wyświetleniem podsumowania informacji o egzemplarzu sprzętu. Wprowadzanie Sprzętu medycznego W przypadku zauważenia błędu w danych należy skorzystać z opcji Wstecz umożliwiającej przejście do poprzednich kart wprowadzania. Opcja Zatwierdź zapisze sprzęt na liście sprzętu medycznego.

61 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy61 Zapisany sprzęt zostanie wprowadzony na listę sprzętu medycznego. Wprowadzanie Sprzętu medycznego

62 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy62 Dla każdego wprowadzonego sprzętu udostępniono operacje przeglądania i edycji. Wprowadzanie Sprzętu medycznego Opcja podgląd sprzętu umożliwi przeglądanie pozycji bez możliwości wprowadzania zmian. Opcja edytuj sprzęt umożliwi przeglądanie pozycji z możliwością wprowadzania zmian w zakresie specyfikacji i cech dodatkowych sprzętu. Miejsce stacjonowania i czas dostępności modyfikowany jest za pomocą opcji okresy dostępności sprzętu.

63 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy63 Dla każdego wprowadzonego sprzętu udostępniono operacje przeglądania i edycji. Wprowadzanie Sprzętu medycznego Opcja okresy dostępności sprzętu umożliwia wprowadzenie kolejnych okresów dostępności bądź edycję już istniejących. Opcja dezaktywuj sprzęt umożliwi wprowadzenie stanu nieaktywny. Nieaktywna pozycja sprzętu medycznego nie będzie generowana do wersji potencjału świadczeniodawcy oraz wniosku o zmianę umowy.

64 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy64 W górnej części okna dostępne są filtry umożliwiające zawężenie listy sprzętu medycznego wg wprowadzonych kryteriów. Wprowadzanie Sprzętu medycznego Wybór filtra miejsce stacjonowania lub sprzęt dostępny w dniu spowoduje zmianę widoku wyświetlania listy.

65 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy65 Zmiana widoku, powoduje, że na liście wyświetlane są szczegółowe informacje o sprzęcie: okres dostępności, liczba egzemplarzy, dostępność dla innych. Wprowadzanie Sprzętu medycznego Opcja podgląd sprzętu umożliwi przeglądanie pozycji bez możliwości wprowadzania zmian. Opcja edytuj sprzęt umożliwi przeglądanie pozycji z możliwością wprowadzania zmian w zakresie specyfikacji i cech dodatkowych sprzętu. Miejsce stacjonowania i czas dostępności modyfikowany jest za pomocą opcji edytuj udostępnienie. Opcja usuń udostępnienie umożliwi zdezaktywowanie okresu dostępności sprzętu medycznego.

66 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy66 Okresy dostępności sprzętu medycznego

67 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy67 Każdy sprzęt medyczny oraz środek transportu stacjonuje w danym miejscu w określonym czasie. Dzięki tej funkcjonalności świadczeniodawca może zarządzać dostępnością swojego sprzętu medycznego w różnych okresach. Wszystkie pozycje, które zostały wprowadzone do systemu przed udostępnieniem tej funkcjonalności, posiadają jeden okres dostępności, który rozpoczyna się w chwili, gdy był wprowadzony do systemu, natomiast data końca obowiązywania jest nieokreślona. Należy także pamiętać, że dla jednej pozycji sprzętu w danym czasie może być wprowadzony tylko jeden okres dostępności. W innym przypadku zostanie wyświetlony błąd systemu. Sprzęt medyczny – okresy dostępności

68 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy68 Wybór opcji okresy dostępności sprzętu spowoduje wyświetlenie okna listy miejsc stacjonowania sprzętu. Sprzęt medyczny – okresy dostępności

69 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy69 Wybór opcji dodawanie okresu dostępności umożliwi wprowadzenie nowego okresu. Sprzęt medyczny – okresy dostępności

70 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy70 Wprowadzenie okresu dostępności wymaga uzupełnienia informacji o dostępności od – do, miejscu stacjonowania, liczbie egzemplarzy, dostępności sprzętu dla innych. Sprzęt medyczny – okresy dostępności

71 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy71 Wprowadzenie okresu dostępności wymaga uzupełnienia informacji o dostępności od – do, miejscu stacjonowania, liczbie egzemplarzy, dostępności sprzętu dla innych. Sprzęt medyczny – okresy dostępności

72 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy72 Uzupełnienie wszystkich informacji zostanie zakończone wyświetleniem podsumowania informacji o okresie dostępności. W przypadku zauważenia błędu w danych należy skorzystać z opcji Wstecz umożliwiającej przejście do poprzednich kart wprowadzania. Opcja Zatwierdź zapisze okres dostępności na liście. Sprzęt medyczny – okresy dostępności

73 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy73 Okres dostępności zostanie dopisany do listy. Sprzęt medyczny – okresy dostępności

74 Komunikat może zostać wyświetlony w momencie wprowadzania sprzętu medycznego, gdzie data od kiedy posiadam sprzęt jest późniejsza niż data dostępności sprzętu w miejscu wykonywania świadczeń. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy74 W przypadku konfliktu okresów dostępności wyświetlone zostaną odpowiednie komunikaty systemowe. Sprzęt medyczny – okresy dostępności Komunikat może zostać wyświetlony w momencie wprowadzania okresu dostępności, gdzie data od kiedy sprzęt jest dostępny jest późniejsza niż data bieżąca. Komunikat może zostać wyświetlony w momencie wprowadzania sprzętu medycznego, gdzie data dostępności od przypadkowo jest późniejsza niż data dostępności do Komunikat może zostać wyświetlony w momencie wprowadzania okresu dostępności, gdzie data dostępności od zawiera się w innym zdefiniowanym okresie dostępności. Komunikat może zostać wyświetlony w momencie wprowadzania okresu dostępności, gdzie data dostępności do zawiera się w innym zdefiniowanym okresie dostępności.

75 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy75 Zmiany w zakresie wprowadzania środków transportu (RTM) środków transportu (RTM)

76 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy76 Sprzęt medyczny – środki transportu Rozszerzenie formatu zbierania danych o środkach transportu spowodowało, że dla pozycji istniejących w systemie przed aktualizacją brakuje wpisów związanych z homologacją pojazdów. Środki transportu, dla których system wykrywa brak informacji zostały oznaczone innym kolorem tła. Rozszerzenie formatu zbierania danych o środkach transportu spowodowało, że dla pozycji istniejących w systemie przed aktualizacją brakuje wpisów związanych z homologacją pojazdów. Środki transportu, dla których system wykrywa brak informacji zostały oznaczone innym kolorem tła. Aby uzupełnić brakujące dane należy wybrać opcję edytuj sprzęt.

77 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy77 Sprzęt medyczny – środki transportu Zmiana wymaga uzupełnienia danych: typ ambulansu, numer homologacji, data homologacji.

78 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy78 Sprzęt medyczny – środki transportu W podsumowaniu wyświetlone zostaną wprowadzone zmiany. Wybór opcji Zatwierdź spowoduje zapisanie zmian w bazie danych. Kolor podświetlenia braku wymaganych informacji – nie będzie wyświetlany. W podsumowaniu wyświetlone zostaną wprowadzone zmiany. Wybór opcji Zatwierdź spowoduje zapisanie zmian w bazie danych. Kolor podświetlenia braku wymaganych informacji – nie będzie wyświetlany.

