Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model Krakowski DSD 8. Konferencja Dyrektorów szkół DSD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model Krakowski DSD 8. Konferencja Dyrektorów szkół DSD"— Zapis prezentacji:

1 Model Krakowski DSD 8. Konferencja Dyrektorów szkół DSD
19. – Kraków,VIII Liceum im. St. Wyspiańskiego Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

2 MK Model Krakowski to dynamiczna sieć gimnazjów
i liceów, realizujących intensywny program nauczania języka niemieckiego o profilu DSD, oferowany przez dwie niemieckie instytucje rządowe ZfA i KMK. Sieć ta wspierana jest przez Urząd Miasta Krakowa i Kuratorium Oświaty. Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

3 MK w liczbach w br. szkolnym
8 liceów 16 gimnazjów 1350 uczniów 900 gimnazjalistów 450 licealistów 58 germanistów 1 doradca metodyczny 3 oddelegowanych nauczycieli / ZfA - 2 doradców /ADLK - 1 LPLK Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

4 MK Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

5 Początek programu DSD II w Krakowie
1992/03 – II LO otwiera klasę dwujęzyczną z językiem niemieckim i z profilem DSD II 1906/97 – 27 licealistów otrzymuje dyplom DSD II Brak perspektyw na kontynuowanie klasy dwujęzycznej Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

6 Etapy powstawania MK 2003 – 2006 POWSTANIE MODELU KRAKOWSKIEGO
DYNAMICZNY ROZWÓJ Centrum + 10 liceów afiliowanych 1999 – 2003 KONSOLIDACJA współpraca gimnazjów 2003 – 2006 POWSTANIE MODELU KRAKOWSKIEGO Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

7 Etap 1.: 1997 -1999 dynamiczny rozwój
w VIII Liceum powstaje Małopolskie Centrum Egzaminacyjne DSD / inicjatywa pana dyrektora Zdzisława Kusztala Nowość w Polsce: program DSD realizowany bez profilu dwujęzycznego / Kuratorium i MEN wyrażają zgodę ZfA oddelegowuje do Krakowa pierwszego doradcę ds. j. niemieckiego do Krakowa; zostaje nim Jürgen Kries Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

8 Dynamiczny rozwój programu DSD w Krakowie
VIII LO I LO II LO III LO IV LO VI LO VII LO XIII LO XIV LO XV LO XVI LO Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

9 Etap 2.: 1999 -2003 konsolidacja programu DSD
stopniowe „porządkowanie” centrum: 4 licea afiliowane akceptowane przez ZfA tworzenie sieci gimnazjów współpracujących z liceami (r – reforma szkolnictwa) Curriculum DSD dla gimnazjów dodatkowe godziny dla gimnazjów – r. 2003 Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

10 licea & gimnazja VIII LO I LO II LO VI LO XVI LO Model Krakowski DSD
Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

11 Etap 3.: 2003 – 2006 Powstawanie Modelu Krakowskiego
– Kurator wydaje zasady rekrutacji do klas pierwszych licealnych przygotowujących do egzaminu DSD II SUK -  Sprawdzian Uzdolnień Kierunkowych VIII LO – liceum koordynującym SUK przez 7 lat: przeprowadzenie egzaminu poprawianie prac podliczanie punktów drukowanie i wydawanie certyfikatów Test wewnętrzny – spoiwem programu DSD Zarządzenie prezydenta Miasta Krakowa z – dwie dodatkowe godziny dla liceów Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

12 MK w roku 2005/06 Model Krakowski DSD
Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

13 MK inspiracją dla Ukrainy
2005 – artykuł w „Begegnung” 2007 – Zaproszenie do Lwowa 2008 – Ukraińscy dyrektorzy w VIII LO Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

14 Konferencja trilateralna w VIII LO
Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

15 Tandem polsko-niemiecki
Urząd Miasta Krakowa Kuratorium Oświaty Powołanie doradcy metodycznego Powołanie koordynatora programu DSD ds. nauczania języka niemieckiego w Małopolsce w Krakowie SUK / koncepcja egzaminu SUK – zasady rekrutacji Szkolenia Konferencje, narady dyrektorów Hospitacje Warsztaty Nadzór Doradztwo Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

16 Tandem polsko-niemiecki
Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

17 Certyfikaty SUK i dyplomy DSD I 2004 - 2011
Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

18 Stosunek liczby zdających do ilości dyplomandów DSD I 2008-2012
Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

19 Zdający egzamin DSD II i dyplomanci
Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

20 Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

21 Dyplomy DSD I i DSD II 1997- 2012 Model Krakowski DSD
Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

22 Szkolny program nauczania
bilateralny zespół „Grupa ekspertów” Anna Kyzioł, Iwona Majcher, Waldemar Grzebień Nina Diehl, Krystyna Götz, Sabine Schlattner Opracowanie nowego szkolnego programu nauczania (Schulinterner Arbeitsplan) dla liceów na podstawie Ramowego programu języka niemieckiego jako obcego oraz Nowej Podstawy Programowej Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

23 Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

24 MK to również... Piękne tradycje: Wielkie wydarzenia
„Studia w Niemczech” - informacja dla uczniów wszystkich liceów / DAAD Święto kultury niemieckiej Dni języka niemieckiego Uroczyste rozdanie dyplomów Portfolio Wielkie wydarzenia Otwarcie roku polsko- niemieckiego Konferencja trilateralna Międzynarodowe Symposjum Koordynatorów Happening na rynku „Goethe spotyka Mickiewicza” 15-lecie DSD - Auditorium Maximum UJ Projekt literacki: Heinrich von Kleist Model Krakowski DSD Krystyna Götz & Waldemar Grzebień

25 Dziękujemy za uwagę! Model Krakowski DSD
Krystyna Götz & Waldemar Grzebień


Pobierz ppt "Model Krakowski DSD 8. Konferencja Dyrektorów szkół DSD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google