Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Istotne wydarzenia związane z projektem T2S - perspektywa NBP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Istotne wydarzenia związane z projektem T2S - perspektywa NBP"— Zapis prezentacji:

1 Istotne wydarzenia związane z projektem T2S - perspektywa NBP
Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r. Istotne wydarzenia związane z projektem T2S - perspektywa NBP Maciej Szymański, Departament Systemu Płatniczego NBP

2 Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r.
W dniu 4 listopada 2010 r. Zarząd NBP przyjął informację dotyczącą prac nad systemem TARGET2-Securities. W szczególności Zarząd NBP przyjął do wiadomości zaproponowane uczestnikom NUG_PL przesłanki podjęcia przez NBP decyzji o udostępnieniu PLN do rozrachunku pieniężnego w T2S, tj.: 1. Oficjalne stanowisko KDPW S.A. o zakresie planowanego uczestnictwa w T2S 2. Przesłanki ekonomiczne 3. Przesłanki systemowe 4. Przesłanki prawne 5. Opinie instytucji polskiego rynku kapitałowego, w tym NUG_PL NBP oczekuje na oficjalne stanowisko KDPW S.A. w zakresie planowanego zakresu uczestnictwa w T2S do końca marca 2011 r. 1. Oficjalne stanowisko KDPW S.A. o zakresie planowanego uczestnictwa w T2S 2. Przesłanki ekonomiczne możliwość częściowej amortyzacji kosztów poniesionych na przygotowanie systemu SORBNET2 wielkość kosztów dostosowania systemu SORBNET2 do systemu T2S wielkość pozostałych kosztów związanych z przystąpieniem do T2S 3. Przesłanki systemowe wpływ uczestnictwa KDPW S.A. i NBP w T2S na poziom konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego wpływ uczestnictwa KDPW S.A. i NBP w T2S na płynność polskiego rynku papierów wartościowych 4. Przesłanki prawne warunki umowy CPA możliwość dokonania niezbędnych zmian ustawowych (rachunki zbiorcze, outsourcing rozrachunku KDPW S.A.) 5. Opinie instytucji polskiego rynku kapitałowego, w tym NUG_PL W listopadzie DSP przekazał pismo dotyczące

3 Polityka opłat T2S Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r.
W dniu 18 listopada 2010 r. Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o ustaleniu opłaty za rozrachunek transakcji DVP dla T2S w wysokości 15 eurocentów za instrukcję. Opłata została ustalona na okres od września 2014 r. do grudnia 2018 roku. Ponadto Rada Prezesów podjęła zobowiązanie, by nie zwiększać opłaty T2S o więcej niż 10% rocznie po roku 2019 aż do końca okresu zwrotu kosztów, tj. do września 2022 r. Polityka ta będzie obowiązywać jeśli: rozrachunek transakcji CSDs spoza strefy euro będzie wynosić min. 20% wielkości rozrachunku w T2S, wielkość i wolumen transakcji nie będą mniejsze niż 10% aktualnych projekcji EBC. usługa T2S nie będzie obciążona podatkiem VAT Krajowa Grupa Użytkowników T2S została powołana w celu: formułowania jednolitego stanowiska polskiego rynku kapitałowego w zakresie prac nad T2S umożliwienia udziału polskiego rynku kapitałowego w projekcie T2S i dostosowania T2S do jego potrzeb wspieranie członka AG reprezentującego rynek polski uniknięcia sytuacji, w której T2S działa w oderwaniu od uwarunkowań krajowych identyfikacji barier dla uruchomienia T2S w Polsce