79 79SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

80 Potencjał świadczeniodawcy Zgłoszenie zmian do umowy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy80 Kiedy w systemie wprowadzony jest poprawnie potencjał świadczeniodawcy wraz ze zmianami zaistniałymi w trakcie trwania umowy, świadczeniodawca ma do dyspozycji funkcjonalność pozwalającą na zgłoszenie zmian do umowy. Zmiany do umowy Godziny pracy poradni / oddziału Godziny pracy poradni / oddziału Personel medyczny Personel medyczny Sprzęt Jednostka organizacyjna Komórka organizacyjna Lokalizacja Miejsce wyk. świadczeń Sprzęt medyczny Personel medyczny Zgłoszenie zmian do umowy polega na pobraniu z potencjału świadczeniodawcy odpowiedniej liczby zasobów pozwalających na realizację umowy.. Harmonogram dostępności miejsca Dodanie osoby personelu medycznego Zmiana harmonogramu pracy lekarza Dodanie nowego sprzętu medycznego Zmiana okresu dostępności sprzętu Rozwiązanie umowy z osobą personelu med..

81 Zgłoszenie zmian do umowy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy81 Świadczeniodawca ma możliwość wykazania do umowy całości lub części swoich zasobów. Tworząc zestaw zmian do umowy może wykazać, że: Lekarz będzie świadczył usługi realizujące kontrakt NFZ trzy dni w tygodniu z pięciodniowego tygodnia pracy; Wybrany sprzęt medyczny będzie dostępny do realizacji kontraktu z NFZ; Miejsce wykonywania świadczeń dla pacjentów przyjmowanych w ramach kontraktu będzie dostępne dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i trzy razy w tygodniu w godzinach porannych.

82 Zgłoszenie zmian do umowy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy82 Powyższe przykłady mogą zostać dodane w zmianach do umowy pod warunkiem, że zostaną zachowane zależności na poziomie zasobów, np.: harmonogram czasu pracy osoby personelu medycznego w danym miejscu w ramach danej pozycji umowy będzie równy (lub będzie się zawierał) całkowitemu harmonogramowi czasu pracy podanej osoby personelu medycznego w tym miejscu i będzie się zawierał w harmonogramie czasu pracy miejsca udzielania świadczeń na rzecz danej pozycji umowy. Czas pracy miejsca w pozycji umowy Całkowity pracy osoby personelu medycznego w danym miejscu Czas pracy osoby personelu medycznego w danym miejscu w ramach pozycji umowy wt. śr.czw. pt.so.nd.pon.

83 Zgłoszenie zmian do umowy SZOI – Potencjał świadczeniodawcy83 Powyższe przykłady mogą zostać dodane w zmianach do umowy pod warunkiem, że zostaną zachowane zależności na poziomie zasobów, np.: okres dostępności tomografu w miejscu wykonywania świadczeń będzie równy lub będzie się zawierał w okresie dostępności tego sprzętu zdefiniowanym w zasobach świadczeniodawcy i będzie się zawierał w harmonogramie dostępności miejsca wykonywania świadczeń w umowie. Czas pracy miejsca w pozycji umowy Dostępność sprzętu medycznego w zasobach świadczeniodawcy Dostępność sprzętu medycznego w ramach pozycji umowy wt. śr.czw. pt.so.nd.pon.

84 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy84 Zgłoszenie zmian do umowy Zgłoszenie zmian do umowy jest procesem: weryfikacji różnic występujących pomiędzy informacjami zawartymi w umowie świadczeniodawcy z OW NFZ, a bieżącym potencjałem świadczeniodawcy: systemowym – w przypadku, gdy zmiana w potencjale świadczeniodawcy powoduje zmniejszenie dostępności do świadczeń realizowanych w ramach umowy; realizowanym przez użytkownika – w przypadku rozszerzania harmonogramów pracy, dodawania zasobów …etc. dodawania zasobów świadczeniodawcy niezbędnych do realizacji kontraktu; modyfikacji dostępności zasobów personalnych w przypadku wystąpienia zmian w dostępności do realizacji świadczeń; modyfikacji dostępności do zasobów sprzętowych w przypadku wystąpienia zmian w dostępności do realizacji świadczeń oraz jakości udzielanych świadczeń; modyfikacji dostępności do miejsca wykonywania świadczeń w przypadku wystąpienia zmian w dostępności do realizacji świadczeń bądź ciągłości ich wykonywania;

85 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Aplikacja SZOI świadczeniodawca System Informatyczny OW NFZ Dodanie zgłoszenia Weryfikacja zmian Zatwierdzenie wniosku 85 Potencjał DEKLAROWANY Utworzenie aneksu do umowy Zachowanie dotychczasowego stanu umowy Zgoda na uwzględnienie w umowie Brak zgody na uwzględnienie w umowie Potencjał AKTUALNY = Potencjał bez zmian Potencjał AKTUALNY = Potencjał bez zmian Zmiany dostępności Potencjał AKTUALNY = Potencjał DEKLAROWANY Potencjał AKTUALNY = Potencjał DEKLAROWANY Weryfikacja zgłaszanego potencjału (sesje weryfikujące)

86 86SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

87 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Uprawnienia niezbędne do obsługi zgłaszania zmian do umowy w zakresie potencjału 87 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

88 Przydzielanie uprawnień umożliwiających obsługę zgłaszania zmian w zakresie potencjału 88SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Aby możliwa była obsługa zgłaszania zmian do umowy w zakresie potencjału operator musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia te są definiowane z poziomu menu Administrator/Operatorzy Opcja Uprawnienia umożliwia edycję uprawnień operatora

89 Definiowanie uprawnień umożliwiających obsługę zgłoszeń zmian do umowy 89SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Rejestracja i pełna obsługa zgłoszeń zmian do umowy w zakresie potencjału wymaga nadania następujących uprawnień: Praca w systemie SDS, Praca z modułem użytkownika SZOI, Rejestracja struktury organizacyjnej, Umowy

90 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Lista zgłoszeń zmian do umowy w zakresie potencjału 90 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

91 Obsługa zgłoszenia zmiany do umowy 91SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zgłoszeń zmian do umowy w zakresie potencjału jest dostępna z poziomu menu Umowy/Zgłoszenie zmiany do umowy Lista zgłoszeń zawiera podstawowe informacje dotyczące każdego ze zgłoszeń czyli nr danego zgłoszenia, nr umowy do której odnosi się dane zgłoszenie, bieżący status zgłoszenia oraz informacje o dacie jego utworzenia oraz dacie przekazania do OW NFZ

92 Lista zgłoszeń zmian do umowy 92SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Górny obszar listy zgłoszeń zawiera filtry umożliwiające wyszukanie zgłoszeń Opcje dostępne w kolumnie Operacje pozwalają na: Przeglądanie i wykonywanie operacji w ramach poszczególnych pozycji zgłoszenia, Weryfikowanie zmian dla pozycji, w których nastąpiły zmiany w stosunku do poprzedniego zgłoszenia. Zatwierdzenie zgłoszenia skutkujące przekazaniem go do OW NFZ, Aktualizację zgłoszenia danymi z rzeczywistego potencjału, Anulowanie zgłoszenia

