Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T2S – Jak to działa? Charakterystyka funkcjonalności w zakresie rozrachunku Dorota Grzegorczyk Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA Warszawa, 4 marca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T2S – Jak to działa? Charakterystyka funkcjonalności w zakresie rozrachunku Dorota Grzegorczyk Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA Warszawa, 4 marca."— Zapis prezentacji:

1 T2S – Jak to działa? Charakterystyka funkcjonalności w zakresie rozrachunku Dorota Grzegorczyk Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA Warszawa, 4 marca 2010

2 2 Plan prezentacji 1. Zasady ogólne systemu T2S 2. Architektura, dostęp do systemu 3. Insourcing kont na T2S 4. Modele rozrachunku: a. dzienny, nocny – RTGS, sesje – harmonogram dnia b. optymalizacja rozrachunku, zestawianie c. konta pieniężne – wielowalutowość T2S 5. Rozrachunek intra- i inter- depozytowy

3 Inicjatywy integracyjne ECB 3

4 1. Zasady ogólne systemu T2S ( URD v.5.0) 1. Właścicielem i operatorem T2S jest Eurosystem 2.Podstawą T2S jest platforma T2 i zapewniony jest taki sam poziom dostępności, elastyczności i bezpieczeństwa systemu 3.T2S nie jest depozytem – to platforma IT do usługowego rozrachunku 4.Depozyty ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie kont papierów wartościowych uczestników 5.Depozyty udostępniają swoim uczestnikom ten sam zakres funkcjonalności T2S 6.Zmiany sald kont papierów wartościowych rejestrowane są jedynie w T2S 7.Depozyty uczestniczące w T2S podlegają przepisom SFD 8.Rozrachunek w T2S odbywa się w CeBM 9.Rozrachunek w T2S odbywa się przede wszystkim w euro 10.T2S jest technicznie przygotowany do rozrachunku w innych walutach 4

5 1. Zasady ogólne systemu T2S (URD v.5.0) 11. T2S zapewnia bezpośredni dostęp do platformy 12. Uczestnictwo Depozytów w T2S jest dobrowolne 13. Uczestnikami T2S powinny zostać Depozyty realizujące rozrachunek w euro w CeBM 14. Depozyty uzyskują dostęp do T2S na równych zasadach 15. Dostęp do T2S następuje na podstawie umowy 16. W T2S obowiązuje jednolity kalendarz pracy systemu 17. Zasady i procedury T2S są jednakowe dla wszystkich Depozytów 18. T2S jest zarządzany na bazie not-for-profit 19. Zasady rozrachunku na T2S są zgodne z Code of Conduct for C&S 20. T2S wspomaga użytkowników w spełnianiu wymogów nadzorczych i regulacyjnych 5

6 6 2. Diagram T2S - Domeny, Moduły, Przepływ danych

7 2. Architektura, dostęp do systemu 7 Network web Network A2A U2A

8 8 2. Architektura, dostęp do systemu 8 CENTRALNE DEPOZYTY Relacja kontraktowa DEPOZYTARIUSZ CCP

9 9 Podstawowe funkcjonalności systemu T2S prowadzenie kont papierów wartościowych - rejestracja zmian stanu kont papierów wartościowych wynikających z transakcji, transferów, pożyczek papierów wartościowych, repo, zdarzeń korporacyjnych zestawianie instrukcji rozrachunkowych ( matching ) - typy instrukcji: FOP, DVP/RVP, DVD, DWP, PFOD, blokady realizacja rozrachunku w oparciu o prowadzone w T2S konta papierów wartościowych oraz dedykowane konta pieniężne - rozrachunek pieniężny w CeBM - tryb rozrachunku: brutto - RTGS w ciągu dnia, sesje w nocy - stosowanie mechanizmów optymalizacji rozrachunku - finalność rozrachunku określana zgodnie z prawem kraju Depozytu, dla którego prowadzone jest konto papierów wartościowych - realizacja rozrachunku trangranicznego rozrachunek instrukcji oraz obsługa płatności wynikających ze zdarzeń korporacyjnych

10 3. Insourcing kont na T2S 10

11 4. Modele rozrachunku – sesje, RTGS - harmonogram dnia 11

12 12 18:45-19:3019:30-03:0003:00-05:0005:00-18:0018:00-18:45 Start-of-day Night-time settlement period Maintenance Window ** Daytime settlement period End-of-day period Change of Business Date Static Data Update Instruction Revalidation based on SD maintenance Settlement Eligibility Liquidity transfers (preparation for the night- time settlement period, such as arrange funding in the T2S DCA) Liquidity Transfers Repeat n Cycle & sequences End of Cycle reporting Static Data Update* Last Cycle: Partial Settlement Multiple Liquidity Provider reimbursement at end of cycle Predefined/Standing Liquidity Transfer Orders End of Cycle Reports Statement and Reports Interface services restricted Other services unavailable Continuous real time Settlement Liquidity transfers Partial Settlement window Intraday DVP cut-off 16:00 Intraday FOP/BATM/ Central Bank operations cut off 18:00 Release of EoD cash restrictions EoD intraday credit reimbursement EoD Liquidity Transfers (cash sweep) + forced RTGS Liquidity Transfers Technical bookings Stop settlement Recycling and purging Securities Accounts consistency check Statement and reports 4. Modele rozrachunku - harmonogram dnia

