Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Coaching w harcerstwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Coaching w harcerstwie"— Zapis prezentacji:

1 Coaching w harcerstwie
hm. Anna Poraj

2 Do zrobienia: Być: dyrektorem, prezesem, szefem… no przecież wszystko jedno… Mieć: własną firmę, ośrodek wypoczynkowy ze SPA, przystań żeglarską i tawernę… ehe… Ponownie zorganizować LAS Chorągwi Kieleckiej… jeszcze większy, jeszcze lepszy, jeszcze jeszcze jeszcze… bardziej aj… Zdobyć: tytuł magistra fizjoterapii… żeby móc zostać egzaminatorem nauki jazdy  Przekazać szefostwo w hufcowym ZKK – równie jak ja odpowiedniej osobie. (trudne!) Zostać szefem ZKK Chorągwi Kieleckiej… ale to za jakiś czas… najpierw opracować długoterminową strategię działania… W wolnej chwili opłynąć Przylądek Horn… Zadzwonić do Szczepowego i zameldować o podjętych planach… !! Ważne!! KKKIIst, phm. Piotr Wychowaniec

3 ??? Czy instruktorom jest potrzebny coaching?
Kto powinien być coachem? Czy korzystamy już dziś w ZHP z jakiś elementów coachingu? Czy potrzeba nam więcej?

4 Coaching a harcerstwo Coaching - proces, który pozwala na rozwój, nastawiony na przyszłość, wytyczanie oraz osiąganie celów. ZHP – organizacja, której misją jest wspieranie we wszechstronnym rozwoju, kształtowanie charakteru i stawianie wyzwań.

5 Rodzaje coachingu Prowokatywny Dyrektywny Niedyrektywny Indywidualny
Grupowy Kariery Biznesowy Życiowy Przywództwa Dla członków zarządów

6 Zasady coacha wg ICF A. ustalanie zasad współpracy:
1. zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami coachingu 2. Uzgodnienie kontraktu coachingu B. Współtworzenie relacji: 3. budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta 4. obecność coachingowa

7 Zasady coacha wg ICF C. Efektywne komunikowanie: 5. Aktywne słuchanie
6. Pytania sięgające sedna 7. Bezpośrednia komunikacja D. Wspieranie procesu uczenia i osiągania rezultatów: 8. Budowanie świadomości 9. Projektowanie działań 10. Planowanie i wytyczanie celów 11. zarządzanie postępami i zaangażowaniem

8 Cechy coacha Uważnie obserwuje, Umie słuchać, Zauważa szczegóły,
Ma doświadczenie, Jest pewny swoich umiejętności, Ma uporządkowane życie osobiste i zawodowe, Żyje zgodnie z przyjętymi zasadami.

9 Coach bezpiecznie i skutecznie przeprowadzi Cię do celu, ponieważ sam wcześniej szedł tą samą drogą!

10 Coach nie jest: Mentorem Trenerem Doradcą zawodowym Doradcą
Konsultantem Menadżerem Tylko w ostateczności może przyjmować chwilowo którąś z tych ról i powinien na takie działanie poświecić wyraźnie inną, odrębną sesję.

11 Coaching w Polsce Przedstawicielstwa dwóch organizacji międzynarodowych: ICF i ICC. W Polsce certyfikowanych przez ICF coachów w roku osób, w roku 2010 – 200 osób. Około 100 szkół coachingu w Polsce.

12 Jak zostaje się coachem
Studia (np. Wszechnica UJ, Akademia Leona Koźmińskiego), Superwizja, Trzystopniowy proces certyfikacji: ACC (associate), PCC (professional), MCC (master), Praktyka (60 godzin coachingu, 10 godzin pracy z mentorem).

13 Jak wygląda proces coachingowy
6 spotkań ok.1,5 godzinnych, Ewentualnie 7 spotkanie na życzenie klienta, Odstępy pomiędzy spotkaniami ok. 3 tygodni. Metody: Sokratejska, Metafory, NLP, Mapy pamięci, Pschychometryczne metody, diagnozowania.

14 Główne założenie: Człowiek jest kompletny, dobry, wszystko, czego potrzebuje dla swojego rozwoju ma w sobie.

15 Harcerski coaching? Podobny obszar działań – rozwój,
Zasady coachingu podobne do metody harcerskiej (cechy), Inny tryb pracy – na stałe, nie w sesjach, Rozwój wszechstronny, Nakładanie się ról (przełożony, mentor, autorytet, doradca, trener itd.)

16 Czy instruktor harcerski jest coachem?
Komendant hufca? Każdy przełożony? Opiekun próby? Kształceniowiec? Czy potrzebujemy coachingu w harcerstwie? Kto go potrzebuje?

17 Problemy z „harcerskim coachingiem”:
Do rozwoju podchodzimy często bez refleksji – bo już czas na następny stopień albo jest nagła konieczność objęcia jakiejś funkcji. Trudno nam skutecznie i celowo realizować ścieżkę kariery w ZHP. Opiekunowie prób i inne wspierające nasz rozwój osoby są często jednocześnie naszymi przełożonymi, trenerami, mentorami itd. My instruktorzy lubimy nie tyle stawiać pytania, co dawać gotowe odpowiedzi

18 Co z coachingu nam się przyda?
Coaching dla zarządów – komend, zespołów. Coaching dla dorosłych wstępujących do ZHP. Coaching dla zdemotywowanych Elementy coachingu do pracy z instruktorami i dziećmi! Pomysł na instruktorskie spotkania coachowe.

19 A może coaching… osobisty
Od najmłodszych lat stawiamy na samorozwój, instruktor powinien umieć sam wytyczać sobie cele i zaplanować swój rozwój. Mamy do dyspozycji odpowiednie narzędzia: stopnie, uprawnienia, funkcje. Mamy do pomocy trenerów, doradców, przełożonych, mistrzów. Mamy wiele okazji do pojawiania się otwartych pytań – dyskusje, kuźnice, przeżycia. Mam skąd czerpać inspirację – spotkania instruktorskie, lektura, listy dyskusyjne itd. Harcerstwo daje przyjaciół – którzy potrafią słuchać, dla których ważny jest nasz rozwój.


Pobierz ppt "Coaching w harcerstwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google