93 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Aplikacja SZOI świadczeniodawca System Informatyczny OW NFZ Dodanie zgłoszenia Weryfikacja zmian Zatwierdzenie wniosku 93 Potencjał DEKLAROWANY Utworzenie aneksu do umowy Zachowanie dotychczasowego stanu umowy Zgoda na uwzględnienie w umowie Brak zgody na uwzględnienie w umowie Potencjał AKTUALNY = Potencjał Bez zmian Potencjał AKTUALNY = Potencjał Bez zmian Zmiany dostępności Potencjał AKTUALNY = Potencjał DEKLAROWANY Potencjał AKTUALNY = Potencjał DEKLAROWANY Weryfikacja zgłaszanego potencjału (sesje weryfikujące)

94 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Aktualizacja informacji o potencjale w trakcie trwania okresu umowy – dodanie nowego zgłoszenia Dodanie w systemie nowego zgłoszenia zmian w umowie w zakresie potencjału skutkuje: - zamrożeniem obecnego stanu potencjału świadczeniodawcy (generowanie profilu świadczeniodawcy będącego bazą do przygotowywanego zgłoszenia), - wygenerowaniem w systemie dokumentu z listą miejsc udzielania świadczeń powiązanych z pozycjami umowy, - automatycznym rozwiązaniem wybranych sytuacji konfliktowych (reakcja na ograniczenie odstępności zasobu) System tworząc nową wersję listy udostępnionych zasobów bazuje na ostatniej wersji listy udostępnionych zasobów przekazanej do OW NFZ oraz rzeczywistym potencjale opisanym w Portalu SZOI. Nikt oprócz samego świadczeniodawcy nie może zmienić dostępności swoich zasobów. Do każdego miejsca udzielania świadczeń, w którym udzielane są świadczenia w ramach danej pozycji umowy Portal SZOI udostępnia funkcję przeglądania oraz zarządzania udostępnionym potencjałem. 94 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

95 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Aktualizacja informacji o potencjale w trakcie trwania okresu umowy – dodanie nowego zgłoszenia cd … Podczas generacji nowej listy udostępnionych zasobów system sprawdzana czy informacje o dostępności poszczególnych zasobów w danym miejscu udzielania świadczeń, na rzecz danej pozycji umowy nie stoją w konflikcie z rzeczywistym potencjałem świadczeniodawcy zaktualizowanym przez świadczeniodawcę po przekazaniu poprzedniej wersji listy udostępnionych zasobów (poprzedniego Zgłoszenia zmian w umowie w zakresie potencjału). I tak w przypadku gdy z ostatniego zgłoszenia wynikało, że sprzęt medyczny – tomograf -będzie dostępny dla pacjentów od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009, a następnie po przekazaniu zgłoszenia wykazano, że sprzęt uległ uszkodzeniu z dniem 1 czerwca 2009 to system podczas dodawania nowego dokumentu zgłoszenia automatycznie uwzględni ten fakt w liście zasobów. 95 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

96 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Operacja dodania nowego zgłoszenia zmiany do umowy w zakresie potencjału 96 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

97 Zgłoszenia nowych zmian w zakresie potencjału zaczynamy od wybrania opcji Dodawanie zgłoszenia 97SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

98 Opcja Dalej umożliwia przejście do kolejnego etapu dodawania zgłoszenia Opcja Anuluj umożliwia rezygnację z dodania zgłoszenia W pierwszym kroku należy wybrać umowę, w ramach której zgłaszana jest zmiana potencjału 98SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

99 99SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Przed przystąpieniem do generowania zgłoszenia wyświetlona zostanie informacja podsumowująca.

100 100SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Zatwierdzenie operacji przygotowania zgłoszenia zmian do umowy spowoduje, że zmiana zostanie zapisana na liście ze statusem do przygotowania. Operacje wykonywane na serwerze będą powodowały kolejne zmiany statusów zgłoszenia.

101 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy101 Statusy występujące dla zgłoszenia zmian do umowy StatusOpis Do przygotowaniaZgłoszenie o tym statusie oczekuje w kolejce na wygenerowanie na serwerze OW NFZ. Zgłoszenie o tym statusie może zostać anulowane przez operatora świadczeniodawcy W trakcie przygotowaniaTrwa proces generacji zgłoszenia. Operacja może trwać kilka minut. WprowadzoneJedynie na postępowaniach o statusie Wprowadzony operator systemu może dokonywać operacji edycji zgłoszenia. Zgłoszenie o tym statusie może zostać anulowane przez operatora świadczeniodawcy Do aktualizacjiZgłoszenie oczekuje w kolejce na wykonanie aktualizacji W trakcie aktualizacjiTrwa proces aktualizacji zgłoszenia. Po zakończeniu aktualizacji zgłoszenie otrzymuje powtórnie status zgłoszenia wprowadzonego. Do zatwierdzeniaZgłoszenie o tym statusie aktualnie oczekuje w kolejce na zatwierdzenie. W trakcie zatwierdzaniaTrwa proces zatwierdzania zgłoszenia. W tym czasie pozycja jest przesyłana do OW NFZ. ZatwierdzoneZgłoszenie zostało zatwierdzone oraz przekazane do OW NFZ, gdzie zostanie rozpatrzone. AnulowaneOperator anulował zgłoszenie zmian do umowy, które posiadało status Do przygotowania lub Wprowadzone

102 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Przeglądanie pozycji zgłoszenia zmian do umowy 102 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

103 103SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Opcja pozycje umożliwia przeglądanie pozycji zgłoszenia zmian do umowy oraz edycji okresów dostępności dla poszczególnych elementów: harmonogramu pracy personelu, dostępności sprzętu, dostępności miejsca wykonywania świadczeń. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

104 104SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Kolumna operacje zawiera funkcje umożliwiające przeglądanie szczegółów pozycji zgłoszenia. Lista pozycji zgłoszenia zmian do umowy zawiera wszystkie pozycje znajdujące się w umowie z NFZ, niezależnie od tego czy zmiana ma dotyczyć jednej czy wielu pozycji umowy. Opcja Harm.miejsca umożliwi przeglądanie i edycję dostępności miejsca wykonywania świadczeń wraz z harmonogramem czasu pracy. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

105 Przeglądanie pozycji zgłoszenia zmian do umowy - harmonogram miejsca 105 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

106 106SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Na liście harmonogramów miejsca wyświetlane są harmonogramy deklarowane do umowy. Za pomocą dostępnych opcji operator może wprowadzić modyfikacje. Opcja Podgląd harmonogramu umożliwi przeglądanie harmonogramu czasu pracy zapisanego w umowie. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

107 107SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

108 108SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Przykład: Świadczeniodawca realizuje świadczenia medyczne w ramach umowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 18:00. Ze względu na zapotrzebowanie pacjentów, chce rozszerzyć harmonogram czasu pracy miejsca udzielania świadczeń dodatkowo o dwie godziny w poniedziałek i czwartek do godziny 20:00. Zasoby świadczeniodawcy pozwalają na realizację zmian. Jest to jednostka całodobowa. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

109 109SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Opcja edytuj umożliwi zmianę harmonogramem czasu pracy w ramach zdefiniowanej dostępności miejsca wykonywania świadczeń. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

110 110SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Opcja edytuj umożliwia zmianę typu dostępności oraz okresu ważności harmonogramu miejsca wykonywania świadczeń w punkcie umowy. Dla potrzeb przykładu, dane nie ulegają zmianie.

