Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

8. Konferencja Dyrektorów szkół DSD 19. – 20.02.2012 Kraków,VIII Liceum im. St. Wyspiańskiego Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 1 Model.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "8. Konferencja Dyrektorów szkół DSD 19. – 20.02.2012 Kraków,VIII Liceum im. St. Wyspiańskiego Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 1 Model."— Zapis prezentacji:

1 8. Konferencja Dyrektorów szkół DSD 19. – 20.02.2012 Kraków,VIII Liceum im. St. Wyspiańskiego Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 1 Model Krakowski DSD

2 MK Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 2 Model Krakowski to dynamiczna sieć gimnazjów i liceów, realizujących intensywny program nauczania języka niemieckiego o profilu DSD, oferowany przez dwie niemieckie instytucje rządowe ZfA i KMK. Sieć ta wspierana jest przez Urząd Miasta Krakowa i Kuratorium Oświaty.

3 MK w liczbach w br. szkolnym Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 3 8 liceów 16 gimnazjów 1350 uczniów 900 gimnazjalistów 450 licealistów 58 germanistów 1 doradca metodyczny 3 oddelegowanych nauczycieli / ZfA - 2 doradców /ADLK - 1 LPLK

4 MK Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 4

5 Początek programu DSD II w Krakowie Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 5 1992/03 – II LO otwiera klasę dwujęzyczną z językiem niemieckim i z profilem DSD II 1906/97 – 27 licealistów otrzymuje dyplom DSD II Brak perspektyw na kontynuowanie klasy dwujęzycznej

6 Etapy powstawania MK Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 6 1997-1999 DYNAMICZNY ROZWÓJ Centrum + 10 liceów afiliowanych 1999 – 2003 KONSOLIDACJA współpraca gimnazjów 2003 – 2006 POWSTANIE MODELU KRAKOWSKIEGO

7 Etap 1.: 1997 -1999 dynamiczny rozwój Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 7 1997 - w VIII Liceum powstaje Małopolskie Centrum Egzaminacyjne DSD / inicjatywa pana dyrektora Zdzisława Kusztala Nowość w Polsce: program DSD realizowany bez profilu dwujęzycznego / Kuratorium i MEN wyrażają zgodę ZfA oddelegowuje do Krakowa pierwszego doradcę ds. j. niemieckiego do Krakowa; zostaje nim Jürgen Kries

8 Dynamiczny rozwój programu DSD w Krakowie Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 8 VIII LO I LO II LO III LO IV LO VI LO VII LO XIII LO XIV LO XV LO XVI LO

9 Etap 2.: 1999 -2003 konsolidacja programu DSD Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 9 stopniowe porządkowanie centrum: 4 licea afiliowane akceptowane przez ZfA tworzenie sieci gimnazjów współpracujących z liceami (r. 2000 – reforma szkolnictwa) Curriculum DSD dla gimnazjów dodatkowe godziny dla gimnazjów – r. 2003

10 licea & gimnazja Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 10 VIII LO I LOII LO VI LO XVI LO Gim.1Gim.5Gim.6Gim.11Gim. 16Gim. 22Gim. 23Gim.39Gim.46Gim. 50

11 6.02.2004 – Kurator wydaje zasady rekrutacji do klas pierwszych licealnych przygotowujących do egzaminu DSD II SUK - Sprawdzian Uzdolnień Kierunkowych VIII LO – liceum koordynującym SUK przez 7 lat: - przeprowadzenie egzaminu - poprawianie prac - podliczanie punktów - drukowanie i wydawanie certyfikatów Test wewnętrzny – spoiwem programu DSD Zarządzenie prezydenta Miasta Krakowa z 28.03.2006 – dwie dodatkowe godziny dla liceów Etap 3.: 2003 – 2006 Powstawanie Modelu Krakowskiego Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 11

12 MK w roku 2005/06 Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 12

13 MK inspiracją dla Ukrainy Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 13 2005 – artykuł w Begegnung 2007 – Zaproszenie do Lwowa 2008 – Ukraińscy dyrektorzy w VIII LO

14 Konferencja trilateralna w VIII LO Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 14

15 Tandem polsko-niemiecki Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 15 Urząd Miasta Krakowa Powołanie doradcy metodycznego ds. nauczania języka niemieckiego w Krakowie - 2008 SUK / koncepcja egzaminu Szkolenia Hospitacje Warsztaty Doradztwo Kuratorium Oświaty Powołanie koordynatora programu DSD w Małopolsce - 2004 SUK – zasady rekrutacji Konferencje, narady dyrektorów Hospitacje Nadzór

16 Tandem polsko-niemiecki Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 16

17 Certyfikaty SUK i dyplomy DSD I 2004 - 2011 Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 17

18 Stosunek liczby zdających do ilości dyplomandów DSD I 2008-2012 Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 18

19 Zdający egzamin DSD II i dyplomanci Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 19

20 Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 20

21 Dyplomy DSD I i DSD II 1997- 2012 Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 21

22 Szkolny program nauczania Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 22 2011-2012 - bilateralny zespół Grupa ekspertów Anna Kyzioł, Iwona Majcher, Waldemar Grzebień Nina Diehl, Krystyna Götz, Sabine Schlattner Opracowanie nowego szkolnego programu nauczania (Schulinterner Arbeitsplan) dla liceów na podstawie Ramowego programu języka niemieckiego jako obcego oraz Nowej Podstawy Programowej

23 Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 23

24 MK to również... Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 24 Piękne tradycje: Piękne tradycje: Studia w Niemczech - informacja dla uczniów wszystkich liceów / DAAD Święto kultury niemieckiej Dni języka niemieckiego Uroczyste rozdanie dyplomów Portfolio Wielkie wydarzenia Wielkie wydarzenia Otwarcie roku polsko- niemieckiego - 2005 Konferencja trilateralna - 2008 2009 - Międzynarodowe Symposjum Koordynatorów Happening na rynku Goethe spotyka Mickiewicza - 2011 15-lecie DSD - Auditorium Maximum UJ - 2011 Projekt literacki: Heinrich von Kleist - 2011

25 Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 25


Pobierz ppt "8. Konferencja Dyrektorów szkół DSD 19. – 20.02.2012 Kraków,VIII Liceum im. St. Wyspiańskiego Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień 1 Model."

Podobne prezentacje


Reklamy Google