Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie: Iwona Szatkowska. Uwaga! Wszystkie opisane w instrukcji operacje oparte są o zapowiedzi oraz projekty odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Te.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie: Iwona Szatkowska. Uwaga! Wszystkie opisane w instrukcji operacje oparte są o zapowiedzi oraz projekty odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Te."— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie: Iwona Szatkowska

2 Uwaga! Wszystkie opisane w instrukcji operacje oparte są o zapowiedzi oraz projekty odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Te akty prawne na dzień ukończenia instrukcji nie były podpisane i opublikowane. Faktycznie wykonywane czynności i konieczne operacje będą zależały od podpisanych i opublikowanych aktów prawnych. Prosimy na bieżąco śledzić wszystkie informacje związane z przełomem roku. Z naszej strony postaramy się na bieżąco informować Państwa o wszelkich zmianach na naszej stronie internetowej www.kamsoft.plwww.kamsoft.pl 2

3 Zmiany stawek VAT dokonujemy po zakończeniu pracy 31 grudnia 2010 roku i przed rozpoczęciem pracy 1 stycznia 2011 roku. Zmiana stawek VAT 3

4 Przed rozpoczęciem operacji związanych ze zmianą stawek VAT należy: 1. Zaktualizować program KS-SOW 2011 do najnowszej wersji. 2. Nadać osobie je wykonującej następujące uprawnienia: * 41-0011 – Definiowanie programowych stawek podatku VAT * 42-0040 – Zmiana stawek VAT na rok 2011 * 42-0041 – Test przygotowania programu do stawek VAT w roku 2011 4. Wyczyścić rezerwacje i kolejki oraz bufor faktur zakupów. 5. Wykonać archiwum bazy danych. 6. Wydrukować wszystkie niezbędne zestawienia w starych stawkach VAT (np. wydruki remanentowe, itp.). Zmiana stawek VAT UWAGA! Drukarki POSNET z połączeniem USB należy podłączyć przez port COM ze względu na to, że nie zadziała przeprogramowanie drukarki. 4

5 Uruchamiamy moduł SOW42 - Serwis Zmiana stawek VAT 5

6 Uruchamiamy funkcję Zmiana VAT 2011. Zmiana stawek VAT 6

7 Odpowiadamy twierdząco. Zmiana stawek VAT 7

8 Odpowiadamy twierdząco. Zmiana stawek VAT 8

9 Uruchamiamy funkcję zmiany stawek VAT za pomocą przycisku [F2] Wykonaj Zmiana stawek VAT 9

10 Po wybraniu przycisku Tak zostanie uruchomiony mechanizm zmiany stawek VAT. Zmiana stawek VAT 10

11 Po zatwierdzeniu program wykona kolejno czynności: * Zmiana stawek VAT w systemie. * Zmiana stawek VAT w opcjach. * Programowanie drukarki fiskalnej (wydruk paragonu z potwierdzeniem zmiany stawek VAT). Zmiana stawek VAT 11

12 W przypadku drukarek Posnet zmiana stawek VAT nastąpi za pomocą programu serwisowego firmy Posnet, który zostanie wywołany automatycznie. Wybieramy przycisk Rozpocznij. Zmiana stawek VAT 12

13 Zmiana stawek VAT Program sprawdzi połączenie z drukarką, po czym nastąpi zmiana stawek VAT w drukarce oraz wydrukowany zostanie paragon z informacją o zmianie. Na niektórych modelach drukarek Posnet należy potwierdzić zmianę wybierając TAK na drukarce. 13

14 Jeżeli wyświetlona data nie jest zgodna z faktyczną datą wybieramy przycisk NIE. Zostanie wyświetlony komunikat Zmiana stawek VAT 14

15 Jeżeli data jest poprawna, wybieramy przycisk TAK. Zmiana stawek VAT 15

16 Zmiana stawek VAT Jeżeli po zmianie stawek zostanie zablokowana baza danych, w celu jej odblokowania należy postępować zgodnie z instrukcją producenta, która zostanie wyświetlona po wybraniu przycisku Dalej. 16