111 111SZOI – Potencjał świadczeniodawcy W drugim kroku wyświetlany jest podgląd harmonogramu deklarowanego do umowy. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału W górnej części okna wyświetlana jest informacja o harmonogramach miejsca wykonywania świadczeń zdefiniowanych na poziomie zasobów świadczeniodawcy. W dolnej części okna wyświetlana jest informacja o harmonogramie wynikowym, będącym częścią wspólną z dotychczas wprowadzonych harmonogramów miejsca w okresie obowiązywania umowy. Wybierając opcję Przepisz harmonogram do zgłoszenia operator przeniesie dane uśrednione do deklaracji zmian w umowie. Nie zaznaczenie opcji spowoduje, że harmonogram nie zostanie nadpisany. W kolejnym kroku będzie możliwa ręczna edycja dotychczasowego harmonogramu.

112 112SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału W przypadku nie przeniesienia danych z harmonogramu uśrednionego, w górnej części okna wyświetlony zostanie dotychczasowy harmonogram czasu pracy miejsca wykonywania świadczeń. Harmonogram może być edytowany za pomocą opcji dodaj / usuń z zachowaniem zależności zasobów. W celu ułatwienia wprowadzania danych, w dolnej części systemu wyświetlany jest wynikowy harmonogram czasu pracy miejsca wykonywania świadczeń zdefiniowany w zasobach świadczeniodawcy. Harmonogram edytowany, nie może wykraczać poza harmonogram uśredniony.

113 113SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Opcja usuń umożliwia usunięcie pozycji harmonogramu. W miejsce usuniętej pozycji można dodać kolejną korzystając z opcji Dodaj. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału W omawianym przykładzie, konieczne jest dodanie dwóch pozycji harmonogramu: poniedziałku i piątku z czasem pracy od 18:00 do 20:00.

114 114SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Wprowadzany czas pracy musi się zawierać w harmonogramie wynikowym wprowadzonym w potencjale świadczeniodawcy. Dodając nową pozycję harmonogramu miejsca wykonywania świadczeń konieczne jest wskazanie definiowanego dnia tygodnia oraz wprowadzenie godzin pracy miejsca. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału W omawianym przykładzie, konieczne jest dodanie dwóch pozycji harmonogramu: poniedziałku i piątku z czasem pracy od 18:00 do 20:00.

115 115SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Po zakończeniu edycji wyświetlone zostanie okno Podsumowania. W oknie wyświetlany jest harmonogram, który zostanie przekazany do OW NFZ jako zmiana do umowy. Wybór opcji Zatwierdź spowoduje zapisanie zmian. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

116 116SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Opcja usuń umożliwi oznaczenie dezaktywacji harmonogramu czasu pracy miejsca wykonywania świadczeń w umowie. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

117 Przeglądanie pozycji zgłoszenia zmian do umowy - sprzęt medyczny 117 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

118 118SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Opcja Sprzęt umożliwi przeglądanie i edycję dostępności sprzętu medycznego i środków transportu dołączonych do punktu umowy. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

119 119SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Lista udostępnionego sprzętu zawiera informacje o sprzęcie medycznym przypisanym do wybranego punktu umowy. Opcja Dodawanie sprzętu umożliwia dodanie w zgłoszeniu do punktu umowy sprzętu wprowadzonego w potencjale świadczeniodawcy lub udostępnionego przez podwykonawcę. Opcja Dostępności umożliwia przeglądanie i edycję okresów dostępności sprzętu deklarowanego dla punktu umowy. Opcja Usuń umożliwia dezaktywację sprzętu w zgłoszeniu do umowy. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

120 120SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Dodawanie sprzętu do zgłoszenia zmian do umowy wykonuje się np.: w sytuacji zakupienia nowego egzemplarza sprzętu do miejsca wykonywania usług lub wykorzystania sprzętu z innej lokalizacji. Czynność dodawania należy rozpocząć od wskazania sprzętu wprowadzonego w potencjale świadczeniodawcy. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

121 121SZOI – Potencjał świadczeniodawcy W słowniku istnieje możliwość wskazania stacjonowania sprzętu / środka transportu w strukturze potencjału świadczeniodawcy. Wskazanie odpowiedniej pozycji w polu sprzęt i wybór opcji szukaj wyświetli listę sprzętu medycznego, który może zostać wykorzystany w celu realizacji umowy. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

122 122SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Pozycja pobrana ze słownika wprowadzana jest w pierwszym kroku dodawania sprzętu. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

123 123SZOI – Potencjał świadczeniodawcy W drugim kroku konieczne jest określenie okresu dostępności sprzętu od-do oraz liczby egzemplarzy sprzętu. Daty muszą zawierać się w: - okresie dostępności sprzętu wprowadzonym w profilu świadczeniodawcy; - okresie dostępności miejsca w pozycji umowy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

124 124SZOI – Potencjał świadczeniodawcy W trzecim kroku, wprowadzone informacje zostaną wyświetlone w postaci podsumowania. Dane należy zapisać korzystając z opcji Zatwierdź. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

125 125SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

126 126SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Przykład : Świadczeniodawca wykazał do realizacji umowy zawartej na okres 01-01-2009 do 31-12-2009 aparat USG. Niestety, aparat w sierpniu uległ uszkodzeniu i świadczeniodawca musiał go wycofać ze swoich zasobów.

127 127SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Opcja Dostępności umożliwia przeglądanie i edycję okresów dostępności sprzętu deklarowanego dla punktu umowy.

128 128SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Zmianę dostępności sprzętu medycznego wykonuje się na liście dostępności sprzętu po wybraniu opcji edytuj.

129 129SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Tak jak w przypadku operacji dodawania należy wprowadzić daty dostępności sprzętu w punkcie umowy zgodne z dostępnością w potencjale świadczeniodawcy oraz zgodnie z harmonogramem miejsca wykonywania świadczeń. W przedstawionym przykładzie zmianie ulegnie data dostępności sprzętu do.

130 130SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Po wprowadzeniu zmian wyświetlone zostanie podsumowanie edycji dostępności sprzętu medycznego. Wybór opcji zatwierdź spowoduje zapisanie zmian na liście.

131 131SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

132 Przeglądanie pozycji zgłoszenia zmian do umowy - uwagi 132 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

133 133SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Opcja Uwagi umożliwi wprowadzenie komentarza informacji o zmianach wprowadzonych w zgłoszeniu zmian do umowy. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

134 Weryfikacja zmian 134 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

135 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Aplikacja SZOI świadczeniodawca System Informatyczny OW NFZ Dodanie zgłoszenia Weryfikacja zmian Zatwierdzenie wniosku 135 Potencjał DEKLAROWANY Utworzenie aneksu do umowy Zachowanie dotychczasowego stanu umowy Zgoda na uwzględnienie w umowie Brak zgody na uwzględnienie w umowie Potencjał AKTUALNY = Potencjał Bez zmian Potencjał AKTUALNY = Potencjał Bez zmian Zmiany dostępności Potencjał AKTUALNY = Potencjał DEKLAROWANY Potencjał AKTUALNY = Potencjał DEKLAROWANY Weryfikacja zgłaszanego potencjału (sesje weryfikujące)

136 Pracę ze zgłoszeniem zmian do umowy najlepiej zacząć od weryfikacji pozycji, gdyż tylko zweryfikowane pozycje mogą być modyfikowane. Wybierz opcję pozycje do weryfikacji aby dokonać sprawdzenia różnic wynikających ze zmian w potencjale świadczeniodawcy. Pracę ze zgłoszeniem zmian do umowy najlepiej zacząć od weryfikacji pozycji, gdyż tylko zweryfikowane pozycje mogą być modyfikowane. Wybierz opcję pozycje do weryfikacji aby dokonać sprawdzenia różnic wynikających ze zmian w potencjale świadczeniodawcy. 136SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

