Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka funkcjonalności w zakresie rozrachunku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka funkcjonalności w zakresie rozrachunku"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka funkcjonalności w zakresie rozrachunku
T2S – Jak to działa? Charakterystyka funkcjonalności w zakresie rozrachunku Dorota Grzegorczyk Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA Warszawa, 4 marca 2010

2 Plan prezentacji 1. Zasady ogólne systemu T2S 2. Architektura, dostęp do systemu 3. Insourcing kont na T2S 4. Modele rozrachunku: a. dzienny, nocny – RTGS, sesje – harmonogram dnia b. optymalizacja rozrachunku, zestawianie c. konta pieniężne – wielowalutowość T2S 5. Rozrachunek intra- i inter- depozytowy

3 Inicjatywy integracyjne ECB

4 1. Zasady ogólne systemu T2S ( URD v.5.0)
1. Właścicielem i operatorem T2S jest Eurosystem Podstawą T2S jest platforma T2 i zapewniony jest taki sam poziom dostępności, elastyczności i bezpieczeństwa systemu T2S nie jest depozytem – to platforma IT do usługowego rozrachunku Depozyty ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie kont papierów wartościowych uczestników Depozyty udostępniają swoim uczestnikom ten sam zakres funkcjonalności T2S Zmiany sald kont papierów wartościowych rejestrowane są jedynie w T2S Depozyty uczestniczące w T2S podlegają przepisom SFD Rozrachunek w T2S odbywa się w CeBM Rozrachunek w T2S odbywa się przede wszystkim w euro T2S jest technicznie przygotowany do rozrachunku w innych walutach

5 1. Zasady ogólne systemu T2S (URD v.5.0)
11. T2S zapewnia bezpośredni dostęp do platformy Uczestnictwo Depozytów w T2S jest dobrowolne Uczestnikami T2S powinny zostać Depozyty realizujące rozrachunek w euro w CeBM Depozyty uzyskują dostęp do T2S na równych zasadach Dostęp do T2S następuje na podstawie umowy W T2S obowiązuje jednolity kalendarz pracy systemu Zasady i procedury T2S są jednakowe dla wszystkich Depozytów T2S jest zarządzany na bazie not-for-profit Zasady rozrachunku na T2S są zgodne z Code of Conduct for C&S T2S wspomaga użytkowników w spełnianiu wymogów nadzorczych i regulacyjnych 5

6 2. Diagram T2S - Domeny, Moduły, Przepływ danych

7 2. Architektura, dostęp do systemu
Network A2A Application-to-Application mode (A2A) Direct communication between applications is possible via XML messages or files. ISO is the single standard, concerning both inbound and outbound communication, where applicable. User-to-Application (U2A) Web-based activities. web Network U2A

8 2. Architektura, dostęp do systemu
Relacja kontraktowa CENTRALNE DEPOZYTY Użytkownik T2S jest definiowany jako osoba prawna, która weszła w odpowiednią relację kontraktową z centralnym depozytem (CSD), który posiada relację kontraktową dot. użytkowania T2S. Użytkownikiem T2S może być także bank płatnik zapewniający płynność poprzez konto w Target2 (lub innym systemie płatniczym) dla instytucji finansowych prowadzących rozrachunek w T2S. Uczestnicy rynku (CCP, firmy inwestycyjne) mają możliwość bezpośredniego połączenia technicznego (direct connectivity) z T2S (w tym - przesyłania instrukcji bezpośrednio do T2S) za zgodą CSD, którego są uczestnikami. URD i GFS definiują takie kategorie podmiotów zainteresowanych T2S jak: T2S actor (any legal entity or organisation interacting either directly or indirectly through a CSD in T2S with the T2S platform for the purpose of securities settlement); T2S party (a legal entity or, in some markets, an individual that has a contractual relationship with a CSD in T2S for the processing of its settlement-related activities in T2S); T2S system user (an individual or a technical process/application that can log into T2S with a login name and password). DEPOZYTARIUSZ CCP 8

