Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Coaching 2012 Jak dostosować funkcję HR do możliwych scenariuszy rozwoju coachingu w Polsce i na świecie?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Coaching 2012 Jak dostosować funkcję HR do możliwych scenariuszy rozwoju coachingu w Polsce i na świecie?"— Zapis prezentacji:

1 Coaching 2012 Jak dostosować funkcję HR do możliwych scenariuszy rozwoju coachingu w Polsce i na świecie?

2 Coaching 2012 – główne wyzwania Ile jest Coachingu w Coachingu? Czy Coaching jest skuteczny? Trendy i wyzwania rozwoju Coachingu na świecie Jaki jest etap rozwoju Coachingu w Polsce? Wnioski / Dyskusja

3 Kim jesteśmy? - Coaching Center Dedykowanie / specjalizacja w coachingu Uczestniczymy w rozwoju coachingu w Polsce Obszary działalności: –Szkoła Coachingu –Programy korporacyjne –Integracja coachingu w organizacji Zgodność z międzynarodowymi standardami m.in. ICF Członek Co-Creative Alliance

4 Ile jest coachingu w coachingu? Coaching jest najwyższym rodzajem szkolenia – jeden na jeden Coaching to bezpośrednie zaangażowanie kierownika w rozwój pracownika – poprzez np. wspólną wizytę handlową Coaching to metodologia Rozwiązywania problemów Coaching stymuluje rozwój potencjału Coaching to świadoma decyzja Klienta o partnerstwie w realizacji osobiście ważnego projektu Coaching to taka inna terapia

5 Technika Metoda Sposób Obszar Dziedzina Dyscyplina Ile jest coachingu w coachingu?

6 Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom i/ lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Dokonuje się to w oparciu o relację wspierającą proces, o którym decyduje Klient. Coaching koncentruje się na obecnej sytuacji Klienta oraz na tym, co zamierza zrobić, aby osiągnąć pożądany cel. Rezultatami coachingu są: konkretniejsze cele, optymalizacja działań, trafniejsze decyzje, pełniejsze korzystanie ze swoich naturalnych zdolności.

7 Ile jest coachingu w coachingu? W prowadzeniu coachingu można wyróżnić dla odmienne sposoby pracy – dyrektywny i niedyrektywny. Każda praca coachingowa mieści się gdzieś na osi wyznaczanej przez te dwa ekstrema, które można następująco zdefiniować: Coaching DYREKTYWNY – coach nadaje ogólną strukturę pracy, w postaci np. modelu/procesu, a w ramach pracy z tą strukturą podąża za Klientem. Coaching NIEDYREKTYWNY – coach nie proponuje ze swojej strony żadnej formuły pracy, pojawia się ona w trakcie pracy z Klientem.

8 Skuteczność coachingu Coaching źródłem przewagi konkurencyjnej Potwierdzona badaniami skuteczność zewnętrznego i wewnętrznego coachingu Przygotowanie i kwalifikacje coacha Zarządzanie projektem wdrożenia coachingu Wizja miejsca coachingu oraz strategia

9 Trendy coachingu na świecie Obszary integracji coachingu w procesy biznesowe Obszary specjalizacji / programy coachingowe Detaliczność a korporacyjność coachingu Standardy / akredytacje Edukacja

10 Integracja w procesy HR Ocena/zarządzanie wyników/efektywnością pracy Rozwoju wiedzy i umiejętności – około szkoleniowy Rozwój kierowniczy i przywódczy – coaching operacyjny, coachingowy styl przywódczy Planowanie i kierowanie karier (np. grupy pracowników z potencjałem) Wynagradzania (uzupełniając ofertę dla kluczowych pracowników) Kształtowania kultury organizacyjnej (np. na więcej pytaj mniej instruuj) Komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej – potencjalnie jako element kształtowania kultury organizacyjnej