137 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Na liście Pozycji zgłoszenia do weryfikacji wyświetlone zostaną wszystkie te pozycje umowy, dla których system odnalazł różnice zmniejszające potencjał świadczeniodawcy wykazany do umowy. Opcja Autom. Weryfikacja włącza proces automatycznej weryfikacji danych w punkcie umowy. Proces sprawdza, czy dla danej pozycji wystąpiły różnice względem potencjału świadczeniodawcy, które zaburzają realizację kontraktu z NFZ. Brak zmian oznaczany jest dla pozycji kolorem białym. Opcja Pozycje do weryfikacji umożliwia weryfikację poprawności danych znajdujących się w zgłaszanej zmianie do umowy, w ramach danej pozycji zgłoszenia w zakresie: Osób personelu, Harmonogramów osób personelu Sprzętu medycznego i jego dostępności Harmonogramu miejsca Weryfikacja dotyczy tylko cech zawężanych w stosunku do aktualnej umowy. 137 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

138 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Lista pozycji weryfikacji podzielona została na trzy tematyczne części: personel medyczny – umożliwia zweryfikowanie zmian związanych z personelem i harmonogramem czasu pracy personelu; sprzęt medyczny –umożliwia zweryfikowanie zmian związanych z dostępnością sprzętu medycznego; harm. miejsca – umożliwia zweryfikowanie zmian związanych z harmonogramem pracy komórki organizacyjnej. 138 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

139 Weryfikacja zmian - personel medyczny 139 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

140 W przypadku personelu medycznego konieczna jest weryfikacja harmonogramów czasu pracy personelu. Czynność weryfikacji wykonuje się wybierając opcję harmonogramy. 140SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

141 Wybór opcji weryfikacja umożliwi przejrzenie zmian pomiędzy harmonogramem bazowym, a harmonogramem ostatnio przekazanym w umowie. 141SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

142 W wyniku przeprowadzonej weryfikacji system generuje harmonogram wynikowy wykazujący część wspólną obu harmonogramów. W pokazanym przykładzie zgłoszono brak harmonogramu czasu pracy dla lekarza (brak aktywnego okresu dostępności) przez co dotychczasowy harmonogram zostanie usunięty. Wybór opcji Zatwierdź spowoduje zapis weryfikacji. 142SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

143 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy143 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Szczegóły związane z obsługą zmian w umowach w zakresie personelu medycznego zostały przedstawione w poprzedniej prezentacji systemu

144 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Weryfikacja zmian - sprzęt medyczny 144 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

145 Na liście pozycji do weryfikacji w zakładce Sprzęt medyczny wyświetlana jest lista wszystkich zasobów dołączonych do punktu umowy. Kolejny krok weryfikacji dotyczy zmian w sprzęcie medycznym. 145SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

146 Operacja dostępność umożliwi przejście do przeglądania listy okresów dostępności sprzętu medycznego. Kolejny krok weryfikacji dotyczy zmian w sprzęcie medycznym. 146SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

147 Operacja weryfikacja pozwoli obejrzeć różnice wynikające ze zmian wprowadzonych w potencjale świadczeniodawcy, które wpływają niekorzystnie na realizację umowy. 147SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

148 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy148 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Informacje podstawowe Informacje przekazane w ostatnim zgłoszeniu zmian Stan dostępności z umowy Stan dostępności z potencjału świadczeniodawcy Do przekazania w zgłoszeniu zmian do umowy Kliknięcie w opcję pokaż spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji.

149 Zakończenie weryfikacji powoduje, że zmianie ulega kolor tła pozycji weryfikowanej. - w przypadku usunięcia zasobu – kolor tła jest różowy; - w przypadku pozytywnej weryfikacji – kolor tła jest biały. Białym kolorem oznaczone są również pozycje dodane. W przypadku, gdy wymagane jest rozszerzenie dostępności sprzętu medycznego w miejscu wykonywania świadczeń operator może skorzystać z opcji Dodawanie dostępności sprzętu. Czynność dodawania dostępności została opisana na poprzednich slajdach. 149SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

150 150SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Opcje dostępne w części weryfikacji umożliwiają również: -podgląd – przeglądanie informacji o dostępności sprzętu; - przywróć - ponowną aktywację dostępności sprzętu usuniętej w trakcie weryfikacji; - edytuj – poprawę informacji o dostępności sprzętu; - usuń – usunięcie dodanego harmonogramu dostępności sprzętu

151 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Weryfikacja zmian - Harmonogram miejsca wykonywania świadczeń 151 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

152 Operacja harm.miejsca umożliwi przejście do przeglądania listy harmonogramów miejsca. Kolejny krok weryfikacji dotyczy zmian w harmonogramie miejsca wykonywania świadczeń 152SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

153 Podobnie jak w innych częściach systemu należy wybrać opcję weryfikacja w celu sprawdzenia zmian. 153SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

154 W oknie weryfikacji harmonogramu wyświetlany jest stan harmonogramu w stosunku do danych ostatnio przekazanych do umowy. W przedstawionym przykładzie harmonogram czasu pracy miejsca wykonywania świadczeń został usunięty. Zatwierdzenie weryfikacji spowoduje usunięcie pozycji harmonogramu czasu pracy miejsca udzielania świadczeń. 154SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

155 155SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

156 Zatwierdzanie wniosku 156 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

157 Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału Aplikacja SZOI świadczeniodawca System Informatyczny OW NFZ Dodanie zgłoszenia Weryfikacja zmian Zatwierdzenie wniosku 157 Potencjał DEKLAROWANY Utworzenie aneksu do umowy Zachowanie dotychczasowego stanu umowy Zgoda na uwzględnienie w umowie Brak zgody na uwzględnienie w umowie Potencjał AKTUALNY = Potencjał PIERWOTNY Potencjał AKTUALNY = Potencjał PIERWOTNY Zmiany dostępności Potencjał AKTUALNY = Potencjał DEKLAROWANY Potencjał AKTUALNY = Potencjał DEKLAROWANY Weryfikacja zgłaszanego potencjału (sesje weryfikujące)

158 158SZOI – Potencjał świadczeniodawcy W przypadku, gdy do zgłoszenia zostały wprowadzone wszystkie zmiany konieczne jest zatwierdzenie zgłoszenia. Czynność zatwierdzania wykonuje się korzystając z opcji zatwierdź. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

159 159SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Procedura zatwierdzania spowoduje wyświetlenie okna podsumowania zgłoszenia zmian do umowy. Wybór opcji Zatwierdź spowoduje zatwierdzenie zgłoszenia. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

160 160SZOI – Potencjał świadczeniodawcy Zgłoszenia zmian do umowy o statusie zatwierdzone dostępne są dla OW NFZ w systemie informatycznym NFZ. Obsługa zmian w umowach w zakresie potencjału

161 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy161

162 Zmiany w systemie NFZ-KO SZOI – Potencjał świadczeniodawcy162 W związku z modyfikacjami sposobu rejestracji danych w strukturze organizacyjno-wykonawczej oraz zasobach świadczeniodawcy, konieczne stało się dostosowanie aplikacji konkursowej NFZ-KO w zakresie pozwalającym na odzwierciedlenie wszystkich wprowadzonych danych. Zmiany zostały uwzględnione zarówno w podglądzie potencjału świadczeniodawcy jak i w ofertach/dokumentacjach aktualizacyjnych.

