Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie projektów refundowanych ze środków UE Marcin Murawski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie projektów refundowanych ze środków UE Marcin Murawski."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie projektów refundowanych ze środków UE Marcin Murawski

2 ROLA BGK W FINANSOWANIU PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE Pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektów inwestycyjnych w części, która podlega refundacji z funduszy unijnych. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych - środki służące gminom do przygotowywania projektów inwestycji finansowanych następnie z funduszy Unii Europejskiej. Fundusz Poręczeń Unijnych – poręczenia lub gwarancje na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Kredyty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na przedsięwzięcia współfinansowane z programów akcesyjnych - na podstawie Kontraktu Finansowego Polska – pożyczka ramowa dla BGK.

3 Prefinansowanie. Mechanizm płynnościowy czy coś jeszcze ? Prefinansowanie - pożyczka o charakterze kredytu pomostowego, udzielona ze środków budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE. Kwota prefinansowania - nie wyższa niż dofinansowanie UE w projekt. Dofinansowanie będzie przekazywane przez UE na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Wkład UE stanowi spłatę pożyczki budżetowej.

4 Powody korzystania z prefinansowania zgodność dokumentacji zgodność procedury brak zabezpieczeń wyłączenie z ustawy o zamówieniach publicznych przyjęcie ryzyka braku daty spłaty natychmiastowe uruchamianie środków niskie oprocentowanie bliskość oddziału banku możliwość pozyskania finansowania z banku komercyjnego (wkład własny, wykonawcy)

5 Uruchomione pożyczki NAZWAROKRAZEM PROGRAMU LATA ZPORR , , , ,40 SPOT 0, , , ,88 SPOWKP 0, ,54 SPOROL 0, ,23 SPORYB 0,00 RAZEM , , , ,05

6 Otrzymane spłaty NAZWAROKRAZEM PROGRAMU LATA ZPORR , , , ,34 SPOT 0, ,95 SPOWKP 0,00 31,65 SPOROL 0,00 SPORYB 0,00 RAZEM , , , ,94

7 Ranking województw w relacji uruchomienia do płatności Nazwa Województwa% Woj. Kujawsko-Pomorskie 80,39% Woj. Małopolskie 75,95% Woj. Podkarpackie 75,75% Woj. Świętokrzyskie 69,73% Woj. Lubuskie 67,89% Woj. Podlaskie 63,63% Woj. Śląskie 61,04% Woj. Opolskie 59,69% Woj. Lubelskie 58,56% Woj. Pomorskie 52,95% Woj. Dolnośląskie 48,21% Woj. Warmińsko - Mazurskie 48,14% Woj. Zachodniopomorskie 47,18% Woj. Wielkopolskie 44,77% Woj. Mazowieckie 38,28% Woj. Łódzkie 29,59% Średnio 55,87%

8 Ranking według kwoty uruchomień Nazwa Województwa Woj. Wielkopolskie Woj. Mazowieckie Woj. Warmińsko - Mazurskie Woj. Małopolskie Woj. Pomorskie Woj. Podkarpackie Woj. Zachodniopomorskie Woj. Lubelskie Woj. Kujawsko-Pomorskie Woj. Śląskie Woj. Łódzkie Woj. Podlaskie Woj. Lubuskie Woj. Świętokrzyskie Woj. Opolskie Woj. Dolnośląskie Średnio

9 Ranking według kwot spłat Nazwa Województwa Woj. Małopolskie Woj. Wielkopolskie Woj. Podkarpackie Woj. Kujawsko-Pomorskie Woj. Mazowieckie Woj. Warmińsko - Mazurskie Woj. Pomorskie Woj. Śląskie Woj. Lubelskie Woj. Lubuskie Woj. Zachodniopomorskie Woj. Podlaskie Woj. Świętokrzyskie Woj. Opolskie Woj. Łódzkie Woj. Dolnośląskie Średnio

10 Małopolska na tle Polski 2006

11 Co finansuje małopolska lata

12 Co finansuje Polska

13 Co chciał finansować rząd a co się finansuje

14 PROGNOZA

15 Wsparcie z UE w latach Środki unijne ujęte w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (lata ): 59,5 mld euro Odpowiada to około: trzykrotności wydatków budżetowych JST w 2004 dwudziestokrotności wydatków inwestycyjnych JST w 2004 dwukrotności wydatków budżetu państwa w 2004 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności

16 Żródła finansowania wydatków JST w tyś pln. Wydatki inwestycyjne Przychody zwrotne (1) Przychody zwrotne jako % wyd. inw. POLSKA, w tym: ,4 gminy ogółem, z tego: ,5 - miejskie ,8 - miejsko–wiejskie ,9 - wiejskie ,6 m. st. Warszawa ,9 miasta na prawach powiatu ,2 powiaty ,4 województwa samorządowe ,4

17 Zasady finansowe w latach Finansowanie wstępne: 2% wkładu funduszy w program operacyjny w 2007, 3% w 2008, 2% w Jednostka certyfikująca upewnia się że wnioski okresowe dla każdego programu operacyjnego są zgrupowane łącznie i przesyłane Komisji, w miarę możliwości, trzy razy w ciągu roku. Wydatki w pln są przeliczane na eur w miesiącu w którym zostały zaksięgowane przez jednostkę certyfikującą, po kursie wymiany z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego w danym miesiącu przez Komisję.


Pobierz ppt "Finansowanie projektów refundowanych ze środków UE Marcin Murawski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google