Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje ogólne Park Narodowy Ujście Warty powstał w 2001 r. i zajmuje powierzchnię 8074 ha. Położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje ogólne Park Narodowy Ujście Warty powstał w 2001 r. i zajmuje powierzchnię 8074 ha. Położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części."— Zapis prezentacji:

1

2 Informacje ogólne Park Narodowy Ujście Warty powstał w 2001 r. i zajmuje powierzchnię 8074 ha. Położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. Płaskie, rozległe obszary Parku znajdują się w obrębie terasy niskiej rzeki Warty.

3 Ptaki Park Narodowy Ujście Warty to ptasie królestwo. Ochrona ptaków oraz siedlisk, w których żyją, jest podstawą funkcjonowania tego Parku. Nadwarciańskie rozlewiska mają kluczowe znaczenie dla wielu gatunków ptaków. Specyficzne warunki hydrologiczne oraz gospodarka człowieka (wycinka lasów, melioracja, koszenie i wypas) w dolinie Warty i jej ujściowym odcinku, wpłynęły na powstanie mozaiki siedlisk wodno-błotnych. Konsekwencją tego, jest występowanie charakterystycznego zespołu gatunków ptaków. W zależności od pory roku, są wśród nich gatunki lęgowe, wędrowne, zimujące, przybywające na pierzowisko oraz takie, które zalatują wyjątkowo. W gronie 270 gatunków odnotowanych dotychczas w Parku, ponad 170 to gatunki lęgowe.

4 Ptaki

5 Ryby W parku narodowym Ujście Warty nie mieszkają tylko ptaki, lecz także około 35 gatunków ryb m.in.: leszcz, krąp, płoć, wzdręga, okoń, sandacz, sum, szczupak, karaś i karaś srebrzysty.

6 Ssaki W Parku Narodowym Ujście Warty stwierdzono 39 gatunków ssaków. Spośród nich, 6 gatunków należy do rzędu owadożernych, 2 gatunki do rzędu nietoperzy, 1 gatunek do rzędu zajęczaków, 14 gatunków do rzędu gryzoni, 11 gatunków do rzędu drapieżnych oraz 5 gatunków do rzędu parzystokopytnych. Ze względu na charakterystykę Parku wiele występujących tu ssaków wykazuje przystosowanie do ziemno-wodnego trybu życia.

7 Ssaki

8 Płazy Bogata sieć hydrologiczna sprzyja licznemu występowaniu płazów. Na terenie Parku stwierdzono 11 gatunków płazów związanych mniej lub bardziej ze środowiskiem wodnym. Do godów najwcześniej przystępują żaby brunatne: żaba trawna i żaba moczarowa oraz ropucha szara. Na okres rozrodu samiec żaby moczarowej przybiera niebieskawą barwę. Zarówno kolor, jak i wydawane przez samca dźwięki służą przywabianiu samic. W maju usłyszeć można godowe nawoływania kumaka nizinnego oraz żab zielonych: śmieszki, wodnej i jeziorkowej. Koncerty żab zielonych usłyszeć można z odległości kilkunastu metrów, a ich natężenie przybiera niekiedy niesamowitą moc. Rzadko spotykanym płazem jest grzebiuszka ziemna, której kijanki są największe spośród krajowych płazów. Innymi występującymi na terenie Parku płazami są: ropucha zielona, ropucha paskówka i traszka grzebieniasta, która jest jedynym przedstawicielem płazów ogoniastych w Parku.

9 Płazy

10 Gady Gady reprezentowane są w Parku tylko przez cztery gatunki: zaskrońca, padalca, jaszczurkę zwinkę i jaszczurkę żyworodną. Zaskroniec, jako zwierzę doskonale czujące się w środowisku wodnym i świetnie pływające występuje tu dość licznie, natomiast dwa pozostałe gatunki są notowane znacznie rzadziej.

11 Gady

12 Rośliny W przeszłości teren Parku Narodowego Ujście Warty porośnięty był głównie lasami łęgowymi. Były to przede wszystkim łęgi wierzbowe oraz jesionowo-olszowe. Na skutek wykonywanych tu prac melioracyjnych, połączonych z wylesianiem terenu i prowadzoną przez wiele lat gospodarką łąkowo-pastwiskową, ukształtowane zostały rozległe, otwarte ekosystemy. Obecny krajobraz Parku to mozaika łąk, pastwisk, turzycowisk i trzcinowisk. Istniejące tu aktualnie zbiorowiska roślinne są typowe dla zagospodarowanych rolniczo dolin dużych rzek nizinnych. Do pierwotnego charakteru roślinności nawiązują zarośla wierzbowe, wykształcające się wtórnie przy korycie Warty zbiorowiska lasów łęgowych, a także pojedyncze, okazałe wierzby i wiązy - prawdopodobnie pozostałości po dawnych łęgach.

13 Rośliny Dotychczas stwierdzono na tym terenie ok. 60 zbiorowisk roślinnych oraz ok. 500 gatunków roślin naczyniowych. Spośród gatunków objętych w Polsce ochroną całkowitą występują tu m.in.: kukułka krwista, listera jajowata, arcydzięgiel litwor, nasięźrzał pospolity, salwinia pływająca, dwa gatunki włosiennicznika: wodny i skąpopręcikowy, a także objęte ochroną częściową: grzybienie białe, grążel żółty, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, kalina koralowa. Z kolei do roślin rzadkich w skali kraju i zaliczanych do zagrożonych lub ginących w skali regionalnej należą m.in.: groszek błotny, wilczomlecz błotny, starzec bagienny, rzeżucha drobnokwiatowa, rdestnica szczeciolistna, selernica żyłkowana, przetacznik wodny.

14 Rośliny


Pobierz ppt "Informacje ogólne Park Narodowy Ujście Warty powstał w 2001 r. i zajmuje powierzchnię 8074 ha. Położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części."

Podobne prezentacje


Reklamy Google