163 Zmiany w systemie NFZ-KO SZOI – Potencjał świadczeniodawcy163 W aplikacji NFZ-KO wprowadzono: Zmianę prezentacji danych o harmonogramie czasu pracy komórki i harmonogramie czasu pracy profilu komórki Możliwość ustalania harmonogramu pracy miejsca udzielania świadczeń w danej pozycji oferty w kontekście zmienionej struktury rejestracji danych o harmonogramach pracy komórki/profilu komórki Możliwość ustalenia wstępnego harmonogramu miejsca udzielania świadczeń w danej pozycji oferty jako harmonogramu komórki/profilu komórki obowiązującego w dniu początku obowiązywania przyszłej umowy; w tym miejscu następuje: - walidacja harmonogramu miejsca udzielania świadczeń w danej pozycji oferty: - względem harmonogramu profilu komórki obowiązującego w dniu początku obowiązywania przyszłej umowy lub w sytuacji gdy w portalu ustalono, że w podanym dniu początku obowiązywania umowy harmonogram profilu komórki jest zgodny z harmonogramem komórki : - względem harmonogramu komórki obowiązującego w dniu początku obowiązywania przyszłej umowy pod kątem nie wykraczania harmonogramu miejsca względem harmonogramu odniesienia wskazanego powyżej

164 Zmiany w systemie NFZ-KO SZOI – Potencjał świadczeniodawcy164 Możliwość walidacji zawierania się harmonogramu pracy osoby personelu w miejscu udzielania świadczeń w harmonogramie tego miejsca udzielania świadczeń (sprawdzenie dotyczy harmonogramów definiowanych na poziomie umowy) Wykorzystanie informacji o dostępności sprzętu wskazanego w pozycji oferty według stanu na dzień początku obowiązywania umowy - informacje te określają: miejsce stacjonowania sprzętu/środka transportu ilość egzemplarzy sprzętu/środków transportu czy sprzęt można wskazać w pozycji oferty związanej z określonym miejscem w sytuacji, gdy sprzęt stacjonuje w innym miejscu niż miejsce powyższe

165 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy165 Problemy wynikające ze zmiany formatu profilu świadczeniodawcy (NFZ-KO)

166 1.Import pliku profilu świadczeniodawcy do systemu SWD-KO kończy się błędem wystąpi w sytuacji gdy: została wykonana aktualizacja systemu SZOI; świadczeniodawca wygenerował plik profilu świadczeniodawcy; świadczeniodawca korzysta z aplikacji SWD-KO. sposób postępowania: należy wykonać aktualizację aplikacji SWD-KO do wersji NFZ-KO SZOI – Potencjał świadczeniodawcy166 NFZ-KO: problemy związane ze zmianą formatu potencjału świadczeniodawcy Zmiana w zakresie gromadzenia danych w portalu świadczeniodawcy wymusiła wprowadzenie zmian w formacie przekazywania danych do aplikacji kontraktowania świadczeń medycznych. W związku z powyższym, w czasie pracy w systemie ofertowym mogą wystąpić następujące problemy:

167 3. Występuje błąd importu pliku zapytania ofertowego wystąpi w sytuacji gdy: OW NFZ wykonał aktualizację systemu oddziałowego; OW NFZ przygotował pliki zapytań ofertowych; świadczeniodawca importuje plik zapytania ofertowego do aplikacji SWD-KO. sposób postępowania: należy wykonać aktualizację aplikacji SWD-KO do wersji NFZ-KO SZOI – Potencjał świadczeniodawcy167 NFZ-KO: problemy związane z aktualizacją systemów 2. Plik oferty nie może zostać poprawnie wygenerowany wystąpi w sytuacji gdy: świadczeniodawca wprowadził ofertę w systemie SWD-KO; świadczeniodawca wykonał aktualizację aplikacji SWD-KO do wersji NFZ-KO; sposób postępowania: należy wygenerować plik potencjału świadczeniodawcy (SZOI) i zaimportować go do aplikacji NFZ-KO

168 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy168 Przeglądanie profilu świadczeniodawcy w aplikacji NFZ-KO

169 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy169 NFZ-KO: prezentacja danych komórki organizacyjnej / profilu komórki Przeglądanie zmian wprowadzonych w zakresie rozpoczęcia / zakończenia działalności komórki organizacyjnej lub profilu komórki oraz okresu dostępności komórki organizacyjnej lub profilu wykonuje się po wybraniu menu: Struktura potencjału świadczeniodawcy – Miejsca udzielania świadczeń.

170 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy170 NFZ-KO: prezentacja danych komórki organizacyjnej / profilu komórki Wyświetlana lista miejsc udzielania świadczeń zawiera wszystkie miejsca przekazane w pliku wersji profilu świadczeniodawcy. Przejrzenie informacji szczegółowych dla miejsca wykonywania świadczeń można wykonać wybierając opcję F4- Podgląd

171 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy171 NFZ-KO: prezentacja danych komórki organizacyjnej / profilu komórki W kolejnych zakładkach wyświetlane są szczegółowe informacje związane z miejscem wykonywania świadczeń dotyczące: jednostki organizacyjnej; komórki organizacyjnej; profili medycznych komórki organizacyjnej; lokalizacji cech miejsca W kolejnych zakładkach wyświetlane są szczegółowe informacje związane z miejscem wykonywania świadczeń dotyczące: jednostki organizacyjnej; komórki organizacyjnej; profili medycznych komórki organizacyjnej; lokalizacji cech miejsca

172 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy172 NFZ-KO: prezentacja danych komórki organizacyjnej / profilu komórki Zmienione dane dotyczące okresu rozpoczęcia i zakończenia działalności komórki organizacyjnej wyświetlane są w zakładce Komórka organizacyjna. Dane dotyczące okresu dostępności komórki oraz harmonogramu pracy dostępne są po wybraniu opcji Harmonogramy pracy komórki.

173 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy173 NFZ-KO: prezentacja danych komórki organizacyjnej / profilu komórki Na liście wyświetlane są okresy dostępności komórki organizacyjnej.. Natomiast wybór opcji F4-Popraw umożliwi szczegółowe przeglądanie harmonogramu pracy komórki organizacyjnej dla wybranego okresu dostępności.

174 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy174 NFZ-KO: prezentacja danych komórki organizacyjnej / profilu komórki Zmienione dane dotyczące okresu rozpoczęcia i zakończenia działalności profilu komórki organizacyjnej wyświetlane są w zakładce Profile medyczne. Dane dotyczące okresu dostępności profilu komórki oraz harmonogramu pracy profilu dostępne są po wybraniu opcji Harmonogramy pracy komórki.

175 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy175 NFZ-KO: prezentacja danych sprzętu medycznego Zmienione dane dotyczące okresu rozpoczęcia i zakończenia działalności profilu komórki organizacyjnej wyświetlane są w zakładce Profile medyczne. Przeglądanie sprzętu medycznego i środków transportu wprowadzonych w potencjale świadczeniodawcy wykonuje się po wybraniu menu: Struktura potencjału świadczeniodawcy – Sprzęt medyczny / środki transportu.

176 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy176 NFZ-KO: prezentacja danych sprzętu medycznego Zmienione dane dotyczące okresu rozpoczęcia i zakończenia działalności profilu komórki organizacyjnej wyświetlane są w zakładce Profile medyczne. Dla każdej pozycji sprzętu medycznego w dolnej części okna wyświetlane są okresy dostępności. Opcja F4-Podgląd umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji o egzemplarzu sprzętu / środku transportu.

