Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ludzie! Czy wy tego nie widzicie? Wszyscy zaraz się zdziwicie!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ludzie! Czy wy tego nie widzicie? Wszyscy zaraz się zdziwicie!"— Zapis prezentacji:

1 Ludzie! Czy wy tego nie widzicie? Wszyscy zaraz się zdziwicie!
Jak nasz klimat, tak wspaniały W kłębki dymu zmienia się cały. Prezentacja nasza rada, Drogowskazy wam podpowiada. Jak pomagać, zwalczać, zmniejszać, By klimacik nasz ulepszać. Oglądajcie, poczytajcie Wnioski szybko wyciągajcie ! Ruszcie zaraz wszyscy razem, Podążając drogowskazem, Wszystkim wkoło wytłumaczyć, Jak o zdrowie nasze walczyć !

2

3 Klimat to charakterystyczny przebieg zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim (30-50 lat). Ustalony jest na podstawie wieloletnich obserwacji normalnego przebiegu pogody, zarówno jej stanów jak i poszczególnych jej składników. Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza, oraz czynniki geograficzne: układ lądów i oceanów, wysokość n.p.m. Klimat jest jednym z czynników ekologicznych wpływających na występowanie i życie organizmów. Badaniem klimatu zajmuje się klimatologia.

4 Zanieczyszczenie powietrza rozpoczęło się, gdy wynaleziono sposób rozpalania ognia. Jednak wtedy żyło na Ziemi tak mało ludzi, że niewielkie ilości dymów nie mogły spowodować szkód. Zjawisko stało się groźne wraz z nastaniem Rewolucji Przemysłowej w Wielkiej Brytanii. Zastosowanie węgla, a nie drewna, jako opału, zmieniło sposób życia ludzi. Rozpoczęła się wędrówka z roli do fabryk. Od czasu ustanowienia w 1956 roku Prawa czystego Powietrza, powietrze w Wielkiej Brytanii jest o wiele mniej zadymione.

5 Szczególne zagrożenia:
Atmosfera utrzymuje swoją naturalną równowagę przez setki tysięcy lat, ale współcześnie to siedlisko życia i jego tarcza ochronna są zagrożone wskutek działalności człowieka. Spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa i gaz zwiększyła zawartość dwutlenku węgla i innych gazów w atmosferze, szczególnie od czasu skonstruowania samochodu w końcu XIX w. Szczególne zagrożenia: efekt cieplarniany, globalne ocieplenie, dziura ozonowa, smog, kwaśne deszcze.

6 Gazy wchodzące „od zawsze” w skład atmosfery sprawiają, że ciepło dostarczane przez promienie słoneczne i odbite od powierzchni Ziemi, jest zatrzymywane w atmosferze. Bez nich Ziemia stała by się tak zimna, że zamarzłyby oceany, a życie uległo zagładzie. Proporcje tzw. „gazów szklarniowych” zostaną zakłócone przez zanieczyszczenia, wówczas ilość ciepła w atmosferze gwałtownie się zwiększy i na skutek tego Ziemia się ociepli. W tym wieku wzrost średniej temperatury na naszej planecie wyniesie 0,5 C.

7 Warstwa ozonowa w stratosferze chroni nas pochłaniając nadfioletowe promieniowanie Słońca. Jednak wskutek powszechnego ostatnio stosowania chlorofluorowęglowegodorów (freonów) – w pojemnikach aerozolowych, w lodówkach, środkach czyszczących i tworzywach – do atmosfery trafia więcej tych gazów, niż jest ona w stanie ich wchłonąć. Wskutek ich rozkładu powstaje chlor, który atakuje i niszczy ozon. Badacze z Antarktydy w 1985 r. pierwsi donieśli o zjawisku niszczenia się warstwy ozonowej nad częścią półkuli południowej. Uważają również, że może dojść do zmniejszenia się zawartości ozonu także nad innymi częściami kuli ziemskiej. Jeśli to się zdarzy będziemy bardziej narażeni na działanie szkodliwego promieniowania. Niestety, w 1995 r. naukowcy stwierdzili obecność takiej dziury w warstwie ozonowej nad Arktyką i częścią północnej Europy.