9 Podstawowe funkcjonalności systemu T2S
prowadzenie kont papierów wartościowych - rejestracja zmian stanu kont papierów wartościowych wynikających z transakcji, transferów, pożyczek papierów wartościowych, repo, zdarzeń korporacyjnych zestawianie instrukcji rozrachunkowych (matching) - typy instrukcji: FOP, DVP/RVP, DVD, DWP, PFOD, blokady realizacja rozrachunku w oparciu o prowadzone w T2S konta papierów wartościowych oraz dedykowane konta pieniężne - rozrachunek pieniężny w CeBM - tryb rozrachunku: brutto - RTGS w ciągu dnia, sesje w nocy - stosowanie mechanizmów optymalizacji rozrachunku - finalność rozrachunku określana zgodnie z prawem kraju Depozytu, dla którego prowadzone jest konto papierów wartościowych - realizacja rozrachunku trangranicznego rozrachunek instrukcji oraz obsługa płatności wynikających ze zdarzeń korporacyjnych 1. prowadzone w T2S dla uczestników CSD zarządzane przez CSD (atrybuty, dane statyczne) jednolita struktura kont w systemie możliwość segregacji aktywów własnych od aktywów klienta konta dla papierów wartościowych oznaczonych kodem ISIN, których rozrachunek prowadzony jest w Euro (lub w walucie obsługiwanej przez T2S) obsługa papierów wartościowych emitowanych w CSD pozostającym poza systemem T2S możliwa, jeśli istnieje połączenie operacyjne pomiędzy tym CSD a CSD należącym do T2S. blokada – brak możliwości przeniesienia danej pozycji na inne konto rezerwacja – możliwość przeniesienia wyłącznie w wyznaczonym celu zaznaczenie (earmarking) – możliwość przeniesienia pozycji tylko w określonych typach procesów/operacji 2. Zestawianie w T2S instrukcji rozrachunku, które dotyczą przeniesienia papierów wartościowych : pomiędzy kontami uczestników różnych CSD pomiędzy kontami uczestników CSD z bezpośrednim dostępem do T2S (niezależnie od tego, czy przekazywane do T2S bezpośrednio przez uczestnika, czy za pośrednictwem CSD) pomiędzy kontami uczestników nie posiadających bezpośredniego dostępu do T2S, którzy wskazali T2S jako miejsce zestawienia (wystarczy wskazanie przez jednego z uczestników). Poziom tolerancji dla wartości pieniężnych – wg zaleceń ECSDA (2 wartości, w zależności od wartości transakcji), przyjęcie wartości wskazanej przez sprzedającego – 25 i 2 euro, euro transakcja. Możliwe zastosowanie mechanizmu hold and release (opcjonalne). Zestawianie w CSD instrukcji rozrachunku, które dotyczą przeniesienia papierów wartościowych pomiędzy uczestnikami tego samego CSD niepołączonymi bezpośrednio z T2S – o ile CSD ma możliwość zestawienia. Wymagana zgodność zasad zestawiania z zasadami panującymi w T2S. Zasady anulowania instrukcji: przed zestawieniem – możliwość anulowania przez CSD lub uczestnika CSD po zestawieniu (przed wykonaniem rozrachunku) – możliwość anulowania zgodnie przez obie strony, lub jednostronnie przez giełdę, CCP lub CSD na podstawie upoważnienia uczestników.

