Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Dziecko w społeczeństwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Dziecko w społeczeństwie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Dziecko w społeczeństwie informacyjnym dr Lucyna Maksymowicz

2 Jacek i Agatka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

3 Nowoczesna technologia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Samsung Omnia i900 iPod 5.5G iPhone 3G 8GB

4 Cechy rozwojowe społeczeństw (źródło: T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Wybrana sfera życia Społeczeństwo agrarne Społeczeństwo przemysłowe Społeczeństwo informacyjne EdukacjaMistrzSzkołaKomputer Telenauczanie Skala działaniaLokalnaRegionalnaGlobalna EnergiaLudzka, zwierzęcaWęgiel, pracaEnergia jądrowa PracaObok domuDaleko od domuTelepraca TransportRzeka, drogaKolej, autostradaInfostrada Produkt podstawowy żywnośćWyroby przemysłowe Informacja

5 Społeczeństwo informacyjne – definicje Kongres Informatyki Polskiej (1994) określił je jako: Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji. W dokumentach rządowych (e-Polska) stwierdza się, że: Społeczeństwo można uznać za informacyjne, gdy posiada rozbudowaną, nowoczesną sieć telekomunikacyjną, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkich obywateli oraz posiada rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

6 Zestaw komputerowy dla dzieci IBM-Young Explorer Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

7 Zestaw komputerowy IBM YOUNG EXPLORER: odporna na zniszczenie plastikowa stacja robocza o wymiarach dopasowanych do wzrostu dzieci (108 cm szer. x 110 cm wys. x 80 cm głęb.), bezpiecznych obłych kształtach i żywych kolorach, lubianych przez dzieci, komputer w obudowie – ekran 17, mini-mysz, specjalna niezniszczalna, duża klawiatura, duże znaki, mikrofon + słuchawki dla dzieci, które nie umieją czytać i pisać, ławeczka umożliwiająca korzystanie z komputera jednocześnie przez 2 dzieci; oprogramowanie firmy Edmark (Riverdeep). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

8 Program KidSmart zawiera: Matematyczny domek Milusi - uczy dzieci liczb, dodawania, odejmowania, wzorów, rozwiązywania zadań, rozmiarów i figur geometrycznych. Ćwiczenia te wykształcają poczucie panowania nad sytuacją i pewność siebie. Przedszkolaki widzą swoje postępy, a poprzez wesołą zabawę zyskują ciągle nowe umiejętności. Dzięki ćwiczeniom w trybie badania i odkrywania oraz pytań i odpowiedzi dzieci kształcą myślenie rozbieżne i zbieżne). Naukowy domek Felka - uczy sortowania, szeregowania, obserwowania, przewidywania i konstruowania. Dzieci poznają sposób życia roślin i zwierząt, budują zabawki i maszyny. Ćwiczenia te pozwalają na kształcenie logicznego rozumowania oraz twórczego myślenia. Czas i przestrzeń w domku Anuli - to program, w którym dzieci odczytują godziny na zegarze, poznają pojęcie czasu, odkrywają relacje między Ziemią, globusem, a mapą, kojarzą i nazywają kontynenty, oceany, czytają mapę, rozpoznają kierunki oraz ćwiczą kreatywność w tworzeniu krajobrazów. Mania główkowania ćwiczy różne umiejętności intelektualne: pamięć, logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów i kreatywność. Ponadto kładzie nacisk na sposób, w jaki dzieci się uczą. Nauczyciel może się zorientować czy lepiej dziecko zapamiętuje to co zobaczy, czy to co słyszy. Czy częściej zgaduje, czy eksperymentuje? Czy wykorzystuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

9 Celem wychowania przedszkolnego jest: (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (dorodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

11 Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec trzeciej klasy szkoły podstawowej 1) umie obsługiwać komputer: posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego; 2) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach; 3) ) wyszukuje i korzysta z informacji: przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; 4) tworzy teksty i rysunki: wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur; 5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

12 Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA czytanie (…); myślenie matematyczne (…); myślenie naukowe (…); umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie; umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; umiejętność uczenia się (…); umiejętność pracy zespołowej.(…) Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów

13 Użytkownicy Internetu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 15% ludności na całym świecie -dane z roku 2005 (źródło; Józef Bednarek, Multimedia w Kształceniu, Warszawa 2006) Stany Zjednoczone – 185,5 mln (63%) Chiny – 99,8 mln (8%) Japonia – 78,0 mln (61%) Niemcy – 47,1 mln (57%) Indie – 36,0 mln (4%) Wielka Brytania – 33,1 mln (55%) Korea Pd. – 33,1 mln (66,5%) Włochy – 22,5 mln (44%) Francja – 25,4 mln (42%) Brazylia – 22,3 mln (12%) Polska – 10,6 mln (28%)

14 Przykładowe akronimy internetowe AkronimyZnaczenia akronimu ElloCześć ThxDziękuje 4U(for you) dla ciebie CyaDo zobaczenia WB(welcome back) witamy znowu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

15 Przykładowe emotikony Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA EmotikonyZnaczenie emotikonu :-)Uśmiech ;-)Uśmiech z przymrużeniem oka, żart :-(Smutek :-*Całus :-IPowaga

16 Smart Pen Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

17 Smart Pen – inteligentny długopis Smart pen to połączenie długopisu i komputera, dzięki któremu można pisać, nagrywać i odtwarzać dźwięk oraz uzyskiwać dostęp do informacji, które zostały zapisane. Smart penem pisze się tak samo jak tradycyjnym długopisem, ale używa się do tego specjalnego papieru zawierającego system kropek – czujników. Długopis posiada wbudowaną kamerę, która śledzi ruch, zapisuje go i przetwarza notatki na obraz na ekranie komputera. Obecnie dodano również nową funkcję, która umożliwia nagrywanie dźwięku. Co więcej, dźwięk jest nagrywany równolegle z kolejnymi słowami na kartce, kojarzony z odpowiednią lokalizacją. Po zakończeniu pisania, można bez trudu powrócić do odpowiedniej strony, nacisnąć na odpowiedni wyraz i otworzyć dźwięk, który został nagrany w czasie pisania. Inteligentny długopis kosztuje od 150 do 200 dolarów i może pomieścić aż do 2GB. Bardzo łatwo można podłączyć go do komputera, a wszystkie notatki przesyłać można za pomocą maila. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Dziecko w społeczeństwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google