Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biebrzański Park Narodowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biebrzański Park Narodowy."— Zapis prezentacji:

1 Biebrzański Park Narodowy

2 Biebrzański Park Narodowy Ogólne informacje Biebrzański Park Narodowy Zwierzęta Roslinność Galeria Koniec

3 Koniec Kliknij Autor: Manuela Kołodziejczyk Źródła:
Knaflewska J. „Najciekawsze miejsca w Polsce” Rzętała M., Jaguś A. „Najpiękniejsze akweny i wodospady” Magazyn Turystyczny „Podróże” nr. 5/1999, „Najdziksze bagna Europy” str. 69 „Atlas Polski”, De Agostini Atlas Autor: Manuela Kołodziejczyk

4 Kotlina Biebrzańska została utworzona w okresie zlodowacenia środkowopolskiego w wyniku wytapiania gigantycznych brył lodowca. Odpływające wody wyżłobiły obniżenie tereny ograniczone wysoczyznami morenowymi. W schyłkowej fazie zlodowacenia bałtyckiego Kotliną Biebrzańska odpływały wody z topniejącego lodowca, a kiedy klimat się ocieplił, rozwinęły się procesy zatorfowienia. Dziś Kotlina Biebrzańska stanowi rynnę o długości ponad 100 km. Jest bardzo słabo zaludniona. Przez kotlinę przepływa rzeka Biebrza. Nadała ona imię całej kotlinie i jest w niej główną rzeką, która zbiera wodę z 40 mniejszych dopływów. Biebrza ma w kotlinie bardzo nieregularne koryto, utworzyła liczne starorzecza, a wiosną podczas przyboru wód, nieraz bardzo szeroko rozlewa się na okoliczne tereny. Ten największy i najlepiej zachowany w Europie kompleks torfowisk ma również szczególne wartości przyrodnicze. Oprócz szuwarów, turzycowisk i śródbagiennych lasów kryje reliktowe rośliny, które występowały już na początku ery polodowcowej. Ogólne informacje INFORMACJE Powierzchnia: ha Rok utworzenia: 1993 Liczba turystów/rok: ok. 26 tysięcy Długość szlaków turystycznych: wodny Biebrzą – 135 km 3 szlaki rowerowe – 148 km 18 pieszych – 504 km

5 Ogólne informacje Kliknij
Kierując się tymi względami, zanim skoncentrowały się plany utworzenia w Kotlinie Biebrzańskiej parku narodowego, wytyczono kilka rezerwatów. Następnie utworzono Biebrzański Park Krajobrazowy. 4 lata później powstał Biebrzański Park Narodowy. INFORMACJE Powierzchnia: ha Rok utworzenia: 1993 Liczba turystów/rok: ok. 26 tysięcy Długość szlaków turystycznych: wodny Biebrzą – 135 km 3 szlaki rowerowe – 148 km 18 pieszych – 504 km Kliknij

6 Rozległość obszaru, jego pierwotność i odmienność sprawiają, że w dolinie Biebrzy zachowała się specyficzna fauna w dużym stopniu związana z naturalnymi ekosystemami bagiennymi i wodnymi. Dolina Biebrzy jest unikatową w skali Europy enklawą dla ptaków wodno-błotnych. Obserwowano tu dotychczas 271 gatunków ptaków, w tym 181 gatunków jako lęgowe. Spośród 56 gatunków uznanych w Polsce za ginące lub zagrożone wyginięciem 17 gnieździ się w parku, np.: dubelt, wodniczka, rybitwa czarna, rybitwa małoskrzydła, orlik grubodzioby. Dla niektórych z nich Bagna Biebrzańskie są jedną z ostatnich ostoi gwarantujących utrzymanie się ich populacji w Europie Środkowej. Dla wielu grup fauny dane są wciąż niekompletne i wymagają uzupełnienia. Na obszarze parku stwierdzono występowanie 48 gatunków ssaków w tym 10 gatunków nietoperzy i rzadką w Polsce popielicę, 12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów i 37 gatunków ryb. Fauna bezkręgowców jest słabo poznana. Jak dotąd zarejestrowano tu występowanie: 788 gatunków motyli, 699 gatunków chrząszczy, 450 gatunków pająków oraz 339 gatunków bezkręgowców z innych grup systematycznych. Zwierzęta Kliknij

7 Roslinność Szata roślinna parku odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków. Sprzyjające warunki rozwoju znajdują tu rośliny pochodzenia północnego i relikty Dotychczas w dolinie Biebrzy stwierdzono występowanie 872 gatunków roślin naczyniowych, z których 67 jest objętych prawną ochroną gatunkową w Polsce, zaś 9 umieszczonych jest w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako gatunki ginące bądź zagrożonych wyginięciem. Według dotychczasowych danych na siedliskach mokradłowych doliny Biebrzy występują zbiorowiska ponad 60 zespołów roślinnych, w tym niemal wszystkie zbiorowiska siedlisk wodnych, bagiennych i torfowych spotykane w Polsce. Szczególnie cenna jest duża grupa zbiorowisk turzycowo-mszystych i mechowiskowych, w których licznie spotyka się gatunki zanikające w innych częściach kraju. Kliknij

8 Biebrzański Park Narodowy

9

10

11

12

13

14

15

16


Pobierz ppt "Biebrzański Park Narodowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google