Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

17 września 2013 15.15 – 16.00 – GOK –spotkanie z dyrektorem 16.00 – 17.00 spotkanie z wychowawcą, wybór rad oddziałowych, zapoznanie z WSO, sprawy klasowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "17 września 2013 15.15 – 16.00 – GOK –spotkanie z dyrektorem 16.00 – 17.00 spotkanie z wychowawcą, wybór rad oddziałowych, zapoznanie z WSO, sprawy klasowe."— Zapis prezentacji:

1 17 września 2013 15.15 – 16.00 – GOK –spotkanie z dyrektorem 16.00 – 17.00 spotkanie z wychowawcą, wybór rad oddziałowych, zapoznanie z WSO, sprawy klasowe

2 Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju Rok szkolny 2013/2014

3

4 DOM RodzinaObowiązkiWspólnotaTradycjeOdpowiedzialnośćPrawaBudynekMiłośćPrzyjaźńBezpieczeństwo RodzinaNaukaObowiązkiWspólnotaTradycjeOdpowiedzialnośćPrawaBudynekMiłośćPrzyjaźńBezpieczeństwo SZKOŁA

5 Szkoła Dom

6

7 Dyrektor: mgr Dorota Rachwalik Wicedyrektor: mgr Dorota Ludwiczuk Liczba oddziałów: 12 + 2 (zerówki) Liczba nauczycieli: 22 pełnozatrudnionych + 6 niepełnozatrudnionych Liczba etatów niepedagogicznych: 12 Liczba uczniów: a) klasy I – VI: 236 b) klasy 0: 43

8 Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia Seneka Młodszy

9 Chodzi nam o to, żeby najpotrzebniejszych rzeczy nauczyć porządnie i wyrobić w wychowanku prawy charakter.

10 Przygotowanie możliwie najwięcej uczniów do dalszej nauki Dbanie o wyniki sprawdzianu i konkursów przedmiotowych. Zapewnienie bezpieczeństwa i propagowanie zdrowego stylu życia. Dobra współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Poprawa bazy szkoły.

11 Najważniejszy dokument normujący pracę szkoły

12 Jednym z wielu zadań szkoły jest pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci. Pojęcie to przez lata ewaluowało, dawniej nakładano na szkołę więcej lub mniej obowiązków. Obecnie każda szkoła zakłada program wychowawczy i tylko od nauczycieli i rodziców zależy jak dobrze zostanie on zrealizowany.

13 W domu nie piszemy programu, planów ale rodzina jest p odstawową instytucją wychowującą dzieci. Każdy rodzic ma w zamyśle jakiś plan wychowawczy i stara się go realizować. Jednakże celem każdego z nich jest prawidłowy rozwój dziecka i funkcjonowanie w rodzinie.

14 Może nie zawsze zapisany w formie planu ale obowiązuje w każdej rodzinie. Każde dziecko wie, jakie są jego obowiązki i tak jak w przypadku planu lekcji wie, kiedy i co należy do jego zadań.

15 Lodówka, ściana w pokoju dziecka czy jakiekolwiek inne miejsce zajęte jest przez plan lekcji. To ważny element domowego krajobrazu, gdyż niejednokrotnie wokół niego toczy się życie pozostałych członków rodziny.

16 Czas wolny dziecka jest to okres dnia, który pozostaje mu po wypełnieniu obowiązków szkolnych, domowych, czynności organizacyjno-porządkowych związanych z zachowaniem zdrowia i higieny, czas w którym może ono według swojego upodobania wypoczywać, bawić się i zaspokajać potrzeby wynikające z własnych zainteresowań.

17 Zainteresowania, w tym czytanie książek i ruch na świeżym powietrzu Spotkania z przyjaciółmi – kontrolowane przez rodziców. Czas spędzony z rodzicami i rodzeństwem Telewizja i komputer, ale pod kontrolą rodziców. WŁAŚCIWE SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

18 NIEWŁAŚCIWE SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU ZAGROŻENIA 1.Ciągłe oglądanie telewizji. 2.Gry komputerowe nieadekwatne do wieku dziecka. 3.Niewłaściwe towarzystwo, np. grupy nieformalne. 4.Zbyt dużo samotnie spędzanego wolnego czasu. Grupy nieformalne (młodzieżowe, sekty. Uzależnienie (Internet, telewizja....) Przemoc Agresja

19 Tworząc program profilaktyczny mamy przede wszystkim na uwadze właściwy rozwój dziecka jako jednostki i członka społeczności. Nasze działania to wzmacnianie zachowań pozytywnych oraz niwelowanie zachowań niepożądanych.

20 WSO – Dokument określający zasady oceniania, klasyfikowania i promowania

21 WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTÓW 2013

22

23

24

25 Uczmy samodzielności, i logicznego myślenia

26 1. Nauczmy dzieci uczyć się. 2. Dostrzegajmy bogactwo w ich kreatywności (twórczości). 3. Nie wyręczajmy dzieci.