10 3. Insourcing kont na T2S

11 4. Modele rozrachunku – sesje, RTGS - harmonogram dnia

12 4. Modele rozrachunku - harmonogram dnia
18:45-19:30 19:30-03:00 03:00-05:00 05:00-18:00 18:00-18:45 Start-of-day Night-time settlement period Maintenance Window ** Daytime End-of-day period Change of Business Date Static Data Update Instruction Revalidation based on SD maintenance Settlement Eligibility Liquidity transfers (preparation for the night-time settlement period, such as arrange funding in the T2S DCA) Liquidity Transfers Repeat n Cycle & sequences End of Cycle reporting Static Data Update* Interface services restricted Other services unavailable Continuous real time Settlement Liquidity transfers Partial Settlement window Intraday DVP cut-off 16:00 Intraday FOP/BATM/ Central Bank operations cut off 18:00 Release of EoD cash restrictions EoD intraday credit reimbursement EoD Liquidity Transfers (cash sweep) + forced RTGS Liquidity Transfers Technical bookings Stop settlement Recycling and purging Securities Accounts consistency check Statement and reports Last Cycle: Partial Settlement Multiple Liquidity Provider reimbursement at end of cycle Predefined/Standing Liquidity Transfer Orders End of Cycle Reports Statement and Reports

13 4. Optymalizacja rozrachunku w T2S
Narzędzia optymalizacji rozrachunku Netting Techniczny Rozrachunek Częściowy Algorytmy Optymalizacyjne Ponawianie rozrachunku 1. netting techniczny rozrachunek częściowy (opcja do wyboru przez uczestnika CSD) wyszukiwanie transakcji powiązanych autokolateralizacja – kredyt intra-day w pieniądzu banku centralnego zabezpieczony papierami wartościowymi na koncie uczestnika CSD (bank centralny może określić limit dziennego kredytu dla poszczególnych banków-płatników, bank-płatnik – dla poszczególnych uczestników CSD, dla których prowadzi konto pieniężne) ponawianie prób rozrachunku (recycling) Stosowane w czasie rozrachunku dziennego i nocnego: w dzień – uruchamiane automatycznie w przypadku trudności z realizacją rozrachunku, w nocy – jednorazowo w trakcie trwania każdej sesji. Auto-collateralizacja

14 4. Specyficzne procedury rozrachunku
jednostki funduszy - zmiany wielkości emisji, rozrachunek części ułamkowych odrywanie kuponów od obligacji rozrachunek transakcji połączonych (np. realizacja rozrachunku transakcji pod warunkiem dostarczenia zabezpieczenia) transfer koszyka zabezpieczeń (kilka ISINów za jedną płatność) blokowanie/rezerwacja środków pieniężnych i papierów wartościowych warunkowa dostawa papierów wartościowych - CoSD, wstrzymanie rozrachunku do czasu otrzymania informacji o spełnieniu warunku zewnętrznego wobec T2S, zdefiniowanego przez CSD instrukcje wielostronne rozrachunek pożyczek papierów wartościowych Realizacja dzięki zastosowaniu mechanizmów blokowania/rezerwacji środków, łączenia transakcji, wprowadzania CoSD (np. “wszystko albo nic”). jednostki funduszy - zmiany wielkości emisji, rozrachunek części ułamkowych odrywanie kuponów od obligacji - zamiana obligacji z kuponem na 2 papiery wartościowe: obligacje bez kuponu oraz sam kupon jako transakcje połączone, na zasadzie „wszystko albo nic” rozrachunek transakcji połączonych (np. w przypadku operacji na papierach wartościowych, rozrachunku buy-in w celu rozrachunku transakcji lub rozrachunku transakcji pod warunkiem dostarczenia zabezpieczenia) transfer koszyka zabezpieczeń (kilka ISINów za jedną płatność) blokowanie/rezerwacja środków pieniężnych i papierów wartościowych, warunkowe dostarczenie papierów wartościowych (po spełnieniu warunku zachodzącego poza T2S – polega na rezerwacji środków w systemie T2S i realizacji rozrachunku po otrzymaniu od CSD informacji o spełnieniu warunku) , instrukcje wielostronne (brak opisu) Rozrachunek pożyczek papierów wartościowych: instrukcja transferu papierów wartościowych i zablokowania zabezpieczenia – połączone ze sobą (jeśli ma to być pożyczka automatycznie zamykająca się po pojawieniu się papierów na koncie – wtedy przesłanie 2 instrukcji jednocześnie, połączonych specjalnym linkiem)