13 4. Optymalizacja rozrachunku w T2S 13 Netting Techniczny Auto-collateralizacja Algorytmy Optymalizacyjne Narzędzia optymalizacji rozrachunku Rozrachunek Częściowy Ponawianie rozrachunku

14 14 4. Specyficzne procedury rozrachunku jednostki funduszy - zmiany wielkości emisji, rozrachunek części ułamkowych odrywanie kuponów od obligacji rozrachunek transakcji połączonych (np. realizacja rozrachunku transakcji pod warunkiem dostarczenia zabezpieczenia) transfer koszyka zabezpieczeń (kilka ISINów za jedną płatność) blokowanie/rezerwacja środków pieniężnych i papierów wartościowych warunkowa dostawa papierów wartościowych - CoSD, wstrzymanie rozrachunku do czasu otrzymania informacji o spełnieniu warunku zewnętrznego wobec T2S, zdefiniowanego przez CSD instrukcje wielostronne rozrachunek pożyczek papierów wartościowych Realizacja dzięki zastosowaniu mechanizmów blokowania/rezerwacji środków, łączenia transakcji, wprowadzania CoSD (np. wszystko albo nic).

15 15 4. Modele rozrachunku - Konta pieniężne Konta pieniężne dedykowane dla prowadzenia rozrachunku w T2S, prowadzone przez banki centralne dla swoich uczestników (banków- płatników): dla rozrachunku w Euro - konto prowadzone w banku centralnym strefy Euro lub innym, który uzyska zezwolenie Eurosystemu na prowadzenie rozrachunku w Euro; dla innych walut - konto prowadzone w banku centralnym emitującym daną walutę lub innym, który uzyska zezwolenie tego banku na prowadzenie rozrachunku w tej walucie. Podstawowym założeniem jest prowadzenie rozrachunku w Euro, ale możliwość obsługi także innych walut – na prośbę banku centralnego emitującego daną walutę. Warunki dostępu uczestników do kont pieniężnych T2S określa bank centralny, który je prowadzi.

16 16 4. Modele rozrachunku - Konta pieniężne Uczestnik CSD nie posiadający konta pieniężnego w banku centralnym korzysta z pośrednictwa jednego lub kilku banków- płatników. Uczestnik CSD może korzystać z jednego lub kilku kont pieniężnych w T2S (możliwość określenia priorytetów korzystania z kont). Nie ma konieczności posiadania osobnych kont dla rozrachunku instrukcji własnych i klientów. Dla każdego konta pieniężnego wskazane są konta papierów wartościowych, na których prowadzony jest rozrachunek transakcji rozliczanych przez to konto. Do składania instrukcji dotyczących konta pieniężnego uprawniony jest bank-płatnik, dla którego prowadzone jest konto, bądź CSD - na podstawie odpowiedniej umowy.

17 17 4. Modele rozrachunku - Płynność na kontach pieniężnych Każde konto pieniężne w T2S będzie połączone z kontem RTGS w systemie Target2 (dla euro) lub innym systemie płatności (dla innych walut); z jednym kontem RTGS T2 może być połączonych wiele kont T2S. Umożliwi to transfer pomiędzy tymi kontami w czasie rzeczywistym oraz automatyzację niektórych przepływów (np. automatyczny transfer środków pochodzących z operacji na papierach wartościowych z T2S do T2), a także da bankowi centralnemu możliwość monitorowania potrzeb płynnościowych uczestników systemu. Konta pieniężne w T2S mogą być zasilane środkami pieniężnymi: pochodzącymi z kont RTGS Target2 (lub w innym systemie płatności) pochodzącymi z innych kont pieniężnych tego samego uczestnika w T2S stanowiącymi przychody z transakcji lub zdarzeń korporacyjnych będących przedmiotem rozrachunku w T2S otrzymanymi od Banku Centralnego w wyniku autokolateralizacji.

18 5. Rozrachunek intra- depozytowy 18

19 5. Rozrachunek inter- depozytowy 19

20 www.kdpw.pl Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa kdpw@kdpw.pl 20


Pobierz ppt "T2S – Jak to działa? Charakterystyka funkcjonalności w zakresie rozrachunku Dorota Grzegorczyk Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA Warszawa, 4 marca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google