177 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy177

178 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy178 Rejestr zmian administracyjnych lokalizacji

179 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy179 SZOI: zmiany administracyjne lokalizacji Zmienione dane dotyczące okresu rozpoczęcia i zakończenia działalności profilu komórki organizacyjnej wyświetlane są w zakładce Profile medyczne. Opcja Zgłoś zmiany umożliwia dokonywanie modyfikacji danych adresowych lokalizacji. Po jej wybraniu wyświetlona zostanie lista zmian administracyjnych Opcja Zgłoś zmiany umożliwia dokonywanie modyfikacji danych adresowych lokalizacji. Po jej wybraniu wyświetlona zostanie lista zmian administracyjnych

180 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy180 SZOI: dodawanie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji Na liście zmian administracyjnych dostępne są operacje (w zależności od statusu wniosku): -Podgląd: umożliwia podgląd szczegółowych danych wniosku - Zatwierdź: umożliwia zatwierdzenie wniosku - Edytuj: umożliwia modyfikację wniosku -Anuluj: umożliwia anulowanie wniosku Na liście zmian administracyjnych dostępne są operacje (w zależności od statusu wniosku): -Podgląd: umożliwia podgląd szczegółowych danych wniosku - Zatwierdź: umożliwia zatwierdzenie wniosku - Edytuj: umożliwia modyfikację wniosku -Anuluj: umożliwia anulowanie wniosku

181 181 SZOI: dodawanie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji Opcja Dodaj wniosek umożliwia wprowadzenie nowego wniosku zmian danych adresowych lokalizacji SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

182 182 SZOI: dodawanie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji W oknie zmiany adresu należy wprowadzić odpowiednie nowe dane: ulicę, numer domu i numer lokalu Opcja Dalej pozwala na przejście do kolejnego etapu SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

183 183 SZOI: dodawanie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji W drugim kroku dodawania wniosku zmian administracyjnych należy podać uzasadnienie zmiany adresu Opcja Zatwierdź pozwala na potwierdzenie wprowadzenia wniosku SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

184 184 SZOI: podgląd wniosku zmian administracyjnych lokalizacji Opcja Podgląd umożliwia podgląd szczegółowych danych dodanego wniosku SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

185 185 SZOI: podgląd wniosku zmian administracyjnych lokalizacji SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

186 186 SZOI: edycja wniosku zmian administracyjnych lokalizacji Opcja Edytuj umożliwia modyfikację danych zawartych we wniosku. Operacja jest dostępna jedynie dla wniosków o statusie wprowadzony. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

187 187 SZOI: anulowanie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji Opcja Anuluj umożliwia anulowanie wniosku o zmianę danych adresowych. Operacja jest dostępna jedynie dla wniosków o statusie wprowadzony. Podczas anulowania wniosku należy podać uzasadnienie wykonania tej operacji Opcja Anuluj umożliwia anulowanie wniosku o zmianę danych adresowych. Operacja jest dostępna jedynie dla wniosków o statusie wprowadzony. Podczas anulowania wniosku należy podać uzasadnienie wykonania tej operacji

188 188 SZOI: zatwierdzenie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji Opcja Zatwierdź umożliwia zatwierdzenie wniosku i tym samym przekazanie go do opiniowania przez operatora NFZ. SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

189 189 SZOI: anulowanie wniosku zmian administracyjnych lokalizacji Opcja Zatwierdź pozwala na ostateczne zatwierdzenie wprowadzonego wniosku. Po zatwierdzeniu wniosku możliwe będzie jego rozpatrzenie przez operatora NFZ SZOI – Potencjał świadczeniodawcy

190 190 Rejestr zabiegów leczniczych

191 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy191 SZOI: procedury/zabiegi Opcja Procedury/zabiegi umożliwia przejście na listę procedur /zabiegów medycznych

192 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy192 SZOI: lista procedur/zabiegów medycznych Opcja Dodawanie procedury umożliwia zdefiniowanie procedur i/lub zabiegów realizowanych w wybranym miejscu udzielania świadczeń

193 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy193 SZOI: dodawanie procedury/zabiegu W pierwszym kroku dodawania należy wybrać procedurę medyczną ICD9

194 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy194 SZOI: dodawanie procedury/zabiegu Następnie należy określić: -datę początkową wykonywania procedury (okres dostępności) - datę końcową wykonywania procedury (okres dostępności) – w przypadku gdy znany jest okres od-do wykonywania lub - zaznaczyć opcję bezterminowo (okres dostępności) – w przypadku, gdy koniec okresu wykonywania nie został określony, -Wskazać gotowość do wykonywania: wykonuję/będę wykonywać Następnie należy określić: -datę początkową wykonywania procedury (okres dostępności) - datę końcową wykonywania procedury (okres dostępności) – w przypadku gdy znany jest okres od-do wykonywania lub - zaznaczyć opcję bezterminowo (okres dostępności) – w przypadku, gdy koniec okresu wykonywania nie został określony, -Wskazać gotowość do wykonywania: wykonuję/będę wykonywać

195 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy195 SZOI: dodawanie procedury/zabiegu Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych należy potwierdzić dodanie procedury/zabiegu poprzez opcję Zatwierdź

196 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy196 SZOI: lista procedur/zabiegów medycznych Opcja Okresy dostępności umożliwia przejście na listę okresów dostępności wybranej procedury/zabiegu

197 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy197 SZOI: lista dostępności procedur/zabiegów medycznych Na liście dostępności procedur znajdują się opcje pozwalające na: -Modyfikację okresu dostępności – edytuj, -Usunięcie okresu dostępności – usuń, -Zdefiniowanie nowego okresu dostępności – dodawanie okresu dostępności Na liście dostępności procedur znajdują się opcje pozwalające na: -Modyfikację okresu dostępności – edytuj, -Usunięcie okresu dostępności – usuń, -Zdefiniowanie nowego okresu dostępności – dodawanie okresu dostępności

198 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy198 SZOI: lista dostępności procedur/zabiegów medycznych W celu zdefiniowana nowego okresu dostępności należy użyć opcji Dodawanie okresu dostępności

199 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy199 SZOI: edycja dostępności procedury/zabiegu Podczas dodawania nowego okresu dostępności należy określić: -datę początkową wykonywania procedury (okres dostępności) - datę końcową wykonywania procedury (okres dostępności) – w przypadku gdy znany jest okres od-do wykonywania lub - zaznaczyć opcję bezterminowo (okres dostępności) – w przypadku, gdy koniec okresu wykonywania nie został określony, -Wskazać gotowość do wykonywania: wykonuję/będę wykonywać Podczas dodawania nowego okresu dostępności należy określić: -datę początkową wykonywania procedury (okres dostępności) - datę końcową wykonywania procedury (okres dostępności) – w przypadku gdy znany jest okres od-do wykonywania lub - zaznaczyć opcję bezterminowo (okres dostępności) – w przypadku, gdy koniec okresu wykonywania nie został określony, -Wskazać gotowość do wykonywania: wykonuję/będę wykonywać

200 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy200 SZOI: edycja dostępności procedury/zabiegu Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych należy potwierdzić dodanie okresu dostępności procedury/zabiegu poprzez opcję Zatwierdź

201 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy201 SZOI: edycja dostępności procedury/zabiegu Podczas edycji dostępności procedur/zabiegów można zmieniać analogiczne pola jak w przypadku dodawania okresu dostępności