11 Integracja w procesy HR Rozwój efektywności Wsparcie rozwoju skuteczności komórek w strategicznej wadze Przyspieszenie wdrażania się na stanowisko – awans, promocja Szybsze adoptowanie się do zmian Rozwój zdolności i postaw Zwiększenie motywacji i mobilizacji Ukierunkowania działań oraz koncentracji na celu Zmiana zachowań Rozwijanie kompetencji Źródło: International Coach Federation

12 Potrzeba klienta Zdobycie wiedzy Próbowanie Symulacje na sucho Wdrażanie, praktyka Metoda rozwoju wykład książka e-learning szkolenie e-trening symulacja zadania projekty szkolenie w pracy (on the job) Wkład coachingu Znikomy Raczej mentoring – dzielenie się doświadczeniami Pomocny Istota i koncentracja coachingu nie dotyczy dostarczania okazji do prób i ćwiczeń. Raczej pogłębia rozumienie i prowadzi ku wdrożeniu i zmianie. Kluczowy Stwarza bezpieczne środowisko dla eksperymentowania, wdrażania i uczenia się. Ukierunkowuje działania na osiągnięcie celu. Zachęca i motywuje. Integracja w procesy rozwoju Źródło: Coaching Center

13 Integracja w procesy biznesowe Wprowadzanie coachingu do systemów i metod zarządzania (np. metod sprzedaży, obsługi klienta) Zarządzania zmianą Zwiększanie innowacyjności Zespoły projektowe

14 Obszary specjalizacji / programy Performance Coaching –Marshall Goldsmith Transition Coaching –DBM On-Board Coaching Leadership/Executive Coaching –Center for Creative Coaching Woman in business –Aspire Coaching Łączenie coachingu z elementami szkolenia i doradztwa

15 Detaliczność i korporacyjność coachingu Detaliczność Umiejętności Coacha są głównym produktem coachingu Każdy coach może prowadzić coaching dla każdego Źródła w Life-coachingu Korporacyjność Oferowanie całościowego rozwiązania – powiązanego z innymi metodami pracy z klientem Specjalizacja w różnych aspektach funkcjonowania organizacji

16 Małe zainteresowanie Defragmentacja Chaos Indywidualni Coachowie Rynek popytu Początki organizacji Standardy ICF Grupy Coachów Rynek klienta Coaching znany Specjalizacja Jasne segmenty Detaliczność i korporacyjność coachingu Źródło: Coaching Center

17 Standardy / Akredytacja Służenie klientom i samym coachom Ukończenie kursu / Akredytacje coachów Międzynarodowe akredytacje ICF Polska propozycja akredytacji szkół i coachów Standardy dla kadry kierowniczej i HR Stale rosnące wymagania

18 Możliwe ścieżki rozwoju Trener / szkoleniowiec Konsultant HR / Executive Search Menedżer / lider Terapeuta

19 Trener / Szkoleniowiec Zrozumienie otoczenia klienta Znajomość modeli funkcjonowania organizacji i ludzi Różnorodność doświadczeń Twórczość Prowadzenie klienta Słuchanie Budowanie intymności

20 Konsultant HR / Executive Search Zrozumienie otoczenia klienta Znajomość modeli funkcjonowania organizacji i ludzi Słuchanie Budowanie intymności Prowadzenie klienta Dawanie rad / rozwiązań Równoległość w relacji

21 Menedżer / Lider Zrozumienie otoczenia klienta Znajomość narzędzi i systemów zarządzania ludźmi Doświadczenia i wiedza Przewodzenie w relacji vs równoległość w relacji Dawanie rad i poleceń

22 Terapeuta Łączenie spraw zawodowych i prywatnych Znajomość modeli funkcjonowania ludzi Słuchanie Budowanie intymności Zrozumienie otoczenia klienta Równoległość w relacji

23 Sposoby rozwijania kompetencji Akademie coachingu Praktyka Tele-Classes Coaching dla coachów Pośpiech?

24


Pobierz ppt "Coaching 2012 Jak dostosować funkcję HR do możliwych scenariuszy rozwoju coachingu w Polsce i na świecie?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google