27

28 Kreatywność w edukacji jest równie istotna jak nauka pisania i czytania. Powinna być traktowana na równi.

29 1 KWIETNIA 2014 obowiązkowy, powszechny, w tej samej formule

30 Dwie części: polonistyczno-matematyczna oraz z języka angielskiego(dwa dni egzaminacyjne) Część polonistyczno-matematyczna to : 1. zadania zamknięte polonistyczne i matematyczne, 2. wypowiedź pisemna na podany temat 3. zadania matematyczne wymagające prezentacji toku rozumowania (tekstowe) Sprawdzian z języka angielskiego składa się z zadań zamkniętych, wśród których jest rozumienie słuchanego tekstu.

31 Jest: laureaci są zwolnieni ze sprawdzianu Laureaci, są zwolnieni: z odpowiedniej części sprawdzianu: a) z części polonistycznej b) z części matematycznej c) z języka obcego. Laureat konkursu z historii lub przyrody nie jest zwalniany ze sprawdzianu w żadnej części. Będzie:

32 1. Na lekcjach j. polskiego i matematyki systematycznie przygotowywać szóstoklasistów do kwietniowego sprawdzianu.

33 2. Na wszystkich zajęciach kształcić umiejętność czytania ze zrozumieniem.

34 3. Promować wartość edukacji poprzez organizację spotkań dzieci i młodzieży z absolwentami szkoły..

35 4. Organizować przyszłe uroczystości pożegnania absolwentów z udziałem uczniów klas piątych.

36 5. Poprawa bezpieczeństwa w czasie przerw i zachowania dzieci w drodze na obiad.

37 6. Zintensyfikować współpracę z rodzicami, rodzice partnerami szkoły.

38 SZKOŁA WSPÓŁPRACY Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

39 - pracujemy razem (rodzice i wychowawca), - jesteśmy otwarci na sugestie i nowe pomysły, - krytyka to ważna rzecz, ale tylko tzw. krytyka konstruktywna, bez kpiny i złości, - naszym głównym celem jest dobro dziecka.

40 Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy (oddziału) wybierają rady oddziałowe, składające się z trzech rodziców.

41 Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej, następnie wypełniają protokół, w którym wskazują swojego przedstawiciela do Rady Rodziców.

42 Dyrektor po otrzymaniu protokołów ustali skład Rady Rodziców i zorganizuje pierwsze zebranie, wysyłając imienne zaproszenia.

43 Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

44 Komunikaty

45 Serdecznie dziękujemy Wszystkim Rodzicom, którzy wzięli udział w akcji PŁACĘ – POMAGAM

46 Rodzice muszą wyrazić na piśmie zgodę na udział dziecka w każdej dodatkowej formie zajęć pozalekcyjnych.

47 RODZICE DZIECI, KTÓRE MAJĄ ORZECZENIA O RÓŻNEGO RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU KOPII ORZECZEŃ.

48 Parking szkolny przeznaczony jest dla przewoźników, którzy dowożą i odwożą uczniów. Rodziców obowiązuje zakaz wjazdu lub przejazd jednokierunkowy, bez postoju.

49 Proszę rodziców o przychodzenie po dziecko dopiero po zakończeniu zajęć. Z szatni korzysta 236 uczniów, dlatego proszę również o nie wchodzenie do szatni. Pozwólmy dzieciom na samodzielność w ubieraniu i rozbieraniu.

50 2 STYCZNIA 2014 – CZWARTEK PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ, 3 STYCZNIA 2014 – PIĄTEK PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ, 1 KWIETNIA 2014 –WTOREK - SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW 2 MAJA 2014 – PIĄTEK PO 1 MAJA 25 CZERWCA 2014 – ŚRODA – POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW, ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS VI 26 CZERWCA 2014 – CZWARTEK PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO

51 Opracowano poradnik on-line dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Opracowano przewodnika po polskiej szkole pt. Wracam do Polski… dla uczniów i rodziców Przewodniki w wersji online są udostępnione pod adresem: powroty.otwartaszkola.plpowroty.otwartaszkola.pl

52 1.Przekazać uczniom i nauczycielom uczącym informacje na temat kultury kraju pochodzenia ucznia. 2.Zapoznać się z najistotniejszymi zasadami funkcjonowania systemu edukacji w kraju, z którego przybywa uczeń. 3.Zainicjować formy kontaktów pozalekcyjnych.

53 http://www.sp.horyniec-zdroj.pl lub do wglądu w sekretariacie szkoły

54 www.ko.rzeszow.pl www.men.gov.pl www.oke.krakow.pl

55 Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

56 Propagowanie zdrowego stylu życia Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej – zgodnie z zasadami programu Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

57 Źródło: COI Warszawa

58 Dziękuję za uwagę Opracowanie Dorota Rachwalik


Pobierz ppt "17 września 2013 15.15 – 16.00 – GOK –spotkanie z dyrektorem 16.00 – 17.00 spotkanie z wychowawcą, wybór rad oddziałowych, zapoznanie z WSO, sprawy klasowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google