8 Kwaśne deszcze tworzą się, gdy dwutlenek siarki i tlenek azotu – przemysłowe gazy odpadowe – reagują z parą wodną w atmosferze. Opad kwaśnego deszczu jest zabójczy zarówno dla roślin, jak i zwierząt, powoduje zagładę ryb i powolną śmierć drzew. Co gorsza, zasilają jeziora i rzeki przynosząc truciznę dalej zabijając po drodze wszelkie mikroorganizmy. Te wszystkie zakłócenia naturalnej równowagi atmosfery mogą prowadzić do zagłady naszego świata. Naukowcy w swoich prognozach przewidują wzrost poziomu oceanów w następstwie globalnego ocieplenia, co spowoduje zatopienie niżej położonych części kontynentów.

9 Dosłownie oznacza „dymną mgłę (smoky fog), tworzą go tlenki: siarki, węgla, azotu i inne gazy, rozpuszczone w kroplach wody. Zjawisko to, charakterystyczne dla dużych miast, powstaje zwykle przy bezwietrznej pogodzie, dużej wilgotności powietrza i nasłonecznieniu. Smog powoduje duszność, łzawienie oczu, zaburzenia krążenia i podrażnienia skóry. W skrajnych sytuacjach przyczynia się do śmierci organizmów. Przyspiesza też niszczenie różnych materiałów, np. budowli. Jest to bardzo charakterystyczne zjawisko. Smog to gęsta mgła zmieszana z pyłami przemysłowymi i spalinami samochodowymi unosząca się nad miastami.

10 Wiele osób wobec problemu globalnego ocieplenia rozkłada bezradnie ręce. Świadomość powagi problemów ochrony środowiska stale wzrasta. Te sprawy zajmują coraz więcej miejsca na łamach prasy i innych środków masowego przekazu. Ruch „zielonych” rozwija się w wielu państwach, rozważając problemy z zagrożeniami w wyniku niszczącej działalności człowieka, niestety zagrożenia atmosfery i całego świata nieubłagalnie trwają. Niezbędna jest więc ścisła kontrola i przestrzeganie przez każdego z nas przyjętych zasad ochrony zagrożonego środowiska naturalnego, aby zapewnić naszej atmosferze „przyszłość bez problemów” !

11 Obywatelski Ruch Ekologiczny (ORE) - radykalna organizacja ekologiczna powstała ok r. w Łodzi, zarejestrowana w 1998 r. jako stowarzyszenie z osobowością prawną. Stowarzyszenie liczy 15 członków i ok. 100 sympatyków. Oto co zaproponowali : organizowała protesty w sprawie wycinania drzew, rozbudowy dróg dla samochodów, budowy hipermarketów i innych inwestycji zagrażających równowadze ekologicznej i społecznej Łodzi prowadziła działania na rzecz wspierania lokalnego handlu, rozwoju transportu publicznego i rozwijania sieci dróg rowerowych oraz parkingów rowerowych w Łodzi organizowała sama, a następnie współorganizowała rowerową łódzką Masę Krytyczną prowadziła szereg proekologicznych akcji propagandowych, m.in Tiry na tory!, Europejski dzień bez samochodu, "Miasto bez spalin i hałasu", "Kampania antyautostradowa" itp.

12 dbałość o lasy( nie wycinanie lasów) zastosowanie biopaliwa
W kwietniu 2007r, w Bangkoku odbyła się debata 2,5 tys. naukowców, ekonomistów i polityków ze 120 państw. W celu ustabilizowania ziemskiego klimatu przede wszystkim konieczne byłyby : zrewolucjonizowanie sektora energetycznego (ograniczenie spalania węgla i ropy), a zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych, każde państwo powinno rozważyć, wykorzystanie energii słonecznej, budowę farm wiatrowych, używanie energooszczędnych źródeł światła dbałość o lasy( nie wycinanie lasów) zastosowanie biopaliwa

