Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Park narodowy Ujście Warty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Park narodowy Ujście Warty"— Zapis prezentacji:

1 Park narodowy Ujście Warty

2 Informacje ogólne Park Narodowy „Ujście Warty” powstał w 2001 r. i zajmuje powierzchnię 8074 ha. Położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. Płaskie, rozległe obszary Parku znajdują się w obrębie terasy niskiej rzeki Warty.

3 Ptaki Park Narodowy „Ujście Warty” to ptasie królestwo. Ochrona ptaków oraz siedlisk, w których żyją, jest podstawą funkcjonowania tego Parku. Nadwarciańskie rozlewiska mają kluczowe znaczenie dla wielu gatunków ptaków. Specyficzne warunki hydrologiczne oraz gospodarka człowieka (wycinka lasów, melioracja, koszenie i wypas) w dolinie Warty i jej ujściowym odcinku, wpłynęły na powstanie mozaiki siedlisk wodno-błotnych. Konsekwencją tego, jest występowanie charakterystycznego zespołu gatunków ptaków. W zależności od pory roku, są wśród nich gatunki lęgowe, wędrowne, zimujące, przybywające na pierzowisko oraz takie, które zalatują wyjątkowo. W gronie 270 gatunków odnotowanych dotychczas w Parku, ponad 170 to gatunki lęgowe.

4 Ptaki łabędź łyski gęgawa błotnik zbożowy

5 Ryby W parku narodowym Ujście Warty nie mieszkają tylko ptaki, lecz także około 35 gatunków ryb m.in.: leszcz, krąp, płoć, wzdręga, okoń, sandacz, sum, szczupak, karaś i karaś srebrzysty. leszcz karaś sum

6 Ssaki W Parku Narodowym „Ujście Warty” stwierdzono 39 gatunków ssaków. Spośród nich, 6 gatunków należy do rzędu owadożernych, 2 gatunki do rzędu nietoperzy, 1 gatunek do rzędu zajęczaków, 14 gatunków do rzędu gryzoni, 11 gatunków do rzędu drapieżnych oraz 5 gatunków do rzędu parzystokopytnych. Ze względu na charakterystykę Parku wiele występujących tu ssaków wykazuje przystosowanie do ziemno-wodnego trybu życia.

7 Ssaki sarna bóbr dzik jeż

8 Płazy Bogata sieć hydrologiczna sprzyja licznemu występowaniu płazów. Na terenie Parku stwierdzono 11 gatunków płazów związanych mniej lub bardziej ze środowiskiem wodnym. Do godów najwcześniej przystępują żaby brunatne: żaba trawna i żaba moczarowa oraz ropucha szara. Na okres rozrodu samiec żaby moczarowej przybiera niebieskawą barwę. Zarówno kolor, jak i wydawane przez samca dźwięki służą przywabianiu samic. W maju usłyszeć można godowe nawoływania kumaka nizinnego oraz żab zielonych: śmieszki, wodnej i jeziorkowej. Koncerty żab zielonych usłyszeć można z odległości kilkunastu metrów, a ich natężenie przybiera niekiedy niesamowitą moc. Rzadko spotykanym płazem jest grzebiuszka ziemna, której kijanki są największe spośród krajowych płazów. Innymi występującymi na terenie Parku płazami są: ropucha zielona, ropucha paskówka i traszka grzebieniasta, która jest jedynym przedstawicielem płazów ogoniastych w Parku.

9 Płazy kumak nizinny ropucha zielona żaba zielona

10 Gady Gady reprezentowane są w Parku tylko przez cztery gatunki: zaskrońca , padalca, jaszczurkę zwinkę i jaszczurkę żyworodną. Zaskroniec, jako zwierzę doskonale czujące się w środowisku wodnym i świetnie pływające występuje tu dość licznie, natomiast dwa pozostałe gatunki są notowane znacznie rzadziej.

11 Gady zaskroniec jaszczurka zwinka padalec jaszczurka żyworodna

12 Rośliny W przeszłości teren Parku Narodowego „Ujście Warty” porośnięty był głównie lasami łęgowymi. Były to przede wszystkim łęgi wierzbowe oraz jesionowo-olszowe. Na skutek wykonywanych tu prac melioracyjnych, połączonych z wylesianiem terenu i prowadzoną przez wiele lat gospodarką łąkowo-pastwiskową, ukształtowane zostały rozległe, otwarte ekosystemy. Obecny krajobraz Parku to mozaika łąk, pastwisk, turzycowisk i trzcinowisk. Istniejące tu aktualnie zbiorowiska roślinne są typowe dla zagospodarowanych rolniczo dolin dużych rzek nizinnych. Do pierwotnego charakteru roślinności nawiązują zarośla wierzbowe, wykształcające się wtórnie przy korycie Warty zbiorowiska lasów łęgowych, a także pojedyncze, okazałe wierzby i wiązy - prawdopodobnie pozostałości po dawnych łęgach.

13 Rośliny Dotychczas stwierdzono na tym terenie ok. 60 zbiorowisk roślinnych oraz ok. 500 gatunków roślin naczyniowych. Spośród gatunków objętych w Polsce ochroną całkowitą występują tu m.in.: kukułka krwista, listera jajowata, arcydzięgiel litwor, nasięźrzał pospolity, salwinia pływająca, dwa gatunki włosiennicznika: wodny i skąpopręcikowy, a także objęte ochroną częściową: grzybienie białe, grążel żółty, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, kalina koralowa. Z kolei do roślin rzadkich w skali kraju i zaliczanych do zagrożonych lub ginących w skali regionalnej należą m.in.: groszek błotny, wilczomlecz błotny, starzec bagienny, rzeżucha drobnokwiatowa, rdestnica szczeciolistna, selernica żyłkowana, przetacznik wodny.

14 wierzba wiąz groszek błotny
Rośliny wierzba wiąz groszek błotny


Pobierz ppt "Park narodowy Ujście Warty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google