15 4. Modele rozrachunku - Konta pieniężne
Konta pieniężne dedykowane dla prowadzenia rozrachunku w T2S, prowadzone przez banki centralne dla swoich uczestników (banków-płatników): dla rozrachunku w Euro - konto prowadzone w banku centralnym strefy Euro lub innym, który uzyska zezwolenie Eurosystemu na prowadzenie rozrachunku w Euro; dla innych walut - konto prowadzone w banku centralnym emitującym daną walutę lub innym, który uzyska zezwolenie tego banku na prowadzenie rozrachunku w tej walucie. Podstawowym założeniem jest prowadzenie rozrachunku w Euro, ale możliwość obsługi także innych walut – na prośbę banku centralnego emitującego daną walutę. Warunki dostępu uczestników do kont pieniężnych T2S określa bank centralny, który je prowadzi.

16 4. Modele rozrachunku - Konta pieniężne
Uczestnik CSD nie posiadający konta pieniężnego w banku centralnym korzysta z pośrednictwa jednego lub kilku banków-płatników. Uczestnik CSD może korzystać z jednego lub kilku kont pieniężnych w T2S (możliwość określenia priorytetów korzystania z kont). Nie ma konieczności posiadania osobnych kont dla rozrachunku instrukcji własnych i klientów. Dla każdego konta pieniężnego wskazane są konta papierów wartościowych, na których prowadzony jest rozrachunek transakcji rozliczanych przez to konto. Do składania instrukcji dotyczących konta pieniężnego uprawniony jest bank-płatnik, dla którego prowadzone jest konto, bądź CSD - na podstawie odpowiedniej umowy. Uczestnicy CSD będą otrzymywać informacje dotyczące środków pieniężnych wymaganych do przeprowadzenia rozrachunku transakcji w danym oknie rozrachunkowym, oraz prognozy dotyczące wymaganych środków pieniężnych w następnym dniu rozrachunkowym, a także bieżące informacje o braku środków pieniężnych koniecznych do przeprowadzenia rozrachunku (w formie regularnych raportów bądź na żądanie uczestnika). Uczestnik może dokonywać rezerwacji środków pieniężnych na koncie na potrzeby rozrachunku wskazanych instrukcji / grup instrukcji. Bank-płatnik może określać limit zakupu netto dla transakcji poddawanych rozrachunkowi na prowadzonych przez siebie kontach / grupach kont (dla poszczególnych uczestników CSD lub poszczególnych kont papierów wartościowych).

17 4. Modele rozrachunku - Płynność na kontach pieniężnych
Każde konto pieniężne w T2S będzie połączone z kontem RTGS w systemie Target2 (dla euro) lub innym systemie płatności (dla innych walut); z jednym kontem RTGS T2 może być połączonych wiele kont T2S. Umożliwi to transfer pomiędzy tymi kontami w czasie rzeczywistym oraz automatyzację niektórych przepływów (np. automatyczny transfer środków pochodzących z operacji na papierach wartościowych z T2S do T2), a także da bankowi centralnemu możliwość monitorowania potrzeb płynnościowych uczestników systemu. Konta pieniężne w T2S mogą być zasilane środkami pieniężnymi: pochodzącymi z kont RTGS Target2 (lub w innym systemie płatności) pochodzącymi z innych kont pieniężnych tego samego uczestnika w T2S stanowiącymi przychody z transakcji lub zdarzeń korporacyjnych będących przedmiotem rozrachunku w T2S otrzymanymi od Banku Centralnego w wyniku autokolateralizacji.

18 5. Rozrachunek intra- depozytowy

19 5. Rozrachunek inter- depozytowy

20 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4, Warszawa


Pobierz ppt "Charakterystyka funkcjonalności w zakresie rozrachunku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google