Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rentowność wybranych inwestycji w OZE Marek Jóźwiak ZENERIS S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rentowność wybranych inwestycji w OZE Marek Jóźwiak ZENERIS S.A."— Zapis prezentacji:

1 Rentowność wybranych inwestycji w OZE Marek Jóźwiak ZENERIS S.A.

2 ZENERIS S.A Spółka z poznańskiej grupy kapitałowej BB Investment Firma inwestująca w OZE, w tym w innowacyjne rozwiązania technologiczne Technologia produkcji energii elektrycznej z biomasy drzewnej i rolniczej Technologia fermentacji metanowej z odpadów organicznych i roślin energetycznych Deweloper na rynku OZE Wieloletnie doświadczenie dało nam pozycję eksperta w zakresie oceny technologii i możliwości inwestycyjnych w OZE w warunkach polskich ZENERIS S.A. - inwestujemy w energię przyszłości

3 Jaka rentowność Metody dyskontowe, projekcje w cenach nominalnych IRR jest podstawowym narzędziem, formułą matematyczną, ale nie wartością ekonomiczną podawanie IRR jako stopy zwrotu często wprowadza w błąd Stopa zwrotu z inwestycji w środki trwałe – nie mówi ile rzeczywiście można zarobić na inwestycji Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału ROI = IRR liczone w oparciu przepływy dostępne dla udziałowców (Free Cash Flow to Equity) FCFE i = Zysk netto + A podatkowa - CAPEX – ΔWC – ΔD + dotacja

4 Rentowność dla kogo Rentowność producenta Ryzyko działalności operacyjnej i własnych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę wytwórczą Rentowność dewelopera ryzyko inwestycyjne: projektu, budowy i czasem uruchomienia stopa zwrotu liczona w krótkim okresie do kilku lat, ze znaczącą końcową płatnością wynikającą z umowy/wartością Rentowność operatora ryzyko operacyjne ryzyko przyjęcia optymistycznych biznes planów zależy od parametrów montażu finansowego stopa zwrotu liczona dla długiego okresu przy dużej płatności/wartości początkowej Rentowność dewelopera > rentowność operatora Dodatkowo im więcej zarobi deweloper, tym mniejsza stopa zwrotu dla operatora

5 Projekt wiatrowy - Farma 20 MW Całkowity nakład inwestycyjny ~100 mln PLN ~1,3 mln EUR/MW 75-80% to nakłady związane z turbinami, pozostałe to przygotowanie projektu, infrastruktura, przyłączenie do sieci itp. należy pamiętać o nakładach odtworzeniowych po ok. 14 latach (80% nakładów pierwotnych) Montaż finansowy - 30% udziału kapitału własnego pozostała część to kredyt (10 7%) i ew. dotacja Przychody zależą od wietrzności, turbiny, wys. huba itp PLN/MWh od roku 2009 Koszty operacyjne oczywiście amortyzacja jest największą pozycją serwis turbin, podatek lokalny od nieruchomości, ubezpieczenie, dzierżawa, koszty bilansowania, zarząd i administracja, inne

6 Projekt wiatrowy - Farma 20 MW Przychody jako jeden z kluczy do rentowności Volllaststunden – ekwiwalent rocznej liczby godzin pracy turbiny w pełnym obciążeniu

7 Projekt wiatrowy - Farma 20 MW Produkcja MWh (2 000 godzin rocznie) Przychody 15,2 mln PLN Koszty operacyjne 10,7 mln PLN Koszty gotówkowe 3,6 mln PLN Amortyzacja 7,1 mln PLN EBITDA 11,6 mln PLN (76% marża EBITDA) Koszty odsetkowe 4,9 mln PLN w pierwszym roku Spłata kredytu 7 mln PLN ROI dla FCFE= 9%

8 Projekt wiatrowy - Farma 20 MW ROI kapitału własnego w zależności od liczby godzin pracy ( ) i udziału dotacji (0-30%)

9 Projekt biogazowy Biogaz jest wytwarzany w procesie beztlenowej fermentacji substancji organicznych, składający się z metanu (50-65%) i CO 2 Wytworzony biogaz jest spalany w układzie kogeneracyjnym - wysokosprawne wytwarzanie zielonej energii w skojarzeniu (elektrycznej, ŋ el ~40% oraz cieplnej) Technologię biogazową wykorzystuje się: w biogazowniach (rolniczych, kofermentacyjnych) na wysypiskach śmieci w instalacjach oczyszczania ścieków (komunalnych i przemysłowych)

10 Projekt biogazowy Biogazownia rolnicza Typowa biogazownia rolnicza przetwarza biomasę występującą w rolnictwie (gnojowica, gnojówka, kiszonki, pomiot kurzy, zboża itp.) Biogazownie tego typu są w tej chwili budowane w Niemczech w ilości kilkuset rocznie, a ogólna liczba tych instalacji przekracza Biogazownie tego typu szalenie stymulują rolnictwo, stąd są niekiedy premiowane bardziej niż technologie wiatrowe (179 EUR/MWh) W polskich warunkach ROI jak dotąd niestety <5% lub ujemne Biogazownia rolniczo-utylizacyjna Dodatkowe przychody z tytułu utylizacji wybranych odpadów organicznych (do 25% przychodów) Nieco wyższy nakład inwestycyjny niż dla biogazowni rolniczych, bardziej skomplikowane zarządzanie procesem Ilość godzin pracy w pełnym obciążeniu to rocznie Planowane ROI >15%

11 Wiatr i biogaz Farmy wiatrowe lokalizuje się w miejscach o odpowiedniej wietrzności W niemal każdej gminie można znaleźć lokalizacje pod biogazownie Decydują wietrzność i uwarunkowania lokalne i prawne Decydują dostęp do biomasy i użytków rolnych, uwarunkowania lokalne i prawne, dodatkowo odbiorca ciepła poprawia ROI Projekty od 10 mln mln EUR/MW Projekty od 1,4 mln EUR dla instalacji 0,5 – 4,0 mln EUR/MW 1 MW to ~2000 MWh rocznie1 MW to ~7 500 MWh rocznie 1 MW elektrowni biogazowej to ~3,75 MW w wietrze Praktycznie bezobsługoweWymagają niemal codziennej obecności operatora

12 Dziękuję za uwagę Marek Jóźwiak Członek zarządu ds. inwestycyjnych


Pobierz ppt "Rentowność wybranych inwestycji w OZE Marek Jóźwiak ZENERIS S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google