Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twardy orzech do zgryzienia, czyli uczeń w roli nauczyciela? - spotkanie Rady Pedagogicznej autorka: Beata Soroko-Kałuża zdjęcie: Łukasz Warchał pomoc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twardy orzech do zgryzienia, czyli uczeń w roli nauczyciela? - spotkanie Rady Pedagogicznej autorka: Beata Soroko-Kałuża zdjęcie: Łukasz Warchał pomoc."— Zapis prezentacji:

1 Twardy orzech do zgryzienia, czyli uczeń w roli nauczyciela? - spotkanie Rady Pedagogicznej autorka: Beata Soroko-Kałuża zdjęcie: Łukasz Warchał pomoc informatyczna: Marta Sołtysik-Warchał

2 Przesunięcie akcentu z procesu nauczania na proces uczenia się Człowiek nowego tysiąclecia to osoba wyposażona w umiejętności umożliwiające nadążanie za zmianami cywilizacyjnymi. Umiejętności te warto przypomnieć: -KOMUNIKOWANIE SIĘ -DOSKONALENIE -MYŚLENIE -POSZUKIWANIE -DZIAŁANIE -KORZYSTANIE ZE ŹRÓDEŁ INFORMACJI -ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW -WSPÓŁPRACA I UCZENIE SIĘ

3 Tradycyjny i nowoczesny model nauczania i uczenia się

4 Tradycyjny system edukacyjny jest przestarzały Richard L. Measelle, Morton Egol SYSTEM TRADYCYJNY -specjalizacja -ilość -przedmiotowość -instytucjonalizm -masowość CEL: wyposażyć w wiedzę NAUCZYCIEL = WYKŁADOWCA PODSTAWA MODELU: psychologia behawioralna SYSTEM NOWOCZESNY -integralność -jakość -podmiotowość -personalizm -indywidualna droga rozwoju CEL: wszechstronny rozwój uczniów NAUCZYCIEL = PROWOKATOR PODSTWA MODELU: koncepcja psychologii humanistycznej

5 Główne zadania szkoły -rozpoznanie możliwości ucznia poprzez wnikliwą i rzetelną diagnozę pedagogiczną -dokonanie wyboru adekwatnych metod i technik nauczania

6 David Perry Wy, którzy umiecie uczyć, uczcie. Wy, którzy nie umiecie uczyć, wykładajcie. David Perry W nowoczesnym modelu nauczyciel pełni rolę ustawicznego prowokatora procesu poszukiwania przez ucznia informacji i procesu rozwiązywania problemów dydaktycznych i życiowych. Jest reżyserem sytuacji dydaktycznych skłaniających uczniów do rozwoju umiejętności.

7 5 etapów uczenia wg Davida Jaques 1.Uczenie się jako wzbogacanie wiedzy 2.Uczenie się jako zapamiętywanie 3.Uczenie się jako poznawanie faktów i procedur, z których uczeń będzie korzystał w przyszłości 4.Uczenie się jako rozumienie pojęć 5.Uczenie się jako rozumienie rzeczywistości Etapy 1, 2, 3 = uczenie się bez zrozumienia Nauczyciel wykonuje wszelkie zadania i podejmuje wszelkie decyzje. Etapy 4, 5 - nauka ze zrozumieniem Uczeń wykonuje większość zadań i podejmuje większość decyzji.

8 Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem Konfucjusz

9 Według Dalea ludzie generalnie pamiętają: 10% tego, co czytają 20% tego, co słyszą 30 % tego, co widzą 50 % tego, co widzą i słyszą 70 % tego, co mówią 90% tego, co mówią podczas wykonywania

10 Uczmy polisensorycznie ! (wielozmysłowo) Preferowany system sensoryczny powoduje, że nie nauczysz się czegoś, co jest przedstawione nie w twoim systemie reprezentacyjnym.

11 Od czego zależy sukces w uczeniu się?

12 Model WSWS - wysokiej samooceny i wiary w siebie PRZYNALEŻNOŚĆ ASPIRACJE BEZPIECZEŃSTWO TOŻSAMOŚĆ SUKCES

13 BUDOWANIE WSWS 1.Zadbaj o integrację klasy. 2.Podkreślaj wspólne sukcesy klasy. 3.Wykorzystuj techniki pracy w grupie. 4.Buduj zaufanie. 5.Bądź sprawiedliwy i konsekwentny. 6.Poznawaj uczniów z różnych stron. 7.Unikaj poniżających uwag. 8.Szukaj wyjątkowości w każdym uczniu. 9.Poznawaj swoich uczniów. 10.Pozwól doświadczać każdemu sukcesu.

14 Zasady efektywnego uczenia się

15 Szkoła powinna być miejscem najlepszej zabawy Peter Kline

16 Rady dla nauczającego Zadbaj o właściwy stan ducha i umysłu Twoich uczniów – stwórz serdeczną atmosferę Aranżuj otoczenie tak, by było przyjazne procesowi uczenia się Stosuj umiejętne ćwiczenia ruchowe i relaksacyjne Stymuluj pracę umysłu wzrokowców, słuchowców, kinestetyków Poinformuj uczniów o celach uczenia się określonego zagadnienia Zachęcaj uczniów, by sami stawiali i wyznaczali sobie cele Aktywizuj dostęp do pamięci długotrwałej Zmieniaj rytm prowadzonych zajęć Zaproponuj uczniom rolę nauczyciela Przeprowadzaj regularne powtórki Wskazuj praktyczne zastosowania zdobytej wiedzy

17 Dlaczego metody aktywizujące a nie tradycyjne? Mądry nauczyciel nie zaprasza cię do skarbnicy swej mądrości. Pokazuje ci raczej drogę do wzbogacenia własnej. Kahlil Gibran

18 Metoda aktywna czy aktywizująca? Całokształt działań grupy i prowadzącego, służących uczeniu się przez doświadczenie. Zatem istota sprawy tkwi nie w aktywności metod, lecz osób

19 Wybrane cechy metod aktywizujących w kontekście metod tradycyjnych Uczeń: jest podmiotem uzupełnia indywidualne deficyty zawiera kontrakt dotyczący treści i formy uczenia się bierze odpowiedzialność za treść, formę oraz efekty uczenia się komunikuje swoje potrzeby doświadcza współpracuje Uczeń jest przedmiotem oddziaływania nie uczestniczy w pełni w procesie nauczania nie ma wpływu na treść i formę nauczania nie czuje się odpowiedzialny nie może wykraczać poza ustaloną treść i formę jest bierny

20 Propozycje bibliograficzne: 1.Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz: Jak aktywizować uczniów, Poznań 2000 2.Jarosław Rudniański: Jak się uczyć, Warszaw 2001 3.Ewa Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2003 4.Doug Buehl: Strategie aktywnego nauczania czyli jak skutecznie nauczać i uczyć się, Kraków 2004 5.Bożena Kubiczek: Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się, Opole 2005

21 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Twardy orzech do zgryzienia, czyli uczeń w roli nauczyciela? - spotkanie Rady Pedagogicznej autorka: Beata Soroko-Kałuża zdjęcie: Łukasz Warchał pomoc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google