13 ENERGIA WODNA Zapory hydroelektryczne – pozwalają na wytwarzanie czystej, taniej energii. Energia geotermiczna jest produkowana na obszarach wulkanicznych, np. Islandii, na bazie naturalnych źródeł gorącej wody. Elektrownie wykorzystujące siłę przypływów morskich np. we Francji – również są źródłem czystej i taniej energii. ATOM – energia jutra ? Energetyka jądrowa budzi obecnie wiele kontrowersji. Niektórzy sądzą, że może nas wyzwolić z większego pokładu ropy, nie powodując przy tym emisji gazów do atmosfery. Inni uważają, że niesie ona dużo zagrożeń: trudne do usunięcia opady radioaktywne, ryzyko wypadku lub ataku terrorystycznego, które miałyby ofiary wśród ludzi.

14 OGIEŃ – od tego się zaczęło
POROST – oznaka czystego powietrza

15 Zdjęcie rentgenowskie płuc poddanych na smog.
Dziura ozonowa

16 Wyniki uszkodzeń kwaśnym deszczem.
Efekt cieplarniany w Alasce

17 Według najnowszych badań ponad miliard ludzi oddycha powietrzem bardzo zanieczyszczonym toksycznymi gazami. Głównymi sprawcami tego zatrucia atmosfery są tlenek węgla i dwutlenek siarki – produkty procesów przemysłowych. Skutkiem tego jest gwałtowny wzrost schorzeń dróg oddechowych, szczególnie wśród dzieci i ludzi starszych. ASTMA U DZIECI Coraz więcej osób, w tym niepokojąca liczba dzieci, cierpi na dychawicę oskrzelową (astmę). Stan zapalny, obejmujący oskrzela, powoduje poważne zaburzenia oddychania. Brak niezbitych dowodów, że zanieczyszczenia powietrza wywołują dychawicę , ale na pewno sprawiają, że schorzenie jest cięższe. Głównym sprawcą są gazy powstające w wyniku oddziaływania promieniowania słonecznego na spaliny uliczne.

18 Mapa efektów globalnego ocieplenia 
Globalne ocieplenie -jest to zjawisko polegające na zwiększaniu się średniej temperatury ziemskiej atmosfery i oceanów. Spowodowane jest wypuszczaniem do atmosfery gazów cieplarnianych – głównie dwutlenku węgla oraz metanu. Gazy cieplarniane zapobiegają wydostaniu się promieniowania podczerwonego z Ziemi do przestrzeni kosmicznej, powodując podgrzewanie się Ziemi. Mapa efektów globalnego ocieplenia 

19 KANAREK – dawniej pomagał wykrywać gaz w kopalniach
W Japonii zanieczyszczenie jest tak groźne, że potrzebne są maski tlenowe, bez których większość ludzi mogła by nie przeżyć. KANAREK – dawniej pomagał wykrywać gaz w kopalniach

20 PLUSZCZ – żywi się owadami, które zabił kwaśny deszcz
Czasem do jezior wprowadza się wapno w nadziei zapobieżenia ich zakwasu

21 Jeśli nie nastąpią szybkie, ogólnoświatowe działania związane ze zjawiskiem ogrzewania się Ziemi, poziom mórz wzrośnie do roku 2070 o 45 cm . Oznacza to, że ludzie żyjący na niżej położonych obszarach zostaną ZAGROŻENI w wyniku powodzi utratą swych domów !

22 Atlas „Świat wiedzy” Książeczka „Świat w niebezpieczeństwie” (Steve Pollock i Peter Wingham) Gazetki EKOświat Podręczniki „Ciekawa chemia” cz. I i II (Hanna Gulińska)

23 Niestety, to już koniec naszej prezentacji
Niestety, to już koniec naszej prezentacji. Jest nam niezmiernie miło, że zechcieli Państwo ją obejrzeć. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! ;) AUTORKI : Katarzyna Czalej Agata Łukaszewicz


Pobierz ppt "Ludzie! Czy wy tego nie widzicie? Wszyscy zaraz się zdziwicie!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google