4 Currency Participation Agreement - przebieg prac
= TFCPA meetings 2010 2011 = TFCPA workshops WP = written procedure SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP TFCPA meeting dates 9 Sep 5 Oct 11 Nov 16 Dec 24 Feb 20 Jan 29 March Dedicated workshop dates 10 Sep (functional issues) [to be extended to 2-day meeting?] 15 Sep (Schedule2) 21 Jan (Schedule 9) status 10/12/2010 Draft CPA main body LEGCO consultation Schedule 1. Definitions and Construction WP Schedule 2. T2S Programme Plan WP Schedule 3. User Testing WP Schedule 4. Migration WP Schedule 5. Service Description WP Schedule 6. Service Level Agreement WP GovC approval Powstanie i działalność Grupy zadaniowej ds. umowy w sprawie udostępnienia waluty do rozrachunku pieniężnego w T2S ► W celu opracowania projektu umowy Currency Participation Agreement, tj. umowy o udostępnieniu przez bank centralny spoza strefy euro waluty krajowej do rozrachunku na T2S, została powołana, przy T2S Programme Board, Grupa zadaniowa ds. Currency Participation Agreement (Task Force on CPA-TFCPA), który rozpoczął swoją działalność spotkaniem w dniu 7 lipca 2010 r. ► W pracach Grupy zadaniowej uczestniczą (z jednej strony) przedstawiciele banków centralnych spoza strefy euro (w tym reprezentujące NBP), a z drugiej strony przedstawiciele T2S Programme Board oraz Grupy 4BC. ► W przypadku ew. wyrażenia przez NBP woli udostępnienia PLN do rozrachunku pieniężnego na T2S konieczne będzie zaakceptowanie postanowień umowy CPA, wypracowanych w ramach Grupy Zadaniowej ds. CPA i zaakceptowanych przez Radę Prezesów EBC, oraz podpisanie tejże umowy z Eurosystemem do III kwartale 2011 r. ► Harmonogram dalszych negocjacji CPA będzie w dużej mierze uzależniony od terminu opracowania ostatecznej wersji i planowanego terminu ewentualnego podpisania CPA. Zgodnie z najnowszym harmonogramem projektu T2S, podpisanie CPA planowane jest na przełomie VIII/IX 2011 r. ► Umowa w sprawie uczestnictwa waluty (CPA) reguluje stosunki między Eurosystemu i bankami centralnymi spoza strefy euro, które chcą, aby ich waluty były dostępne dla potrzeb rozrachunku pieniężnego w T2S. ► Prace nad CPA będą zsynchronizowane i prowadzone równolegle z pracami nad Umową ramową między Eurosystemem i CSDs (Framework Agreement). ► Mandat TFCPA wygasa, gdy projekt CPA, wraz z wszystkimi załącznikami, zostanie przyjęty przez Radę Prezesów EBC oraz Zarządy NBC spoza strefy euro, które chcą, aby ich waluty zostały udostępnione w T2S. Powstanie i działalność Grupy zadaniowej ds. umowy w sprawie udostępnienia waluty do rozrachunku pieniężnego w T2S (3) Skład TFCPA składa się z równej liczby przedstawicieli (prawne lub zawodowe ekspertów) z EBC i krajowych banków centralnych Eurosystemu. Każdy spoza strefy euro bank centralny, który nie wyklucza możliwości podejmowania innych niż waluty euro dostępnych w T2S ma prawo być reprezentowany przez jednego eksperta prawnego i jednego rodzaju działalności ekspertów. Przewodniczący TFCPA jest powoływany przez Radę Programową T2S. Przewodniczący: decyduje o częstotliwości, formacie i porządku obrad posiedzenia, zaprasza ekspertów zewnętrznych i / lub Biura programu T2S (T2S Team) Signing ceremony Schedule 7. Pricing WP Non-euro area NCB assessment NCB Boards approval Schedule 8. Governance PB approval Schedule 9. Change & Release Management WP Schedule 10. T2S Trade Mark Policy WP Schedule 11. Information Security WP Schedule 12. Exit Management WP WP Schedule 13/14. Legal/regulatory/NCB features WP

5 Dziękuję za uwagę Centrum Giełdowe, 14 Grudnia 2010 r.
Krajowa Grupa Użytkowników T2S została powołana w celu: formułowania jednolitego stanowiska polskiego rynku kapitałowego w zakresie prac nad T2S umożliwienia udziału polskiego rynku kapitałowego w projekcie T2S i dostosowania T2S do jego potrzeb wspieranie członka AG reprezentującego rynek polski uniknięcia sytuacji, w której T2S działa w oderwaniu od uwarunkowań krajowych identyfikacji barier dla uruchomienia T2S w Polsce


Pobierz ppt "Istotne wydarzenia związane z projektem T2S - perspektywa NBP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google