17 Po wykonaniu wszystkich kroków z instrukcji producenta, wybieramy przycisk Dalej. Zmiana stawek VAT 17

18 Zatwierdzamy przyciskiem OK, kiedy menu drukarki zostanie opuszczone. Zmiana stawek VAT 18

19 Wybieramy przycisk Dalej. Zmiana stawek VAT 19

20 Zakończenie procesu zmiany stawek VAT. Zmiana stawek VAT 20

21 Zmiana stawek VAT 21

22 Uruchamiamy moduł SOW14 - Magazyn Zmiana stawek VAT 22

23 Uruchamiamy funkcję Poprawa towarów i zakupów. Zmiana stawek VAT 23

24 W pierwszej kolejności tworzymy BUFOR TOWARÓW przyciskiem [F2] Tworzenie bufora towarów W pierwszej kolejności tworzymy BUFOR TOWARÓW przyciskiem [F2] Tworzenie bufora towarów Następnie za pomocą funkcji [Alt+F2] Tworzenie bufora przeceny tworzymy BUFOR PRZECENY Następnie za pomocą funkcji [Alt+F2] Tworzenie bufora przeceny tworzymy BUFOR PRZECENY Zmiana stawek VAT 24

25 Po utworzeniu bufora przeceny program automatycznie wyświetli przegląd jego pozycji. Jeśli nie, należy uruchomić przegląd przyciskiem [F3] Podgląd/edycja przeceny. Zmiana stawek VAT 25

26 Przed zmianą stawek VAT w buforze przeceny należy za pomocą opcji w module SOW41 Administrator Opcje modułów SOW14.1.4. Obliczanie nowej ceny detalicznej przy zmianie stawki VAT ustalić, czy program ma obliczyć nowe ceny detaliczne według nowych stawek, czy kosztem zysku sklepu pozostać przy starych cenach detalicznych. Zmiana stawek VAT 26

27 Uruchamiamy funkcję [Alt+F3] 22->23, 7->8 Zmiana stawek VAT 27

28 Odpowiadamy twierdząco Zmiana stawek VAT 28

29 Jeżeli został utworzony tylko jeden bufor, program wyświetli ostrzeżenie: W takim wypadku odpowiadamy Nie, po czym tworzymy brakujący bufor w oknie Poprawa listy towarów i przecena towarów i jeszcze raz wywołujemy funkcję [Alt+F3] 22->23, 7->8 w jednym z buforów. Zmiana stawek VAT 29

30 Po wykonaniu funkcji zmiany stawek VAT w buforach program wyświetli informację o ilości zmienionych kart towarów oraz zakupów. Zmiana stawek VAT 30

31 Istnieje również możliwość ręcznej zmiany stawek VAT. W tym celu kolejno w BUFORZE LEKÓW oraz BUFORZE PRZECENY wyświetlamy towary z wybraną stawką za pomocą funkcji [F9] Filtr Wyświetlanie leków z wybraną stawką VAT. Zmiana stawek VAT 31

32 Wpisujemy stawkę i zatwierdzamy wybór przyciskiem [Ent] OK. Przegląd zostanie przefiltrowany dla pozycji z podaną stawką VAT. Poszczególne pozycje należy zmienić ręcznie. Zmiana stawek VAT 32

33 Aby ręcznie zmienić stawkę VAT należy ustawić się na danej pozycji w kolumnie Nowy VAT i użyć przycisku [ENT] Zmień. Aby ręcznie zmienić stawkę VAT należy ustawić się na danej pozycji w kolumnie Nowy VAT i użyć przycisku [ENT] Zmień. Zmiana stawek VAT 33

34 Wpisujemy nową stawkę VAT i zatwierdzamy wybór przyciskiem [Ent] Ok Zmiana stawek VAT 34

35 Zatwierdzamy zmiany przyciskiem [F9] Korekta łączna po zakończeniu pracy 31 grudnia 2010 i przed rozpoczęciem pracy 1 stycznia 2011 roku. Zatwierdzamy zmiany przyciskiem [F9] Korekta łączna po zakończeniu pracy 31 grudnia 2010 i przed rozpoczęciem pracy 1 stycznia 2011 roku. Zmiana stawek VAT 35

36 Zmiana stawek VAT Odpowiadamy twierdząco 36

37 37 Zmiana stawek VAT Odpowiadamy twierdząco

38 Po wykonaniu wszystkich operacji związanych ze zmianą stawek VAT należy sprawdzić, czy system jest poprawnie przystosowany do pracy w roku 2011. Zmiana stawek VAT 38

39 Uruchamiamy moduł SOW42 - Serwis Zmiana stawek VAT 39

40 Uruchamiamy funkcję Test VAT 2011. Zmiana stawek VAT 40

41 Zmiana stawek VAT Wybieramy przycisk [F2] Wykonaj. Wybieramy przycisk [F2] Wykonaj. 41

42 W przypadku wykrytych nieprawidłowości program wyświetli w dolnej części okna podpowiedź jak rozwiązać problem. Zmiana stawek VAT 42


Pobierz ppt "Wykonanie: Iwona Szatkowska. Uwaga! Wszystkie opisane w instrukcji operacje oparte są o zapowiedzi oraz projekty odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Te."

Podobne prezentacje


Reklamy Google