202 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy202 SZOI: usunięcie dostępności procedury/zabiegu Użycie opcji Zatwierdź spowoduje usunięcie wybranej dostępności z listy

203 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy203 NFZ-KO: obsługa procedur/zabiegów Lista procedur/zabiegów medycznych jest widoczna po wybraniu menu Struktura potencjału świadczeniodawcy/Procedury/zabiegi Zdefiniowane w Portalu SZOI procedury/zabiegi medyczne są przenoszone do aplikacji NFZ-KO po zaimportowaniu pliku profilu

204 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy204 NFZ-KO: obsługa procedur/zabiegów Dolna część listy zawiera informacje o okresach dostępności procedury/zabiegu Lista procedur/zabiegów medycznych zawiera podstawowe informacje o miejscu udzielania świadczeń i procedurach/zabiegach wykonywanych w miejscu

205 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy205 NFZ-KO: oferta - obsługa procedur/zabiegów Opcja F2-Dodaj pozwala na dodanie procedury/zabiegu do pozycji oferty Podczas tworzenia oferty, na poziomie pozycji oferty świadczeniodawca może w nowej zakładce Procedury/Zabiegi zdefiniować wykonywane w danym miejscu procedury/zabiegi Opcja Dodaj wszystkie dostępne w miejscu pozwala na dodanie procedur/zabiegów, które zostały zdefiniowane w miejscu Opcja Usuń pozwala na usunięcie wybranej procedury/zabiegu z pozycji oferty

206 SZOI – Potencjał świadczeniodawcy206 NFZ-KO: oferta - obsługa procedur/zabiegów Na poziomie wydruku oferty dodany został nowy element: Wykaz zabiegów

207 Pracownik OW NFZ - System OW NFZ Świadczeniodawca - System SZOI Odpowiedzialność za aktualizację danych SZOI – Potencjał świadczeniodawcy207 Miejsca udzielania świadczeń Zakres świadczeń Specyfikacja ilościowo-wartościowa Pakiet świadczeń Godziny pracy poradni / oddziału Personel medyczny Sprzęt Zakres rejestrowanych danych na poziomie pozycji umowy ze świadczeniodawcą:

208 Zmiany w systemie SZOI SZOI – Potencjał świadczeniodawcy208 Podane rozwiązanie gwarantuje: optymalizację czasu pracy pracowników OW NFZ w zakresie wprowadzania zmian w umowach; aktualność informacji dotyczących potencjału świadczeniodawcy udostępnionego do realizacji umowy; aktualne informacje na temat czasu pracy pracowników medycznych pozwalające: dokonać weryfikacji w zakresie realizacji świadczeń medycznych przez osobę personelu dokonać weryfikacji konfliktu czasu pracy pracowników medycznych na poziomie umów; Docelowo na bazie wprowadzanych dziś rozwiązań system umożliwi w przyszłości automatyczną weryfikację spełnienia warunków koniecznych (w zakresie osób personelu oraz zasobów sprzętowych) przez świadczeniodawcę realizującego kontrakt z OW NFZ.

209 Zmiany w systemie SZOI SZOI – Potencjał świadczeniodawcy209 Aby dane zgłaszane przez świadczeniodawcę w zmianach do umowy były spójne i mogły być dobrze wykorzystane również w innych procesach, np.: przygotowaniu oferty w postępowaniu konkursowym, konieczne jest by świadczeniodawca najpierw poprawnie zdefiniował swój potencjał świadczeniodawcy. W skład potencjału wpisują się następujące informacje: struktura organizacyjna, tj.: jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne, lokalizacje, miejsca wykonywania świadczeń… etc. zasoby świadczeniodawcy: zatrudnione osoby personelu medycznego sprzęt medyczny / środki transportu Najbardziej zmiennymi elementami potencjału świadczeniodawcy jest oczywiście personel medyczny, rzadziej zmiany następują w zakresie sprzętu medycznego. Ponieważ elementy te są głównymi typami zasobów występujących w definicjach warunków koniecznych (zapewnienie właściwego poziomu jakości świadczonych usług) ważne jest by opis zasobów oraz ich dostępności odpowiadał stanowi faktycznemu.

210 Zmiany w systemie SZOI SZOI – Potencjał świadczeniodawcy210 Dotychczas informacje zbierane w systemie pozwalały na rejestrację tylko aktualnego stanu dostępności zasobów typu sprzęt, komórka organizacyjna. Świadczeniodawca wprowadzając informację o harmonogramie czasu pracy komórki organizacyjnej mógł wskazać jedynie bieżący czas pracy. W przypadku urlopu lub choroby osoby personelu medycznego świadczeniodawca nie miał możliwości zawieszenia harmonogramu czasu pracy na czas nieobecności. Nie mógł również swobodnie wprowadzić zastępstwa, gdyż: - rozszerzony harmonogram osoby pracy personelu medycznego nadpisywał rzeczywisty czas pracy (bez zastępstw); - powrót do właściwego harmonogramu nadpisywał harmonogram uwzględniający zastępstwa. Podobna zależność występowała w przypadku próby zdefiniowania harmonogramów na poczet przygotowania ofert w postępowaniach ofertowych.

211 Zmiany w systemie SZOI SZOI – Potencjał świadczeniodawcy211 Podobna zależność jak w harmonogramów komórki organizacyjnej występuje w przypadku sprzętu medycznego. Faktem jest, że sprzęt medyczny nie może jechać na urlop, ale jak każde urządzenie techniczne może ulec uszkodzeniu. Może również zostać przeniesione do innej lokalizacji lub miejsca udzielania świadczeń. Powyższe przykłady determinują konieczność zarejestrowania faktu w systemie braku dostępności do sprzętu w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku sprzętu, ważne jest również, aby system umożliwiał zarejestrowanie zasobu, który będzie wykorzystywany w przyszłości, np.: w celu realizacji przyszłego kontraktu.

212 Zmiany w systemie SZOI Profil świadczeniodawcy Zmodyfikowano sposób uzupełniania informacji o okresie działalności komórki organizacyjnej. Dodano możliwość wprowadzania okresów dostępności komórki organizacyjnej Dodano możliwość wprowadzania okresów dostępności profili medycznych Dodano możliwość wprowadzania okresów dostępności sprzętu medycznego Zgłoszenie zmiany do umowy Dodano możliwość wprowadzenia / usunięcia dostępności sprzętu w pozycji umowy Dodano możliwość modyfikacji harmonogramu czasu pracy miejsca wykonywania świadczeń SZOI – Potencjał świadczeniodawcy212 Wszystkie przedstawione przykłady można zapisać w potencjale świadczeniodawcy po rozszerzeniu aplikacji o następującą funkcjonalność:

213 Harmonogram pracy komórki SZOI – Potencjał świadczeniodawcy213 W celu optymalizacji wprowadzania danych na Portalu funkcję dodania nowej komórki organizacyjnej połączono z definicją pierwszego harmonogramu jej pracy. Funkcja edycji danych komórki nie pozwala na edycję harmonogramu !!! Przeglądanie harmonogramów pracy, definiowania nowych oraz poprawa dotychczas wprowadzonych następuje za pomocą formatki Harmonogramy komórki organizacyjnej

214 Dziękujemy za uwagę Zgłaszanie zmian w umowie w zakresie potencjału214


Pobierz ppt "Prolog Ustawowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia jest zabezpieczanie dla pacjentów odpowiedniej dostępności do świadczeń opieki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google