Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twardy orzech do zgryzienia, czyli uczeń w roli nauczyciela

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twardy orzech do zgryzienia, czyli uczeń w roli nauczyciela"— Zapis prezentacji:

1 Twardy orzech do zgryzienia, czyli uczeń w roli nauczyciela
Twardy orzech do zgryzienia, czyli uczeń w roli nauczyciela? - spotkanie Rady Pedagogicznej autorka: Beata Soroko-Kałuża zdjęcie: Łukasz Warchał pomoc informatyczna: Marta Sołtysik-Warchał

2 Przesunięcie akcentu z procesu nauczania na proces uczenia się
Człowiek nowego tysiąclecia to osoba wyposażona w umiejętności umożliwiające nadążanie za zmianami cywilizacyjnymi. Umiejętności te warto przypomnieć: -KOMUNIKOWANIE SIĘ -DOSKONALENIE -MYŚLENIE -POSZUKIWANIE -DZIAŁANIE -KORZYSTANIE ZE ŹRÓDEŁ INFORMACJI -ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW -WSPÓŁPRACA I UCZENIE SIĘ

3 Tradycyjny i nowoczesny model nauczania i uczenia się

4 „Tradycyjny system edukacyjny jest przestarzały” Richard L
„Tradycyjny system edukacyjny jest przestarzały” Richard L. Measelle, Morton Egol SYSTEM TRADYCYJNY -specjalizacja -ilość -przedmiotowość -instytucjonalizm -masowość CEL: wyposażyć w wiedzę NAUCZYCIEL = WYKŁADOWCA PODSTAWA MODELU: psychologia behawioralna SYSTEM NOWOCZESNY -integralność -jakość -podmiotowość -personalizm -indywidualna droga rozwoju CEL: wszechstronny rozwój uczniów NAUCZYCIEL = PROWOKATOR PODSTWA MODELU: koncepcja psychologii humanistycznej

5 Główne zadania szkoły rozpoznanie możliwości ucznia poprzez wnikliwą i rzetelną diagnozę pedagogiczną dokonanie wyboru adekwatnych metod i technik nauczania

6 Wy, którzy umiecie uczyć, uczcie
Wy, którzy umiecie uczyć, uczcie. Wy, którzy nie umiecie uczyć, wykładajcie.” David Perry W nowoczesnym modelu nauczyciel pełni rolę ustawicznego „prowokatora” procesu poszukiwania przez ucznia informacji i procesu rozwiązywania problemów dydaktycznych i życiowych. Jest „ reżyserem” sytuacji dydaktycznych skłaniających uczniów do rozwoju umiejętności.

7 5 etapów uczenia wg Davida Jaques
Uczenie się jako wzbogacanie wiedzy Uczenie się jako zapamiętywanie Uczenie się jako poznawanie faktów i procedur, z których uczeń będzie korzystał w przyszłości Uczenie się jako rozumienie pojęć Uczenie się jako rozumienie rzeczywistości Etapy 1, 2, 3 = uczenie się bez zrozumienia Nauczyciel wykonuje wszelkie zadania i podejmuje wszelkie decyzje. Etapy 4, 5 - nauka ze zrozumieniem Uczeń wykonuje większość zadań i podejmuje większość decyzji.

8 „Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem” Konfucjusz

9 Według Dale’a ludzie generalnie pamiętają:
10% tego, co czytają 20% tego, co słyszą 30 % tego, co widzą 50 % tego, co widzą i słyszą 70 % tego, co mówią 90% tego, co mówią podczas wykonywania

10 Uczmy polisensorycznie ! (wielozmysłowo)
Preferowany system sensoryczny powoduje, że nie nauczysz się czegoś, co jest przedstawione nie w twoim systemie reprezentacyjnym.

11 Od czego zależy sukces w uczeniu się?

12 Model WSWS - wysokiej samooceny i wiary w siebie
PRZYNALEŻNOŚĆ ASPIRACJE BEZPIECZEŃSTWO TOŻSAMOŚĆ SUKCES

13 BUDOWANIE WSWS Zadbaj o integrację klasy.
Podkreślaj wspólne sukcesy klasy. Wykorzystuj techniki pracy w grupie. Buduj zaufanie. Bądź sprawiedliwy i konsekwentny. Poznawaj uczniów z różnych stron. Unikaj poniżających uwag. Szukaj wyjątkowości w każdym uczniu. Poznawaj swoich uczniów. Pozwól doświadczać każdemu sukcesu.

14 Zasady efektywnego uczenia się

15 „Szkoła powinna być miejscem najlepszej zabawy” Peter Kline

16 „Rady” dla nauczającego
Zadbaj o właściwy stan ducha i umysłu Twoich uczniów – stwórz serdeczną atmosferę Aranżuj otoczenie tak, by było przyjazne procesowi uczenia się Stosuj umiejętne ćwiczenia ruchowe i relaksacyjne Stymuluj pracę umysłu wzrokowców, słuchowców, kinestetyków Poinformuj uczniów o celach uczenia się określonego zagadnienia Zachęcaj uczniów, by sami stawiali i wyznaczali sobie cele Aktywizuj dostęp do pamięci długotrwałej Zmieniaj rytm prowadzonych zajęć Zaproponuj uczniom rolę nauczyciela Przeprowadzaj regularne powtórki Wskazuj praktyczne zastosowania zdobytej wiedzy

17 Dlaczego metody aktywizujące a nie tradycyjne?
„ Mądry nauczyciel nie zaprasza cię do skarbnicy swej mądrości. Pokazuje ci raczej drogę do wzbogacenia własnej.” Kahlil Gibran

18 Metoda aktywna czy aktywizująca?
Całokształt działań grupy i prowadzącego, służących uczeniu się przez doświadczenie. Zatem istota sprawy tkwi nie w „aktywności” metod, lecz osób 

19 Wybrane cechy metod aktywizujących w kontekście metod tradycyjnych
Uczeń: jest podmiotem uzupełnia indywidualne deficyty zawiera kontrakt dotyczący treści i formy uczenia się bierze odpowiedzialność za treść, formę oraz efekty uczenia się komunikuje swoje potrzeby doświadcza współpracuje Uczeń jest przedmiotem oddziaływania nie uczestniczy w pełni w procesie nauczania nie ma wpływu na treść i formę nauczania nie czuje się odpowiedzialny nie może wykraczać poza ustaloną treść i formę jest bierny

20 Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz: „ Jak aktywizować uczniów”, Poznań 2000
Propozycje bibliograficzne: Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz: „ Jak aktywizować uczniów”, Poznań 2000 Jarosław Rudniański: „Jak się uczyć”, Warszaw 2001 Ewa Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska: „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących”, Kielce 2003 Doug Buehl: „Strategie aktywnego nauczania czyli jak skutecznie nauczać i uczyć się”, Kraków 2004 Bożena Kubiczek: „Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się”, Opole 2005

21 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Twardy orzech do zgryzienia, czyli uczeń w roli nauczyciela"

Podobne prezentacje


Reklamy Google